Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
online winkel
Reserveringen
events
pop-up
Back Button: Go Previous Page
Door Certified Code
Gratis

Back Button: Go Previous Page

Door Certified Code
Navigate effortlessly with Back Button
4.3 (6)
Gratis

Back Button: Go Previous Page overzicht

    Instant Navigation: Seamlessly return to the previous page with a single click, streamlining user experience.
    Effortless Integration: Easily incorporate the Back Button into your site, enhancing user accessibility without hassle.
    Customizable Design: Tailor the button to match your site's aesthetics, ensuring a cohesive and visually pleasing user interface.
    Enhanced User Engagement: Keep visitors engaged by providing a user-friendly tool that simplifies navigation, fostering a positive interaction with your site.
Back Button: Go Previous Page" is a user-friendly web application designed to enhance the navigation experience for site visitors. With a simple click, users can effortlessly return to the previous page, eliminating the need for multiple clicks or browser functions. The app offers seamless integration, allowing easy implementation into your website without any complex setup. Moreover, the button's design is customizable, ensuring it aligns with the visual aesthetics of your site. By providing this intuitive tool, Back Button aims to improve user engagement by simplifying navigation and contributing to a positive overall browsing experience.
Beschikbaarheid:Deze app is wereldwijd beschikbaar.
Ondersteunde talen:
Engels
Je kunt alle app-content die op je website wordt weergegeven, vertalen naar elke taal.
App ontwikkeld doorCertified Code


Gemiddelde waardering

(Op basis van beoordelingen)
20
20
20
20
20
Sorteer beoordelingen op

Bouw en lanceer je volgende app voor meer dan 230 miljoen Wix-gebruikers