Wix-specialistenprogramma Gebruiksvoorwaarden

Bijgewerkt: 8 april 2022

Welkom bij het Wix-specialistenprogramma (het "specialistenprogramma")! 

 

Het Wix-specialistenprogramma is ontworpen om uw bedrijf te helpen groeien met voordelen zoals uw eigen toegewijde accountmanager, training en prioriteitsondersteuning.

1. Invoering

Deze gebruiksvoorwaarden voor het Wix-specialistenprogramma (de "voorwaarden voor het specialistenprogramma") zijn een wettelijke overeenkomst tussen en tussen Wix.com Ltd. (samen met zijn wereldwijde gelieerde ondernemingen - "Wix" of "ons" of "wij") en elk lid van het Specialistenprogramma (hierna "u" of "uw" of als "gebruiker" of "Deelnemer" genoemd) en beschrijft de voorwaarden die van toepassing zijn op uw deelname aan het Specialistenprogramma.

 

UW DEELNAME AAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA OP WELKE WIJZE ZAL UW AANVAARDING VORMEN VAN DEZE SPECIALISTENPROGRAMMAVOORWAARDEN, DIE HIERBIJ DOOR VERWIJZING DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX, HET PRIVACYBELEID EN DE WIX MARKTPLACE GEBRUIKSVOORWAARDEN, "ZOALS VAN TOEPASSING" ZIJN ), EN BEVESTIGING DAT U DERGELIJKE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN EN AANVAARD. IN GEVAL VAN CONFLICT OF INCONSISTENTIE TUSSEN DEZE SPECIALISTENPROGRAMMAVOORWAARDEN EN DE WIX GEBRUIKSVOORWAARDEN, WIX MARKETPLACE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF PRIVACYBELEID, HEBBEN DEZE SPECIALISTENPROGRAMMAVOORWAARDEN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DERGELIJK CONFLICT. U GAAT ERMEE AKKOORD DE VOORWAARDEN PERIODIEK TE LEZEN OM OP DE BET TE ZIJN VAN EVENTUELE WIJZIGINGEN EN UW VERDERE DEELNAME AAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT UW GEBRUIK VAN HET SPECIALISTENDASHBOARD EN DE VOORDELEN VAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA. HIERIN GEBRUIKTE TERMEN MET HOOFDLETTERS, TENZIJ ANDERS WORDEN GEDEFINIEERD, ZULLEN DE BETEKENIS HEBBEN DIE ERIN IS TOEGESTAAN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF HET PRIVACYBELEID VAN WIX.

 

Deze voorwaarden voor het specialistenprogramma zijn opgesteld en geschreven in het Engels en zijn voor uw gemak in andere talen vertaald. In het geval van een conflict tussen een vertaalde (niet-Engelse) versie van deze Specialistenprogrammavoorwaarden en de Engelse versie van deze Specialistenprogrammavoorwaarden, prevaleert de taal van de Engelse versie met betrekking tot een dergelijk conflict.

2. Beschrijving van het specialistenprogramma

2.1 Wie komt in aanmerking voor het Specialistenprogramma? 

Bureaus, freelancers en andere bedrijven die websites bouwen voor klanten kunnen op verzoek en goedkeuring van Wix deelnemen aan het Specialistenprogramma door zich via het Specialistendashboard in hun Wix-account (“Deelnemer(s)”) aan te melden. Naast alle andere rechten en rechtsmiddelen, kan Wix automatisch, met of zonder kennisgeving aan u, uw deelname aan of toegang tot het Specialistenprogramma of enige voordeel(en) daarin opschorten, beëindigen of diskwalificeren, indien Wix naar eigen goeddunken bepaalt , dat u de Voorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden. Het Specialistenprogramma is momenteel bedoeld voor Deelnemers die het Specialistenprogramma in de Engelse taal willen hebben. Wix garandeert niet dat het Specialistenprogramma beschikbaar zal zijn voor gebruik in een bepaalde locatie of taal.   

2.2 Hoe werkt het Specialistenprogramma?

Door deel te nemen aan het Specialistenprogramma komt u mogelijk in aanmerking voor toegang tot bepaalde voordelen en bronnen die door Wix worden aangeboden, zoals prioriteitsondersteuning en teambeheer. U komt in aanmerking voor dergelijke voordelen en middelen door (1) punten te verdienen die nodig zijn om die voordelen te ontgrendelen, en/of (2) door een Specialistenpakket te kopen (zoals hieronder gedefinieerd).

3. Voordelen ontgrendelen door punten te verdienen

U kunt toegang krijgen tot specifieke voordelen die Wix aanbiedt via het Specialistenprogramma door het vereiste puntensaldo te verdienen dat nodig is om een Specialistenprogrammaniveau te bereiken (zoals hieronder uiteengezet). Elk specialistenprogrammaniveau ontgrendelt specifieke voordelen die voor u als deelnemer beschikbaar zijn, zolang u het vereiste puntensaldo behoudt, met inachtneming van deze voorwaarden. Eventuele wijzigingen in uw puntensaldo op een bepaald moment kunnen leiden tot een wijziging van uw specialistenprogrammaniveau en dus van de voordelen waarvoor u in aanmerking komt.

3.1 Wat zijn de niveaus van het Specialistenprogramma?

Het Specialistenprogramma omvat de volgende specialistenprogrammaniveaus die kunnen worden ontgrendeld door punten te verdienen:

 

  • Explorer: 0-300 punten

  • Pioneer: 400-900 punten

  • Creator 1000-1900 punten

  • Icon: 2000-4900 punten

  • Legend: 5000+ punten

 

U kunt toegang krijgen tot een specialistenprogrammaniveau door het van toepassing zijnde puntensaldo te verdienen zoals hierboven uiteengezet. Elk specialistenprogrammaniveau bepaalt of u in aanmerking komt voor het ontvangen van bepaalde voordelen, aangezien dergelijke voordelen worden aangeboden door Wix op https://support.wix.com/nl/article/wix-specialisten-levels-in-het-specialistenprogramma, zoals van tijd tot tijd. Uw voordelen waartoe u toegang heeft via uw specialistenprogrammaniveau, worden weergegeven op het tabblad Voordelen in het specialistendashboard in uw Wix-account. De specialistenprogrammaniveaus, inclusief de methode om punten te verdienen, het puntensaldo dat nodig is voor elk specialistenprogrammaniveau en de daarin opgenomen voordelen, kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Wix worden bijgewerkt en/of gewijzigd. 

3.2 Hoe worden punten verdiend?

3.2.1 Elke premium website van Wix die door u is gebouwd en aan uw account is toegevoegd, levert u 100 punten op. Een deelnemer met 50 live Wix premium-sites die aan zijn account zijn toegevoegd, heeft bijvoorbeeld een puntensaldo van 5.000 punten. 

 

3.2.2 Elke premium website van Wix Editor X die door u is gebouwd en aan uw account is toegevoegd, levert u 300 punten op. Een deelnemer met 50 live Wix Editor X premium-sites die aan zijn account zijn toegevoegd, heeft bijvoorbeeld een puntensaldo van 15.000 punten.

 

3.2.3 Het totale aantal van elke premium of Editor X premium-site die door u is gebouwd en aan uw account is toegevoegd, wordt weergegeven in uw specialistendashboard. 

 

3.2.4 De premium- of Editor X premium-site die je bouwt, levert je punten op, ongeacht of je deze oorspronkelijk hebt gekocht met een jaarlijks of maandelijks Wix-abonnement.

3.2.5 De premium of Editor X premium-site die u bouwt, levert u punten op, al dan niet oorspronkelijk gekocht met een coupon, voucher of korting.

3.2.6 Wanneer meer dan één deelnemer of Wix-gebruiker bijdraagt aan het bouwen van een premium- of Editor X premium-site, komen slechts maximaal twee (2) van die bijdragers in aanmerking om punten te verdienen voor dezelfde premium- of Editor X premium-site (zoals hieronder uiteengezet).

3.2.7 Punten voor premium of Editor X premium-sites die zijn gebouwd via je eigen Wix-account, worden automatisch bijgeschreven op je Wix-account na ontvangst van de betaling door Wix voor het premium- of Editor X premium-abonnement dat is gekocht in verband met de relevante site.

 

3.2.8. Punten voor premium- of Editor X-premiumsites waaraan u heeft bijgedragen, buiten uw eigen Wix-account om, worden pas op uw Wix-account bijgeschreven nadat u een verzoek hebt ingediend om die punten te laten bijschrijven via het formulier 'Een website indienen die buiten uw account is gebouwd' , te vinden op het tabblad Start van uw specialistendashboard. Je kunt geen formulier indienen en punten aanvragen voor een Wix premium- of Editor X premium-site die je niet hebt bijgedragen aan het bouwen. 

 

3.2.9 U verliest punten voor elke Wix premium- of Editor X premium-site die niet wordt verlengd of anderszins wordt geannuleerd. Als een van uw premium-sites bijvoorbeeld niet wordt verlengd of wordt geannuleerd, daalt uw puntensaldo met 100 punten. 

3.2.10 U komt mogelijk in aanmerking om punten te verdienen via Specialisten Deals: Onder voorbehoud van de hierin uiteengezette algemene voorwaarden, kunnen deelnemers die activeringsvouchers voor premiumplannen van Wix hebben gekocht op grond van een goedgekeurde en uitgevoerde bulkaankoop of abonnementen en dienstenorder, zoals van toepassing (elk een "specialisten deal") via ons specialistenteam, ontvang de verdiende punten voor deze gekochte premium-sites, zolang de premium-sites die zijn gekocht als onderdeel van een specialisten deal, zijn geactiveerd en live zijn gemaakt met behulp van de activeringsvouchers.

 

3.2.11 Punten hebben geen contante waarde en zijn niet-overdraagbaar, niet-toewijsbaar en kunnen niet worden ingewisseld voor Wix-producten of -diensten.

 

3.2.12 Wix kan naar eigen goeddunken nieuwe methoden introduceren waarmee u punten kunt verdienen, of u een hoger specialistenprogrammaniveau en bijbehorende voordelen bieden, ondanks uw puntensaldo.

3.3 Hoe wordt mijn puntensaldo berekend? 

3.3.1 In overeenstemming met het bovenstaande kan uw puntensaldo op elk moment veranderen en op elk moment van invloed zijn op uw specialistenprogrammaniveau. Elke verhoging of verlaging van uw puntensaldo kan ertoe leiden dat u daalt of stijgt naar een nieuw specialistenprogrammaniveau, en daardoor voordelen krijgt of verliest die verband houden met uw eerdere specialistenprogrammaniveau. 

 

3.3.2 Wijzigingen in uw puntensaldo kunnen ook van invloed zijn op uw geschiktheid om deel te nemen aan en gebruik te maken van de Wix Marketplace. Als een afname van uw puntensaldo ervoor zorgt dat u zakt naar een specialistenprogrammaniveau dat geen Wix Marketplace-toegang als voordeel omvat, verliest u de toegang tot de Wix Marketplace. In dat geval verliest u geen verwijzingen die u via de Wix Marketplace hebt gekregen voordat u de toegang tot Wix Marketplace kwijtraakte; u krijgt echter geen aanvullende of nieuwe verwijzingen tenzij en totdat u de vereiste punten verdient om Wix Marketplace-toegang weer te ontgrendelen. Uw geschiktheid voor en gebruik van de Wix Marketplace wordt te allen tijde beheerst door de gebruiksvoorwaarden van Wix Marketplace , die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. 

4. Voordelen ontgrendelen door een specialistenpakket aan te schaffen 

U kunt ook toegang krijgen tot bepaalde voordelen van het specialistenprogramma door een specialistenpakket te kopen voor een maandelijkse specialistenpakketvergoeding (zoals hieronder gedefinieerd). Elk specialistenpakket biedt specifieke voordelen die voor u als deelnemer beschikbaar zijn zolang u uw specialistenpakket behoudt door uw maandelijkse specialistenpakketvergoeding te betalen, onderhevig aan deze voorwaarden en de toepasselijke jaarovereenkomst voor het specialistenpakket tussen u en Wix. Voordelen die worden aangeboden in een specialistenpakket kunnen verschillen van de voordelen die zijn opgenomen in een specialistenprogrammaniveau.

4.1 Wat zijn de specialistenpakketten? 

Als u een specialistenpakket koopt, komt u in aanmerking voor het ontvangen van coupons die kunnen worden ingewisseld voor een bepaald aantal premium Wix-websites, waardoor u dergelijke premiumwebsites kunt bouwen en toegang krijgt tot bepaalde voordelen die zijn inbegrepen in het toepasselijke specialistenpakket, zoals aangeboden door Wix als onderdeel van het specialistenprogramma. Elk specialistenpakket, inclusief de specialistenpakketvergoeding die vereist is voor elk specialistenpakket, het aantal coupons dat u bij het specialistenpakket ontvangt, en de andere daarin opgenomen voordelen, kan van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Wix worden bijgewerkt en/of gewijzigd. Om een specialistenpakket te kopen, moet u een afzonderlijke jaarovereenkomst voor het specialistenpakket met Wix afsluiten (“specialistenpakketovereenkomst”). In het geval van een conflict tussen de voorwaarden van de specialistenpakketovereenkomst en de Voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van de specialistenpakketovereenkomst met betrekking tot een dergelijk conflict.

4.2 Wat als ik mijn Specialistenpakket wil opzeggen? 

Om een specialistenpakket te kopen, moet u een afzonderlijke specialistenpakketovereenkomst uitvoeren en ermee akkoord gaan. U kunt uw specialistenpakket alleen annuleren zoals uiteengezet in de voorwaarden van een dergelijke specialistenpakketovereenkomst. Als u uw specialistenpakket annuleert, verliest u de toegang tot de voordelen die aan een dergelijk specialistenpakket zijn gekoppeld, inclusief, maar niet beperkt tot, coupons die aan u zijn verstrekt als gevolg van uw aankoop van een dergelijk specialistenpakket, zoals uiteengezet in uw specialistenpakketovereenkomst. Desalniettemin komt u mogelijk nog steeds in aanmerking voor deelname aan het specialistenprogramma door voldoende punten te verdienen om toegang te krijgen tot een specialistenprogrammaniveau, onder voorbehoud van deze Voorwaarden.

5. Waar kan ik mijn huidige puntensaldo, specialistenprogrammaniveau of specialistenpakket bekijken?

Je kunt je huidige puntensaldo, specialistenprogrammaniveau of specialistenpakket bekijken via het tabblad Home in het specialistendashboard in je Wix-account of in het gedeelte specialistenprogramma van je Wix-account.

 

Houd er rekening mee dat bepaalde voordelen die zijn opgenomen in gespecificeerde specialistenprogrammaniveaus en/of specialistenpakketten kunnen verschillen en onderhevig kunnen zijn aan aanvullende voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de Wix Marketplace. Door lid te worden van en gebruik te maken van de Wix Marketplace, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden van Wix Marketplace. Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op specialistenpakketten worden uiteengezet in een afzonderlijke specialistenpakketovereenkomst.

6. Wijzigingen in het specialistenprogramma

Wix heeft het recht om naar eigen goeddunken van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in het specialistenprogramma, inclusief, maar niet beperkt tot, updates of aanpassingen aan het puntensysteem, het in aanmerking komen voor het specialistenprogrammaniveau, het in aanmerking komen voor het specialistenpakket, de voordelen en de specialistenpakketkosten . In dat geval zal Wix redelijke inspanningen leveren om u ten minste dertig (30) dagen voorafgaand aan een dergelijke wijziging een kennisgeving te sturen via e-mail en/of via het specialistendashboard.

7. Omzetaandeel

U kunt in aanmerking komen voor het verdienen van een inkomstenaandeel van Wix voor inkomsten die worden gegenereerd door de aankoop van Wix Premium-sites die u bouwt als deelnemer aan het specialistenprogramma, met inachtneming van de onderstaande voorwaarden (het 'inkomstenaandeel'):

 7.1 Geschiktheid

7.1.1 U komt mogelijk in aanmerking voor het verdienen van een inkomstenaandeel zoals hierin uiteengezet als u ofwel (a) punten verdient die nodig zijn om het 'Legende'-specialistenprogrammaniveau te ontgrendelen, of (b) een specialistenpakketovereenkomst uitvoert voor een specialistenpakket dat inkomsten omvat Aandeel (“In aanmerking komende deelnemer”). 

 

7.1.2 U kunt uw status als In aanmerking komende deelnemer en uw geschiktheid om inkomstenaandeel te verdienen of te ontvangen als volgt verliezen: (a) in het geval dat u in aanmerking kwam voor inkomstenaandeel zoals uiteengezet in sectie 7.1.1(a) hierboven , als een afname van uw puntensaldo ervoor zorgt dat u zakt naar een specialistenprogrammaniveau dat lager is dan het "legende" specialistenprogrammaniveau; en/of (b) in het geval dat u in aanmerking kwam voor Inkomstenaandeel zoals uiteengezet in Paragraaf 7.1.1(b) hierboven, bij het verstrijken of beëindigen van uw specialistenpakketovereenkomst (indien van toepassing). 

 

7.1.3 Wix garandeert niet dat Revenue Share beschikbaar zal zijn voor gebruik in een bepaalde locatie of taal. Inkomstenaandeel is momenteel bedoeld voor deelnemers aan het specialistenprogramma die deze functies en voordelen in de Engelse taal willen aanbieden. 

7.2 Berekening

7.2.1 Wix betaalt u twintig procent (20%) van de in aanmerking komende inkomsten (zoals die term hieronder wordt gedefinieerd) die Wix heeft ontvangen van de oorspronkelijke aankoop en eventuele verlengingen van een van de Wix Premium-sites zoals aangeboden op: https://nl.wix.com/upgrade/website#/, of op https://nl.editorx.com/upgrade/website zoals van tijd tot tijd door Wix naar eigen goeddunken gewijzigd (gezamenlijk de "Wix Premium Plannen"), of een ander plan zoals de partijen kunnen onderling overeenstemming bereiken in een afzonderlijk schrijven, met inachtneming van sectie 7.2.2 hieronder (elk een "in aanmerking komend plan" en gezamenlijk de "in aanmerking komende plannen").

 

7.2.2 "In aanmerking komende plannen" omvatten niet: 

 

(a) alle Wix Premium-abonnementen die zijn gekocht met een kortingscode en/of coupon. Voor alle duidelijkheid: alleen Wix Premium-abonnementen die zijn gekocht voor de dan geldende prijs zoals aangeboden door Wix op de Wix-website, worden beschouwd als in aanmerking komende abonnementen.

 

(b) Wix Premium-abonnementen die in bulk zijn gekocht als onderdeel van een specialistendeal of bulkdeal, of een andere transactie waarbij dergelijke Wix Premium-abonnementen zijn gekocht via kortingscodes die door Wix aan u zijn verstrekt. 

 

(c) alle Wix Premium-abonnementen die zijn gekocht op een datum waarop u geen In aanmerking komende deelnemer was. 

 

(d) alle Wix Premium-abonnementen met een abonnementsperiode van minder dan één jaar. 

 

(e) alle Wix Premium-abonnementen die niet actief zijn gedurende een periode van ten minste dertig (30) dagen vanaf de datum waarop Wix de betaling voor dergelijke Wix Premium-abonnementen heeft ontvangen. 

 

(f) alle Wix Premium-abonnementen waarvan u niet de geregistreerde eigenaar bent (of, als er geen eigenaar is, waarvoor u niet de voornaamste geregistreerde bijdrager bent). Voor alle duidelijkheid: als u niet de eerste eigenaar of bijdrager bent die is gekoppeld aan het Wix Premium Plan, wordt een dergelijk Wix Premium Plan niet beschouwd als een In aanmerking komend plan voor de berekening van uw Inkomstenaandeel.

 

7.2.3 "In aanmerking komende inkomsten" betekent werkelijke inkomsten die door Wix worden gegenereerd uit de aankoop van een in aanmerking komend abonnement, exclusief alle belastingen, valutakoersen en andere overheidsheffingen van welke aard dan ook die kunnen worden opgelegd; hostingkosten; vergoedingen van derden; restituties of kortingen; facturering of verwerkingskosten; en bedragen die door Wix zijn betaald in verband met de wederverkoop door Wix van functies die zijn opgenomen in een in aanmerking komend abonnement).

 

7.2.4 De berekening van het inkomstenaandeel vindt plaats op de eerste dag van elke kalendermaand voor alle in aanmerking komende plannen die in de voorafgaande kalendermaand zijn gekocht (de "berekeningsdatum"). 

 

7.2.5 U kunt een rapport aanvragen met uw inkomstenaandeel door contact op te nemen met uw accountmanager.

7.3 Betaling 

7.3.1 U krijgt maandelijks binnen vijfenveertig (45) dagen vanaf de Berekeningsdatum (elk een 'Betalingsdatum') het Inkomstenaandeel op de In Aanmerking Komende Inkomsten uitbetaald.

 

7.3.2 Inkomstenaandeel wordt op de Betaaldatum aan u uitbetaald via een betalingsplatform van een derde partij. Voordat u Revenue Share ontvangt, moet u uw favoriete betaalrekening verbinden met een dergelijk platform van derden via uw specialistendashboard.

 

7.3.3 Uw inkomstenaandeel voor de maand moet gelijk zijn aan ten minste US $ 50,00 om de betaling van het inkomstenaandeel te ontvangen op de toepasselijke betalingsdatum voor die maand. Als uw inkomstenaandeel voor de maand minder dan US $ 50,00 bedraagt, wordt uw inkomstenaandeel voor die maand overgedragen naar de volgende maand.

 

7.3.4 U hebt het recht om een betaling van een inkomstenaandeel te betwisten door Wix binnen vijftien (15) dagen na de betalingsdatum gegevens te verstrekken ter ondersteuning van een dergelijke betwiste claim. In het geval dat een geschilclaim wordt ingediend, zullen de partijen redelijkerwijs samenwerken om een dergelijk geschil te beoordelen en te beslechten en, als Wix vaststelt dat een dergelijk geschil gegrond is, zal Wix naar eigen goeddunken de specialist betalen in een bedrag dat overeenkomt met de schikking van de partijen. Als een dergelijk geschil niet door u binnen de toepasselijke periode van 15 dagen wordt aangespannen, wordt het inkomstenaandeel als geaccepteerd beschouwd en heeft Wix geen verdere aansprakelijkheid met betrekking tot die betaling van het inkomstenaandeel. 

8. Voordelen

8.1 Wix heeft het recht om het specialistenprogramma of enig voordeel dat is inbegrepen in een specialistenprogrammaniveau of specialistenpakket te annuleren, op te schorten of te wijzigen, inclusief, maar niet beperkt tot inkomstenaandeel, op elk moment naar eigen goeddunken, zonder enige verdere verplichtingen aan deelnemers.

 

8.2 Bepaalde voordelen kunnen onderhevig zijn aan bepaalde beperkingen, beperkingen of middelen zoals bepaald door Wix naar eigen goeddunken. Wix kan naar eigen goeddunken het verzoek van een deelnemer om een voordeel te ontvangen afwijzen.

 

8.3 Wix heeft het recht om de uiteindelijke beslissing te nemen of een premium site van Wix in aanmerking komt voor punten onder het specialistenprogramma.

9. Beëindigingsbeleid specialistenprogramma

Wix kan, naar eigen goeddunken, het lidmaatschap van een deelnemer aan het specialistenprogramma op elk moment, met of zonder kennisgeving, opschorten of beëindigen, met inbegrip van alle voordelen die aan een deelnemer worden verstrekt in het kader van het specialistenprogramma, als we naar eigen goeddunken vaststellen dat een dergelijke deelnemer deze Gebruiksvoorwaarden van het specialistenprogramma, de Gebruiksvoorwaarden van Wix of de Gebruiksvoorwaarden van Wix Marketplace hebben geschonden, met inbegrip van maar niet beperkt tot deelnemers die meerdere gevallen van site-annulering hebben gehad en die zich schuldig hebben gemaakt aan verdacht gedrag, zijn gekoppeld aan accounts met terugboekingen en wiens inzendingen consequent zijn geweigerd door site-eigenaren.

 

SCHENDING VAN EEN VAN DEZE VOORWAARDEN, DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX OF DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX MARKETPLACE OF ENIG HIERIN OPGENOMEN DOCUMENT KAN RESULTEREN IN DE ONMIDDELLIJKE BEINDIGING VAN UW DEELNAME AAN HET SPECIALISTENPROGRAMMA, MET OF ZONDER KENNISGEVING. U GAAT ERMEE AKKOORD DEEL TE NEMEN AAN HET PROGRAMMA OP EIGEN RISICO EN KOSTEN.

10. Vertrouwelijkheid 

Wix kan bepaalde informatie aan de deelnemer bekendmaken als gevolg van de deelname van de deelnemer aan het specialistenprogramma, welke informatie wij als vertrouwelijk beschouwen (hierna "vertrouwelijke informatie" genoemd). Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die: (a) eerder bekend is bij de andere partij zonder verplichting tot vertrouwelijkheid of zonder schending van de Voorwaarden; (b) openbaar gemaakt (anders dan door de Deelnemer) vóór of na de ontvangst door de Deelnemer van dergelijke informatie; (c) die op grond van de wet of op bevel van een rechtbank of een soortgelijke rechterlijke of administratieve instantie door de andere partij openbaar moet worden gemaakt.

 

De Deelnemer zal dergelijke Vertrouwelijke Informatie te allen tijde strikt vertrouwelijk bewaren en bewaren, en zal dergelijke Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn taken op grond van deze Voorwaarden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wix. Deze vertrouwelijkheidsverplichtingen zijn een aanvulling op en niet in plaats van de verplichtingen die zijn uiteengezet in de Voorwaarden, die hierin zijn opgenomen.

11. Verplichtingen van de deelnemer

11.1 Door deel te nemen aan het specialistenprogramma verklaart en garandeert de Deelnemer aan Wix dat:

11.1.1 Bij het gebruik van de diensten die worden aangeboden door Wix en de voordelen die worden geboden onder het specialistenprogramma, zal de Deelnemer al zijn activiteiten uitvoeren (i) in volledige overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot privacy- en gegevensbeschermingswetten (inclusief , zonder beperking, de TCPA, AVG, CCPA en andere toepasselijke regelgeving inzake gegevensprivacy); en (ii) op een zodanige manier dat de Deelnemer bedrieglijke, misleidende of onethische praktijken vermijdt, en Wix of zijn platform of een van de door Wix aangeboden diensten of producten op geen enkele manier in diskrediet brengt.

 

11.1.2 De deelnemer heeft en onderhoudt, op eigen kosten, alle regelgevende en wettelijke licenties en certificeringen, al dan niet van de overheid, die de deelnemer, zijn werknemers, agenten en distributeurs nodig hebben om de diensten van Wix en de voordelen die worden geboden onder het specialistenprogramma te gebruiken.

12. Geen garanties of garanties

Het specialistenprogramma garandeert u geen winst, omzet, besparingen, verkoop, zakelijke kansen of anderszins succes.

 

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het specialistenprogramma en alle deelnemers, individuen, bedrijven of site-eigenaren vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen. U doet hierbij afstand van alle rechten of vorderingen die u, nu of in de toekomst, heeft in verband met eventuele geschillen tussen u en een deelnemer, site-eigenaar, bijdrager of andere persoon of bedrijf in verband met het specialistenprogramma en alle voordelen daarin, inclusief maar niet beperkt tot het inkomstenaandeel. U stemt er hierbij mee in en erkent dat Wix op geen enkele manier aansprakelijk is voor enige schade, verlies of claims die voortvloeien uit of verband houden met het specialistenprogramma. 

 

We bieden het specialistenprogramma (en elk onderdeel of functie of voordeel daarvan) aan op een "As Is", "with all faults" en "As Available"-basis, zonder enige garantie van welke aard dan ook, inclusief enige impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, vakkundige inspanning, niet-inbreuk of enige andere garantie - alles voor zover toegestaan door de wet. We vertegenwoordigen of garanderen niet specifiek dat het specialistenprogramma (of enig onderdeel of functie of voordeel daarvan) zal worden geleverd in overeenstemming met uw verzoeken of instructies. U stemt er hierbij mee in en erkent dat het specialistenprogramma en alle voordelen of functies daarin naar eigen goeddunken door Wix kunnen worden verstrekt op basis van beschikbare middelen, beperkingen, beperkingen en andere zakelijke of vergelijkbare factoren.

 

Het specialistenprogramma (en elk onderdeel, functie of voordeel daarvan) kan links bevatten naar websites en/of platforms van derden (gezamenlijk 'sites van derden'). Deze sites van derden zijn uitsluitend eigendom van, worden beheerd en/of onderhouden door derden waarover Wix geen controle uitoefent. Dienovereenkomstig doet Wix uitdrukkelijk afstand van en is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor (i) sites van derden die verschijnen op of binnen het specialistenprogramma, of (ii) de producten of diensten die worden geleverd door, beschikbaar zijn via of geadverteerd op sites van derden toegankelijk via het specialistenprogramma, of enige inhoud, materialen of informatie daarvan. De implementatie van Sites van derden binnen het specialistenprogramma impliceert geen goedkeuring door Wix met betrekking tot derden, inhoud van derden of producten of diensten van derden.

 

WIX GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE OF GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN OF VOORDELEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT DEELNAME AAN HET WIX-SPECIALISTENPROGRAMMA, EN GEEN INFORMATIE, RAPPORT, ADVIES OF VOORDELEN DIE U VAN WIX OF VIA DE WIX SPECIALISTENPROGRAMMA VERKRIJGT NIET UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR WIX OF HAAR GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER ZAL EEN GARANTIE MAKEN. VERDER GEEFT WIX GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT ENIGE DIENSTEN DIE WORDEN UITGEVOERD DOOR EEN DERDE PARTIJ, OF DOOR EEN DERDE PARTIJ IN VERBAND MET DE DIENSTEN VAN WIX, EN U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT DERGELIJKE TRANSACTIES VAN DERDEN VOLLEDIG WORDEN UITGEVOERD.

13. vrijwaring

Naast uw verplichting tot schadeloosstelling onder de Wix-voorwaarden en de Wix Marketplace-voorwaarden, stemt u ermee in om Wix, haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, werknemers, gelieerde ondernemingen en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade , verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schulden en uitgaven (inclusief advocatenhonoraria) die voortvloeien uit (i) uw schending van enig recht van derden, inclusief auteursrechten, eigendoms- of privacyrechten, als gevolg van uw deelname aan het specialistenprogramma; (ii) elke met uw klanten ondertekende overeenkomst met betrekking tot de diensten van Wix; (iii) enige weglating of onnauwkeurigheid in uw advertenties en/of promotiemateriaal naar uw klanten met betrekking tot de diensten van Wix; en (iv) elke schending van deze Voorwaarden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de verklaringen of garanties die door u zijn gedaan of elke niet-naleving van enige wettelijke of regelgevende vereiste.  Deze paragraaf zal niet worden geïnterpreteerd als een beperking of uitsluiting van, en vormt een aanvulling op, andere vorderingen of rechtsmiddelen die Wix in billijkheid of bij wet kan doen gelden.

14. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID ZULLEN WIX, HAAR FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, AANDEELHOUDERS EN GELIEERDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE ANDERE PARTIJ VOOR ENIGE GEVOLG, INDIRECTE, SPECIALE, BEPAALDE OF INCIDENTELE SCHADE, ZOWEL ER VOORZIENBARE OF ONVOORZIENE SCHADE , MAAR NIET BEPERKT TOT, CLAIMS VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, GOODWILL, WINST, GELDGEBRUIK OF GEBRUIK VAN DE OPLOSSINGEN, ONDERBREKING IN GEBRUIK OF BESCHIKBAARHEID VAN GEGEVENS, STOPZETTING VAN ANDER WERK OF BIJZONDERING VAN ANDERE ACTIVA), VOORTVLOEIEND UIT EEN UITDRUKKELIJKE SCHENDING OF IMPLICIETE GARANTIE, CONTRACTSCHRIJDING, ONJUISTE VOORSTELLING, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID UIT ONRECHTMATIGHEID OF ANDERSZINS.