top of page

Gebruiksvoorwaarden van Wix.com

Laatste herziening: 8 januari 2024

Welkom bij de Gebruiksvoorwaarden van Wix.com! We zijn blij met u. Dank u voor het kiezen voor onze diensten. 
 

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke juridische voorwaarden die gelden voor iedereen die onze website bezoekt of van onze diensten gebruikmaakt. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om zowel u als ons te beschermen en om onze diensten mogelijk en voor iedereen nuttig te maken. Wix biedt uiteenlopende diensten en functies; daarom is een deel van de hierna volgende bepalingen mogelijk niet van toepassing op de diensten waar u gebruik van maakt. 
 

Wij hebben er alle begrip voor dat juridische voorwaarden soms moeilijk te lezen zijn en we hebben dan ook geprobeerd om het u wat gemakkelijker te maken. Als u suggesties hebt over hoe wij ze kunnen verbeteren, kunt u altijd contact met ons opnemen via support@wix.com.

1. Inleiding
1.1. Onze doelstellingen

Onze diensten stellen onze Gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd) in staat om heel eenvoudig een fraaie en functionele online aanwezigheid te creëren, om bedrijven, informatie en ideeën te beheren en te promoten op een plezierige manier – ook zonder kennis van technische zaken of van design. Zoals we hieronder beschrijven, bieden wij onze gebruikers een groot aantal tools en functies voor het maken, publiceren en gebruiken van oogverblindende websites, online platformen voor E-commerce, nieuwsbrieven, galerieën, mediaspelers, mobiele apps en andere online en mobiele applicaties, tools en diensten. De online en mobiele websites, functionaliteiten en platformen die door onze Gebruikers worden gemaakt, noemen we voortaan gezamenlijk “Gebruikersplatforms”.

#ZoEenvoudigIsHet

Wix.com levert online en mobile diensten en tools waarmee u zelf een online of mobiele aanwezigheid kunt maken, beheren en/of gebruiken.

1.2. Juridisch bindende overeenkomst

Deze Gebruiksvoorwaarden van Wix.com (“Gebruiksvoorwaarden”) en eventuele aanvullende voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op sommige van onze diensten en functies zoals deze worden aangeboden op de website(s) van Wix.com (“Website van Wix”, en gezamenlijk de “Voorwaarden van Wix” genoemd), vormen samen de volledige algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor elke bezoeker of gebruiker (“Gebruiker” of “u”) van de Website van Wix, de mobiele applicatie van Wix (de “Wix-app”) en/of alle andere diensten, applicaties en functies die door ons in dit verband worden aangeboden, tenzij en voor zover dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Alle diensten die via de Website van Wix of de Wix-app worden aangeboden, worden gezamenlijk de “Diensten van Wix” of “Diensten” genoemd. 
 

Voor alle duidelijkheid; Wix-services (zoals gedefinieerd in deze Gebruiksvoorwaarden) omvatten geen services, applicaties, functies of onderdelen die zijn gebouwd, ontwikkeld, verbonden of aangeboden door een Wix-gebruiker, zelfs als deze worden gepresenteerd op de Wix Website of de Wix App.

De Wix Voorwaarden vormen een bindende en afdwingbare juridische overeenkomst tussen Wix.com Ltd. en haar gelieerde bedrijven en dochterondernemingen wereldwijd ("Wix", "we" of "wij") en u met betrekking tot het gebruik van de Wix-services - lees deze dus zorgvuldig door. 
 

U mag de Diensten van Wix en/of de Wix-app alleen bezoeken en/of gebruiken indien u volledig akkoord gaat met de Voorwaarden van Wix - en door gebruik te maken van en/of u te registreren voor een van de Wix-services geeft u aan en bevestigt u dat u goed geïnformeerd instemt met deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele andere Wix-voorwaarden die van toepassingen zijn op uw gebruik van enige Wix-service. Als u de Wix-voorwaarden niet leest of volledig begrijpt of als u niet akkoord gaat met de Wix-website dient u onmiddellijk de Wix-website te verlaten en alle gebruik van de Wix-servicesof de Wix-app te vermijden of staken. 
 

Door gebruik te maken van onze Diensten verklaart u ook dat u ons Privacybeleid hebt gelezen, dat te vinden is op Privacybeleid.

#ZoEenvoudigIsHet

Door onze website te bezoeken of onze applicatie en/of onze diensten te gebruiken, sluit u een wettelijk bindende overeenkomst met ons, bestaande uit deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden die gelden voor onze aanvullende diensten.

Door gebruik te maken van onze diensten geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en erkent u dat u ons Privacybeleid heeft gelezen. U mag onze diensten alleen gebruiken indien u volledig instemt met al onze voorwaarden.

1.3.  Gebruikersaccount

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van bepaalde onderdelen en functies van de Diensten van Wix, moet u zich eerst aanmelden en een account maken bij Wix (“Gebruikersaccount”). 
 

Het aanmaken van een Gebruikersaccount of de aankoop van Betaalde Services (zoals vastgelegd in Paragraaf 6 hieronder) kan ofwel rechtstreeks op de Wix-website of via een niet-gerelateerde derde partij die gemachtigd is om Wix-abonnementen op Gebruikersaccounts en andere Betaalde Services (een

"Reseller") te verkopen onder een afzonderlijke overeenkomst met Wix (een "Reseller-overeenkomst"). 
 

Als u zich registreert voor Wix-services of betaalde services koopt via een Reseller (hierna "Reseller-gebruiker" te noemen), let dan op het volgende: 

● Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing in aanvulling op enige regeling door en tussen u en de Reseller welke het gebruik van de Wix-services regelen. 

● Tussen u en Wix, middels uw relatie met Wix en tenzij specifiek anders aangegeven in deze Gebruiksvoorwaarden, vervangen deze Gebruiksvoorwaarden enige afspraak tussen u en de Reseller met betrekking tot uw gebruik van de Wix-services en/of activiteiten in uw Gebruikersaccount (of het Gebruikersaccount waaraan u bent toegevoegd). 

● Bepaalde services, applicaties en functies van de Wix-services zijn mogelijk niet voor u beschikbaar of zijn mogelijk alleen beschikbaar voor u via het Reseller-platform.

#ZoEenvoudigIsHet

U kunt ook een account aanmaken en diensten kopen via een derde partij die bevoegd is om Wix te verkopen (wederverkoper). Als u zich bij Wix registreert of diensten aanschaft via een wederverkoper, gaat u akkoord met en aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden van Wix (naast eventuele afspraken tussen u en de wederverkoper), zodat in uw relatie met Wix deze voorwaarden voorrang hebben op alle andere voorwaarden, en dat sommige diensten en functies van Wix mogelijk niet voor u beschikbaar of alleen voor u beschikbaar zijn, via het Reseller-platform.

1.4 Toegang tot accounts; rollen en machtigingen 

U kunt anderen tot uw Gebruikersaccount en uw Gebruikersplatforms uitnodigen en hen bepaalde rollen en machtigingen toekennen om bepaalde activiteiten binnen uw Gebruikersaccount en Gebruikersplatforms uit te voeren. 

Een persoon die toestemming heeft gekregen om activiteiten uit te voeren op een Gebruikersaccount waarvan hij geen eigenaar is, wordt in dit document een "Bijdrager" genoemd.

Als iemand anders dan uzelf (inclusief de Bijdragers) toegang heeft/hebben tot uw Gebruikersaccount en/of de instellingen van uw Gebruikersplatforms kunnen zij ook (en indien gedaan door een Bijdrager, afhankelijk van de rollen en machtigingen die u hen toekent), acties uitvoeren die voor u beschikbaar zijn (tenzij specifiek anders vermeld met betrekking tot de Wix-services), wijzigingen aanbrengen in uw Gebruikersplatform(s) en Gebruikersaccount, en alle daarin beschikbare wettelijke voorwaarden accepteren, verschillende soorten verklaringen en garanties afgeven en meer - en al deze activiteiten worden geacht te hebben plaatsgevonden namens u en in uw naam als eigenaar van de Gebruikersaccount, al dan niet specifiek door u geautoriseerd. 

Daarom raden wij u met klem aan om (i) de inloggegevens van uw Gebruikersaccount vertrouwelijk te houden, en (ii) toegang tot uw Gebruikersaccount alleen te verlenen aan mensen die u vertrouwt - aangezien u als enige en volledig verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Gebruikersaccount en/of Gebruikersplatforms (inclusief voor alle verklaringen, garanties en toezeggingen die daarin worden gedaan en inclusief die door een Bijdrager), en voor alle schade, kosten of verliezen die het gevolg kunnen zijn van dergelijke activiteiten. 

U dient nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken wanneer u uw Gebruikersaccount registreert en Wix-services gebruikt. Wij raden u sterk aan om uw eigen (of die van uw bedrijf, indien van toepassing) contact- en factuurgegevens te verstrekken, waaronder uw geldige e-mailadres, aangezien wij deze kunnen gebruiken om de werkelijke en echte eigenaar van het Gebruikersaccount en/of de Gebruikerscontent (zoals hieronder gedefinieerd) die aan ons is verstrekt vast te stellen.

Als u een Bijdrager bent moet u zich registreren en een eigen Gebruikersaccount aanmaken om toegang te krijgen tot het Gebruikersaccount waaronder u Bijdrager bent. Daarom zijn deze Gebruiksvoorwaarden ook van toepassing op Bijdragers. 

Als u een Reseller-gebruiker bent dan kan zo'n Reseller, afhankelijk van de overeenkomst tussen u en de Reseller, de eigenaar zijn van het Gebruikersplatform en kunt u door de Reseller worden uitgenodigd om Bijdrager te zijn op dit Gebruikersplatform. 

Indien u bent uitgenodigd om Bijdrager te zijn op een Gebruikersplatform of indien u een Gebruiker-reseller bent, erkent u dat de eigenaar van een dergelijk Gebruikersplatform en/of de Reseller (ii) volledige toegang heeft tot alle informatie (inclusief persoonlijke informatie) die door u of namens u is opgeslagen op een dergelijk Gebruikersplatform; en (ii) alle rechten en functionaliteiten heeft die worden toegekend aan een eigenaar van een Gebruikersaccount, in verband met een dergelijk Gebruikersplatform.

#ZoEenvoudigIsHet

U kunt anderen (Contribuanten) uitnodigen om activiteiten op uw Gebruikersaccount uit te voeren door hen bepaalde rollen en machtigingen toe te wijzen

Als u bent uitgenodigd om een ​​bijdrager te zijn op een ander gebruikersplatform, moet u een eigen gebruikersaccount maken voordat u toegang krijgt tot het andere gebruikersplatform.

 

Als u een Reseller-gebruiker bent, kan de Reseller de eigenaar zijn van het Gebruikersplatform en toegang hebben tot informatie op dat Gebruikersplatform. De Reseller heeft ook alle rechten en functionaliteiten die zijn toegekend aan de eigenaar van een Gebruikersaccount. U kunt door de wederverkoper worden uitgenodigd als bijdrager aan een dergelijk Gebruikersplatform.

1.5 Eigendom account 

Voor elk Gebruikersplatform zal Wix de eigenaar van een dergelijk Gebruikersplatform beschouwen als de persoon of entiteit waarvan het e-mailadres in de administratie van Wix wordt vermeld als de eigenaar van het Gebruikersaccount waaronder het Gebruikersplatform is gecreëerd. 

In geval van een geschil over het eigendom van een Gebruikersaccount, behouden wij ons het recht voor het eigendom van een Gebruikersaccount vast te stellen op basis van ons redelijk oordeel, ongeacht of er een onafhankelijk onderzoek door ons is uitgevoerd. Indien wij een dergelijke

vaststelling evenwel niet kunnen maken (zoals wij naar eigen goeddunken kunnen beoordelen), behouden wij ons het recht voor om dit niet te doen en/of een Gebruikersaccount op te schorten totdat de partijen die het eigendom betwisten tot een oplossing komen, zonder dat Wix enige aansprakelijkheid heeft jegens u of enige andere partij. Wij kunnen om documentatie vragen (bv. een door de overheid uitgegeven ID, een vergunning van het bedrijf) die ons kan helpen bij het vaststellen van het eigendom. 

Als u uw Gebruikersaccount rechtstreeks op de Wix-website hebt aangemaakt (en niet via een wederverkoper) kunnen wij de onderstaande principes in overweging nemen om het eigendom vast te stellen. 

Indien u bent uitgenodigd om Bijdrager te zijn op een Gebruikersplatform of indien u een Gebruiker-reseller bent, erkent u dat de eigenaar van een dergelijk Gebruikersplatform en/of de Reseller (ii) volledige toegang heeft tot alle informatie (inclusief persoonlijke informatie) die door u of namens u is opgeslagen op een dergelijk Gebruikersplatform; en (ii) alle rechten en functionaliteiten heeft die worden toegekend aan een eigenaar van een Gebruikersaccount, in verband met een dergelijk Gebruikersplatform. 

1. Wix beschouwt de persoon of entiteit die toegang heeft tot het e-mailadres (vermeld in de administratie van Wix voor een 

Gebruikersaccount waaronder dergelijk Gebruikersplatform of Gebruikerscontent is aangemaakt) als de eigenaar van een 

Gebruikersaccount, een Gebruikersplatform en/of de 

Gebruikerscontent die gemaakt en/of geüpload is naar de relevante Wix-service. 

2. Indien er betaalde diensten zijn aangeschaft via een 

Gebruikersaccount kan Wix de eigenaar van een dergelijk 

Gebruikersaccount en/of het relevante Gebruikersplatform en/of de

daaronder gecreëerde Gebruikerscontent beschouwen als de persoon of entiteit wiens factureringsgegevens zijn gebruikt om dergelijke betaalde diensten aan te schaffen 

("Factureringsgegevens"). Niettegenstaande het voorgaande, indien van toepassing; als een Gebruikersplatform werd verbonden met een externe domeinnaam (ofwel geïmporteerd of gekocht als onderdeel van bepaalde Betaalde Services, zoals hieronder gedefinieerd) en de registratie-informatie van een dergelijk domein openbaar beschikbaar is via de WHOIS-database die wordt 

aangeboden op de website www.whois.net of op de database van Wix, kan Wix de eigenaar van een dergelijk Gebruikersplatform beschouwen als de persoon of entiteit die is geregistreerd als de registrant van een dergelijk domein daaronder. In het geval dat een individu en een organisatie beide zijn geregistreerd als de registrant of de registrerende organisatie van een dergelijk domein zal Wix de organisatie beschouwen als de feitelijke eigenaar van het domein. In het geval dat de Factureringsinformatie één persoon aangeeft als eigenaar van het Gebruikersplatform en de domeinregistratie een andere eigenaar aangeeft zal Wix de persoon die geregistreerd is als eigenaar van het domein dat verbonden is met het Wix-account beschouwen als de eigenaar van het Gebruikersplatform. 

Niettegenstaande het voorgaande heeft Wix het recht om het eigendom van de Gebruikerscontent en/of een Gebruikerswebsite naar eigen keuze te bepalen, inclusief door het negeren van de hierboven uiteengezette aanwijzingen, in het geval Wix naar eigen goeddunken van mening is dat de situatie een dergelijke bepaling rechtvaardigt, alles op basis van de feitelijke situatie zoals bepaald naar goeddunken van Wix.

Als u een Reseller-gebruiker bent kan het eigendom van het respectieve Gebruikersaccount worden bepaald door Wix krachtens de voorwaarden van de Reseller-overeenkomst.

2. Uw verplichtingen
2.1. U verklaart en garandeert:
 1. u bent ten minste dertien (13) jaar oud, of zestien (16) jaar oud als u een persoon bent binnen de Europese Unie (EU), of meerderjarig bent in uw rechtsgebied en de wettelijke bevoegdheid bezit, het recht en de vrijheid om de Wix-voorwaarden aan te gaan en een bindende overeenkomst te sluiten, voor uzelf of namens de persoon of entiteit die zich door u aan de Wix-voorwaarden heeft verbonden; 

 2.  dat u geen ingezetene bent van (of de Diensten van Wix zult gebruiken in) een land waarin het gebruik van de Diensten van Wix door de Amerikaanse overheid verboden is. U bevestigt voorts dat u niet voorkomt op een sanctielijst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de VS. De Lijst van Speciaal Aangewezen Onderdanen en Geblokkeerde Personen (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), bijgehouden door de VS ("SDN List"), of enige andere toepasselijke sanctielijst bijgehouden door de EU, het VK of andere, en dat u niet voor 50% of meer, direct of indirect in totaal, in handen bent van een gesanctioneerde partij en niet anderszins door een dergelijke partij wordt gecontroleerd ("gesanctioneerde partij"). U bevestigt verder dat u de Wix-services of de Wix-app niet direct of indirect zult gebruiken of distribueren aan of ten behoeve van een Gesanctioneerde Partij. U gaat ermee akkoord Wix te vrijwaren van alle verliezen, inclusief maar niet beperkt tot geldboetes en juridische kosten, die Wix kan lijden indien u een van de voorgaande bevestigingen met betrekking tot uw niet-gesanctioneerde status schendt. 

 3. dat het land van uw woonplaats en/of het land van vestiging van uw bedrijf het land is dat vermeld staat in de contactgegevens en/of het factuuradres dat u ons hebt meegedeeld; 

 4.  dat u er kennis van neemt dat Wix geen juridisch advies of aanbevelingen verstrekt wat betreft de regelgeving of de vereisten die voor u of uw Eindgebruikers van toepassing zijn, of wat betreft uw naleving hiervan. In het bijzonder voor wat betreft de Gebruikersinhoud verklaart en garandeert u:

 5. dat u bevestigt dat u over alle rechten beschikt met betrekking tot alle inhoud die door u wordt geplaatst of aangeboden, of die door Diensten van Wix voor u wordt geïmporteerd, gekopieerd of geplaatst op uw Gebruikersplatform (“Gebruikersinhoud”), met inbegrip van ontwerpen, afbeeldingen, animaties, video’s, audiobestanden, lettertypen, logo’s, code, illustraties, composities, kunstwerken, interfaces, gebruikersnamen, informatie die u verstrekt om de naam van een subdomein te creëren, teksten, literaire werken en alle andere soorten materiaal (“Inhoud”), of dat u anderszins beschikt (en zult blijven beschikken) over de volledige bevoegdheid, de eigendom, de licentie en de toestemming met betrekking tot de Gebruikersinhoud die nodig zijn om wettig toegang te krijgen tot deze Gebruikersinhoud of deze te importeren, te kopiëren, te gebruiken te publiceren, over te dragen of in licentie te geven door u en door ons of aan ons gelieerde bedrijven; 

 6. dat u beschikt (en zult blijven beschikken) over de volledige bevoegdheid, de aanspraken, de licentie en de toestemming om Diensten van Wix toegang te geven tot websites, webpagina’s en/of andere online diensten ten behoeve van het importeren, kopiëren, weergeven, uploaden, overdragen en/of op andere wijze gebruiken van uw Gebruikersinhoud; 

 7. dat de Gebruikersinhoud juist, actueel, accuraat en nauwkeurig is (en zal blijven) en geen inbreuk maakt (of zal maken) op rechten van derden en dat het op geen enkele wijze onwettig voor u is om deze inhoud te uploaden, te importeren, te kopiëren, te bezitten, te plaatsen, te verzenden, weer te geven of op andere wijze te gebruiken in het land waar u of de bezoekers en gebruikers van uw Gebruikersplatform (“Eindgebruikers”) zich bevinden en dat het op geen enkele wijze onwettig is voor Wix en/of uw Eindgebruikers om deze inhoud op te vragen, te importeren, te kopiëren, te uploaden, te gebruiken of te bezitten in samenhang met de Diensten van Wix; 

 8. dat u beschikt over alle nodige toestemmingen en machtigingen die op grond van alle toepasselijke wetgeving vereist zijn voor het plaatsen, verzenden en publiceren van persoonsgegevens en/of afbeeldingen of portretten van natuurlijke personen, entiteiten of eigendommen die deel uitmaken van de Gebruikersinhoud en dat u zich zult houden aan alle wetgeving die hierop van toepassing is.

#ZoEenvoudigIsHet

Om onze diensten te kunnen gebruiken, moet u aan bepaalde verplichtingen en voorwaarden voldoen.

Zo moet u wettelijk meerderjarig zijn, wonen op een locatie waar het toegestaan is onze diensten te gebruiken en onze diensten ook gebruiken op een dergelijke locatie.

Bovendien moet u alle rechten bezitten op alle inhoud die u uploadt of publiceert of die wij via onze diensten voor u openen, importeren en/of uploaden en moet u zorgen dat die inhoud wettig en betrouwbaar is en dat alles wat u ermee doet (of wat u ermee laat doen door Wix of uw eindgebruikers) wettelijk toegestaan is.

2.2. U gaat ermee akkoord en verbindt zich ertoe:
 1. ten volle te voldoen aan alle toepasselijke wetten en andere contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van de Diensten van Wix (en alle daarmee samenhangende interacties of transacties), met inbegrip van de specifieke wetten die van toepassing zijn op u of uw Eindgebruikers in een van uw geografische locaties; 

 2. als enige verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor elk gebruik van de Diensten van Wix dat plaatsvindt vanaf uw Gebruikersaccount en/of Gebruikersplatform(en) en voor al uw Gebruikersinhoud (met inbegrip van eventuele gevolgen van het openen, importeren, uploaden, kopiëren, gebruiken of publiceren van dergelijke Gebruikersinhoud op of met betrekking tot de Diensten van Wix); 

 3. regelmatig en zelfstandig over te gaan tot het opslaan en back-ups maken van uw Gebruikersinhoud en van de informatie die door u wordt verwerkt met betrekking tot uw Gebruikersplatform, met inbegrip van gegevens betreffende Eindgebruikers, Gebruikersproducten en alle toepassingen en/of Diensten van derden die u gebruikt; 

 4. van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van Wix of haar partners te ontvangen per post, e-mail of een ander kanaal dat u ons ter beschikking hebt gesteld (met inbegrip van uw telefoonnummer voor oproepen of sms-berichten). Indien u dergelijk promotiemateriaal of dergelijke mededelingen niet wenst te ontvangen, laat ons dat dan op elk gewenst moment weten; 

 5. Wix het eeuwigdurende, wereldwijde en gratis gebruik toe te staan van elke versie van uw Gebruikersplatform (of een deel daarvan) voor elke marketingactiviteit of promotionele activiteit van Wix, online en/of offline en Wix het recht toe te staan die te wijzigen voor zover redelijkerwijs nodig is voor dergelijke doeleinden. U ziet af van elke vordering tegen Wix en tegen iedereen die namens Wix handelt voor wat betreft vroegere, huidige of toekomstige morele rechten, rechten van kunstenaars of andere soortgelijke rechten wereldwijd die u op uw Gebruikersplatform hebt voor een dergelijk beperkt toegestaan gebruik; 

 6.  te aanvaarden dat Wix naar eigen goeddunken handelt bij het bepalen van de middelen, wijzen en methoden betreffende het leveren van de Diensten van Wix, waaronder het hosten, doorgeven, publiceren en/of weergeven van een Gebruikersplatform en/of Inhoud (met inbegrip van de opname en de presentatie van advertenties of andere gerelateerde commerciële inhoud); 

 7.  te aanvaarden dat Wix het recht heeft de Diensten van Wix onder alternatieve prijsschema’s aan te bieden en verschillende voorwaarden te stellen aan het uploaden, opslaan, downloaden en gebruiken van de Diensten van Wix in elk prijsschema, zoals beperkingen aan het gebruik van netwerkverkeer en bandbreedte, omvang en/of lengte van Inhoud, kwaliteit en/of indeling van Inhoud, bronnen van Inhoud, downloadvolume of -tijd, aantal abonnees voor uw Inhoud enzovoort.

#ZoEenvoudigIsHet

U moet zich houden aan alle geldende wettelijke bepalingen.

U bent verantwoordelijk voor al uw eigen handelingen en voor de handelingen van iedereen die toegang heeft tot de instellingen van uw Gebruikersaccount of Gebruikersplatform.

U moet regelmatig een back-up van uw eigen inhoud maken.

U gaat ermee akkoord dat wij of onze partners u promotionele berichten en informatie sturen.

Als u dit niet wenst, kunt u eenvoudig contact met ons opnemen voor het afmelden van promotionele berichten.

U geeft ons toestemming uw website te gebruiken voor onze promotionele activiteiten en om te bepalen hoe de diensten uitgevoerd zullen worden.

U gaat ermee akkoord dat Wix het recht heeft om prijsschema’s voor haar diensten op te leggen en aan te passen. Bovendien kan Wix beperkingen opleggen, afhankelijk van de specifieke manier waarop u gebruikmaakt van de diensten.

2.3. U gaat ermee akkoord en verbindt zich ertoe:
 1.  zich te onthouden van het kopiëren, wijzigen, hergebruiken, maken van afgeleide werken, downloaden, aanpassen, reverse-engineeren, emuleren, migreren naar een andere dienst, vertalen, compileren, decompileren of ontleden van de Website van Wix, de Diensten van Wix (of delen daarvan), Inhoud aangeboden door Wix dan wel door Diensten van derden voor gebruik en weergave op Gebruikersplatformen (“Gelicentieerde inhoud”) en/of delen daarvan op elke mogelijke manier, of het publiekelijk weergeven, uitvoeren, doorsturen of distribueren van al het bovenstaande zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Wix en/of zoals uitdrukkelijk is toegestaan in de Voorwaarden van Wix; 

 2. zich ervan te onthouden welke Gebruikersinhoud dan ook in te dienen, te verzenden of weer te geven, of Gelicentieerde Inhoud te gebruiken, in een context die beschouwd kan worden als lasterlijk, smadelijk, obsceen, intimiderend, bedreigend, opruiend, beledigend, racistisch, aanstootgevend, bedrieglijk of frauduleus, aanzettend tot crimineel of schadelijk gedrag of op een andere manier inbreuk makend op de rechten van Wix of van derden (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, privacyrechten, contractuele of fiduciaire rechten), of die anderszins een persoon, entiteit of merk in een slecht daglicht plaatst of in diskrediet brengt, zonder hun voorafgaande expliciete goedkeuring; 

 3. zich te onthouden van onwettige handelingen om inloggegevens en/of wachtwoorden voor andere websites, externe partijen, softwareprogramma’s of diensten te verzamelen; 

 4.  zich te onthouden van phishingactiviteiten en het verzamelen, uploaden of op andere wijze beschikbaar stellen van creditcardgegevens of andere soorten financiële gegevens voor het innen van betalingen, tenzij en voor zover dit gebeurt in overeenstemming met geldende wetgeving, zoals de PCI DSS-standaard indien van toepassing; 

 5. zich te onthouden van het uploaden, invoegen, verzamelen of op andere wijze binnen de Website van Wix of de Diensten van Wix (of onderdelen hiervan) beschikbaar stellen van (i) kwaadaardige, onwettige, beledigende of aanstootgevende Inhoud. 

 6. zich te onthouden van het publiceren en/of gebruiken van Diensten van Wix of van Gelicentieerde Inhoud op een website, medium, netwerk of systeem anders dan wat ter beschikking wordt gesteld door Wix, en/of van ‘framing’, ‘deeplinking’, ‘scraping’, spiegeling en/of het creëren van een browser of raamwerk betreffende een van de Diensten van Wix, Gelicentieerde inhoud en/of Gebruikersplatformen (of delen daarvan), tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk toegestaan door Wix; 

 7.  zich te onthouden van het gebruik van ‘robots’, ‘spiders’ of ander automatische middelen, programma’s, scripts, algoritmen of methoden ofsoortgelijke of gelijkwaardige handmatige processen om toegang te krijgen tot delen van de Diensten van Wix (of de gegevens en/of Inhoud hiervan) of om deze te verkrijgen, te kopiëren of te monitoren en van het op enigerlei wijze reproduceren of omzeilen van de navigatiestructuur of de weergave van Diensten van Wix om toegang te krijgen of pogen te krijgen tot materialen, documenten, diensten of gegevens via welk middel dan ook dat niet bewust via de Diensten van Wix ter beschikking is gesteld; 

 8.  niet te handelen op een wijze die zou kunnen worden gezien als nadelig voor de reputatie en de goodwill van Wix, of die Wix schade kan berokkenen of in diskrediet kan brengen; 

 9.  niet over te gaan tot het aanschaffen van zoekwoorden op een zoekmachine of een ander pay-per-click platform (zoals Google AdWords), of van domeinnamen die gebruikmaken van de naam Wix of van Merken van Wix en/of varianten of verkeerd gespelde versies hiervan; 

 10. zich niet voor te doen als een andere persoon of entiteit en geen foutieve informatie te verstrekken over de Diensten van Wix en/of het Gebruikersplatform, hetzij direct of indirect, of op andere wijze te manipuleren zodat uw identiteit of de oorsprong van een bericht of inzending die u naar Wix en/of Eindgebruikers verstuurt, wordt verhuld; 

 11.  geen misleidende voorstelling te geven van uw band met een persoon of entiteit en niet valselijk te beweren of te suggereren dat Wix of een derde partij uzelf, uw Gebruikersplatform, uw bedrijf, uw Gebruikersproducten of een mededeling van uzelf onderschrijft; 

 12. niet over te gaan tot het omgekeerd zoeken (‘reverse lookup’) of het traceren of proberen te traceren van een andere Gebruiker van de Diensten van Wix, het recht op privacy of andere rechten van Gebruikers van Wix niet in de weg te staan of te schenden, en persoonlijk identificeerbare gegevens over bezoekers of gebruikers van de Diensten van Wix en/of van het Gebruikersplatform niet te verzamelen of in te zamelen zonder hun uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming; 

 13. niet over te gaan tot het uitschakelen, omzeilen of anderszins terzijde schuiven van maatregelen die bedoeld zijn om toegang tot de Diensten van Wix, de Gebruikersplatformen, accounts van andere Gebruikers of andere systemen of netwerken betreffende de Diensten van Wix te beperken of te verhinderen, door middel van hacking, het oogsten van wachtwoorden (‘password mining’) of andere onwettige of verboden methodes; 

 14. niet over te gaan tot het opsporen, scannen of testen op kwetsbaarheden van de Diensten van Wix of van een netwerk dat is aangesloten op de Diensten van Wix; 

 15. niet over te gaan tot het uploaden naar of gebruikmaken van de Diensten van Wix en/of een Gebruikersplatform met als doel het ontwerpen, ontwikkelen, verspreiden en/of anderszins versturen of uitvoeren van een virus, worm, Trojaans paard, tijdbom, webbug, spyware, malware of andere computercode, bestanden of programma’s die (mogelijk) bedoeld zijn om de werking van hardware, software of telecommunicatieapparatuur te beschadigen of te kapen, of van andere schadelijke of potentieel schadelijke, verstorende of invasieve componenten of computercode; 

 16. geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting met zich meebrengt van de infrastructuur van de Diensten van Wix of van systemen of netwerken van Wix die met de Diensten van Wix verbonden zijn, niet op een andere manier over te gaan tot het verstoren of belemmeren van de werking van Diensten van Wix of van de servers en netwerken waarop deze worden gehost of beschikbaar gesteld, en de vereisten, de procedures, het beleid of de regels betreffende dergelijke servers of netwerken in acht te nemen; 

 17. de Diensten van Wix en/of Gebruikersplatformen niet te gebruiken in het kader van een vorm van spam, ongevraagde e-mail, fraude, oplichting, phishing, kettingbrieven, piramideconstructies of soortgelijke praktijken, en niet op een andere manier over te gaan tot onethische marketing of reclame; 

 18.  een van de Wix-diensten of Wix-systemen gebruiken voor opslag en/of videostreaming (al dan niet voor mainstreaming-doeleinden). Bijvoorbeeld het creëren en exploiteren van websites met als doel videostreaming of als hoofddoel bestandsopslag. Inclusief indirect gebruik, door integratie of verbinding met platforms of diensten van derden; 

 19. toegang tot Wix-services, Gebruikersaccounts, Gelicentieerde content en/of Gebruikerscontent, via enig middel of technologie (bv. scraping en crawling), anders dan onze publiekelijk ondersteunde interfaces. 

 20. verkopen, in licentie geven of gebruiken voor commerciële doeleinden van Gelicentieerde content en/of Wix-services, tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder de Wix-voorwaarden; 

 21. verwijderen van copyrightvermeldingen, watermerken, beperkingen en tekens die wijzen op eigendomsrechten van een van onze licentiegevers, waaronder het auteursrechtmerk [©], Creative Commons [(cc)] indicatoren, of handelsmerken [® of ™] in of bij de Wix-services en/of Gelicentieerde Content verwijderen of wijzigen; of 

 22. de Wix-voorwaarden of wetten of vereisten die van toepassing zijn op uw gebruik van de Wix-services schenden, trachten te schenden of anderszins niet naleven. 

 23. .toegang tot of gebruik van de Services voor benchmarking of soortgelijke analyse van de concurrentie of om concurrerende producten of services te ontwikkelen.
   

U neemt er kennis van en gaat ermee akkoord dat het niet-naleven van het bovenstaande of het geven van een onjuiste voorstelling van zaken door u op dit vlak ertoe kan leiden dat uw Gebruikersaccount en/of aan u ter beschikking gestelde Diensten onmiddellijk beëindigd kunnen worden – al dan niet met verdere kennisgeving aan u en zonder enige terugbetaling van reeds voor deze Diensten betaalde bedragen

#ZoEenvoudigIsHet

Algemeen gezegd willen wij gewoon dat u zich netjes gedraagt en dat u niets doet wat ons of anderen schade kan toebrengen.

U mag onder andere onze materialen niet kopiëren, geen inhoud gebruiken op een manier die illegaal of schadelijk is, onze diensten of inhoud niet gebruiken op platformen of websites die niet door ons ter beschikking worden gesteld, geen verkeerde voorstelling van zaken geven of onze diensten misbruiken, of op een andere manier inbreuk maken op de rechten van anderen of op de wet.

Als u zich niet aan deze regels houdt, kunnen wij uw account annuleren en weigeren u nog langer diensten aan te bieden.

3. Inhoud en eigendom
3.1. Uw intellectuele eigendom

Tussen Wix en u bent u de eigenaar van alle intellectuele eigendommen met betrekking tot uw Gebruikerscontent en alle andere materialen die door u zijn gemaakt, ontwikkeld of verbonden met Wix-services, inclusief alle ontwerpen, 

afbeeldingen, animaties, video's, audiobestanden, lettertypen, logo's, illustraties, composities, kunstwerken, codes, algoritmen, SPI's, API's, databases, interfaces, teksten en literaire werken. Wix claimt geen eigendomsrechten op uw Gebruikerscontent of de content die u aan de Wix-services heeft gekoppeld. U weet en gaat ermee akkoord dat wij, om de Services aan u te leveren en ten einde de Services te onderhouden en verbeteren (het "Doel") om uw Gebruikerscontent te kunnen openen, uploaden en/of kopiëren naar ons platform, inclusief cloud services en CDN's, om aanpassingen aan de weergave te doen, om onze softwaretools (bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie en machine learning-modellen) te trainen, om duplicaten te maken voor back-ups en om alle andere technische handelingen en/of gebruiken uit te voeren die nodig zijn om onze services uit te voeren, zoals wij dat nodig achten. U verleent ons hierbij een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie om uw Gebruikerscontent te gebruiken voor het Doel.

#ZoEenvoudigIsHet

U bezit alle rechten op uw eigen inhoud. Om u onze Diensten te kunnen leveren, moeten wij uw inhoud kunnen verwerken, opslaan, kopiëren voor back-ups en uitwisselen tussen servers.

3.2. Intellectuele eigendom van Wix

Alle rechten, aanspraken en belangen betreffende de Diensten van Wix, met inbegrip van alle materialen die auteursrechtelijk beschermd kunnen worden of andere inhoud die onderworpen is of kan zijn aan intellectuele eigendomsrechten op grond van welke toepasselijke wetgeving dan ook (zoals kunstwerken, afbeeldingen, foto’s, websitesjablonen en -widgets, literaire werken, bron- en objectcode, computercode (inclusief HTML), toepassingen, audio, muziek, video en andere media, ontwerpen, animaties, interfaces, documentatie, afgeleide producten en versies, de look-and-feel van de Diensten van Wix, methoden, producten, algoritmen, gegevens, interactieve functies en objecten, advertentie- en acquisitietools en -methoden, uitvindingen, handelsgeheimen, logo’s, domeinen, aangepaste URL’s, merken, dienstmerken, handelsnamen en andere identificatiemiddelen in eigendom), al dan niet geregistreerd en/of registreerbaar (gezamenlijk “Intellectueel eigendom”) en alle afleidingen daarvan, zijn eigendom van en/of in licentie gegeven aan Wix. 
 

Op voorwaarde dat u de Voorwaarden van Wix volledig nakomt en alle verschuldigde Vergoedingen tijdig betaalt, verleent Wix u hierbij, na het aanmaken van uw Gebruikersaccount en voor zolang als Wix u de Diensten van Wix wil blijven leveren, een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, volledig herroepbare, beperkte licentie voor het gebruik van de Diensten van Wix en de Gelicentieerde inhoud, met het doel om uw Gebruikersplatform te maken en weer te geven aan Eindgebruikers en om uw Gebruikersproducten (zoals hierna gedefinieerd) daarop aan te bieden, uitsluitend zoals uitdrukkelijk toegestaan

krachtens de Voorwaarden van Wix en uitsluitend in het kader van de Diensten van Wix. 

De Voorwaarden van Wix verschaffen geen rechten of belangen in de Intellectuele eigendom van Wix (of delen daarvan), met uitzondering van de beperkte licentie zoals uitdrukkelijk hierboven verleend. Niets in de Voorwaarden van Wix houdt een overdracht of afstandsverklaring in betreffende Intellectuele eigendomsrechten waarover Wix beschikt op grond van de wet. 
 

Naast het bovenstaande geldt dat in het kader van de Diensten van Wix bepaalde lettertypen aan u beschikbaar worden gesteld, die door een externe leverancier aan Wix in licentie worden gegeven en waarop derhalve aanvullende licentiebepalingen van de desbetreffende leverancier van toepassing zijn. Deze aanvullende bepalingen kunt u hier inzien: https://nl.wix.com/about/mono-terms-of-use.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij zijn eigenaar van alle rechten betreffende onze diensten, inhoud, gegevens, technologieën en functies.

U mag onze diensten en inhoud gebruiken, voor zover u zich houdt aan deze voorwaarden en alles volledig en op tijd betaalt.

Bepaalde lettertypen die u kunt gebruiken, worden in licentie gegeven door een externe leverancier. Lees ook de voorwaarden van deze leverancier.

3.3. Feedback en suggesties

Indien u ons suggesties, opmerkingen of andere feedback stuurt met betrekking tot (bestaande, voorgestelde of potentiële) Diensten van Wix waarop intellectuele eigendomsrechten rusten of kunnen rusten (“Feedback”), dan wordt deze Feedback exclusief eigendom van Wix. Door het verstrekken van dergelijke Feedback aan Wix erkent en aanvaardt u dat deze door Wix mag worden gebruikt om: (i) de Diensten van Wix verder te ontwikkelen, aan te passen en te verbeteren, (ii) assistentie en technische ondersteuning te verlenen, (iii) contact met u op te nemen voor algemene of gepersonaliseerde berichten en/of verzoeken om een gesprek op basis van uw Feedback of andere informatie, (iv) bepaalde promoties te ondersteunen, te

sponsoren en aan te bieden en de resultaten hiervan te monitoren, (v) geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide informatie te genereren, die door Wix gebruikt kan worden om haar diensten te leveren en te verbeteren, (vi) de gegevensbeveiliging en de 

fraudepreventiemaatregelen van Wix te verbeteren, en (vii) te voldoen aan wettelijke verplichtingen en voorschriften. Daarnaast (1) verklaart en garandeert u dat deze Feedback juist en volledig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden; (2) draagt u alle rechten, aanspraken en belangen die u met betrekking tot de Feedback hebt onherroepelijk over aan Wix; en (3) doet u uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand van alle aanspraken met betrekking tot vorige, huidige of toekomstige morele rechten, rechten van kunstenaars en andere soortgelijke rechten betreffende de Feedback, overal ter wereld.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij zijn u dankbaar voor feedback en suggesties. Als u ons feedback of suggesties stuurt, zorg er dan voor dat deze correct en wettelijk toegestaan zijn.

4. Privacy

Bepaalde delen van de Diensten van Wix (met inbegrip van bepaalde hierin vervatte Diensten van derden, zoals hierna nader toegelicht in Artikel 10) vergen of omvatten het insturen, verzamelen en/of gebruiken van bepaalde persoonsgegevens. In het bijzonder kunnen Wix en dergelijke Diensten van derden, in het kader van het openen of gebruiken van de Diensten van Wix, bepaalde gegevens over Gebruikers en Eindgebruikers verzamelen, bekijken en gebruiken, met inbegrip van de activiteiten of de bezoeken van Gebruikers en Eindgebruikers via de Diensten van Wix en/of Gebruikersplatformen. Wij raden u aan regelmatig ons Privacybeleid en het overeenkomstige beleid van Diensten van derden na te lezen voor meer informatie over deze gegevensverzameling en dit gebruik.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij vinden uw privacy belangrijk en dat zou u ook moeten vinden. Lees ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

5. AI-diensten

Als onderdeel van de diensten van Wix, kan Wix je toegang geven tot kunstmatige intelligentie en machine learning-tools en -producten die je helpen je Gebruikersplatform te bouwen door het genereren van Inhoud (de 'AI-tools'). Bovendien kan Wix je toegang verlenen tot tools en producten voor kunstmatige intelligentie en machine learning die je kunt activeren en bied het je Eindgebruikers dus de mogelijkheid om met AI ('AI-producten' en samen met AI-tools 'AI-diensten genoemd) aan de slag te gaan. Dit onderdeel is alleen van toepassing voor zover AI-diensten door jou worden gebruikt als onderdeel van de van Wix-diensten.

5.1. Input en Output.

De AI-diensten stellen jou of je Eindgebruikers in staat om een prompt (in de vorm van tekst, afbeelding of anders) (een 'Input') in te voeren, te verstrekken of in te dienen in de AI diensten, en zo de AI-diensten opdracht te geven om Inhoud te genereren als Output (een “Output”).

5.2. Nauwkeurigheid Output.

AI-technologie is zodanig van aard dat het moeilijk is om de Output volledig te controleren en voorspellen. Daarom verklaart of garandeert Wix niet dat de door de AI-diensten gegenereerde Output zal voldoen aan de behoeften of verwachtingen van jou of jouw Eindgebruikers, en wijzen wij alle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid af voor de juistheid, volledigheid, relevantie, naleving van intellectuele eigendomsrechten, wettigheid, fatsoen, kwaliteit, onpartijdigheid of enig ander aspect van dergelijke Output. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in gevallen waarin de gegenereerde Output verband houdt met medische, juridische of financiële onderwerpen. De Output kan ook de rechten van iemand anders schenden, zoals privacy of intellectuele eigendomsrechten. De Output is mogelijk niet uniek voor jou of jouw Eindgebruikers, en andere gebruikers van de AI-diensten kunnen hun eigen Output genereren die identiek is aan, of vergelijkbaar is met Output die mogelijk voor jou of jouw Eindgebruikers wordt gegenereerd. Overeenkomstig:

 1. Ben je verantwoordelijk voor het beoordelen van alle Output van AI-tools voordat je deze gebruikt, publiceert, verstuurt of weergeeft, op welke manier dan ook, en moet je ervoor zorgen dat het wettelijk is toegestaan dergelijke Output te gebruiken.

 2. Moet je de Output slechts als een suggestie beschouwen en beslissen op basis van jouw eigen oordeel, of het jouw standpunten nu wel of niet vertegenwoordigt, jouw beoogde doel wel of niet dient, en de boodschap die je wilt overbrengen wel of niet overbrengt.

 3. Ben je verantwoordelijk voor het informeren van jouw Eindgebruikers, indien en wanneer dit vereist is door toepasselijke wet- en regelgeving, van eventuele beperkingen, restricties of verplichtingen waar de Eindgebruikers aan moeten voldoen bij het gebruik van de Output van AI-producten, inclusief de noodzaak om de Output te beoordelen voordat je deze gebruikt.

 4.  Je erkent dat de gegenereerde Output niet de standpunten van Wix vertegenwoordigt.

5.3. Jouw Input.

Je stemt ermee in dat jouw Input en die van jouw Eindgebruikers als Gebruikersinhoud wordt beschouwd (zoals hierboven gedefinieerd) en de Voorwaarden zijn van toepassing, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, op al deze Output, alsof het Gebruikersinhoud betreft.

5.4. Eigendom van Output.

Als je ervoor kiest Output te gebruiken, publiceren, verzenden of weergeven op welke manier dan ook, zal dit worden beschouwd als jouw Gebruikersinhoud (zoals hierboven gedefinieerd), en de Voorwaarden zijn van toepassing, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alsof het Gebruikersinhoud betreft. Tussen jou (of jouw Eindgebruikers) en Wix, claimt Wix geen enkele eigendomsrechten op de Output voor zover de Output geen enkele bestaande intellectuele eigendommen van Wix bevat.

5.5. Licentie verleend aan Wix.

Voor zover een licentie vereist is onder de toepasselijke wetgeving en regelgeving, en in aanvulling op de licentie die je ons verleent op grond van Artikel 3.1 hierboven, verleent je ons ook een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare royalty-vrije en wereldwijde licentie voor: (a) de toegang, het uploaden, kopiëren, maken en weergeven van aanpassingen, het trainen van onze softwaretools, het dupliceren en uitvoeren van andere technische handelingen en/of het gebruik met jou (en jouw Eindgebruikers) Input en Output om: Wix-diensten te verbeteren; de Input en Output te beoordelen op naleving van de toepasselijke wetten en handhaving van de Voorwaarden; en (b) kopieën te verstrekken van de Input en Output van jou (en die van jouw Eindgebruikers) voor onze diensten van derden of voor onze onderaannemers, zoals vereist om onze Gebruikers te voorzien van Wix-diensten.

5.6. Diensten van Derden.

Wix mag Diensten van Derden gebruiken om de AI-diensten aan jou te leveren, en het gebruik van dergelijke Diensten van Derden is onderworpen aan Artikel 10 van deze Voorwaarden. Bij jouw gebruik van de AI-diensten van Wix, inclusief jouw gebruik van eventuele Input en Output, erken je en stemt je ermee in de AI-diensten van Derden en het beleid ervan, welke van tijd tot tijd kunnen veranderen, na te zien en na te leven, en van al jouw Eindgebruikers te eisen om deze na te zien en na te leven.

6. Vergoedingen voor diensten
6.1. Betaalde diensten

Het gebruik van bepaalde Wix-services kan onderworpen zijn aan de betaling van bepaalde vergoedingen, zoals bepaald door Wix, naar eigen goeddunken ("Betaalde Services" en "Vergoeding(en)", respectievelijk). Belangrijk: indien u een Reseller-gebruiker bent en uw betaling wordt gedaan aan de Reseller, dan zijn de bepalingen van subsecties 6.1 (1), 6.1 (4), 6.2, 6.3 (2), 6.4 (1) en 6.5 van deze Sectie 5 met betrekking tot deze specifieke Betaalde Service mogelijk niet op u van toepassing en wordt de betaling en het beheer van deze Betaalde Service rechtstreeks door de Reseller gedaan volgens de tussen u en de Reseller overeengekomen voorwaarden. 
 

1. Wix zal u informeren over de dan geldende Vergoedingen, die u rechtstreeks aan Wix dient te betalen met betrekking tot de Betaalde Services die u besluit van Wix te kopen. Indien u de Betaalde Services wenst te ontvangen of gebruiken, dient u alle toepasselijke Vergoedingen vooraf te voldoen. 

2. Wix behoudt zich het recht voor de tarieven op elk moment naar eigen goeddunken te wijzigen. Wix zal een bericht over de wijziging naar u of uw Reseller sturen als een dergelijke wijziging uw bestaande abonnementen beïnvloedt. 

3. u een korting of andere promotionele aanbieding heeft ontvangen, hetzij van Wix of een Reseller, hebben respectievelijk Wix of de Reseller het recht om aan het einde van de toepasselijke 

kortingsperiode automatisch en zonder kennisgeving uw 

abonnement op dergelijke Wix-service(s) te verlengen tegen de volledige dan geldende toepasselijke vergoeding. 

4. Alle rechtstreeks aan Wix betaalde vergoedingen worden geacht te zijn gedaan in US Dollars, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld door Wix. Voor zover wettelijk toegestaan (en tenzij schriftelijk anders bepaald door Wix), zijn alle Vergoedingen

exclusief alle belastingen (inclusief belasting over de toegevoegde waarde, omzetbelasting, goederen- en dienstenbelasting, etc.), heffingen of rechten opgelegd door belastingautoriteiten ("Belastingen"), en bent u verantwoordelijk voor de betaling van alle toepasselijke Belastingen met betrekking tot uw gebruik van de Wix-services, of betalingen of aankopen door u. Als Wix verplicht is om Belastingen te innen of te betalen voor de door u te betalen Vergoedingen, en ongeacht of dergelijke Belastingen werden toegevoegd en geïnd van u voor eerdere transacties, kunnen dergelijke Belastingen worden toegevoegd aan de betaling van alle uitstaande Vergoedingen en zullen worden weergegeven in de Factuur voor dergelijke transactie. Wij raden u aan het bestaan na te gaan van eventuele extra kosten die u door derden in rekening worden gebracht in verband met de aankoop van Betaalde Services of in verband met de verlenging daarvan (zoals internationale transactiekosten, wisselkosten of kosten verschuldigd aan banken of creditcardmaatschappijen). Wix is niet verantwoordelijk voor dergelijke extra kosten. 

5. Als u betaalde diensten rechtstreeks van Wix koopt, dan machtigt u, als onderdeel van de registratie of het verstrekken van informatie om betaalde services te ontvangen, Wix ook (hetzij rechtstreeks of via zijn affiliates, dochterondernemingen of andere derden) om betaling en servicekosten te vragen en te innen (of anderszins in rekening te brengen, terug te betalen of andere factureringsacties te ondernemen) van onze betalingsprovider of uw aangewezen bankrekening, en om alle onderzoeken te doen die Wix of zijn affiliates nodig achten om uw aangewezen betaalrekening of financiële informatie te valideren, om een snelle betaling te verzekeren, inclusief het ontvangen van bijgewerkte 

betalingsgegevens van uw betalings-, creditcard- of

bankrekeningprovider (bv. bijgewerkte vervaldatum of kaartnummer zoals aan ons verstrekt door uw creditcardmaatschappij). 

6. U moet ten alle tijden creditcard opgeslagen hebben bij Wix om te kunnen betalen voor uw Betaalde Services ("Opgeslagen Kaart") die rechtstreeks bij Wix zijn gekocht. U kunt uw Opgeslagen kaart identificeren aan de laatste vier cijfers op uw pagina met 

accountinstellingen.

#ZoEenvoudigIsHet

Sommige van onze diensten kosten geld. Wij laten u van tevoren weten hoeveel.

Tenzij anders vermeld, worden onze prijzen weergegeven in Amerikaanse dollars, exclusief belastingen.

Als u een Reseller-gebruiker bent, kan de betaling en het beheer van Betaalde Service rechtstreeks met de Reseller worden uitgevoerd.

6.2. Facturen

Als u een Reseller-gebruiker bent en u betaalt aan de Reseller en niet rechtstreeks aan Wix, dan is de volgende paragraaf 6.2 niet op u van toepassing. 

Wix en/of de aan haar gelieerde bedrijven zullen een factuur of creditnota uitgeven voor elke betaling van Vergoedingen of restitutie aan of door Wix ("Factuur"). Elke factuur wordt in elektronische vorm en op basis van het in uw factuuradres vermelde land opgesteld en wordt u ter beschikking gesteld via uw Gebruikersaccount en/of per e-mail. Voor het uitgeven van de factuur kan van u worden verlangd dat u bepaalde persoonlijke informatie verstrekt (overeenkomstig de definitie van deze term in het privacybeleid) om te voldoen aan de lokale wetgeving. Houd er rekening mee dat de factuur die in uw Gebruikersaccount te vinden is mogelijk niet voldoet aan uw lokale wettelijke vereisten en in dat geval alleen voor pro forma-doeleinden gebruikt mag worden.

#ZoEenvoudigIsHet

Facturen voor onze betaalde diensten tenzij u een Reseller-gebruiker bent.

6.3. Automatisch verlengen van abonnementen

1. Om ervoor te zorgen dat u geen onderbreking of verlies van services ondervindt, bevatten bepaalde Betaalde Services standaard een automatische verlengingsoptie, volgens welke, tenzij de automatische verlengingsoptie door u of uw Reseller wordt uitgeschakeld, dergelijke Betaalde Services automatisch worden verlengd aan het einde van de toepasselijke abonnementsperiode, voor een verlengingsperiode die gelijk is aan de oorspronkelijke abonnementsperiode (met uitzondering van verlengde perioden) en, tenzij u anderszins op de hoogte wordt gesteld, (door Wix of uw Reseller), tegen dezelfde prijs (onder voorbehoud van toepasselijke wijzigingen in Belastingen en met uitsluiting van enige korting of andere promotieaanbieding die voor de eerste periode wordt geboden) ("Verlengde Betaalde Services"). Indien bijvoorbeeld de oorspronkelijke abonnementsperiode voor een Service één maand bedraagt zal elke verlengingsperiode (indien van toepassing) één maand bedragen. 

2. Dienovereenkomstig zal Wix, indien van toepassing en voor Vergoedingen die rechtstreeks aan Wix zijn betaald, proberen om u automatisch de toepasselijke Vergoedingen in rekening te brengen met behulp van de opgeslagen kaartgegevens, binnen maximaal twee (2) weken voor aanvang van een dergelijke verlengingsperiode. Indien wij er niet in slagen de door u verschuldigde vergoedingen te innen kunnen wij naar eigen goeddunken (waar we niet verplicht toe zijn) op een later tijdstip opnieuw proberen te innen en/of uw Gebruikersaccount opschorten of annuleren, zonder nadere kennisgeving. Indien voor uw Verlengde Betaalde Service een jaarlijkse of meerjarige abonnementsperiode geldt, zal Wix ernaar streven u ten minste dertig (30) dagen voor de verlengingsdatum een kennisgeving te doen toekomen voorafgaand aan de verlenging van een dergelijke Betaalde Service.

3. Door deze Gebruiksvoorwaarden aan te gaan en door een Verlengde Betaalde Service af te nemen erkent u en gaat u ermee akkoord dat de Verlengde Betaalde Service automatisch wordt verlengd in overeenstemming met de bovenstaande voorwaarden. 

4. U (of de Reseller van wie u de Betaalde Services koopt) ka de optie voor automatische verlenging van Betaalde Services op elk moment uitschakelen via uw Gebruikersaccount of door een bezoek te brengen aan het Wix Help Center

5. Bepaalde domeinen zijn onderworpen aan een ander  verlengingsbeleid zoals beschreven in Web.com Reseller Domain Name Registration Agreement (Overeenkomst registratie  domeinnamen) en Tucows Reseller Domain Name Registration Agreement, zoals van toepassing.

6. Niettegenstaande tegenstrijdige bepalingen in het voorgaande, bent en blijft u als enige verantwoordelijk om de succesvolle verlenging van de Wix-services die u gebruikt (ongeacht of deze Wix-services onderworpen zijn aan automatische abonnementsverlenging) te verifiëren en waarborgen. Dienovereenkomstig bent u als enige verantwoordelijk met betrekking tot de beëindiging van eerder door u gekochte Wix-services, inclusief als gevolg van een annulering, het niet in rekening brengen van de toepasselijke terugkerende vergoedingen, of omdat enige Wix-service niet onderhevig zijn aan automatische abonnementsverlengingen. U erkent en stemt ermee in dat u geen aanspraken tegen Wix heeft met betrekking tot de beëindiging van enige Wix-service of Service van Derden, om welke reden dan ook

#ZoEenvoudigIsHet

Om er zeker van te zijn dat u uw domein niet kwijtraakt en dat uw website niet offline gaat na afloop van uw abonnementsperiode, zullen wij onze diensten automatisch verlengen en opnieuw in rekening brengen voor dezelfde termijn als uw oorspronkelijke abonnementsperiode, tenzij u (of de wederverkoper van wie u de betaalde diensten hebt gekocht) automatische verlenging uitschakelt.

6.4. Geld-terug-garantie

Als u een Reseller-gebruiker bent en u betaalt aan de Reseller en niet rechtstreeks aan Wix, dan is de volgende paragraaf 6.4 niet op u van toepassing. 

1. Als u niet tevreden bent met uw eerste aankoop van een Premium Plan kunt u binnen veertien (14) dagen nadat u het Premium Plan voor het eerst hebt besteld of geactiveerd, om welke reden dan ook opzeggen (de "Restitutie" en "Restitutieperiode"). De Restitutie is alleen van toepassing op de initiële aankoop van een Premium Plan wat een upgrade is van een gratis website. De Restitutie is niet van toepassing op extra aankopen, upgrades, wijzigingen of 

verlengingen van Wix-services. Indien u in een rechtsgebied woont dat een langere Restitutieperiode vereist zullen wij aan dergelijke vereisten voldoen in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. Als Wix een dergelijke kennisgeving ontvangt binnen de 

Restitutieperiode zal Wix u het bedrag restitueren dat Wix u voor dergelijke Wix-services in rekening heeft gebracht, in de valuta waarin u oorspronkelijk bent gefactureerd, en de services 

dienovereenkomstig annuleren. Houd er rekening mee dat, als gevolg van valutawijzigingen en kosten van derden, het bedrag van de restitutie anders kan zijn dan het bedrag dat u in rekening is gebracht. Wix is niet verantwoordelijk voor verschillen veroorzaakt door een verandering van wisselkoersen of de kosten die u in rekening zijn gebracht door derden. Na de Restitutieperiode zijn de door u betaalde Vergoedingen niet-restitueerbaar en niet-opzegbaar. Bovendien, als we bovendien ontdekken dat een annulering door een gebruiker te kwader trouw is gedaan of in een onwettige poging om betaling voor daadwerkelijk ontvangen services te vermijden, behouden wij ons het recht voor om de Gebruiker alsnog de daadwerkelijk ontvangen Wix-services in rekening te brengen, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

2. Houd er rekening mee dat: Bepaalde services die op of via de Wix-services worden gekocht zijn mogelijk in hun geheel 

niet-restitueerbaar. Deze omvatten diensten van derden, zoals domeinen, zakelijke hulpmiddelen en applicaties. De voorwaarden van elke gekochte service of applicatie worden vermeld op de Wix-website en/of als onderdeel van of tijdens het proces van aankoop van dergelijke services of applicaties. Het is uw 

verantwoordelijkheid om vóór de aankoop van een service na te gaan of deze kan worden geannuleerd. Wix restitueert geen bedragen die zijn betaald voor niet-restitueerbare Betaalde Services, applicaties of Services van Derden.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij bieden een geldteruggarantie van 14 dagen op uw eerste aankoop van een maandelijks of jaarlijks te betalen dienst. Deze garantieperiode is voor u mogelijk langer, afhankelijk van de geldende wetgeving.

Sommige diensten zijn echter niet terugbetaalbaar. Lees dus zorgvuldig de voorwaarden voor elke dienst.

6.5. Terugboekingen

Indien er op welk moment ook sprake is van een weigering, terugboeking of andere afwijzing van een verschuldigde Vergoeding betreffende uw Wix-account (“Terugboeking”) zal dit worden beschouwd als de niet-nakoming van uw betalingsverplichtingen krachtens deze Voorwaarden en kan uw gebruik van de Diensten van Wix automatisch worden beëindigd of stopgezet. 

Indien een Terugboeking wordt uitgevoerd, kan uw Gebruikersaccount worden geblokkeerd zonder mogelijkheid tot nieuwe aankoop of hergebruik en kunnen alle gegevens in een dergelijke Gebruikersaccount, met inbegrip van alle domeinen, toepassingen en Diensten van derden, worden geannuleerd met Capaciteitsverlies als gevolg (zoals omschreven in Artikel 7.3 hieronder). 

Uw gebruik van de Diensten van Wix zal niet worden hervat totdat u zich opnieuw aanmeldt voor deze Diensten van Wix en eventuele Vergoedingen volledig hebt betaald, met inbegrip van eventuele vergoedingen en kosten die Wix en/of Diensten van derden hebben betaald voor elke ontvangen Terugboeking (met inbegrip van Vergoedingen voor Diensten van Wix die zijn geleverd voorafgaand aan de

Terugboeking, vergoedingen voor behandeling en verwerking en kosten gemaakt door de betalingsverwerker). 

Als u vragen of opmerkingen hebt betreffende een betaling aan Wix, raden wij u aan om eerst contact op te nemen met onze Klantenservice voordat u een verzoek tot Terugboeking of restitutie van betaling indient, om te voorkomen dat de Diensten van Wix worden geannuleerd en dat uw Gebruikersaccount wordt geblokkeerd en om ongegronde of onjuiste Terugboekingen te vermijden die ertoe kunnen leiden dat u aansprakelijk bent voor het betalen van de betreffende Vergoedingen en tot het opnieuw betalen van alle Vergoedingen voor de Diensten van Wix die u hebt gekocht (en hebt teruggeboekt). 

Wij behouden ons het recht voor om een ontvangen Terugboeking te betwisten, onder meer door de desbetreffende creditcardmaatschappij of financiële instelling alle informatie en documentatie te verstrekken waaruit blijkt dat de Gebruiker die verantwoordelijk is voor een dergelijke Terugboeking wel degelijk toestemming heeft verleend voor de transactie en gebruik heeft gemaakt van de daarna verleende diensten.

#ZoEenvoudigIsHet

Terugboekingen kunnen ertoe leiden dat wij uw account annuleren. Wij raden u daarom aan om geen terugboekingen te veroorzaken.

Neem contact op met onze Klantenservice voordat u een terugboeking overweegt. U bent verantwoordelijk voor alle daaruit voorvloeiende onjuiste vergoedingen, verliezen en kosten.

7. Annulering
7.1. Annulering door de Gebruiker

U kunt op elk moment het gebruik van de Diensten van Wix stopzetten en verzoeken om uw Gebruikersaccount en/of Dienst van Wix te annuleren, volgens de instructies die worden vermeld bij de Diensten van Wix. De datum en het tijdstip waarop een dergelijke annulering van kracht wordt, zijn de datum en het tijdstip waarop u de annuleringsprocedure betreffende de Diensten van Wix hebt afgerond; Betaalde diensten worden geannuleerd na afloop van de abonnementsperiode voor de geannuleerde Betaalde dienst.

Niettegenstaande het voorgaande zijn alle Betaalde Services (inclusief Verlengde Betaalde Services) die van een Reseller zijn gekocht onderworpen aan de annuleringsvoorwaarden zoals overeengekomen tussen u en uw Reseller. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in het voorgaande zullen met betrekking tot abonnementen op Verlengde Betaalde Services dergelijke abonnementen enkel worden beëindigd bij het verstrijken van de respectievelijke periode waarvoor u reeds betaling heeft verricht. 
 

In ieder geval worden abonnementen op Verlengbare Betaalde diensten pas stopgezet na het verstrijken van de desbetreffende periode waarvoor u al betaald hebt. Houd er rekening mee dat het annuleringsproces een paar dagen in beslag kan nemen en dat de aanvraag voor annulering ten minste veertien (14) dagen voor het verstrijken van de dan geldende periode moet worden ingediend om automatische verlenging en de daaraan verbonden kosten te vermijden. 

Voor meer informatie over het annuleren van de Betaalde Services die u bij Wix heeft gekocht gaat u naar het Wix Help Center

Voor informatie over het annuleren van Betaalde Services die u van een wederverkoper heeft gekocht kunt u contact opnemen met uw wederverkoper.

#ZoEenvoudigIsHet

U kunt uw account of een dienst op elk gewenst moment opzeggen. Vanaf het moment dat uw opzeggingsverzoek verwerkt is, worden geen abonnementsverlengingen meer in rekening gebracht. Annulering van Betaalde Service gekocht bij een Wederverkoper is onderworpen aan voorwaarden die zijn overeengekomen tussen u en uw Wederverkoper.

7.2. Annulering door Wix

Indien u een of meer Voorwaarden van Wix niet naleeft en/of een verschuldigde Vergoeding niet betaalt, dan kan Wix uw Gebruikersaccount en 

Gebruikersplatform(en) of bepaalde functies ervan, evenals het verstrekken van gerelateerde Diensten van Wix (bijvoorbeeld Betaalde diensten) of Diensten van derden opschorten (tot het volledige bedrag is betaald) of annuleren.
 

Als u een Gebruikersaccount opent via een Reseller of Betaalde Services afneemt van een Reseller dan heeft Wix het recht om de toegang tot uw Gebruikersaccount en Gebruikersplatform (of bepaalde functies daarvan) op te schorten, te beëindigen of te blokkeren, evenals de levering van alle gerelateerde Wix-services of Services van Derden aan u, ook als: (a) Wix hiertoe wordt verzocht door uw Reseller; of indien (b) Reseller nalaat aan Wix de verschuldigde bedragen te betalen op grond van de Reseller-overeenkomst. U stemt in met deze opschortings- en beëindigingsrechten en erkent en gaat ermee akkoord dat Wix geen enkele aansprakelijkheid jegens u heeft met betrekking tot een dergelijke opschorting of beëindiging. De enige bij wie u verhaal kunt halen met betrekking tot een dergelijke opschorting of beëindiging is de Reseller.

#ZoEenvoudigIsHet

Indien u deze voorwaarden niet nakomt of verschuldigde bedragen niet op tijd betaalt, kunnen wij uw account opschorten of annuleren.

7.3. Verlies van gegevens, inhoud en capaciteit

Indien uw Gebruikersaccount, Diensten van Wix of Diensten van derden betreffende uw Gebruikersaccount worden geannuleerd (hetzij op uw verzoek of door Wix), kan dit de oorzaak zijn van of leiden tot het verlies van bepaalde inhoud, functies of capaciteit van uw Gebruikersaccount, met inbegrip van eventuele Gebruikersinhoud, gegevens van Eindgebruikers of andere daarin vervatte gebruiksgegevens, zoals de reservering of registratie van een domeinnaam die bij dergelijke Diensten was inbegrepen (“Capaciteitsverlies”). 
 

Wix is op geen enkele manier aansprakelijk voor dergelijk Capaciteitsverlies of voor het maken van een back-up van uw Gebruikersaccount, Gebruikersinhoud of gegevens van Eindgebruikers. Houd er ook rekening mee dat extra Vergoedingen kunnen worden gevraagd voor het opnieuw activeren van een Gebruikersaccount

en/of Diensten van Wix na annulering, en dat deze Vergoedingen door Wix geheel naar eigen inzicht worden bepaald. 
 

Na beëindiging van uw Gebruikersaccount of Gebruikersplatform behoudt Wix zich het recht voor om alle gegevens in het kader van de normale bedrijfsvoering te verwijderen. De data kan niet meer worden hersteld zodra uw Gebruikersaccount of Gebruikersplatform is beëindigd.

#ZoEenvoudigIsHet

Indien uw account of een of meer van uw diensten worden geannuleerd, kan dit leiden tot een verlies van inhoud en gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups van uw gegevens en materialen.

8. E-commerce
8.1. Algemeen

De Wix-services omvatten ook bepaalde functies waarmee u goederen, content, media, tickets voor evenementen en services kunt verkopen via uw Gebruikersplatform ("Gebruikersproducten", en samen met Wix-services - "E-Commerce"). 
 

U bent als enige verantwoordelijk voor uw Gebruikersproducten en E-Commerce gerelateerde activiteiten, en alle promoties en gerelateerde Content die in uw Gebruikersplatform zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, en naleving van alle wetten die daarop van toepassing zijn. Wij leveren enkel het platform voor u om uw activiteiten op het gebied van online E-Commerce te beheren. Wij zijn niet betrokken bij uw relatie en/of bij enige transactie met een feitelijke of potentiële koper van uw Gebruikersproducten.

Wanneer iemand uw Gebruikersproducten koopt worden de betalingen voor dergelijke transacties verwerkt via Wix Payments of via een derde aanbieder van betaaldiensten ("Betalingsaanbieder(s)").

#ZoEenvoudigIsHet

Wix kan u automatisch koppelen aan Wix Payments zodat u betalingen van uw klanten kunt accepteren.

8.2. Betalingsdienstaanbieders

U erkent en gaat ermee akkoord dat Wix Payments (indien beschikbaar in uw land) uw standaard betalingsaanbieder zal zijn. 
 

Op de Wix Payments account zijn de Wix Payments Servicevoorwaarden, welke hierbij door middel van verwijzing zijn opgenomen. Lees deze Gebruiksvoorwaarden voordat u uw site publiceert en betalingen accepteert.Daarnaast kunt u, behoudens territoriale beperkingen, betalingen accepteren met Apple Pay. Door gebruik te maken van Apple Pay accepteert u en gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden van het Apple Pay Platform Web Merchant. 
 

De verwerking van betalingen door andere Betalingsaanbieders valt onder de servicevoorwaarden van deze Betalingsaanbieders. Wij zijn geen partij bij en zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor uw relatie met dergelijke Betalingsaanbieders of voor de handelingen van deze Betalingsaanbieders.

#ZoEenvoudigIsHet

We kunnen u servicekosten in rekening brengen voor evenementtickets die via uw website worden verkocht.

8.3. Evenementen

Afhankelijk van uw abonnement kan Wix u servicekosten in rekening brengen voor evenemententickets die via uw site worden verkocht. U gaat hierbij akkoord met het betalen van dergelijke vergoedingen, zoals voorgeschreven door Wix, en machtigt Wix om zijn partners voor betalingsverwerking of uw Betalingsaanbieder, zoals van toepassing, opdracht te geven om dergelijke

vergoedingen in mindering te brengen op uw relevante transacties, of om deze vergoedingen anderszins te innen.

8.4. Erkenning van E-commerce en Garanties

Door gebruik te maken van een van onze E-Commerce functies, erkent, garandeert en gaat u ermee akkoord dat: 

Door een van onze E-Commerce-functies te gebruiken, erkent u, garandeert u en gaat u ermee akkoord dat: 

1. u als enige en volledig verantwoordelijk bent voor alle Belastingen en toelagen, van welke aard dan ook in verband met uw 

E-Commerce activiteiten, met inbegrip van alle Belastingen in verband met de aankoop of verkoop van de Gebruikersproducten, en om de juiste bedragen te innen, te melden en af te dragen aan de bevoegde autoriteiten en/of uw Eindgebruikers hierover te 

informeren en hen te voorzien van een naar behoren opgestelde factuur zoals verlangd door de wet; 

2. alle Belastingen die worden aangegeven door de 

E-Commerce-functies die u door Wix worden aangeboden zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie,hieruit mag geen enkele conclusie getrokken worden; 

3. u bent verantwoordelijk voor en draagt alle kosten van de aankoop en levering van uw Gebruikersproducten, en voor de levering ervan op een veilige en professionele manier, in overeenstemming met de normen van de branche;

4. u bent als enige verantwoordelijk voor alle verklaringen en beloften die u doet en voor alle assistentie, garanties en ondersteuning met betrekking tot de Gebruikersproducten, en u dient op uw 

Gebruikersplatform correcte contactgegevens te verstrekken in verband met vragen, klachten of claims; en 

5. u mag geen Gebruikersproducten aanbieden of verkopen, of enige informatie, Content of materiaal met betrekking tot 

Gebruikersproducten verstrekken, welke als gevaarlijk, nagemaakt, gestolen, frauduleus, aanstootgevend of beledigend kan worden beschouwd; die verboden zijn voor verkoop, distributie of gebruik; of die anderszins niet voldoen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder die met betrekking tot consumentenrechten, 

intellectuele-eigendomsrechten of privacyrechten, productveiligheid, handelsvoorschriften en sancties, ondersteuning, onderhoud en export; en - 

6. Wix kan op elk moment en naar eigen goeddunken de toegang tot uw Gebruikersplatform en/of Gebruikersproducten opschorten, uitschakelen of verwijderen -al dan niet geïncorporeerd, 

gepubliceerd met of onderdeel gemaakt van uw Gebruikersplatform op dat moment, zonder enige aansprakelijkheid jegens u of jegens de Eindgebruikers, inclusief voor enig Capaciteitsverlies als gevolg daarvan.

9. Videodiensten

In het kader van de Diensten van Wix kan Wix videodiensten aanbieden (zoals Wix Video of Wix Pro Gallery) voor het beheer van video’s op Gebruikersplatformen (“Videodiensten”).

Voor het gebruik van de Videodiensten voor uw Gebruikersplatform kan het vereist zijn dat u over een licentie beschikt voor het gebruik van bepaalde patenten van MPEG–LA (de “Licentie”). U bent er zelf als enige verantwoordelijk voor om na te gaan of voor uw activiteit een Licentie vereist is en om die te verkrijgen. Informatie over de Licentie kan van MPEG LA L.L.C. worden verkregen via http://www.mpegla.com

aansprakelijkheid, dient u Wix, haar bestuurders, directeuren, aandeelhouders, werknemers, gelieerde ondernemingen en agenten ten volle te vergoeden voor, te verdedigen tegen en te vrijwaren van alle schadevergoedingen, kosten, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, schulden en uitgaven (met inbegrip van uitgaven voor rechtsbijstand) voortkomende uit of verband houdende met inbreuken op en/of misbruiken van de patenten van het MPEG-LA-consortium. 
 

Indien u een dienstenpakket nodig hebt dat meer omvat dan de pakketten die gewoonlijk door ons worden aangeboden, neem dan contact op met onze Klantenservice via: contactvideo@wix.com.

#ZoEenvoudigIsHet

Bij bepaalde vormen van gebruik van de videodiensten van Wix moet u mogelijk een licentie hebben voor het gebruik van bepaalde patenten. U dient zelf na te gaan of u dergelijke licenties nodig hebt.

Voor bepaalde online handelingen met betrekking tot video’s hebt u misschien een licentie nodig. U bent verplicht om na te gaan of u een dergelijke licentie nodig hebt en om die indien nodig te verkrijgen.

10.  Diensten van derden

De Diensten van Wix bieden u de mogelijkheid om bepaalde diensten, producten en tools van derden te gebruiken en aan te kopen voor het uitbreiden van uw Gebruikersplatform en het verbeteren van uw algemene gebruikerservaring, zoals domeinregistrars van wie u een domeinnaam voor uw Gebruikersplatform kunt kopen, applicaties en widgets van derden die via de Website van Wix (met inbegrip van de Wix-appmarkt) worden aangeboden, Gelicentieerde inhoud van derden, mediadistributiediensten, E-Commerce Betaalaanbieders, leveranciers van tastbare producten, ontwerpers die u kunnen helpen bij uw Gebruikersplatform enzovoort (samen “Diensten van derden” genoemd).

U neemt er kennis van en gaat ermee akkoord dat, ongeacht de manier waarop dergelijke Diensten van derden aan u worden aangeboden (gebundeld of geïntegreerd met bepaalde Diensten van Wix, apart aangeboden door Wix of door personen die door Wix zijn gecertificeerd of geautoriseerd, of op een andere manier aangeboden via de Diensten van Wix), Wix uitsluitend als tussenpersoon tussen u en dergelijke Diensten van derden optreedt en dergelijke Diensten van derden op geen enkele manier onderschrijft en er op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor kan worden gesteld. Wix is geen partij bij interacties of transacties tussen uzelf en Diensten van derden en is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het controleren ervan. 
 

U gaat ermee akkoord dat u voor dergelijke diensten mogelijk extra vergoedingen verschuldigd bent aan Wix en/of aan de leveranciers van Diensten van derden. 
 

Het risico en de verantwoordelijkheid betreffende al dergelijke Diensten van derden zijn uitsluitend voor uw eigen rekening en kunnen onderworpen zijn aan wettelijke en financiële bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke Diensten van derden en die u moet raadplegen voordat u gebruikmaakt van deze diensten. 
 

Indien u tijdens het gebruik van onze Services gebruik maakt van services, tools, code, algoritmen, databases, producten, software of goederen van derden, verklaart u dat u handelt in overeenstemming met hun gebruiksvoorwaarden. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van YouTube tijdens het gebruik van de Services moet u zich houden aan de toepasselijke voorwaarden van YouTube en het bijbehorende privacybeleid overeenkomstig de geldende versie op de datum van gebruik van dergelijke services.

#ZoEenvoudigIsHet

Onze diensten bieden u de mogelijkheid om diensten en tools aan te schaffen bij externe partijen waarmee Wix verder geen band heeft.

Omdat wij uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen uzelf en deze externe partijen, bent u geheel zelf verantwoordelijk voor de verbintenissen die u met hen aangaat.

Wij kunnen dergelijke diensten op elk gewenst moment verwijderen. Dit kan gevolgen hebben voor uw website, uw gebruikersaccount of uw algemene gebruikerservaring.

11. Wix Logo Maker

Als onderdeel van de Diensten van Wix bieden we u de mogelijkheid uw merk te versterken door een eigen, op maat gemaakt bedrijfslogo (het “Wix-logo”) te maken met onze Wix Logo Builder. De aanvullende voorwaarden, die te vinden zijn op https://nl.wix.com/about/logo-terms-of-use gelden voor het gebruik van Wix Logo Builder door u en zijn een aanvulling op (en geen vervanging van) de Voorwaarden van Wix, tenzij en voor zover nadrukkelijk anders wordt vermeld.

#ZoEenvoudigIsHet

Lees ook de voorwaarden voor Wix Logo Builder, die een aanvulling zijn op onze algemene gebruiksvoorwaarden.

12. Wix Studio

Als onderdeel van Wix Services kunt u zich aanmelden voor Wix Studio en toegang krijgen tot de werkruimte van Wix Studio ("Wix Studio-werkruimte"). De Wix Studio Werkruimte is alleen beschikbaar voor gebruikers die bureaus of freelancers zijn die websites of applicaties voor anderen bouwen (inclusief degenen die bouwen voor enterprise klanten). Wix behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Wix Studio Werkruimte te beëindigen voor gebruikers die niet aan bovenstaande criteria voldoen.

13. Wangedrag en copyright
13.1. Wangedrag en misbruik

Bij het gebruik van de Diensten van Wix kunt u te maken krijgen met Gebruikersplatformen, Gebruikersinhoud of Diensten van derden, afkomstig van verschillende bronnen, die incorrect, aanstootgevend, verwerpelijk of illegaal kunnen zijn. U doet hierbij afstand van alle rechten of rechtsmiddelen op basis van wet of billijkheid die u in dit verband jegens Wix hebt of zou kunnen hebben. 
 

Indien u van mening bent dat een Gebruiker of een Dienst van derden ongepast is opgetreden of op een andere manier een van de Diensten van Wix heeft misbruikt, dan vragen wij u deze Gebruiker en/of Dienst van derden onmiddellijk aan ons te rapporteren via dit formulier. U gaat ermee akkoord dat uw melding op geen enkele wijze Wix verantwoordelijk of aansprakelijk maakt en dat Wix een dergelijke melding geheel naar eigen goeddunken kan overwegen en erop kan reageren, kan besluiten geen actie te ondernemen en aanvullende informatie of documenten kan opvragen.

#ZoEenvoudigIsHet

Indien u te maken krijgt met of getuige bent van wangedrag of misbruik door iemand die onze diensten gebruikt, laat ons dat dan weten.

13.2. Copyright

Wix handelt in overeenstemming met haar invulling van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd of anderszins gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht, dan kunt u ons daarvan op de hoogte stellen via dit formulier of anders de volgende informatie schriftelijk doorsturen aan de door ons aangewezen Copyright Agent: (1) de contactgegevens van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht; (2) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk waarop de vermeende schending betrekking heeft; (3) een beschrijving van het materiaal waarvan u vindt dat het inbreuk maakt of wordt gebruikt om inbreuk te maken en dat verwijderd moet worden of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd, en voldoende informatie (met inbegrip van de URL) opdat Wix dit materiaal zou kunnen lokaliseren; (4) een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal op de betwiste manier niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens agent of de toepasselijke wetgeving; en (5) een verklaring dat de informatie in de melding juist is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een auteursrecht waarop inbreuk is gemaakt. 
 

De Copyright Agent van Wix kan op het volgende adres worden bereikt: 

Wix.com Inc. 

500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA. Attn: Copyright Agent 

Telefoon: 1-415-358-0857 | Fax: 1-415-358-0884 

E-mail: abuse@wix.com 
 

Indien Wix een melding ontvangt over een inbreuk op het auteursrecht met betrekking tot uw Gebruikersaccount of Gebruikersplatform kan Wix uw Gebruikersaccount annuleren, uw Gebruikersplatform weghalen of Inhoud verwijderen, naar eigen goeddunken en zonder u hiervan van te voren op de hoogte

te stellen. In dat geval kunt u overeenkomstig Artikel 512 van de DMCA een bezwaar indienen, dat de volgende gegevens moet bevatten: (1) uw volledige naam, adres, telefoonnummer en handgeschreven of elektronische handtekening; (2) identificatie van het materiaal en de locatie hiervan voorafgaand aan de verwijdering; (3) een verklaring, op straffe van vervolging wegens meineed, dat het materiaal per ongeluk of ten onrechte is verwijderd; (4) uw instemming met een passende gerechtelijke instantie; en (5) alle andere informatie die vereist is in het kader van de relevante bepalingen van de DMCA. Wix bepaalt geheel naar eigen inzicht of de kennisgevingen uit hoofde van dit artikel al dan niet worden aanvaard, van toepassing zijn en voldoen aan de DMCA. Wix behoudt zich het recht voor om de persoon of entiteit die de oorspronkelijke melding heeft ingestuurd op te hoogte te stellen van het bezwaar en van alle daarin opgenomen informatie.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij respecteren de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

Indien uw auteursrechtelijk beschermde werken door een van onze gebruikers op ongepaste wijze zijn gebruikt, laat ons dat dan weten en stuur ons de nodige informatie. Wij zullen op grond daarvan actie ondernemen overeenkomstig de DMCA.

Als wij een klacht over auteursrecht ontvangen die gericht is tegen uw website of uw inhoud, kunnen wij uw website of account verwijderen of annuleren.

14. Geen garantie

De Diensten van Wix worden ‘As Is’ geleverd (in de staat waarin zij zich bevinden), met alle tekortkomingen en volgens beschikbaarheid, zonder garantie zoals impliciete garantie of voorwaarde van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakkundige inspanning, het niet maken van inbreuk of welke andere garantie dan ook - dit alles in de ruimste mate die wordt toegestaan door de wet. Meer bepaald verklaren of garanderen wij niet dat de Diensten van Wix (of een onderdeel, functie of inhoud daarvan) volledig, correct of van een bepaalde kwaliteit zijn, op welke manier dan ook betrouwbaar of veilig zijn, geschikt of passend zijn voor beoogde toepassingen, apparaten of besturingssystemen of voor browsers, software of tools van uzelf of van uw Eindgebruikers (of dat dit op enig moment het geval zal zijn), voldoen aan wetgeving die op uzelf en uw Eindgebruikers van toepassing is (met inbegrip van de wetgeving van een rechtsgebied waarin u actief bent), of dat zij gebruikt kunnen worden zonder risico op virussen, fouten of andere schadelijke componenten of beperkingen. Bovendien onderschrijven wij geen enkele

entiteit, product of dienst (met inbegrip van Diensten van derden) die wordt genoemd op of beschikbaar wordt gesteld via de Diensten van Wix – u dient deze dus zelf te evalueren voordat u er gebruik van maakt of er op een andere manier mee omgaat. 
 

Wix kan naar eigen inzicht (maar zonder daartoe verplicht te zijn) elk Gebruikersplatform en/of alle Gebruikersinhoud op elk gewenst moment, om welke reden dan ook en met of zonder voorafgaande kennisgeving doorlichten, controleren en/of bewerken. 
 

Niettegenstaande het voorafgaande kan Wix onder geen beding worden beschouwd als een ‘uitgever’ van Gebruikersinhoud, onderschrijft Wix op geen enkele manier Gebruikersinhoud en is Wix niet aansprakelijk voor Gebruikersinhoud die door een Gebruiker, door anderen en/of via de Diensten van Wix wordt geüpload, geplaatst, gepubliceerd en/of beschikbaar gemaakt, voor gebruik door wie dan ook, voor verlies, verwijdering of beschadiging ervan, of voor verlies, kosten of schade voor uzelf of anderen als gevolg van of in verband met het publiceren van, zich toegang verschaffen tot of het vertrouwen op Gebruikersinhoud. Voorts is Wix niet aansprakelijk voor fouten, laster, smaad, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie, opruiing en/of andere onwettige of inbreukmakende Gebruikersinhoud die u of iemand anders te zien kan krijgen. 
 

U erkent dat er risico’s verbonden zijn aan het gebruik van de Diensten van Wix en/of aan het verbinden en/of omgaan met Diensten van derden via of in verband met de Diensten van Wix, en dat Wix niet garandeert en niet kan garanderen dat dergelijk gebruik en/of interactie een specifiek resultaat zal hebben. U neemt hierbij alle risico’s, aansprakelijkheid en/of schade op zich die voortkomen uit of samenhangen met dergelijke interacties. Deze risico’s kunnen onder andere bestaan uit verdraaiing van de feiten over en/of door Diensten van derden en/of Gelicentieerde inhoud, niet-nakoming van garanties en/of overeenkomsten, inbreuken op rechten en alle daaruit volgende aanspraken.
 

Wix raadt het gebruik van de Diensten van Wix af voor het hosten van persoonsgegevens en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of risico met betrekking tot de beveiliging of de integriteit van de toegang of beveiliging van dergelijke inhoud. 

Merk op dat bepaalde Diensten van Wix momenteel als bètaversie worden aangeboden en nog worden getest. U erkent en gaat ermee akkoord dat bepaalde Diensten van Wix nog softwarefouten kunnen bevatten, te maken kunnen krijgen met onderbrekingen en misschien niet werken zoals bedoeld of zoals aangegeven. Het gebruik door u van de Diensten van Wix in deze bètafase houdt uw akkoord in met deelname aan het testen van deze Diensten van Wix.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij geven geen garanties over onze diensten en dus ook niet over de kwaliteit, betrouwbaarheid, beveiliging, compatibiliteit en conditie ervan.

Wij kunnen uw website en uw inhoud controleren en aanpassen.

Toch mogen wij niet worden beschouwd als ‘uitgever’ van uw inhoud, onderschrijven wij uw inhoud niet en zijn wij niet aansprakelijk voor inhoud die door u of door anderen wordt gebruikt.

Het gebruik van onze diensten of diensten van anderen brengt risico’s met zich mee. U accepteert dergelijke risico’s.

Sommige van onze diensten zijn nog in bètaversie, wat betekent dat zij bugs kunnen bevatten en dat er onderbrekingen kunnen optreden.

15. Beperking van aansprakelijkheid

In de mate waarin dit wettelijk is toegestaan in elk betreffend rechtsgebied zijn Wix, haar bestuurders, directeuren, aandeelhouders, werknemers, gelieerde ondernemingen en/of agenten tegenover u niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of bijzondere schade, vervolgschade of schadevergoeding met een boetekarakter, met inbegrip van schade als gevolg van (1) fouten, afwijkingen of onnauwkeurigheden in welke inhoud dan ook; (2) lichamelijk letsel of materiële schade in verband met uw gebruik van de Diensten van Wix; (3) niet-geautoriseerde toegang tot of gebruik van onze servers en/of persoonsgegevens en/of andere informatie die daarin vervat is; (4) onderbreking of staking van transmissie van of naar de Diensten van Wix; (5) het gebruik of de weergave van elke inhoud of Gebruikersinhoud die is geplaatst, gemaild, doorgestuurd of anderszins beschikbaar is gemaakt via de Diensten van Wix; (6) gebeurtenissen die redelijkerwijs niet aan Wix kunnen worden toegerekend, met inbegrip van internetstoringen, problemen met installaties, stroomonderbrekingen, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, opstand, burgerlijke onlusten, tekorten aan arbeidskrachten of materialen, brand, overstromingen, storm, aardbevingen, explosies, natuurrampen, oorlog, terrorisme, intergalactische strijd, handelingen van een overheid, bevelschriften van

gerechtelijke instanties, agentschappen of commissies, of wanprestatie door derden; en/of (7) verlies van gebruik, gegevens, winst, goodwill of andere immateriële verliezen als gevolg van het gebruik of het niet kunnen gebruiken van een of meer Diensten van Wix. 
 

U neemt er kennis van en gaat ermee akkoord dat deze beperkingen van aansprakelijkheid een akkoord over risicoverdeling inhouden dat deel uitmaakt van de afwegingen op basis waarop Wix u diensten aanbiedt en dat dergelijke beperkingen blijven gelden, zelfs indien Wix op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke aansprakelijkheid.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook (onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving).

16. Vrijwaring

U stemt ermee in Wix, haar bestuurders, directeuren, aandeelhouders, werknemers, gelieerde ondernemingen en agenten te vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle aanspraken, schadevergoedingen, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schulden en onkosten (met inbegrip van kosten voor rechtsbijstand) die voortvloeien uit: (1) het niet-naleven door u van een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of van andere Voorwaarden van Wix; (2) inbreuken door u op rechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, toegangsrechten, eigendomsrechten of het recht op privacy, waaraan uw Gebruikersplatform of Gebruikersinhoud en/of uw gebruik van de Diensten van Wix ten grondslag ligt, daaronder mede begrepen acties van Diensten van Wix ten behoeve van u; en/of (3) elke andere aanspraak dat uw Gebruikersplatform en/of Gebruikersinhoud schade heeft berokkend aan een derde.

#ZoEenvoudigIsHet

Indien tegen ons een rechtszaak wordt aangespannen of indien wij op een andere manier schade ondervinden als gevolg van iets wat u hebt gedaan, dan komen de daarmee gepaard gaande kosten en schadevergoedingen voor uw rekening.

17. Algemeen
17.1. Wijzigingen en updates

Wix behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en op elke mogelijke wijze, met of zonder voorafgaande kennisgeving, over te gaan tot het wijzigen, opschorten of beëindigen van Diensten van Wix (of van functies of prijzen hiervan) en/of tot het om welke reden dan ook beëindigen van uw toegang tot Diensten van Wix (inclusief verwijdering van materialen die door u in samenhang met Diensten van Wix zijn vervaardigd) en/of tot het wijzigen van Voorwaarden van Wix. 
 

U stemt ermee in dat Wix tegenover u of derden niet aansprakelijk kan worden gesteld voor wijziging, schorsing of stopzetting van deze Diensten van Wix. 
 

Indien een dergelijke wijziging het betalen van aanvullende Vergoedingen met zich meebrengt, dan sturen wij u bericht over dergelijke Vergoedingen voorafgaand aan het doorvoeren van deze specifieke wijzigingen. Indien u dergelijke Vergoedingen niet betaalt, dan kunnen wij (geheel naar eigen inzicht) overgaan tot het annuleren van uw Gebruikersaccount (zoals uiteengezet in Artikel 7), uw bestaande Diensten 

van Wix blijven ondersteunen zonder de wijzigingen door te voeren, of u alternatieve diensten aanbieden.

#ZoEenvoudigIsHet

Wij kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in onze diensten of in deze voorwaarden.

17.2. Geldend recht en jurisdictie, afstand van groepsgeding

U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Wix het recht heeft om deze Gebruiksvoorwaarden ten opzichte van u af te dwingen. 
 

De Voorwaarden van Wix, de rechten en rechtsmiddelen die hierin vervat zijn en alle aanspraken of geschillen die hiermee te maken hebben of die te maken hebben met de Diensten van Wix, de interpretatie, niet-nakoming, beëindiging of geldigheid hiervan, de rechtsverhouding die ontstaat uit of uit hoofde van de Voorwaarden van

Wix of een gerelateerde transactie of aankoop, worden in alle opzichten uitsluitend onderworpen aan, uitgelegd volgens en afgedwongen op grond van het interne materiële recht van de staat Israël, met uitsluiting van de daarin vervatte collisieregels. 
 

Vorderingen en geschillen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in Tel Aviv, Israël, en u gaat er hierbij mee akkoord dat deze rechtbank als enige bevoegd is. Toepassing van het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij expliciet uitgesloten. 
 

Onder voorbehoud van geldende wetgeving zal elk dispuut tussen u en Wix individueel worden opgelost en hebt u niet het recht een vordering tegen Wix in te dienen als eiser in het kader van een groepsgeding (of een andere juridische procedure die door een groep of door een vertegenwoordiger namens anderen wordt ingeleid). 
 

Ongeacht andersluidende bepalingen in dit Artikel 17.2 geldt het volgende: als u zich bevindt in de Verenigde Staten van Amerika, (i) is de staat New York de jurisdictie met betrekking tot alle aspecten van de betalingstransactie die onderwerp is van Artikel 6 tussen u en Wix, met uitsluiting van de collisieregels van deze jurisdictie, en (ii) dienen alle aanspraken en geschillen met betrekking tot een betalingstransactie zoals bedoeld in Artikel 6 te worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank in New York, New York, waarbij u ermee instemt dat deze rechtbank de uitsluitende rechtsbevoegdheid toekomt.

#ZoEenvoudigIsHet

Op deze voorwaarden en op onze rechtsverhouding is het recht van de staat Israël van toepassing. Geschillen tussen u en ons mogen alleen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Tel Aviv, Israël.

17.3. Kennisgevingen

Wij kunnen u kennisgevingen sturen op de volgende manieren: (1) via de Diensten van Wix, zoals door middel van een banner of pop-up op de Website van Wix, de

Gebruikersaccount of elders; (2) via e-mail, verstuurd naar het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt; en/of (3) op een andere manier, waaronder via een telefoonnummer of postadres dat u aan ons hebt doorgegeven. Elke kennisgeving die Wix aan u stuurt, wordt geacht te zijn ontvangen en in werking te treden na verloop van vierentwintig (24) uur volgend op de publicatie of verzending via de bovengenoemde methoden, tenzij in de kennisgeving zelf anders wordt vermeld.

#ZoEenvoudigIsHet

We kunnen u (of uw Reseller, als u een Reseller-gebruiker bent) berichten sturen via onze diensten, per e-mail of via elk ander contactmiddel dat u ons hebt verstrekt.

17.4. Rechtsverhouding

De Voorwaarden van Wix en uw gebruik van de Diensten van Wix roepen geen partnerschap, joint venture, arbeidsverhouding, agentschap of 

franchiseovereenkomst in het leven tussen uzelf en Wix, en kunnen niet als dusdanig worden geïnterpreteerd.

#ZoEenvoudigIsHet

Het aanvaarden van deze voorwaarden en diensten creëert geen partnerschap of speciale verhouding tussen u en ons.

17.5. Gehele overeenkomst

Of kennisgevingen over vergoedingen die door Wix aan u zijn verstrekt, vormen de gehele overeenkomst tussen uzelf en Wix betreffende dit onderwerp en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, afspraken, toezeggingen, voorwaarden, onderhandelingen, convenanten of verklaringen tussen (vertegenwoordigers van) uzelf en (vertegenwoordigers van) Wix met betrekking tot de Diensten van Wix. U stemt er verder mee in dat u zich bij het aanvaarden van de Voorwaarden van Wix niet zult laten leiden door een belofte, stimulans, verklaring, uitspraak, bekendmaking of meldingsplicht van Wix.

#ZoEenvoudigIsHet

Deze voorwaarden vormen (samen met de aanvullende voorwaarden) de gehele en uitsluitende overeenkomst die tussen ons bestaat.

17.6. Overdracht

1. Het is Wix toegestaan om haar hierin vervatte rechten, verplichtingen en/of eigendomsrechten en aanspraken ten aanzien van de Diensten van Wix en/of van Gelicentieerde inhoud aan derden over te dragen zonder uw toestemming en zonder voorafgaande kennisgeving. Het is u niet toegestaan een of meer van uw hierin vervatte rechten en verplichtingen te cederen of over te dragen

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wix. Elke poging of actie tot cessie of overdracht hiervan zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Wix, is nietig. In elk geval geeft een cessie of overdracht op grond van dit Artikel 17.6 op zichzelf noch u, noch Wix het recht om Diensten van Wix of Diensten van derden die op dat moment actief zijn, te annuleren. 
 

2. Als u een Reseller-gebruiker bent kan uw abonnement bij de Reseller met betrekking tot uw Gebruikersaccount of Gebruikersplatform (of een deel daarvan) worden toegewezen aan Wix. U stemt ermee in dat indien uw abonnement (of een deel daarvan) op een Gebruikersaccount of Gebruikersplatform van Wix bij de Reseller wordt overgedragen aan Wix, uw voortgezette rechten op toegang tot en gebruik van uw 

Gebruikersaccount en Gebruikersplatform onderworpen zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, in hun geheel (zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd) en u stemt in met de volledige toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de facturerings- en betalingsbepalingen ervan. U stemt ermee in dat u na een dergelijke toewijzing, op verzoek van Wix, de informatie zult verstrekken die nodig is om de betaling van Betaalde Services veilig te stellen die aanvangen na een dergelijke toewijzing

#ZoEenvoudigIsHet

Als u een Wederverkoper bent, kan uw Gebruikersaccount aan Wix worden toegewezen. Als u in een dergelijk geval uw Gebruikersaccount wilt blijven gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van Wix en Wix alle vereiste informatie te verstrekken om de betaling voor betaalde diensten die u aanschaft veilig te stellen.

17.7. Scheidbaarheid en afstandsverklaring

Indien een bevoegde rechtbank besluit dat een bepaling van de Voorwaarden van Wix ongeldig, onwettig, nietig of om welke reden dan ook onuitvoerbaar is, dan zal deze bepaling als scheidbaar worden gezien en zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. Een afstandsverklaring 

inzake inbreuk of gebrek op grond van de Voorwaarden van Wix houdt geen afstandsverklaring in met betrekking tot een vorige of volgende inbreuk of gebrek.

#ZoEenvoudigIsHet

De bepalingen in deze voorwaarden staan op zichzelf en blijven geldig indien zou blijken dat een andere bepaling ongeldig is.

17.8. Interpretatie

De kopjes, bijschriften en artikelnamen in dit document en de uitleg of samenvatting in de rechterkolom (#ZoEenvoudigIsHet) worden uitsluitend ter informatie verstrekt, definiëren of verduidelijken in geen geval een artikel of een bepaling en verbinden ons op geen enkele manier. 
 

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn in het Engels geschreven en voor uw gemak vertaald in andere talen. U kunt de versies in andere talen bekijken door de taalinstellingen van uw Website van Wix te wijzigen. Indien een vertaalde (niet-Engelse) versie van deze Gebruiksvoorwaarden op welke manier dan ook afwijkt van de Engelse versie, dan heeft de Engelse versie voorrang.

#ZoEenvoudigIsHet

Alleen wat in de linkerkolom van de originele (Engelstalige) tekst staat, is wettelijk bindend. De tekst in de rechterkolom dient alleen ter verduidelijking.

De Nederlandstalige versie en andere uit het Engels vertaalde versies van deze voorwaarden worden uitsluitend ter informatie verstrekt.

17.9. Klantenservice

Gebruik een van de onderstaande opties om contact op te nemen met onze klantenservice: 

Ga naar het Wix Help Center dat beschikbaar is op: 

https://support.wix.com/nl/article/contacting-wix-support

#ZoEenvoudigIsHet

Hebt u vragen of suggesties? Wij horen graag van u!

bottom of page