top of page

Wix Specialstenprogramma Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt: 1 juli 2022

Welkom bij het Wix Specialistenprogramma!

1. Invoering

Deze Gebruiksvoorwaarden voor het Wix Specialistenprogramma (de "Voorwaarden voor het Specialistenprogramma") zijn een wettelijke overeenkomst door en tussen Wix.com Ltd. (samen met zijn wereldwijde gelieerde ondernemingen - "Wix" of "ons" of "wij") en elke deelnemer van het Specialistenprogramma (hierna "u" of "uw" of als "gebruiker" of "Deelnemer" genoemd) en beschrijft de voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname aan het Specialistenprogramma.

 

UW DEELNAME AAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA OP ENIGE WIJZE VORMT UW AANVAARDING VAN DEZE SPECIALISTENPROGRAMMAVOORWAARDEN, DIE HIERBIJ DOOR VERWIJZING DE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN HET PRIVACYBELEID VAN WIX EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX MARKETPLACE (INDIEN VAN TOEPASSING) (COLLECTIEF, DE “VOORWAARDEN”) BEVATTEN, EN BEVESTIGING DAT U DERGELIJKE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN AANVAARD. IN GEVAL VAN CONFLICT OF INCONSISTENTIE TUSSEN DEZE SPECIALISTENPROGRAMMAVOORWAARDEN EN DE WIX GEBRUIKSVOORWAARDEN, WIX MARKETPLACE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF HET PRIVACYBELEID, HEBBEN DEZE SPECIALISTENPROGRAMMAVOORWAARDEN VOORRANG MET BETREKKING TOT DERGELIJK CONFLICT. U GAAT ERMEE AKKOORD OM DE VOORWAARDEN PERIODIEK TE LEZEN OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN EN UW VERDERE DEELNAME AAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT UW GEBRUIK VAN HET SPECIALISTENDASHBOARD EN DE VOORDELEN VAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA WORDT BESCHOUWD ALS UW CONCLUSIEVE AANVAARDING VAN DERGELIJKE GEWIJZIGDE VOORWAARDEN. HIERIN GEBRUIKTE TERMEN MET HOOFDLETTERS, TENZIJ ANDERS WORDEN GEDEFINIEERD, ZULLEN DE BETEKENIS HEBBEN DIE HEN ZIJN TOEGESCHREVEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF HET PRIVACYBELEID VAN WIX.

 

Deze voorwaarden voor het Specialistenprogramma zijn opgesteld en geschreven in het Engels en zijn voor uw gemak vertaald in andere talen. In het geval van een conflict tussen een vertaalde (niet-Engelse) versie van deze voorwaarden van het Specialistenprogramma en de Engelse versie van deze voorwaarden van het Specialistenprogramma, prevaleert de taal van de Engelse versie met betrekking tot een dergelijk conflict.

2. Beschrijving van het Specialistenprogramma

Door u in te schrijven en deel te nemen aan het Specialistenprogramma, ontdekt u wellicht mogelijkheden om uw bedrijf te optimaliseren en op te schalen via verschillende bronnen en tools die ontworpen zijn om u te helpen aan uw zakelijke behoeften te voldoen.

2.1 Deelname aan het Specialistenprogramma 

Agentschappen, freelancers en andere bedrijven die websites bouwen voor klanten kunnen op verzoek en goedkeuring van Wix deelnemen aan het Specialistenprogramma, als ze een actief Wix-account hebben en zich inschrijven voor het Specialistenprogramma via het Specialistendashboard in hun Wix-account (“Deelnemer(s)").

2.2 Voordelen van het Specialistenprogramma

Door u in te schrijven en deel te nemen aan het Specialistenprogramma, komt u mogelijk in aanmerking voor toegang tot bepaalde voordelen die ontworpen zijn om uw bedrijf te helpen groeien, aangezien dergelijke voordelen door Wix worden aangeboden op https://support.wix.com/nl/article/wix-partners-levels-in-the-partner-program welke van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden en onderhevig zijn aan de hierin uiteengezette voorwaarden (de “Specialistenvoordelen”). 

3. Voordelen ontgrendelen door punten te verdienen

U kunt toegang krijgen tot specifieke voordelen die door Wix worden aangeboden via het Specialistenprogramma door het vereiste puntensaldo te verdienen dat nodig is om een Specialistenprogramma-niveau te bereiken (zoals hieronder uiteengezet). Elk Specialistenprogramma-niveau ontgrendelt specifieke voordelen die voor u als Deelnemer beschikbaar zijn, zolang u het vereiste puntensaldo behoudt, met inachtneming van deze Voorwaarden. Wijzigingen in uw puntensaldo kunnen op enig moment leiden tot een wijziging van uw Specialistenprogramma-niveau en dus van de voordelen waarvoor u in aanmerking komt. 

3.1 Wat zijn de Specialistenprogramma-niveaus?

Het Specialistenprogramma omvat de volgende Specialistenprogramma-niveaus die ontgrendeld kunnen worden
door punten te verdienen:

 

  • Explorer: 0-300 punten

  • Pioneer: 400-900 punten

  • Creator: 1000-1900 punten

  • Icon: 2000-4900 punten

  • Legend: 5000+ punten

 

U kunt toegang krijgen tot een Specialistenprogramma-niveau door het van toepassing zijnde puntensaldo te verdienen zoals hierboven uiteengezet. Elk Specialistenprogramma-niveau bepaalt of u in aanmerking komt voor het ontvangen van bepaalde voordelen, aangezien dergelijke voordelen worden aangeboden door Wix op https://support.wix.com/nl/article/wix-partner-program-levels kunnen deze van tijd tot tijd gewijzigd worden.

 

Voordelen waartoe toegang wordt verkregen via het Specialistenprogramma worden weergegeven op het tabblad Voordelen in het Specialistendashboard in uw Wix-account. Het Specialistenprogramma, inclusief de methode om punten te verdienen, het saldo van punten dat vereist is voor elk Specialistenprogramma-niveau en alle voordelen die daarin zijn opgenomen, kan van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Wix worden bijgewerkt en/of gewijzigd.

3.2 Hoe worden punten verdiend?

3.2.1 Elke premium-website van Wix die door u gebouwd en aan uw account toegevoegd is, levert u 100 punten op. Een Deelnemer met 50 live Wix premium-sites die aan zijn account zijn toegevoegd, heeft bijvoorbeeld een puntensaldo van 5.000 punten. 

 

3.2.2 Elke premium-website van Wix Editor X die door u gebouwd en aan uw account toegevoegd is, levert u 300 punten op. Een Deelnemer met 50 live Wix Editor X-premium-sites die aan zijn account zijn toegevoegd, heeft bijvoorbeeld een puntensaldo van 15.000 punten.

 

3.2.3 Het totale aantal Wix Premium- of Editor X-premium-sites dat aan uw account is toegevoegd, is zichtbaar in het Specialistendashboard van die Deelnemer. 

 

3.2.4 De premium- of Editor X premium-site die aan uw account is toegevoegd, levert u punten op, ongeacht of u deze oorspronkelijk met een jaarlijks of maandelijks Wix-abonnement gekocht hebt.

3.2.5 De premium- of Editor X-premium-site die u bouwt, levert u punten op, ongeacht of deze oorspronkelijk zijn gekocht met een coupon, voucher of korting.

3.2.6 Wanneer meer dan één Deelnemer of Wix-gebruiker is aangewezen als Bijdrager van een Wix Premium-site, kunnen slechts maximaal twee (2) van die Bijdragers in aanmerking komen om die Wix Premium-site voor Premier Specialist Voordelen op te geven. 

3.2.7 Punten voor premium- of Editor X premium-sites die gebouwd zijn via uw eigen Wix-account, worden automatisch bijgeschreven op uw Wix-account na ontvangst van de betaling door Wix voor het premium- of Editor X premium-abonnement dat gekocht is in verband met de desbetreffende site.

 

Punten voor premium- of Editor X premium-sites waaraan u, buiten uw eigen Wix-account bijgedragen hebt aan de bouw, worden pas op uw Wix-account bijgeschreven nadat u een verzoek heeft ingediend om die punten te laten bijschrijven via het formulier 'Een website indienen die buiten uw account is gebouwd', op het tabblad Start van uw Specialistendashboard. U kunt geen Formulier indienen en punten aanvragen voor een Wix premium- of Editor X premium-site als u niet bijgedragen hebt aan de bouw.  Houd er rekening mee dat om in aanmerking te komen voor het ontvangen van een Inkomstenaandeel op een bepaalde site, u de eerste eigenaar van die site moet zijn, zoals hieronder beschreven. 

 

U verliest punten voor elke Wix premium- of Editor X premium-site die niet verlengd of anderszins geannuleerd wordt. Als een van uw premium-sites bijvoorbeeld niet verlengd of geannuleerd wordt, daalt uw puntensaldo met 100 punten, zoals hieronder beschreven. 

 

3.2.8 U komt mogelijk in aanmerking om punten te verdienen via Specialistendeals: Onder voorbehoud van de hierin uiteengezette algemene voorwaarden, kunnen Deelnemers die activeringsvouchers voor premium-abonnementen van Wix gekocht hebben op grond van een goedgekeurde en uitgevoerde Bulkaankoop of Abonnementen en Dienstenorder, zoals van toepassing (elk een "Specialistendeal") via ons Partnerteam, de verdiende punten voor deze gekochte premium-sites ontvangen, zolang de premium-sites die zijn gekocht als onderdeel van een Specialistendeal, geactiveerd en live gemaakt zijn met behulp van de activeringsvouchers. Houd er rekening mee dat sites die gekocht zijn via Specialistendeals, niet in aanmerking komen voor het Inkomstenaandeel.

 

3.2.9 Punten hebben geen contante waarde en zijn niet-overdraagbaar, niet-toewijsbaar en kunnen niet ingewisseld worden voor Wix-producten of -diensten.

3.3 Wat gebeurt er als mijn puntensaldo daalt?

3.3.1 Uw puntensaldo kan op elk moment veranderen, wat van invloed is op uw Specialistenprogramma-niveau. Elke verhoging of verlaging van uw puntensaldo kan ertoe leiden dat u daalt of stijgt naar een nieuw Specialistenprogramma-niveau, en daardoor voordelen krijgt of verliest die verband houden met uw eerdere Specialistenprogramma-niveau. 

 

3.3.2 Wijzigingen in uw puntensaldo kunnen ook van invloed zijn op uw kans om deel te nemen aan en gebruik te maken van de Wix Marketplace. Als een daling van uw puntensaldo ertoe leidt dat u zakt naar een Specialistenprogramma-niveau dat geen Wix Marketplace-toegang als voordeel biedt, verliest u de toegang tot de Wix Marketplace. In dat geval verliest u geen verwijzingen die u via de Wix Marketplace hebt gekregen voordat u de toegang tot Wix Marketplace kwijtraakte; u krijgt echter geen aanvullende of nieuwe verwijzingen tenzij en totdat u de vereiste punten verdient om Wix Marketplace-toegang weer te ontgrendelen. Uw geschiktheid voor en gebruik van de Wix Marketplace wordt te allen tijde beheerst door de Gebruiksvoorwaarden van Wix Marketplace, die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden. 

4. Waar kan ik mijn huidige puntensaldo of Specialistenprogramma-niveau bekijken? 

U kunt uw huidige puntensaldo en Specialistenprogramma-niveau bekijken via het tabblad Home in het Specialistendashboard in uw Wix-account of in het Specialistenprogramma-gedeelte van uw Wix-account.

 

Houd er rekening mee dat bepaalde voordelen in het gespecificeerde Specialistenprogramma kunnen verschillen en onderhevig kunnen zijn aan aanvullende voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de Wix Marketplace. Door lid te worden van en gebruik te maken van de Wix Marketplace, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van Wix Marketplace

5. Toegang tot Wix Marketplace

Deelnemers die Premier Specialisten zijn, komen mogelijk ook in aanmerking om zich aan te melden voor deelname aan de Wix Marketplace, waardoor ze de kans krijgen om hun bedrijf op te schalen door gekoppeld te worden aan Wix-gebruikers als potentiële klanten. Nadat een Deelnemer zich heeft aangemeld voor de Wix Marketplace, worden de geschiktheid en goedkeuring voor deelname bepaald door de Gebruiksvoorwaarden van Wix Marketplace. Door zich aan te melden, deel te nemen en gebruik te maken van de Wix Marketplace, gaan Deelnemers akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van Wix Marketplace

6. Inkomstenaandeel

Deelnemers die het Legend-Specialistenprogramma-niveau bereiken, kunnen ook in aanmerking komen om een Inkomstenaandeel van Wix te verdienen voor inkomsten die gegenereerd worden door de aankoop van Wix Premium-sites die eigendom zijn van de Deelnemer terwijl deze ingeschreven is voor het Specialistenprogramma, met inachtneming van de onderstaande voorwaarden (het "Inkomstenaandeel"):

6.1 In aanmerking komen voor het Inkomstenaandeel

Een Deelnemer kan in aanmerking komen voor het verdienen van het Inkomstenaandeel zoals hierin uiteengezet door het verdienen van punten die nodig zijn om het "Legend"-Specialistenprogrammaniveau te ontgrendelen (elk een "In aanmerking komende Deelnemer"). 

 

U kunt uw status als In aanmerking komende Deelnemer en uw geschiktheid om het Inkomstenaandeel te verdienen of te ontvangen als volgt verliezen: (a) in het geval u in aanmerking kwam voor het  Inkomstenaandeel, als een afname van uw puntensaldo ervoor zorgt dat u zakt naar een Specialistenprogramma-niveau dat lager is dan het "Legend" Specialistenprogramma-niveau; en/of (b) in het geval u in aanmerking kwam voor het Inkomstenaandeel zoals hierboven uiteengezet, bij het verstrijken of beëindigen van uw Specialistenpakket-overeenkomst (indien van toepassing). 

 

Wix garandeert niet dat het Inkomstenaandeel beschikbaar zal zijn in een bepaalde locatie of taal. Het Inkomstenaandeel is momenteel bedoeld voor Deelnemers aan het Specialistenprogramma die de functies en voordelen van het Specialistenprogramma in de Engelse taal nodig hebben. 

6.2 Berekening van het Inkomstenaandeel

Wix betaalt elke In aanmerking komende Deelnemer twintig procent (20%) van de In aanmerking komende Inkomsten (zoals die term hieronder wordt gedefinieerd) die door Wix ontvangen is uit de oorspronkelijke aankoop en voor alle jaarlijkse verlengingen van elke In aanmerking komende Site, op voorwaarde dat de In aanmerking komende Deelnemer de eerste eigenaar is van die In aanmerking komende Site op de datum dat deze aangemaakt werd (hierna de 'Eerste eigenaar').  Het Inkomstenaandeel wordt alleen betaald voor Wix Premium-sites die zijn gekocht voor de toen geldende volledige prijs zoals aangeboden door Wix op de Wix-website of in aanmerking komende 50% korting op verkopen aangeboden door Wix aan alle gebruikers (“In aanmerking komende Verkopen”).

 

 "In aanmerking komende Sites" omvatten niet: 

 

(a) alle Wix Premium-sites die zijn toegevoegd aan het Specialistenaccount van de In aanmerking komende Deelnemer die gekocht zijn met een kortingscode en/of coupon, met uitzondering van In aanmerking komende Verkopen. 

 

(b) alle Wix Premium-sites die zijn toegevoegd aan het Specialistenaccount van de In aanmerking komende Deelnemer die in bulk gekocht zijn als onderdeel van een Specialistendeal of Bulkdeal, of een andere transactie waarbij dergelijke Wix Premium-sites zijn gekocht via kortingscodes die door Wix zijn verstrekt. 

 

(c) alle Wix Premium-sites die zijn toegevoegd aan het Specialistenaccount van de In aanmerking komende Deelnemer die oorspronkelijk zijn gekocht op een datum waarop de Deelnemer geen In aanmerking komende Deelnemer was. 

 

(d) alle Wix Premium-sites die zijn toegevoegd aan het Specialistenaccount van de In aanmerking komende Deelnemer met een abonnementsperiode van minder dan één jaar. 

 

(e) alle Wix Premium-sites die zijn toegevoegd aan het Specialistenaccount van de In aanmerking komende Deelnemer die niet actief zijn gedurende een periode van ten minste dertig (30) dagen vanaf de datum waarop Wix de betaling heeft ontvangen voor de oorspronkelijke aankoop van de Wix Premium-site. 

 

(f) alle Wix Premium-sites die zijn toegevoegd aan het Specialistenaccount van de In aanmerking komende Deelnemer waarvan de In aanmerking komende Deelnemer niet de Eerste eigenaar is. Voor alle duidelijkheid: als de In aanmerking komende Deelnemer niet de Eerste eigenaar van de Wix Premium-site is, wordt een dergelijke Wix Premium-site niet beschouwd als een In aanmerking komende Site voor de berekening van het Inkomstenaandeel van de In aanmerking komende Deelnemer.

 

(g) G-Suite, Ascend, appupgrades en andere soortgelijke aankopen komen niet in aanmerking voor het Inkomstenaandeel.

 

"In aanmerking komende Inkomsten" betekent werkelijke inkomsten gegenereerd door Wix uit de aankoop van een In aanmerking komende Site, exclusief alle belastingen, wisselkoersen en andere overheidsheffingen van welke aard dan ook die kunnen worden opgelegd; hostingkosten; vergoedingen van derden; restituties of kortingen; facturering of verwerkingskosten; en bedragen die door Wix zijn betaald in verband met de wederverkoop door Wix van functies die zijn opgenomen in een In aanmerking komende Site).

 

Een In aanmerking komende Deelnemer die ook de Eerste eigenaar is van een In aanmerking komende Site, blijft Inkomstenaandelen verdienen als een dergelijke In aanmerking komende Site is overgedragen aan een klant of derde partij of als een In aanmerking komende Site die hij heeft gemaakt geüpgraded is naar een jaarlijks, tweejarig of driejarig Premium-abonnement.  

De berekening van het Inkomstenaandeel vindt plaats op de eerste dag van elke kalendermaand voor alle In aanmerking komende Sites die in de voorafgaande kalendermaand door de In aanmerking komende Deelnemer zijn gekocht (de "Berekeningsdatum"). 

 

Elke In aanmerking komende Deelnemer kan zijn In aanmerking komende Sites en elk door de In aanmerking komende Deelnemer in verband daarmee verdiend Inkomstenaandeel zien door het Specialistendashboard van de In aanmerking komende Deelnemer te bekijken.  

6.3 Betaling van het Inkomstenaandeel 

Elke In aanmerking komende Deelnemer zal maandelijks binnen vijfenveertig (45) dagen vanaf de Berekeningsdatum (elk een "Betalingsdatum") het Inkomstenaandeel op de In aanmerking komende Inkomsten worden uitbetaald.

 

Het Inkomstenaandeel wordt op de Betalingsdatum betaald via een betalingsplatform van een derde partij. Alvorens betaling van het Inkomstenaandeel te ontvangen, moet een In aanmerking komende Deelnemer zijn voorkeursbetaalrekening verbinden met een dergelijk platform van een derde partij via zijn Specialistendashboard.

 

Het Inkomstenaandeel van een In aanmerking komende Deelnemer voor de maand moet gelijk zijn aan ten minste US $ 200,00 om de betaling van het Inkomstenaandeel te ontvangen op de van toepassing zijnde Betalingsdatum voor die maand. In het geval dat het Inkomstenaandeel van een In aanmerking komende Deelnemer voor de maand minder dan US $ 200,00 bedraagt, wordt het saldo van het Inkomstenaandeel van die In aanmerking komende Deelnemer voor die maand overgedragen en uitbetaald in de volgende maand waarin het saldo ten minste US $ 200,00 bedraagt. Houd er rekening mee dat In aanmerking komende Specialisten hun drempel kunnen aanpassen tot een bedrag hoger dan US $ 200,00, zoals hier beschreven. 

 

Elke In aanmerking komende Deelnemer heeft het recht om een betaling van een Inkomstenaandeel te betwisten door Wix binnen vijftien (15) dagen na de Betalingsdatum gegevens te verstrekken ter ondersteuning van een dergelijke geschilclaim. In het geval dat er een geschilclaim ingediend wordt, zullen de partijen redelijkerwijs samenwerken om een dergelijk geschil te beoordelen en te beslechten en, indien Wix vaststelt dat een dergelijk geschil gegrond is, zal Wix naar eigen goeddunken de In aanmerking komende Deelnemer een bedrag betalen dat gelijk is aan hetgeen overeengekomen is. Als een dergelijk geschil niet binnen de van toepassing zijnde periode van 15 dagen door een In aanmerking komende Deelnemer wordt gemeld, wordt het Inkomstenaandeel als geaccepteerd beschouwd en heeft Wix geen verdere aansprakelijkheid met betrekking tot die betaling van het Inkomstenaandeel. 

7. Wijzigingen en beëindiging van het Specialistenprogramma

Wix heeft het recht om naar eigen goeddunken het Specialistenprogramma, of een deel daarvan, van tijd tot tijd te wijzigen, bij te werken, op te schorten of te beëindigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Specialistenvoordelen, Premier Specialistenvoordelen en/of Inkomstenaandeel, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan Deelnemers. Wix kan, naar eigen goeddunken, het lidmaatschap van een Deelnemer aan het Specialistenprogramma, met inbegrip van eventuele Specialistenvoordelen die aan een Deelnemer in het kader van het Specialistenprogramma zijn verstrekt, op elk moment, met of zonder kennisgeving, opschorten of beëindigen als Wix naar eigen goeddunken bepaalt dat een dergelijke Deelnemer de Voorwaarden heeft geschonden, inclusief, maar niet beperkt tot, met betrekking tot Deelnemers die meerdere gevallen van site-annuleringen hebben, worden geacht verdacht gedrag te vertonen en/of gekoppeld te zijn aan accounts met terugboekingen.

 

SCHENDING VAN DE VOORWAARDEN OF ENIG HIERIN OPGENOMEN DOCUMENT KAN RESULTEREN IN DE ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING VAN UW DEELNAME AAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA, MET OF ZONDER KENNISGEVING. U GAAT ERMEE AKKOORD DEEL TE NEMEN AAN HET PROGRAMMA OP EIGEN RISICO EN KOSTEN.

8. Verantwoordelijkheden van de Deelnemer 

8.1 Naleving van wetten

Door lid te worden van en deel te nemen aan het Specialistenprogramma en door gebruik te maken van de Partnervoordelen aangeboden door Wix onder het Specialistenprogramma, zal (a) de Deelnemer al zijn activiteiten uitvoeren in volledige overeenstemming met alle toepasselijke wetten, statuten, regels, voorschriften en richtlijnen, inclusief maar niet beperkt tot privacy- en gegevensbeschermingswetten (inclusief, maar niet beperkt tot, de TCPA, AVG, CCPA en andere toepasselijke gegevensprivacyregelgeving) (gezamenlijk de "Toepasselijke wetten"); (b) de Deelnemer op eigen kosten alle regelgevende en wettelijke licenties en certificeringen zal verkrijgen en behouden, al dan niet van de overheid, die de Deelnemer, zijn werknemers, agenten en distributeurs nodig hebben om de Specialistenvoordelen en/of Premier Specialistenvoordelen te gebruiken, en om anderszins deelnemen aan het Specialistenprogramma; en (c) de Deelnemer misleidende of onethische praktijken zal vermijden en Wix of haar  platform of een van de diensten of producten die door Wix worden aangeboden op geen enkele manier in diskrediet zal brengen.

8.2 Gebruik door de Deelnemer van Wix Payments 

In het geval dat de Deelnemer Wix Payments koppelt aan het Specialistenaccount van de Deelnemer om betalingen van de klanten van de Deelnemer te accepteren, begrijpt de Deelnemer en gaat hij ermee akkoord dat Wix Payments alleen kan worden gebruikt om klanten te factureren voor de volgende goedgekeurde soorten diensten die door de Deelnemer zijn uitgevoerd: (a) Advertentie opstellen en e-mailmarketing; (b) Animatie, video, fotografie, 3D-modellering; (c) Merkontwikkeling; (d) Ontwerp en ontwikkeling van een online/e-commerce winkel, mobiele website; (e) Grafisch ontwerp; (f) Marketing en promotie; (g) SEO; (h) Creatie van visuele inhoud; (i) Webanalyse; (j) Webdesign, UX/UI; (k) Webontwikkeling, programmering; (l) Onderhoud van de website/webwinkel; en (m) Geschreven inhoud en UX-teksten (gezamenlijk de "Goedgekeurde Wix-betalingsdiensten voor Specialisten"). Als de Deelnemer andere soorten diensten uitvoert voor klanten van de Deelnemer, die geen goedgekeurde Wix-betalingsdiensten voor Specialisten zijn, moet de Deelnemer een alternatieve betalingsprovider gebruiken om klanten voor dergelijke diensten te factureren. Door Wix Payments te gebruiken, gaan Deelnemers akkoord met de Servicevoorwaarden van Wix Payments.

8.3 Promotionele activiteit van Deelnemer

In het geval dat de Deelnemer zich bezighoudt met enige marketing- en/of promotionele activiteit van Wix of in verband met het gebruik van Wix door de Deelnemer (“Deelnemermarketing”), stemt de Deelnemer ermee in: (a) te voldoen aan alle toepasselijke wetten, inclusief maar niet beperkt tot die met betrekking tot e-mailmarketing, "opt-in" en toestemming voor e-mailmarketing, "opt-out" en afmelden voor e-mailmarketing en spamming; (b) geen intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden te schenden; (c) het merk of de handelsmerken van Wix niet te gebruiken op een manier die Wix in diskrediet brengt of een verkeerde voorstelling geeft of verwarring veroorzaakt bij de klanten van de Deelnemer of Wix; en (d) te voldoen aan alle richtlijnen en vereisten die van toepassing zijn op het gebruik van het merk en de handelsmerken van Wix, zoals opgesteld door Wix en van tijd tot tijd gewijzigd worden. 

8.4 Vertrouwelijkheid

Wix (en haar gelieerde bedrijven) kunnen aan de Deelnemer bepaalde informatie bekendmaken als gevolg van de deelname van de Deelnemer aan het Specialistenprogramma, welke informatie Wix als vertrouwelijk beschouwt (hierna "Vertrouwelijke informatie" genoemd). Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie waarvan de Deelnemer kan aantonen dat deze door middel van schriftelijke documentatie: (i) al bekend was bij de Deelnemer op het moment van openbaarmaking, of publiekelijk beschikbaar was op het moment van openbaarmaking; (ii) niet door handelen of nalaten van de Deelnemer in strijd met deze Overeenkomst na openbaarmaking algemeen bekend wordt bij het publiek; (iii) aan Deelnemer bekendgemaakt wordt door een derde die niet gebonden is aan de geheimhoudingsplicht; of (iv) onafhankelijk werd, is of zal worden ontwikkeld door Deelnemer zonder gebruik van de Vertrouwelijke informatie.

 

De Deelnemer zal de Vertrouwelijke informatie te allen tijde strikt vertrouwelijk bewaren en zal dergelijke Vertrouwelijke informatie voor geen enkel doel gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wix, behalve voor zover redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn verplichtingen onder de Voorwaarden, of zoals vereist door de wet, regelgeving of bevel van een rechtbank met de juiste jurisdictie (maar op voorwaarde dat, indien wettelijk toegestaan, de Deelnemer Wix onmiddellijk schriftelijk op de hoogte zal stellen van een dergelijke vereiste of een gerechtelijk bevel en redelijke inspanningen zal leveren om alleen de minimale openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie te garanderen.

9. Geen waarborgen of garanties

Het Specialistenprogramma garandeert Deelnemers geen winst, inkomsten, besparingen, verkopen, zakelijke kansen of anderszins succes.

 

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het Specialistenprogramma en alle Deelnemers, personen, bedrijven of eigenaren vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. Elke Deelnemer doet hierbij afstand van alle rechten of vorderingen die de Deelnemer kan hebben, nu of in de toekomst, in verband met eventuele geschillen tussen de Deelnemer en een andere deelnemer, een eigenaar, Bijdrager of ander individu of bedrijf in verband met het Specialistenprogramma en alle Specialistenvoordelen die daarin worden verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot het Inkomstenaandeel. Elke Deelnemer stemt er hierbij mee in en erkent dat Wix op geen enkele manier aansprakelijk zal zijn voor enige schade, verlies of claims die voortvloeien uit of verband houden met het Specialistenprogramma. 

 

Wix biedt het Specialistenprogramma (en elk onderdeel of functie of voordeel daarvan) op een "As is", "met alle fouten" en "Zoals beschikbaar" basis aan, zonder enige garantie van welke aard dan ook, inclusief enige impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakkundige inspanning, niet-inbreuk of enige andere garantie - alles voor zover toegestaan door de wet. Wix verklaart of garandeert met name niet dat het Specialistenprogramma (of enig onderdeel of functie of voordeel daarvan) zal worden geleverd in overeenstemming met verzoeken of instructies. Elke Deelnemer stemt er hierbij mee in en erkent dat het Specialistenprogramma en alle voordelen of functies daarin naar eigen goeddunken door Wix geleverd worden op basis van beschikbare middelen, beperkingen en andere zakelijke of vergelijkbare factoren.

 

Het Specialistenprogramma (en elk onderdeel, functie of voordeel daarvan) kan links bevatten naar websites en/of platforms van derden (gezamenlijk "Sites van Derden"). Deze Sites van Derden zijn uitsluitend eigendom van, worden beheerd en/of onderhouden door derden waarover Wix geen controle uitoefent. Dienovereenkomstig doet Wix uitdrukkelijk afstand van en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor (i) Sites van Derden die verschijnen op of binnen het Specialistenprogramma, of (ii) de producten of diensten die geleverd worden door, beschikbaar zijn via, of geadverteerd worden op Sites van Derden toegankelijk via het Specialistenprogramma, of enige inhoud, materialen of informatie daarvan. De implementatie van Sites van Derden binnen het Specialistenprogramma impliceert geen goedkeuring door Wix met betrekking tot derden, inhoud van derden of producten of diensten van derden.

 

WIX GEEFT GEEN ENKELE WAARBORG OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN OF VOORDELEN DIE VERKREGEN KUNNEN WORDEN UIT DEELNAME AAN HET WIX SPECIALISTENPROGRAMMA, EN GEEN INFORMATIE, RAPPORT, ADVIES OF VOORDELEN DIE U VAN WIX OF VIA HET WIX SPECIALISTENPROGRAMMA VERKRIJGT DIE NIET UITDRUKKELIJK VERMELD ZIJN IN DE VOORWAARDEN. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR WIX OF HAAR GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER ZAL EEN GARANTIE CREËREN. BOVENDIEN GEEFT WIX GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DIENSTEN DIE WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN DERDE PARTIJ, OF DOOR EEN DERDE PARTIJ IN VERBAND MET DE DIENSTEN VAN WIX, EN BEGRIJPT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DERGELIJKE TRANSACTIES VAN DERDEN VOLLEDIG OP EIGEN RISICO WORDEN UITGEVOERD.

10. vrijwaring

Naast uw verplichting tot schadeloosstelling onder de Wix Voorwaarden en de Wix Marketplace Voorwaarden, stemt u ermee in om Wix, haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, gelieerde ondernemingen en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade , verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schulden en uitgaven (inclusief advocatenhonoraria) die voortvloeien uit (i) uw schending van enig recht van derden, inclusief auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten, als gevolg van uw deelname aan het Specialistenprogramma; (ii) enige overeenkomst die met uw klanten ondertekend is met betrekking tot de diensten van Wix; (iii) enige weglating of onnauwkeurigheid in uw Deelnemersmarketing jegens uw klanten of andere derde partijen met betrekking tot de diensten van Wix; en (iv) elke schending van de Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verklaringen of garanties die door u zijn gedaan of elke niet-naleving van enige wettelijke of regelgevende vereiste.  Deze paragraaf zal niet worden geïnterpreteerd als een beperking of uitsluiting van, en vormt een aanvulling op, andere vorderingen of rechtsmiddelen die Wix in billijkheid of bij wet kan doen gelden.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN WIX, HAAR FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, AANDEELHOUDERS EN GELIEERDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE ANDERE PARTIJ VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE OF INCIDENTELE SCHADE, ZOWEL VOORZIENBARE ALS ONVOORZIENE SCHADE, (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, CLAIMS VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, GOODWILL, WINST, GEBRUIK VAN GELD OF GEBRUIK VAN DE OPLOSSINGEN, ONDERBREKING IN GEBRUIK OF BESCHIKBAARHEID VAN GEGEVENS, STOPZETTING VAN ANDERE WERKZAAMHEDEN OF AANTASTING VAN ANDERE ACTIVA), VOORTVLOEIEND UIT EEN UITDRUKKELIJKE SCHENDING OF IMPLICIETE GARANTIE, CONTRACTBREUK, ONJUISTE VOORSTELLING, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID DOOR ONRECHTMATIGHEID OF ANDERSZINS. 

bottom of page