Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
online winkel
Reserveringen
events
pop-up
Express Booking Form
Door Certified Code
Vanaf $6,00 / maand

Express Booking Form

Door Certified Code
Take bookings online quickly - all in same page
Nog geen beoordelingen
Vanaf $6,00 / maand

Express Booking Form overzicht

    One-Page Booking: Experience the ease of online bookings with our one-page form. Customers can quickly select their preferences and submit bookings without navigating through multiple pages, ensuring a smooth and efficient process
    Instant Confirmation: Provide your customers with peace of mind by offering instant booking confirmations. With Express Booking Form, users receive immediate notifications, eliminating uncertainty and enhancing the overall booking experience
    Mobile-Friendly Design: Reach your customers wherever they are. Express Booking Form is designed with mobile responsiveness in mind, allowing users to make bookings on the go. Whether on a smartphone, tablet, or computer, your customers can access and complete the booking process effortlessly
Streamline your booking process with Express Booking Form. Our user-friendly app allows you to effortlessly manage and receive bookings online, all within a single page. Say goodbye to lengthy forms and hello to a seamless booking experience. Simplify your workflow, save time, and keep your business running smoothly with Express Booking Form.
Beschikbaarheid:Deze app is wereldwijd beschikbaar.
Ondersteunde talen:
Engels
Je kunt alle app-content die op je website wordt weergegeven, vertalen naar elke taal.
Websitevereisten:
App ontwikkeld doorCertified Code


Gemiddelde waardering

(Op basis van beoordelingen)
20
20
20
20
20
Sorteer beoordelingen op

Prijzen en abonnementen

Premiumpakket Unlocked

$4

/maand
Let your site visitors use Express Booking Form - no limit
* Prijs is in USD

Bouw en lanceer je volgende app voor meer dan 230 miljoen Wix-gebruikers