top of page

Taal selecteren:

Wix Payments-Servicevoorwaarden

Laatste herziening: 22 februari 2024

Deze voorwaarden zijn in het Engels geschreven en zijn u als vertaling ter beschikking gesteld. In geval van enig verschil in interpretatie tussen de Engelse en de Nederlandse versie, prevaleert uitsluitend de Engelse versie.

 

Deze Servicevoorwaarden (zoals van tijd tot tijd worden gewijzigd, de “Servicevoorwaarden”) regelen de toegang tot en het gebruik van Wix Payments (zoals hieronder gedefinieerd) door Wix-Gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd). Deze Servicevoorwaarden vormen een aanvulling op de algemene Wix-Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) en het Privacybeleid (zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd of), die van toepassing zijn op alle Wix-Services (zoals hieronder gedefinieerd). Gezamenlijk worden deze Servicevoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid, en alle daarin opgenomen documenten, hierin “Wix-Voorwaarden” genoemd. “Wix”, “onze”, “wij” en “ons” verwijzen naar Wix.com Ltd. en zijn gelieerde bedrijven en dochterondernemingen wereldwijd.  “Wix-Gebruiker”, “Gebruiker”, “u” en “uw” verwijzen naar u (als u een individu of een eenmanszaak bent) of de rechtspersoon namens wie u handelt, die producten en/of services aanbiedt met behulp van het technologische platform dat aangeboden wordt via de website http://www.wix.com, de mobiele applicatie van Wix (“Wix-Website” of “Wix-Platform”), en/of andere services, applicaties en functies die door of via ons worden aangeboden of ingeschakeld in verband hiermee, behalve waar we expliciet anders aangeven (alle services die worden aangeboden via de Wix website of het Wix-Platform, gezamenlijk te noemen “Wix-services” of “Services”). Deze Servicevoorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zijn van kracht vanaf de datum waarop u met Wix Payments koppelt en vervangen alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden.

LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. ARTIKEL 12 VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN OMVAT: (I) EEN OVEREENKOMST TOT BINDENDE ARBITRAGE, (II) EEN AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK, EN (III) EEN AFSTAND VAN HET RECHT OM NAMENS EEN GROEP EEN GEDING AAN TE SPANNEN.

Door met Wix Payments te koppelen, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u deze Servicevoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden (en alle daarin opgenomen documenten), de Verwerkersvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd en toegelicht) en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften heeft gelezen en ermee akkoord gaat. U stemt er verder mee in het Privacybeleid te hebben gelezen. Als u niet aan een van de voorwaarden van Wix wenst te voldoen, bent u niet gerechtigd om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van Wix Payments. We kunnen de Wix-Voorwaarden van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk wijzigen. De herziene Wix-Voorwaarden zullen beschikbaar zijn op de Wix-Website. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig raadplegen van de Wix voorwaarden zoals geplaatst op de Website. Mits anders aangegeven, worden aanpassingen en wijzigingen van de Wix-voorwaarden geacht van kracht te zijn zodra ze online zijn geplaatst. Uw voortgezet gebruik van Wix Payments na een wijziging, houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden (behalve en voor zover een andere kennisgeving of toestemming vereist is door de toepasselijke wetgeving). Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient u de toegang tot of het gebruik van Wix Payments onmiddellijk te beëindigen.

#TLDR

Deze Servicevoorwaarden, naast de algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Wix, bepalen hoe toegang verkregen wordt en gebruik kan worden gemaakt van Wix Payments.

#TLDR

Door met Wix Payments te koppelen, gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden, de Wix-Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van onze betalingsverwerkers. Als u niet aan deze voorwaarden wilt voldoen, dient u geen gebruik te maken van onze services.

1. Algemeen; Prioriteit van Voorwaarden

1.1 Algemeen

Als onderdeel van het aanbod op het Wix-Platform stelt Wix de Wix-Gebruikers in België, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Portugal, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Canada of de Verenigde Staten in staat om hun websites en Wix-accounts te koppelen aan bepaalde credit- en debitcards, zowel online als in-person en/of andere betaalverwerkingsmethoden die door de Verwerker (zoals hieronder gedefinieerd) en andere financiële dienstverleners worden aangeboden, om betalingen te ontvangen van de klanten van Wix-Gebruikers (hierna te noemen, een "Klant") voor producten en/of services (elk te noemen, een "Gebruikersproduct"), bij transacties die worden uitgevoerd via en op hun websites, Wix-Platforms, POS-Producten of anderszins (elk te noemen, een "Transactie").

1.2 Wix staat de activering en integratie van Verwerkingsservices (zoals hieronder gedefinieerd) aan uw website en Wix-account toe en andere gerelateerde services waarmee u betalingen van uw Klanten kunt accepteren, zoals verder beschreven in deze Servicevoorwaarden.U machtigt Wix hierbij volledig om de Verwerkingsservices te activeren, transacties in te dienen, uw Gebruikersbetaalaccount (zoals hieronder gedefinieerd) te debiteren, beslissingen te nemen met betrekking tot de Verwerkingsservices en namens u wijzigingen aan te vragen in de opzet van deze services.

#TLDR

Met Wix Payments kunt u betalingen van uw klanten accepteren via Verwerkingsservices die door de Verwerker worden geleverd.

Deze service is alleen beschikbaar voor Wix-Gebruikers die zich in de volgende landen bevinden: Oostenrijk, België, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Portugal, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Canada of de Verenigde Staten.

Om van deze services gebruik te kunnen maken, dient u de Verwerkersvoorwaarden te accepteren.

1.3 De Verwerkingsservices omvatten de acceptatie en verwerking van Transacties, transactierapporten, het verrekenen van tegoeden en andere services die door de Verwerker worden geleverd (zoals hieronder gedefinieerd) ("Verwerkingsservices"). De Verwerkingsservices vormen samen met de activiteiten en services die door Wix worden geleverd  "Wix Payments".

1.4 De Verwerkingsservices worden geleverd door Adyen N.V. ("Adyen") of Stripe Inc ("Stripe") (elk, de "Verwerker"), hun gelieerde ondernemingen en de wervende bank. Om Wix Payments te gebruiken, stemt u, naast het voldoen aan de andere vereisten die hierin worden beschreven, in en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Verwerkersvoorwaarden (hier te vinden; de "Verwerkersvoorwaarden"), die hierin zijn opgenomen door middel van verwijzing. Voor meer gegevens over de Verwerker en de wervende bank, inclusief hoe u de contactgegevens van de wervende bank kunt vinden, kunt u de Verwerkersvoorwaarden lezen. Bij het verlenen van Wix Payments services met Adyen als Verwerker, treedt Wix op als agent voor de wervende bank. Wix is echter niet onderworpen aan de voorwaarden van de Verwerker en is niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot de Verwerkingsservices, die uitsluitend door de Verwerker worden geleverd. Wix kan verschillende Verwerkers toewijzen aan bepaalde transacties of transactietypen. Wix kan, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving en Bedrijfsvoorschriften (zoals hieronder gedefinieerd), verwerkers vervangen. In dat geval ontvangt u via de door u verstrekte contactgegevens bericht over de voorwaarden van de andere verwerker en zijn de voorwaarden van deze andere verwerker van toepassing.

#TLDR

Wix verwerkt uw transacties via Adyen, Stripe of hun dochterondernemingen. We raden u aan hun Algemene Voorwaarden te lezen, aangezien u daar ook aan gebonden bent. Als deze Verwerkers op enig moment worden vervangen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

1.5 POS-Producten.

Behoudens territoriale beperkingen kunnen de POS-terminal (POS) en gerelateerde producten (voor zover gekocht) ("POS-Producten") voor u beschikbaar zijn voor aankoop bij Wix en kunt u hiermee transacties met de kaart accepteren. Het gebruik van POS-Producten is onderworpen aan deze Servicevoorwaarden en de POS-Productvoorwaarden.

1.6 Apple Pay

Behoudens territoriale beperkingen mag u betalingen met Apple Pay accepteren. Door Apple Pay te gebruiken, accepteert u en gaat u akkoord met de Apple Pay Platform Web Merchant Algemene Voorwaarden.

#TLDR

U kunt betalingen accepteren via een point-of-sale (POS) systeem of via Apple Pay, afhankelijk van de geldende voorwaarden of uw locatie.
Behoudens territoriale beperkingen kunt u betalingen accepteren met Apple Pay. Door Apple Pay te gebruiken, accepteert u de Apple Pay Platform Web Merchant Algemene Voorwaarden.

1.7 Google Pay

Door Google Pay te activeren en te gebruiken, kunnen uw klanten goederen en diensten kopen via Google Pay. Door Google Pay te gebruiken, aanvaardt u en stemt u in met de voorwaarden van de Google Pay API-service, het Acceptabel Gebruiksbeleid voor Google Payment API’s en de Google Privacyverklaring ("Google Pay-voorwaarden"), zoals deze van tijd tot tijd door Google (of zijn gelieerde ondernemingen) kunnen worden gewijzigd.  

Als u Google Pay blijft gebruiken nadat de gewijzigde Google Pay-voorwaarden zijn gepubliceerd, betekent dit dat u hiermee akkoord gaat en de gewijzigde voorwaarden accepteert. Als u het niet eens bent met wijzigingen in de Google Pay-voorwaarden, dient u uw Google Pay-account te deactiveren en geen gebruik meer te maken van Google Pay.

#TLDR

In het geval van enige inconsistentie tussen de verschillende voorwaarden: deze Service Voorwaarden hebben voorrang op de algemene Wix Voorwaarden, terwijl de Verwerkersvoorwaarden voorrang hebben op deze Voorwaarden. De Bedrijfsvoorschriften hebben echter voorrang op alle voorwaarden.

1.8 Voorrang van voorwaarden en voorschriften

In geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen deze Servicevoorwaarden, de Verwerkersvoorwaarden en het Privacybeleid, prevaleren deze Servicevoorwaarden. In geval van inconsistentie of tegenstrijdigheid tussen deze Servicevoorwaarden en de Verwerkersvoorwaarden, prevaleren de Verwerkersvoorwaarden. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen enige bepaling en de Wix Voorwaarden en Bedrijfsvoorschriften (zoals gedefinieerd in artikel 5 hieronder), prevaleren de Bedrijfsvoorschriften.

2. Registratie, Gebruikersbetaalaccount & Gebruikersinformatie

2.1 Registratie

Wanneer u Wix Payments gebruikt, moet u zich registreren en bepaalde informatie verstrekken ("Registratie"). De informatie die u moet verstrekken als onderdeel van het registratieproces kan bestaan uit persoonlijke informatie (zoals uw naam, geboortedatum en identificatienummer), fysiek adres, telefoonnummer, fiscale identificatiegegevens, e-mailadres, bankrekeninggegevens, betaalkaartgegevens (credit- of debetgegevens), andere identificerende informatie over uw bedrijf, de eigenaren, uiteindelijke belanghebbenden, aandeelhouders en vertegenwoordigers (zoals hieronder gedefinieerd), handelsnamen waaronder u zaken doet (DBA-naam), een volledige beschrijving van de verkochte goederen en/of geleverde services, en andere door Wix gevraagde informatie ("Gebruikersinformatie").
Wix kan u ook vragen om documentatie te verstrekken als bewijs van uw Gebruikersinformatie en/of documentatie met betrekking tot uw zakelijke activiteiten en bedrijfsrisico's, zoals financiële overzichten, facturen, licenties en/of door de overheid afgegeven documentatie. Door te registreren, geeft u hierbij toestemming aan Wix om dergelijke Gebruikersinformatie te delen met één of beide Verwerkers. Daarnaast machtigt u Wix om elke actie te ondernemen met de Verwerker om u in staat te stellen de services van de Verwerker te gebruiken in overeenstemming met de Wix Voorwaarden en de Verwerkersvoorwaarden.

Voor toegang tot en gebruik van Wix Payments, moet u Wix voorzien van een geldige credit- of debetkaart (die kan worden verstrekt in het kader van Uw betaalde diensten), die door Wix wordt opgeslagen in overeenstemming met de Wix Voorwaarden. Deze creditcard- of debetkaartgegevens kunnen worden gebruikt voor bedragen die u van tijd tot tijd aan Wix verschuldigd bent. Het niet verstrekken van een geldige creditcard of debetkaart, of het niet bijhouden van een geldige creditcard of debetkaart bij Wix, kan leiden tot opschorting of beëindiging van Wix Payments.

#TLDR(samenvatting)

U dient zich te registreren bij Wix Payments en bepaalde informatie en documenten betreffende uzelf en uw bedrijf te verstrekken. Door deze informatie te verstrekken, geeft u Wix en de Verwerker toestemming om deze indien nodig te gebruiken voor uw account.

2.2 Verificatie & Acceptatie

Na ontvangst van de vereiste gebruikersinformatie en documentatie (indien van toepassing), zullen dergelijke gebruikersinformatie en documentatie, samen met andere informatie over u en uw website, worden gebruikt om uw geschiktheid voor het gebruik van Wix Payments te verifiëren en te evalueren. Wix zal u op de hoogte stellen van de status van uw account en de Verwerker namens u opdracht geven om een betaalaccount aan te maken via welke bedragen kunnen worden gefactureerd als onderdeel van uw gebruik van Wix Payments ("Gebruikersbetaalaccount"). Niettegenstaande het voorgaande, kunnen Wix en/of Verwerker op elk moment en naar eigen goeddunken, de poging tot registratie van een gebruiker om Wix Payments te gebruiken afwijzen of het gebruik van Wix Payments door een gebruiker op elk moment en om welke reden dan ook opschorten of beëindigen in overeenstemming met de interne regels, risico-overwegingen en het beleid van Wix, evenals eventuele procedures of instructies van Verwerker, wervende bank Bank, Betaalnetwerken (zoals hieronder gedefinieerd) en/of in overeenstemming met een van de Wix Voorwaarden en/of Verwerkersvoorwaarden.  Wix kan uw gebruik van Wix Payments (inclusief op basis van door u verwerkte bedragen) en de Gebruikersbetaalaccount verder beperken en aanvullende informatie en documentatie vereisen om het gebruik, of voortgezet gebruik, van Wix Payments of de uitbetaling van te verrekenen bedragen (zoals hierin gedefinieerd) mogelijk te maken, allemaal in overeenstemming met de interne regels van Wix, risico-overwegingen, beleid, procedures of instructies van de Verwerker, en/of ingevolge de Wix Voorwaarden en/of Verwerkersvoorwaarden.

#TLDR(samenvatting)

Zodra uw informatie is ontvangen, zullen Wix en de Verwerker uw Account beoordelen en het verificatieproces starten.
Indien nodig kunnen ze uw accountregistratie weigeren en afhankelijk van de status van uw Account, ook uw gebruik of uitbetaalbedragen beperken.

2.3 Accountoverdracht

Tenzij anders schriftelijk aan u bevestigd, is uw Wix Payments-account niet overdraagbaar en moeten wijzigingen in uw Gebruikersinformatie vooraf worden bevestigd door de Verwerker om de wijzigingen van kracht te laten worden

U MAG GEEN GOEDEREN LEVEREN OF SERVICES VERLENEN VOORDAT UW ACCOUNT IS GEVERIFIEERD. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALS WIX OF DE VERWERKER BESLUIT OM UW REGISTRATIE AF TE WIJZEN OF UW ACCOUNT TE BEËINDIGEN EN HET GEBRUIK VAN WIX PAYMENTS TE STAKEN, DE REEDS OP UW GEBRUIKERSBETAALACCOUNT GESTORTE TEGOEDEN NIET AAN U ZULLEN WORDEN UITBETAALD EN DAT DEZE TEGOEDEN DOOR DE VERWERKER ZULLEN WORDEN INGEHOUDEN (EN BEHANDELD IN OVEREENSTEMMING MET ZIJN PROCEDURES) EN/OF AAN DE BETREFFENDE KLANTEN ZULLEN WORDEN TERUGBETAALD. U AANVAARDT HIERBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE VERLIEZEN, KOSTEN OF SCHADE DIE U LIJDT ALS GEVOLG VAN DE AFWIJZING VAN UW REGISTRATIE EN ONTSLAAT WIX EN ALLE DERDEN VAN DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

#TLDR

U mag uw gebruikersinformatie niet wijzigen of uw Wix Payments-account overdragen zonder voorafgaande goedkeuring.
We raden u ten zeerste af om goederen of services aan uw klanten te leveren, voordat uw Wix Payments-account is geverifieerd.Als uw aanvraag voor accountregistratie wordt afgewezen, zullen alle tegoeden die al namens u zijn verzameld niet aan u worden betaald en kunnen deze worden ingehouden of aan uw klanten worden terugbetaald.

2.4 Registratie-informatie

Alle Gebruikersinformatie en documentatie die u verstrekt in verband met de Wix-Betalingsdienst als onderdeel van het registratieproces of een daaropvolgend onderzoek of verzoek, moeten in alle opzichten volledig, actueel en nauwkeurig zijn.

U bent als enige en volledig aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, consistentie en volledigheid van de Gebruikersinformatie en alle andere informatie die door u of namens u wordt verstrekt (met inbegrip van elk bevoegd persoon in het geval van een Wix-Gebruiker die een entiteit is) in verband met Wix Payments, inclusief die aan Wix en/of de Verwerker als onderdeel van het Registratieproces of een daaropvolgend onderzoek of verzoek. U bent verder verantwoordelijk om Wix van updates te voorzien om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie op enig moment waar, volledig, nauwkeurig en geldig blijft. U wordt verantwoordelijk gehouden voor alle verliezen en/of schades die direct of indirect worden veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste, verouderde, onnauwkeurige of onvolledige informatie. Wix kan u te allen tijde en naar eigen goeddunken verzoeken, en u bent in dat geval verplicht daaraan gehoor te geven, middels het verstrekken van kopieën van documenten die informatie ondersteunen die door u of namens u zijn verstrekt (met inbegrip van elk bevoegd persoon in het geval van een Wix-Gebruiker die een rechtspersoon is) of anderszins vereist zijn door Wix of de Verwerker, zoals zakelijke facturen, financiële overzichten, of door de overheid uitgegeven identificatiedocumenten, zoals Wix of de Verwerker dit nodig achten ten einde u toegang of Gebruikersrechten te geven, of om u te voorzien van enig aspect van Wix Payments, inclusief met betrekking tot acceptatie en/of de uitbetaling van tegoeden op uw Account. Wix kan u ook vragen om aanvullende informatie of documentatie te verstrekken om ervoor te zorgen dat u voldoet aan deze Servicevoorwaarden, de Verwerkingsvoorwaarden, Bedrijfsvoorschriften (zoals hieronder gedefinieerd), toepasselijke wet- en regelgeving en alle voorwaarden die van toepassing zijn op de Gebruikersbetaalaccount, in welk geval u dergelijke vereiste informatie of documentatie onmiddellijk dient te verstrekken.

Opmerking: Als uw Registratieproces niet binnen de door Wix gedefinieerde periode is voltooid, als u Wix niet de gevraagde informatie of documentatie verstrekt, of als Wix of de Verwerker uw informatie of documentatie niet kunnen verifiëren binnen de tijdslimieten zoals gedefinieerd door Wix of de Verwerker en gepubliceerd op de Website (en die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd), kunnen Wix of de Verwerker uw mogelijkheid om betalingen van Klanten te ontvangen opschorten en/of blokkeren, en deze Voorwaarden verder beëindigen en/of alle Transactiebedragen van voor het betreffende tijdstip restitueren aan uw Klanten. Wix kan u voorafgaand aan dergelijke handelingen een kennisgeving sturen. Of er nu wel of geen kennisgeving wordt verstrekt, doet op geen enkele manier afbreuk aan uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u aan deze vereisten voldoet.

#TLDR

U bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie die u aan Wix verstrekt.
​U bent verplicht om Wix onmiddellijk alle informatie en documentatie te verstrekken die van u wordt gevraagd.

#TLDR

Als u uw registratieproces niet op tijd voltooit, kan uw Account worden opgeschort of zelfs worden beëindigd. Als dit plaatsvindt, kunnen alle door u ontvangen transactietegoeden aan uw Klanten worden terugbetaald.

2.5 Verzamelen en verstrekken van informatie

Het verzamelen, gebruiken en opslaan van Gebruikersinformatie is onderhevig aan de bepalingen van het Wix Privacybeleid. U erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat Wix gegevens over u kan verkrijgen, gebaseerd op andere legitieme bronnen. U machtigt Wix om door u verstrekte informatie te delen en namens u instructies te verstrekken die van tijd tot tijd van u worden ontvangen, of zoals hierin anderszins wordt bepaald, aan derden (zoals de VerwerkerProcessor en/of gelieerde ondernemingen, de wervende bank, andere betaalproviders waarmee u betalingen wilt accepteren, en de betaalnetwerken) in verband met de werking of het beheer van Wix Payments.
Dergelijke legitieme bronnen en derde partijen kunnen Forter Ltd of zijn gelieerde ondernemingen (gezamenlijk "Forter") zijn, allemaal onderhevig aan het privacybeleid van Forter, World-Check by Refinitiv Limited (gezamenlijk "Refnitiv"), onderworpen aan de privacyverklaring van Refinitiv, en Identiq Protocol Ltd. ("Identiq"), onderworpen aan het privacybeleid van Identiq.
U machtigt Wix verder om alle informatie met betrekking tot uw transacties die via het Wix-platform zijn gedaan, te controleren met een andere betalingsprovider en/of een derde partij.

#TLDR

Wix kan namens u informatie delen en instructies geven aan derde partijen. Het Privacybeleid van Wix heeft betrekking op het verzamelen en gebruiken van uw informatie.

2.6 Informatie delen met Derde Partijen.

Wix en/of de Verwerker kunnen aan elkaar, een andere Verwerker, bevoegde autoriteiten, toepasselijke wervende en uitgevende banken, betalingsnetwerken zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover ("Betaalnetwerken") en andere aanbieders van betaalmethoden (zoals ACH, SEPA en Apple Pay) informatie verstrekken met betrekking tot Transacties die zijn uitgevoerd door het gebruik van Wix Payments, alsmede informatie over uw Gebruikersbetaalaccount, de Gebruikersinformatie of andere informatie en documentatie die u tijdens uw Registratie of anderszins heeft verstrekt, en alle andere informatie die in bezit is van Wix en/of de Verwerker. Naast het voorgaande deelt Wix uw informatie met derden in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid.

#TLDR

Wix en de Verwerker kunnen uw gegevens delen met bepaalde derde partijen.

3. Gebruikersrekening

3.1 Gebruikersrekening.

Als onderdeel van het Registratieproces en om uitbetalingen te kunnen ontvangen, dient u gegevens te verstrekken van een actieve bankrekening die uw eigendom is op naam van uw bedrijf staat en waarop alle te betalen transactiebedragen zullen worden overgemaakt ("Gebruikersrekening"). De Gebruikersrekening moet door de Verwerker worden goedgekeurd. U garandeert en verklaart hierbij dat de Gebruikersrekening op uw naam is geregistreerd (en in het geval van een rechtspersoon, op de naam van de rechtspersoon). U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van de Gebruikersrekening die u aan Wix en/of de Verwerker verstrekt.

#TLDR

U moet de gegevens van een actieve bankrekening opgeven en bijhouden. Na goedkeuring door de Verwerker zal deze bankrekening gebruikt worden voor uitbetalingen en verrekening van betalingen.

3.2 Wijzigingen van Gebruikersrekening.

U kunt verzoeken om uw Gebruikersrekening in uw dossier te wijzigen. Een dergelijke wijziging van uw Gebruikersbankrekening is onderworpen aan de goedkeuring van de Verwerker en kan niet van kracht zijn voor transacties die vóór de verwerking van de wijziging zijn verricht.

3.3 Actieve Bankrekening

U moet ervoor zorgen dat uw Gebruikersrekening actief blijft, op orde is en volledig kan worden gebruikt in verband met Wix-betalingen, zolang de door u uitgevoerde transacties onderhevig zijn aan annulering of terugboekingen (en zoals anders gespecificeerd of vereist door de Betaalnetwerk(en) en/of Verwerker). U mag uw Gebruikersrekening alleen sluiten, nadat u heeft voldaan aan uw verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden, inclusief die waarnaar wordt verwezen in Artikel 8.2. Wix zal u informeren omtrent het moment waarop u uw Gebruikersrekening kunt sluiten.

#TLDR

Uw bankrekening moet te allen tijde actief zijn. Als u uw bankrekening wilt opheffen, heeft u vooraf de goedkeuring van Wix nodig.

4. Verplichtingen, Verklaringen en
Garanties van de Gebruiker

4.1 Verplichtingen van de Gebruiker.

Naast alle andere verplichtingen onder de Wix-Voorwaarden en de Voorwaarden van de Verwerker, zal de Gebruiker te allen tijde:

(i) alle bepalingen en vereisten van de Wix-Voorwaarden en de Voorwaarden van de Verwerker volledig naleven.

 

(ii) juiste, volledige, nauwkeurige en geldige informatie verstrekken zoals gevraagd door Wix en/of de Verwerker in verband met Wix Payments, inclusief Registratie, en Wix op de hoogte houden om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie (inclusief alle Gebruikersinformatie) juist, actueel, volledig, nauwkeurig en geldig blijft.

 

(iii) zonder af te wijken van Artikel 4.1 (ii) hierboven, dient u ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, niet meer dan drie (3) dagen nadat een van de volgende situaties zich heeft voorgedaan: u bent verwikkeld in een  vrijwillige of onvrijwillige faillissements- of insolventieaanvraag, verzoekschrift of procedure, curatele of soortgelijke actie; er heeft zich een wezenlijke ongunstige verandering in uw financiële positie voorgedaan; er heeft een geplande of verwachte liquidatie of substantiële wijziging in de fundamentele aard van uw bedrijf plaatsgevonden; u draagt 25% of meer van uw totale activa over of verkoopt deze, of er heeft zich een verandering in de controle over of het eigendom van uw bedrijf of moedermaatschappij voorgedaan; of u ontvangt een vonnis, dagvaarding of bevel tot beslaglegging of executie, pandrecht of heffing op 25% of meer van uw totale activa.

 

(iv) naleven van alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, inclusief maar niet beperkt tot de door Wix, de Verwerker, Betaalnetwerken, U.S. Export Administration Regulations (15 C.F.R., Hoofdstuk VII), de sanctieprogramma's van de U.S. Office of Foreign Assets Control ("OFAC"), en elke andere bevoegde autoriteit;


(v) geen Gebruikersproducten aanbieden of verkopen, of enige informatie, inhoud of materialen verstrekken, inclusief met betrekking tot Gebruikersproducten, die bij wet verboden zijn, opgenomen zijn in de lijst van Verboden Producten en Diensten, die door een van de Betaalnetwerken als een hoog risico worden beschouwd, of anderszins verboden zijn op grond van deze Servicevoorwaarden, het beleid van Wix en/of de Verwerkersvoorwaarden;

(vi) onmiddellijk, en in ieder geval niet later dan zeven (7) dagen, Wix voorzien van alle informatie en documenten die kunnen worden gevraagd met betrekking tot de volledige uitvoering van de verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden en de Verwerkersvoorwaarden, om de verificatie van uw naleving mogelijk te maken.

#TLDR

U dient aan bepaalde verplichtingen en voorwaarden te voldoen.
Deze verplichtingen omvatten de volledige naleving van onze Voorwaarden en onze Verwerkingsvoorwaarden, de toepasselijke wet- en regelgeving, het op de hoogte stellen van Wix inzake bepaalde veranderingen binnen uw bedrijf en het niet aanbieden van producten of services die door de wet, Wix of de Verwerker verboden zijn.
Op verzoek moet u Wix binnen maximaal zeven (7) dagen alle vereiste informatie en documentatie verstrekken.

4.2 Vertegenwoordigingen, garanties van de Gebruiker

U garandeert, verklaart en verbindt zich er hierbij toe dat: (a) u de wettelijke meerderjarige leeftijd in uw rechtsgebied heeft bereikt en in ieder geval ouder bent dan achttien (18) jaar; (b) u en de juridische entiteit die u vertegenwoordigt, bevoegd zijn om zaken te doen in de rechtsgebieden waarin u actief bent; (c) u geen inwoner bent van een land dat onder een embargo van de Verenigde Staten valt, noch zich bevindt op de lijst van speciaal aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen van het Treasury Department van de VS (Ministerie van Financiën) of onder enige andere toepasselijke sanctieregels voor handel; (d) uw bedrijf is gevestigd in en zaken doet vanuit een van de volgende landen: Oostenrijk, België, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Portugal, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Canada of de Verenigde Staten; (e) u Wix Payments alleen gebruikt voor uw bedrijf en niet ten behoeve van een derde partij; (f) U gebruikt de services van Wix Payments alleen voor commerciële doeleinden (of indien van toepassing, om liefdadigheids- of campagnedonaties in te zamelen), en gebruikt de Wix Payments Services niet voor persoonlijke-, familiale of huishoudelijke doeleinden; (g) indien u zich registreert namens een entiteit, bent u een gemachtigde vertegenwoordiger van die entiteit en bent u volledig gerechtigd om in te stemmen met en gebonden te zijn door de Wix Voorwaarden namens die entiteit ("Vertegenwoordiger"); (h) alle verstrekte Gebruikersinformatie, met inbegrip van elke rechtspersoon waarvoor u zich namens de uiteindelijke eigenaars en opdrachtgevers registreert, volledig en nauwkeurig is; (i) u Wix Payments niet zult gebruiken voor frauduleuze of illegale doeleinden of in strijd met deze Servicevoorwaarden; en (j) als de Wix Payments-accounts van u of uw Vertegenwoordiger in het verleden zijn beëindigd door Wix of de Verwerker, u zich niet zult registreren bij Wix Payments zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wix. Deze verklaringen en garanties blijven waar, geldig en effectief gedurende uw gebruik van Wix Payments. U stemt er hierbij mee in Wix onmiddellijk op de hoogte te stellen als er enige verandering optreedt in de juistheid van de bovenstaande verklaringen en garanties.

#TLDR

U bevestigt het volgende:

  • U bent 18 jaar of ouder.

  • U bent bekwaam en bevoegd om deze voorwaarden aan te gaan.

  • U staat niet op de sanctielijsten van de VS en u handelt niet vanuit een land dat onder een embargo van de VS valt.

  • U voert uw bedrijfsmatige activiteiten uit vanuit een van deze landen: Oostenrijk, België, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Portugal, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Canada of de Verenigde Staten.

  • U gebruikt Wix Payments alleen voor uzelf en voor commerciële doeleinden.

  • De informatie die u heeft verstrekt, is nauwkeurig en volledig.

  • U gebruikt deze services niet voor illegale doeleinden.

  • U bezit geen accounts die door Wix of de Verwerker beëindigd zijn.

4.3 Verplichtingen jegens Betaalnetwerken

In aanvulling op het voorgaande, (i) handelt u in overeenstemming met de Bedrijfsvoorschriften en de instructies van Wix met betrekking tot het gebruik van de merken van het Betalingsnetwerk op uw website; (ii) erkent u dat elk Betalingsnetwerk de enige en exclusieve eigenaar is van zijn merken, en stemt u ermee in het eigendom van betreffende merken om welke reden dan ook niet te betwisten; en (iii) erkent u dat elk Betalingsnetwerk het recht heeft om enige bepaling van zijn regels af te dwingen en om u en/of Wix te verbieden om gedragingen te vertonen waarvan het Betalingsnetwerk meent dat het schade toe kan brengen of een risico op letsel kan veroorzaken, inclusief schade aan zijn reputatie, of die een negatieve invloed kan hebben op de integriteit van het uitwisselingssysteem, de vertrouwelijke informatie van het Betalingsnetwerk, of beide. Het is uw verantwoordelijkheid om de regels van het Betalingsnetwerk te lezen en er van op de hoogte te zijn.

#TLDR

U bent verplicht om bepaalde verplichtingen jegens onze betalingsnetwerken (zoals Visa of Mastercard) na te leven.

5. Verantwoordelijkheden en verplichtingen met betrekking tot gebruikersactiviteit, geldtoevoeging, transacties, producten en klanten; handhaving 

5.1 Verantwoordelijkheid voor Klanten en Transacties

De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij de geregistreerde handelaar is en alle verantwoordelijkheden van de handelaar op zich neemt, inclusief die onder de Bedrijfsvoorschriften vallen(zoals hieronder gedefinieerd) met betrekking tot elke Transactie. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle transacties tussen een Gebruiker en de Klanten van die gebruiker en voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit het aanbieden van producten en transacties van de gebruiker, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle toepasselijke wettelijke en regelgevende verplichtingen. De Gebruiker is als enige, exclusief en volledig verantwoordelijk voor de relatie met zijn Klanten. De gebruiker voorziet zijn klanten van redelijke middelen om contact op te nemen met de gebruiker en is als enige verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten van klanten en het oplossen van problemen met klantenondersteuning met zijn klanten en vrijwaart Wix volledig van alle verantwoordelijkheden met betrekking tot de klanten en/of de producten van de gebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de juistheid en legitimiteit van zijn Transacties te verzekeren en onderzoek naar zijn Klanten uit te voeren en contact met hen op te nemen alvorens verdachte transacties te voltooien.
"
Bedrijfsvoorschriften" betekent de regels, statuten, bedrijfsvoorschriften, voorwaarden, beleid en procedures van elke kaartassociatie, betaalnetwerk of andere betaalmethoden die door Wix Payments wordt ingeschakeld, zoals SEPA, ACH (zoals gedefinieerd in de Nacha Bedrijfsvoorschriften) en Apple Pay, die worden gebruikt om een Transactie te verwerken of die van toepassing zijn op een Betalingsmethode die wordt gebruikt om een Transactie via Wix Payments te voltooien, zoals een of alle van de voorgaande van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

#TLDR

U bent volledig verantwoordelijk voor elke transactie tussen uzelf en uw klanten, inclusief het oplossen van elke kwestie met betrekking tot de klantenservice. Zorg ervoor dat u uw contactgegevens aan uw Klanten verstrekt.
U gaat ermee akkoord dat u de geregistreerde verkoper bent bij alle transacties die u uitvoert en u aanvaardt alle aansprakelijkheid onder de Bedrijfsvoorschriften.

5.2 Verantwoordelijkheid voor Gebruikerswebsite & Gebruikersproducten

De Gebruiker is als enige, exclusief en volledig verantwoordelijk voor (a) alle Producten van de Gebruiker; (b) de inhoud van de website van de Gebruiker, inclusief reclame, tekst en afbeeldingen die op de website van de Gebruiker worden gepresenteerd. Gebruiker stemt ermee in ervoor te zorgen dat zijn website, services en producten voldoen aan de toepasselijke wetgeving en Bedrijfsvoorschriften, met inbegrip van de juiste en nauwkeurige bekendmaking en beschrijving van Gebruikersproducten, transacties, prijzen, in rekening gebrachte bedragen en valuta. Indien Gebruiker transacties verricht met klanten die particulieren zijn, stemt Gebruiker er uitdrukkelijk mee in zijn klanten informatie te verstrekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zich niet in te laten met oneerlijke, misleidende of oneigenlijke handelingen of praktijken; (c) naleving van de toepasselijke wetgeving en Bedrijfsvoorschriften met betrekking tot terugkerende transacties, met inbegrip van de vereiste informatie en toestemming van de klant voorafgaand aan de terugkerende transactie, en bekendmaking en methode van annulering van terugkerende transacties; (d) de levering en kwaliteit van alle door Gebruiker aan Klanten geleverde Producten en/of Services, met inbegrip van eventuele verzendingsregelingen, en de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake exportcontrole; (e) het verstrekken van een correct en accuraat ontvangstbewijs met een beschrijving van de Transacties aan Klanten; (f) de naleving van de Payment Card Industry Data Security Standard ("PCI DSS"), de Payment Application Data Security Standard ("PA DSS") en eventuele opvolgende normen of vereisten, voor zover van toepassing; en (g) de naleving van OFAC-sanctieprogramma's, het uitvoeren van OFAC en speciaal aangewezen nationale en geblokkeerde personen audits of andere toepasselijke handelssancties regelgeving met betrekking tot haar klanten. Wix wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met het voorgaande af en kan worden verplicht om bepaalde transacties te melden aan de belastingdienst.
Het volgende is alleen van toepassing op Wix Payments-accounts die in de  in de Verenigde Staten zijn geopend:
De gebruiker stemt ermee in om federale en staatsbelastingverklaringen in elektronisch formaat te ontvangen. Zodra een afschrift beschikbaar is, zal Wix de Gebruiker via de dienst of via e-mail informeren en instructies geven voor  toegang en downloaden (er is geen aanvullende software of hardware vereist). De verklaringen blijven beschikbaar voor toegang en downloaden tot 15 oktober van het jaar volgend op het jaar waarin de betaling werd uitgevoerd (of de eerste werkdag daarna), zoals vereist door de IRS. De gebruiker kan zijn toestemming voor elektronische levering op elk moment vóór de ontvangst van de elektronische versie intrekken door een e-mail te sturen naar 1099kconsent@wix.com.

#TLDR

U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw website, de levering en kwaliteit van uw producten en services, en voor eventuele aansprakelijkheden die voortvloeien uit transacties. U bent verplicht de vereiste informatie aan de consument te verstrekken en de toepasselijke veiligheidsnormen, wet- en regelgeving na te leven.

5.3 Gegevensbeveiliging

(i) De Gebruiker is als enige, exclusief en volledig verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens op de Website van de Gebruiker of gegevens in het bezit of beheer van de Gebruiker.

(ii) Gebruiker zal te allen tijde voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de verzameling, beveiliging en verspreiding van persoonlijke, financiële, kaart- of transactiegegevens, met inbegrip van gegevens van klanten van Gebruiker (gezamenlijk "Transactiegegevens") en zal de toegang tot dergelijke Transactiegegevens beperken door middel van passende fysieke en logische controles en beleid. De Gebruiker garandeert deze Transactiegegevens, niet beperkt tot Transactiegegevens op elektronische apparaten, papieren bonnen, rapporten, faxberichten of handgeschreven notities, op te slaan in een gecontroleerde omgeving waar vertrouwelijke informatie duidelijk als zodanig is geclassificeerd.

(iii) Als onderdeel van de verantwoordelijkheid van de Gebruiker voor de naleving van regels en voorschriften, zal Gebruiker alleen PCI-DSS en PA-DSS compliant dienstverleners inschakelen in verband met de opslag en overdracht van de creditcardgegevens van de Klanten van Gebruiker ven zal hij op geen enkel moment CVV2-gegevens bewaren. De Gebruiker zal Wix op verzoek voorzien van relevante documentatie waaruit de naleving van PCI-DSS en/of PA-DSS blijkt.

(iv) De Gebruiker stemt ermee in om alle transactiegegevens te vernietigen wanneer deze niet langer nodig zijn voor zakelijke of juridische doeleinden, op zodanige wijze dat de transactiegegevens op geen enkele manier kunnen worden gereconstrueerd.

#TLDR

U bent als enige verantwoordelijk voor de naleving van PCI-DSS en/of PA-DSS voorschriften vereisten en het uitvoeren van de relevante fysieke en logische controles voordat u Wix-services gebruikt, inclusief voor het verwerken van MO/TO transacties.

5.4 Verantwoordelijkheid voor Kosten, Boetes en Verliezen

Tussen Gebruiker en Wix, is de Gebruiker verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle kosten, inclusief terugvorderingen, restituties, boetes of sancties, die in verband staan met het gebruik van Wix-betalingen door de Gebruiker, inclusief eventuele negatieve bedragen op de Gebruikersbetaalaccount. Wix kan dergelijke tegoeden innen door de Verwerker opdracht te geven dergelijke tegoeden in mindering te brengen of te verrekenen met uw Betaalrekening of een van uw andere rekeningen bij Wix in, overeenstemming met artikel 8.2.

De gebruiker stemt er verder mee in dat (a) de gebruiker als enige aansprakelijk is voor alle verliezen die Wix of de Verwerker Processor oploopt als gevolg van ongeoorloofd, frauduleus, illegaal, ongepast of foutief gebruik van Wix Payments, inclusief elk gebruik dat in strijd is met deze Servicevoorwaarden door een van de klanten van de gebruiker of een van de werknemers, agenten, vertegenwoordigers of contractanten van de gebruiker, en (b) Wix heeft geen enkele aansprakelijkheid of verplichting in verband met enig handelen of nalaten van de Verwerker, de wervende bank en de betaalnetwerken. Zonder afbreuk te doen aan enig ander recht, mag Wix dergelijke verliezen incasseren zoals beschreven in 5.3(a) 5.4(a), in overeenstemming met artikel 8.2.

#TLDR

U bent aansprakelijk voor de kosten, terugbetalingen en boetes die verband houden met uw gebruik van Wix Payments. Dit omvat elk neagtief saldo en verliezen als gevolg van ongeautoriseerd, frauduleus of oneigenlijk gebruik van onze services door u of uw klanten. Wix is niet aansprakelijk voor enige handeling of nalatigheid van onze Verwerker en onze financiële partners.

5.5 Toevoegen van geld

Om een eventueel negatief saldo dat de gebruiker heeft opgebouwd te vereffenen of om een vereiste terugbetaling te doen, zal de gebruiker worden verzocht om geld toe te voegen aan zijn Wix Payments-account voor een bedrag dat niet hoger is dan het bedrag van het negatieve saldo of de verwachte terugbetaling(en). Door geld toe te voegen aan de Wix Payments-account van de gebruiker, bevestigt de gebruiker dat de kaart die voor de transactie wordt gebruikt op naam staat van de entiteit/individu die als eigenaar van de Wix Payments-account staat vermeld.
Het toegevoegde geld mag alleen worden gebruikt om lopende terugbetalingen aan klanten van de gebruiker te voldoen of om een eventueel negatief saldo te vereffenen. Dit geld moet worden gebruikt binnen 7 dagen nadat dit geld is toegevoegd aan de Wix Payments-account van de gebruiker, waarna alle ongebruikte bedragen aan de gebruiker zullen worden terugbetaald.
De gebruiker stemt er hierbij mee in Wix te voorzien van alle documentatie, inclusief bankgegevens, kaartgegevens en identificatiedocumenten die nodig zijn om de wettigheid van de transactie te verwerken en te waarborgen. 

#TLDR

In bepaalde gevallen, zoals bij vermoeden van fraude, schending van voorwaarden of vanwege risico-overwegingen, hebben we het recht van u te eisen dat u de inhoud van uw website wijzigt, de verwerker opdracht geeft bedragen in te houden of deze terug te betalen aan uw Klanten, en uw informatie te delen op basis van onze wettelijke verplichtingen.

5.6 Handhaving

Zonder beperking van enig ander recht dat Wix mogelijk heeft onder deze Servicevoorwaarden of wet- of regelgeving, in het geval van (i) vermoedelijke of daadwerkelijke fraude; (ii) uw schending of vermoedelijke schending van een van de voorwaarden of uw garanties, vertegenwoordigingen of verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden, de Wix-Voorwaarden, Verwerkingsvoorwaarden, Bedrijfsvoorschriften of toepasselijke wetgeving; en/of (iii) vanwege de risico-overwegingen van Wix met betrekking tot uw Wix Payments-account, heeft Wix het recht, hetzij rechtstreeks, hetzij door instructies te geven aan de Verwerker en zonder enige aansprakelijkheid jegens u, om (i) te eisen dat u inhoud van uw website wijzigt, toevoegt of weglaat of zelf dergelijke acties onderneemt, als zij dit nodig of gepast acht om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de Bedrijfsvoorschriften, Verwerkingsvoorwaarden en Wix-Voorwaarden; (ii) een Transactie opschorten of annuleren; en/of (iii) uw gebruik van Wix Payments blokkeren of opschorten; (iv) de Verwerker opdracht geven om bedragen in te houden die anderszins aan u verschuldigd zouden zijn; (v) de Verwerker opdracht geven om bedragen aan uw Klanten terug te betalen; en (vi) alle informatie met betrekking tot een dergelijke activiteit te delen met de juiste Verwerker, financiële instelling, regelgevende autoriteit of wetshandhavingsinstantie, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. Deze informatie kan informatie bevatten over u, uw Wix Payments-account, uw Klanten en Transacties die zijn uitgevoerd door uw gebruik van Wix Payments.

#TLDR

In bepaalde gevallen, zoals bij vermoeden van fraude, schending van voorwaarden of vanwege risico-overwegingen, hebben we het recht van u te eisen dat u de inhoud van uw website wijzigt, de verwerker opdracht geeft bedragen in te houden of deze terug te betalen aan uw Klanten, en uw informatie te delen op basis van onze wettelijke verplichtingen.

6.  Verwerking, Servicekosten en Verrekening

6.1 Verwerking

Om Wix Payments in staat te stellen transacties voor u te verwerken, geeft u Wix, de Verwerkers, wervende banken en andere betaalproviders die u gebruikt, toestemming en opdracht om alle opbrengsten van betaalverwerking die aan u verschuldigd zijn via de Wix Payments-services  te activeren, ontvangen en verrekenen. U mag geen rente over de opbrengsten van de betaalverwerking aan een derde partij toekennen of toewijzen totdat de opbrengst van de betaalverwerking op uw Bankrekening is gestort.

#TLDR

U machtigt ons en onze financiële partners om aan u verschuldigde tegoeden te verwerken en te verrekenen via de services van Wix Payments.

6.2 Verwerkingskosten

Uw gebruik van Wix Payments is onderhevig aan uw betaling van de vergoedingen en kosten zoals uiteengezet in het overzicht op de Wix-Website (“Verwerkingskosten”) dat hierbij door middel verwijzing is opgenomen, aangezien deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of anderszins aangepast in overeenstemming met Artikel 11 hieronder. Verwerkingskosten worden niet gerestitueerd.

6.3  De Servicekosten zullen in mindering worden gebracht op het saldo van uw Gebruikersbetaalaccount of anderszins in overeenstemming met Artikel 8.2.

#TLDR

Uw gebruik van Wix Payments vereist de betaling van bepaalde vergoedingen die in mindering worden gebracht op de bedragen die namens u bij uw klanten worden geïnd.

6.4 Te Verrekenen Bedrag

Alle Transactiebedragen waarop de toepasselijke Verwerkingskosten in mindering worden gebracht, worden aan uw Gebruikersbetaalaccount toegewezen en door Verwerker en haar bankpartners op samengevoegde rekeningen aangehouden. U hebt geen recht op rente over deze bedragen of enig recht om ze op te nemen. Behoudens de overige bepalingen in dit document, zal het positieve saldo op uw Gebruikersrekening worden verminderd met eventuele Transactie Annuleringskosten en eventuele andere bedragen die de Gebruiker aan Wix of de Verwerker verschuldigd is of anderszins in mindering is gebracht in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden ("Te Verrekenen bedragen") en door de Verwerker naar uw Gebruikersbetaalaccount worden overgemaakt nadat deze bedragen beschikbaar zijn voor opname en in overeenstemming met het uitbetalingsschema dat op de Website is gepubliceerd. Indien de uitbetalingsdatum een feestdag is of een dag waarop de betrokken banken geopend zijn, zal de verrekening plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag waarop ze wel geopend zijn. Te verrekenen bedragen worden alleen aan u uitbetaald als uw Gebruikersbetaalaccount actief is en volledig voldoet aan deze Servicevoorwaarden en de Verwerkersvoorwaarden. U aanvaardt alle verantwoordelijkheid en heeft geen vordering jegens Wix in het geval van enig verlies of schade die u of een derde partij kan oplopen als gevolg van het niet of onjuist verrekenen van het te verrekenen bedrag als gevolg van het niet naleven van bovenstaande voorwaarden, of als gevolg van het verstrekken van de verkeerde Gebruikersbetaalaccount. Indien u slapende tegoeden op uw Gebruikersbetaalaccount laat staan en ons geen instructies geeft waar het naartoe moet worden verzonden, zullen we handelen in overeenstemming met de instructies van de Verwerker en de toepasselijke wetgeving.

#TLDR

Als de status van uw account "Actief" is, zullen uw netto uit te betalen bedragen worden overgeboekt naar uw bankrekening volgens het uitbetalingsschema.

6.5 Inhouding & Wijziging van Uitbetalingsschema

Wix behoudt zich het recht voor om een aanhoudingsperiode af te dwingen voorafgaand aan de afwikkeling van de te verrekenen bedragen en het uitbetalingsschema op elk moment te wijzigen, mede vanwege de volgende redenen: (i) buitensporige of verwachte buitensporige Annuleringen van Transacties (zoals hieronder gedefinieerd) van welke aard dan ook, zoals bepaald door Wix naar eigen goeddunken; (ii) in geval dat we verdachte activiteiten vermoeden of opmerken; of (iii) waar we daar wettelijk of gerechtelijk toe verplicht zijn. Wix zal u op de hoogte brengen zodra ze besluit haar recht uit te oefenen om de te vereffenen bedragen in te houden. De Verwerker, wervende banken of andere financiële instellingen die uw Gebruikersbetaalaccount aanhouden, kunnen ook een aanhoudperiode eisen voordat de te vereffenen bedragen op de Gebruikerskrekening worden verrekend. Wix is niet verantwoordelijk voor enige vertraging van uw te vereffenen bedragen in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden of in opdracht van een derde partij.

#TLDR

We hebben het recht om onze verwerker opdracht te geven om uw uitbetalingen in te houden in geval van bv. buitensporige terugvorderingen, verdachte activiteit op uw rekening of indien dit wettelijk vereist is. Onze financiële partners kunnen deze tegoeden ook inhouden.

6.6 Betalingsdashboard

het management dashboard van Wix Payments, zoals beschikbaar op het Wix-Platform ("Betalingsdashboard"). Wix wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en/of beschikbaarheid van dergelijke informatie af. Tenzij anders voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor het garanderen van de juistheid van de bedragen die worden weergegeven in het Betalingsdashboard en de te ontvangen verrekende bedragen. In het geval van een discrepantie tussen het Betalingsdashboard en de Transacties, zal de Gebruiker Wix onmiddellijk op de hoogte stellen, die vervolgens samen met de Verwerker de zaak zal onderzoeken en commercieel redelijke inspanningen zal leveren om de discrepantie op te lossen. De Gebruiker zal Wix onmiddellijk de informatie en assistentie verstrekken die Wix kan vragen in verband met een dergelijk onderzoek. Wix is niet verantwoordelijk voor enige handeling of nalatigheid van de Verwerker, zijn dienstverleners of partners, of een financiële instelling, met betrekking tot de vereffening.

#TLDR

U kunt uw saldo bekijken in het speciale dashboard van Wix Payments van uw account. Als u gegevens opmerkt die onjuist lijken te zijn, dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat we de kwestie samen met onze verwerker kunnen onderzoeken.

6.7 Transactie Gegevens

Tenzij anders voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn transactiegegevens en andere gegevens die gekoppeld zijn aan de Gebruikersbetaalaccount van de Gebruiker in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

#TLDR

Het is uw verantwoordelijkheid om de transacties van uw bedrijf nauwkeurig bij te houden.

6.8 Afwikkeling van geschillen

Alle geschillen met betrekking tot te verrekenen bedragen moeten schriftelijk binnen negentig (90) dagen na de uitbetalingsdatum door de Gebruiker worden ingediend bij Wix. Na negentig (90) dagen worden geen geschillen of klachten van een Gebruiker meer aanvaard, en na afloop van deze periode wordt de verrekening van de betreffende transactie onherroepelijk, onomkeerbaar en definitief.

#TLDR

Eventuele geschillen die u heeft over te verrekenen, moeten schriftelijk en uiterlijk binnen negentig (90) dagen na de Transactiedatum aan ons worden voorgelegd.

7. Transactie annulering

7.1 Verantwoordelijkheid

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de Transacties, inclusief met betrekking tot elke annulering of verzoek tot annulering van een Transactie, inclusief als gevolg van een Geschil, Terugbetalingen (zoals hieronder gedefinieerd) van een Transactie, of door een terugboeking of teruggave die door Wix is uitgevoerd, gefaciliteerd of geïnitieerd, Betalingsnetwerken, andere betaalproviders, Verwerkers of wervende banken ("Terugboeking") (" Transactie Annulering"). Wix is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enige Annulering van een Transactie en u bent jegens Wix aansprakelijk voor het bedrag van de Annulering van de Transactie en alle gerelateerde kosten, boetes, servicekosten, dwangsommen en uitgaven ("Annuleringskosten") die verband houden met een Annulering van een Transactie. Wix en de Verwerker hebben het recht om het bedrag van de Geannuleerde Transactie en Annuleringskosten in mindering te brengen op alle te vereffenen bedragen die aan die Gebruiker verschuldigd zijn in overeenstemming met Artikel 8.2 hieronder. Als Wix de bedragen niet in mindering kan brengen of anderszins dergelijke bedragen niet kan innen in overeenstemming met Artikel 8.2, dan moet de Gebruiker het bedrag van de Geannuleerde Transactie en de Annuleringskosten onmiddellijk na de eerste kennisgeving van Wix betalen. Alle Annuleringen van transacties moeten worden gedaan via Wix Payments, en mogelijk moet u bepaalde Servicekosten betalen, zoals uiteengezet op de Website

#TLDR

U bent ten volle verantwoordelijk voor al uw transacties, inclusief terugvorderingen, terugbetalingen en eventuele gerelateerde kosten en we hebben het recht om deze bedragen in mindering te brengen op alle aan u te verrekenen bedragen, alsmede middels andere inningsmethoden. Indien we deze bedragen niet in mindering kunnen brengen, bent u verplicht ons onmiddellijk te betalen.

7.2 Geschillen

In de meeste gevallen kunt u verzoeken tot annulering van een transactie die door een klant zijn geïnitieerd (inclusief terugboekingen) of een ("Geschil"), aanvechten via Wix Payments, door informatie en documentatie te verstrekken in overeenstemming met de relevante bedrijfsvoorschriften. Daarnaast kan de Verwerker ervoor kiezen om bepaalde terugvorderingen die op uw account zijn berekend, te betwisten. Wix kan u helpen, onder andere met bepaalde hulpmiddelen, om uw terugvorderingen te betwisten. U erkent en stemt ermee in dat Wix niet aansprakelijk is met betrekking tot de levering van dergelijke services. Daarnaast stemt u ermee in dat de verstrekte informatie en documentatie kan worden gedeeld met uw klant, zijn betaalproviders en andere relevante financiële instellingen. Als u dergelijke informatie en documentatie niet tijdig verstrekt, kunt u de geannuleerde transactie mogelijk niet betwisten. Betaalnetwerken of andere aanbieders van betalingsmethoden kunnen uw verzoek accepteren of weigeren. Wix en de Verwerker zullen bij een geschil het bedrag van het geschil in mindering brengen op uw gebruikersbetaalrekening, inclusief in overeenstemming met hun rechten onder sectie 8.2, en zullen uw rekening crediteren als uw betwisting wordt aanvaard door toepasselijke uitgevende en wervende banken. U erkent en stemt ermee in dat Wix geen partij is in het geschillenproces.

#TLDR

In de meeste gevallen kunt u terugvorderingen van uw klanten aanvechten via Wix Payments. Het bedrag van de terugvordering wordt op uw rekening in mindering gebracht en aan u terugbetaald als uw betwisting wordt geaccepteerd.
Wix is geen partij bij dit betwistingsproces.

7.3 Terugbetalingen

De Gebruiker draagt alle kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit elke terugbetaling (met inbegrip van eventuele servicekosten als gevolg van de oorspronkelijke transactie, die niet worden terugbetaald). In dit verband betekent "Terugbetaling" een Annulering van een Transactie, die door de Gebruiker wordt geïnitieerd en resulteert in de terugbetaling aan de Klant voor alle of een deel van de bedragen die in een dergelijke Transactie zijn betaald. Een Terugbetaling van een Transactie is afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende saldo op de betaalrekening van de Gebruiker, zodat het mogelijk is om het terugbetaalde bedrag te verrekenen met de te vereffenen bedragen. Wix en de Verwerker hebben het recht om tegoeden in te houden op de Betaalrekening van de Gebruiker, en/of het bijbehorende Terugbetalingsbedrag in mindering te brengen op de te vereffenen bedragen van de Gebruiker zoals voorgeschreven om Restituties te verwerken en te betalen. Wix kan verder elke Terugbetaling weigeren wanneer Wix van mening is dat een dergelijke verzoek het risico op een negatief saldo vergroot of anderszins uw vermogen in gevaar brengt om aan uw verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden te voldoen.

#TLDR

Alle kosten en uitgaven in verband met terugbetalingen worden door u betaald. U kunt uw klanten alleen terugbetalen als er voldoende saldo op uw rekening staat.

8. Reserve; Invordering van schulden; Verrekening

8.1 Reservebedrag

U machtigt Wix om de Verwerker opdracht te geven om (door hemzelf of door partner(s) van de financiële instelling) een reservebedrag, dat van tijd tot tijd door Wix wordt bepaald, vast te stellen en aan te houden om elk bedrag te kunnen dekken dat door u aan Wix of de Verwerker moet worden betaald, inclusief eventuele kosten of verliezen die kunnen voortvloeien uit bestaande of verwachte Transactie Annuleringen, klachten van Klanten, de aard van uw bedrijf en uw activiteit via Wix Payments (“ Reserve”). De reserve zal worden gefinancierd door het debiteren van uw betaalrekening als Gebruiker of een bankrekening die aan uw Wix Payments-account is gekoppeld. Wix kan verder van u verlangen dat u geld stort op uw Gebruikersbetaalrekening om de reserve te financieren.

#TLDR

U machtigt ons om onze verwerker opdracht te geven een reservebedrag op uw rekening te zetten om eventuele aan Wix verschuldigde bedragen te dekken, bijvoorbeeld in verband met verliezen, onkosten of terugboekingen. Mogelijk moet u geld op uw Wix Payments-account storten om deze reserve te dekken.

8.2 Incasso van schulden; Verrekening

U stemt ermee in om onmiddellijk op verzoek alle bedragen te betalen die verschuldigd of te betalen zijn aan Wix onder deze servicevoorwaarden, de Wix-voorwaarden, de verwerkersvoorwaarden, de bedrijfsvoorschriften en/of enige toepasselijke wet. Wix mag elk bedrag dat u Wix verschuldigd bent, innen en/of verrekenen, met inbegrip van alle kosten, uitgaven of vergoedingen (met inbegrip van vergoedingen voor advocaten en incassobureaus) die verband houden met een dergelijke inning, door: (a) de verwerker te instrueren om dergelijke bedragen af te trekken van het saldo van uw gebruikersbetalingsaccount, van andere gebruikersbetalingsaccounts die onder uw naam worden gehouden of van de reserve, en dergelijke afgetrokken bedragen over te maken aan Wix; (b) een van uw betalingsmethode(s) die door Wix worden beheerd voor welk doel dan ook te debiteren (bijv, registreren voor Wix Payments, een abonnement op een Wix Service, een andere Wix- of Wix Payments-rekening die onder uw naam wordt gehouden), met inbegrip van de bankrekening van de gebruiker (met inbegrip van bankrekeningen die door derden worden beheerd en waartoe Wix toegang heeft geautoriseerd), credit- of debetkaart of een andere betalingsmethode die door Wix wordt beheerd.

#TLDR

U stemt ermee in om alles te betalen wat u aan Wix verschuldigd bent. We kunnen elk bedrag dat u aan Wix verschuldigd bent, innen of in mindering brengen op het saldo van uw rekening, andere rekeningen die u bij Wix heeft, of van uw Reserve. We kunnen ook uw bankrekening, creditcards en andere betaalmethoden die gerelateerd zijn aan uw Wix-accounts debiteren.

9. Beperking van Aansprakelijkheid; Afstand van garanties; Schadeloosstelling

NOCH WIX, NOCH DE VERWERKER (NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE ENIG GEDEELTE VAN WIX PAYMENTS VERZORGT) IS VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE FOUT, VERTRAGING OF ONDERBREKING BIJ WIX PAYMENTS DIE HET GEVOLG IS VAN ENIGE STORING VAN DE WIX-WEBSITE, HET WIX-BETAALSYSTEEM, OVERMACHT, EVENALS DOOR DERGELIJKE FOUTEN, VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN BEPERKINGEN OPGELEGD DOOR DE OVERHEID OF BEHEERDERS VAN TELECOMMUNICATIEDIENSTEN, OF ALS GEVOLG VAN ENIG MISBRUIK VAN WIX PAYMENTS DOOR GEBRUIKERS. HET VOORGAANDE IS IN AANVULLING OP DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS VERMELD IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX.

INDIEN ENIGE GARANTIE, TERM, WAARBORG OF VOORWAARDE INGESLOTEN OF OPGELEGD WORDT DOOR ENIGE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN (EEN NIET-UITSLUITBARE BEPALING), EN WE KUNNEN UW RECHTSMIDDEL BEPERKEN DOOR HET DOORBREKEN VAN DE NIET-UITSLUITBARE BEPALING, DAN IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE DOORBREKING VAN DE NIET-UITSLUITBARE BEPALING UITSLUITEND BEPERKT (VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT NIET VERBIEDT) TOT HET OPNIEUW LEVEREN VAN SERVICES OF DE BETALING VAN DE SERVICEKOSTEN.

DE WIX PAYMENTS SERVICES WORDEN GELEVERD "ZOALS HET IS", ZONDER ENIGE GARANTIE. WIX EN ZIJN VERTEGENWOORDIGERS, GELIEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN DIENSTVERLENERS WIJZEN HIERBIJ ALLE ANDERE TERMEN, VOORWAARDEN EN WAARBORGEN AF, EXPLICIET, IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT DEZE SERVICEVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKINGEN, ALLE INGESLOTEN TERMEN, VOORWAARDEN EN WAARBORGEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

#TLDR

Noch wij, noch onze verwerker zijn verantwoordelijk voor eventuele fouten, vertragingen of onderbrekingen binnen Wix Payments. We geven ook geen waarborgen af voor onze services, inclusief hun kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid, compatibiliteit en omstandigheden.

Schadeloosstelling

De Gebruiker zal Wix, zijn gelieerde dochterondernemingen en elk van hun respectieve waarborgen, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers, moedermaatschappijen en dochterondernemingen (allen te noemen "Wix-Partij") vrijwaren, verdedigen en schadeloos houden van en tegen alle aansprakelijkheid, schadevergoedingen, kosten of uitgaven, inclusief redelijke juridische vergoedingen en onkosten, in verband met een claim of eis van een derde partij, inclusief enige actie, boete, vergoeding of bekeuring die is ingesteld of opgelegd, door een regelgevende instantie (allen te noemen "Claim") die voortvloeit uit of gerelateerd aan: (i) de schending door de Gebruiker van enige vertegenwoordiging, enige waarborg, enig convenant of enige verplichting onder deze Servicevoorwaarden; (ii) grove nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag van de kant van de Gebruiker of een van diens functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers of dienstverleners, of een van hun respectievelijke functionarissen, directeuren en werknemers; (iii) acties die door Wix of zijn serviceproviders worden ondernomen in overeenstemming met of te goeder trouw vertrouwen op informatie of instructies verstrekt door de Gebruiker of een van zijn agenten of vertegenwoordigers; (iv) eventuele claim van een Klant, of verplichting die verschuldigd is aan een Klant of een andere derde partij door de Gebruiker, of derde partij die door de Gebruiker wordt ingehuurd; en (v)daadwerkelijke of vermeende inbreuk op of verduistering van intellectuele eigendomsrechten van een derde partij door de Gebruiker. De Gebruiker zal geen schikking treffen of compromis sluiten inzake een Claim tegen een Wix-Partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wix-Partij

#TLDR

U draagt alle schade en kosten waaraan Wix onderhevig is als gevolg van uw schending van verplichtingen of onrechtmatige acties.

10. Looptijd & Beëindiging

10.1 Looptijd

Het effect van deze Servicevoorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, gaat in op de datum waarop u Wix Payments voor het eerst opent of gebruikt, en blijft van kracht zolang u Wix Payments gebruikt of tot beëindiging overeenkomstig de bepalingen van deze Servicevoorwaarden.

10.2 Beëindiging

U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door Wix hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Zonder af te wijken van enig ander recht dat Wix heeft, inclusief het recht om uw gebruik van Wix Payments te annuleren of op te schorten, zoals hierboven uiteengezet, kan Wix deze Servicevoorwaarden beëindigen en uw gebruik van Wix Payments, om welke reden dan ook, op enig moment beëindigen, hetwelk in werking treedt middels een bericht aan u.

#TLDR

Zolang u Wix Payments gebruikt, zijn deze Voorwaarden van toepassing. U kunt op elk moment de aanvaarding van deze voorwaarden stoppen door een bericht naar Wix te sturen.

Wix kan uw gebruik van Wix Payments op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen en stopzetten, zodra u door ons op de hoogte bent gesteld.

10.3 Gevolgen van beëindiging

Bij beëindiging: (i) dient u onmiddellijk het gebruik van Wix Payments te stoppen; (ii) behoudt Wix zich het recht voor om aan u te betalen bedragen in te houden, totdat zij van mening is dat het risico van geschillen of andere risico's met betrekking tot uw Account niet meer bestaat; (iii) behoudt Wix zich het recht voor (maar is niet verplicht) om al uw transactie-informatie en accountgegevens die op zijn servers zijn opgeslagen, te verwijderen; en (iv) is Wix niet aansprakelijk jegens u voor compensatie, vergoeding of schadeloosstelling in verband met uw gebruik van Wix Payments, of eventuele beëindiging of opschorting van dergelijk gebruik of verwijdering van uw informatie. De beëindiging van deze Servicevoorwaarden, om welke reden dan ook, ontdoet u niet van uw schulden of betalingsverplichtingen aan Wix onder deze Servicevoorwaarden en de bepalingen van alle Artikelen die relevant zijn voor een dergelijke periode na beëindiging, inclusief de bepalingen van Artikel 8, samen met alle Voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om een na een dergelijke beëindiging voort te duren, zullen na deze beëindiging ook daadwerkelijk voortduren, inclusief, zonder beperkingen, de Artikelen 9 en 12 - 17, en Wix en de Verwerker kunnen bedragen inhouden van uw Account, indien nodig om dergelijke verplichtingen af te dwingen.

#TLDR

Als uw account wordt beëindigd, dient u te stoppen met het gebruik van Wix Payments. Wix kan uw transactiegegevens verwijderen en is niet aansprakelijk jegens u. Wix kan uw transactiegegevens verwijderen en zal geen aansprakelijkheid jegens u hebben. Houd er rekening mee dat u verplicht bent alle openstaande bedragen aan Wix te betalen.

11. Wijzigingen & updates

Wix kan Wix Payments (of enige functie daarvan, of prijzen die daarop van toepassing zijn) wijzigen, opschorten of beëindigen, en/of enige van de Wix-Voorwaarden wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, op enig moment en op enige manier. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker om deze Servicevoorwaarden regelmatig opnieuw na te lezen, tenzij anders voorgeschreven door de wet, en we zullen de laatste bijwerkingsdatum op deze pagina plaatsen. Als dergelijke wijzigingen de betaling van extra Servicekosten met zich meebrengen, zullen we alle Gebruikers in kennis stellen van een dergelijke wijziging, indien van toepassing. Als een Gebruiker niet akkoord gaat met een dergelijke wijziging dient deze Gebruiker het gebruik van Wix Payments te staken.

#TLDR

Wij kunnen deze servicevoorwaarden te allen tijde wijzigen. U moet ze dus regelmatig controleren. Als deze wijzigingen de betaling van extra kosten met zich meebrengen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen. Als u niet akkoord gaat met de wijziging, moet u stoppen met het gebruik van Wix Payments.

12. Geschillenbeslechting, Bindende Arbitrage en Afstand van Juryrechtspraak

12.1 Informele Geschillenbeslechting

Wix wenst eventuele geschillen met u op te lossen. U en Wix komen overeen commercieel redelijke inspanningen te leveren om snel en in goed vertrouwen een controverse, claim of geschil tussen u en Wix voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Servicevoorwaarden op te lossen. In verband met het voorgaande gaat u ermee akkoord contact op te nemen met Wix voor een informele oplossing van eventuele problemen.  Via deze link neemt u contact met ons op: https://www.wix.com/support-chatbot?nodeId=b047d466-0108-4b47-b0d5-b60aff41d24b&referral=dispute. Als Wix het probleem niet heeft opgelost binnen 30 dagen na ontvangst van uw geschil of een ander tijdsbestek dat door Wix aan u is verstrekt, kunt u of Wix een procedure starten in overeenstemming met artikel 12.2.

#TLDR

U gaat ermee akkoord een informele oplossing te zoeken voor eventuele problemen of geschillen door rechtstreeks contact op te nemen met Wix.

12.2 Bepalingen inzake Verplichte Arbitrage

U GAAT AKKOORD MET DE VOLGENDE BEPALINGEN INZAKE VERPLICHTE ARBITRAGE:
 

(i) Overeenkomst tot arbitrage. U en Wix komen overeen claims met betrekking tot deze Servicevoorwaarden of Wix-betalingen op te lossen door definitieve, bindende arbitrage door een arbiter met de uitzonderingen op de Arbitrageovereenkomst. Dit omvat geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, toepassing of uitvoering van deze "Verplichte arbitrage" sectie, met inbegrip van de afdwingbaarheid, herroepbaarheid of geldigheid ervan.

(ii) Opt-Out Clausule voor Arbitrage. U kunt zich afmelden voor de arbitrageclausule door het sturen van een e-mail naar arb-optout@wix.com binnen 30 dagen voorafgaand aan de verificatie voor een Wix Payments-account.

(iii) Arbitrage Procedures. Wij komen beiden overeen dat de American Arbitration Association ("AAA") de arbitrage zal uitvoeren in overeenstemming met haar commerciële arbitrageregels en aanvullende regels voor consumentengeschillen. De arbitrage zal worden uitgevoerd in de Engelse taal, in het regeringsdistrict van de Verenigde Staten waar u woont en werkt (als u een inwoner van de Verenigde Staten bent), in het regeringsdistrict San Francisco in Californië, of een andere locatie die we wederzijds overeenkomen.

(iv) Arbitragevergoedingen en incentives. AAA-regels zijn van toepassing op de betaling van alle arbitragekosten. Wix betaalt alle arbitragekosten voor individuele arbitrages van vorderingen onder de $ 25.000. Als u een arbitrage-uitspraak ontvangt die gunstiger is dan een van onze aanbiedingen om de claim te schikken, betalen we u een extra $ 1000 bovenop de uitspraak. Wix streeft niet naar terugbetaling van advocaatkosten en kosten in de arbitrage, tenzij de arbiter vindt dat uw vordering onbeduidend  is.

(v) Uitzonderingen op de arbitrageovereenkomst. Zowel u als Wix kunnen vorderingen instellen, indien ze in aanmerking komen, in de rechtbank voor kleine vorderingen in het overheidsdistrict in San Francisco in Californië of een ander overheidsdistrict in de Verenigde Staten waar u woont of werkt (als u een inwoner van de Verenigde Staten bent). Individuele partijen kunnen alleen acties voor een voorlopige voorziening instellen om het ongeoorloofde gebruik of misbruik van Wix Payments of de schending van intellectuele- eigendomsrechten (bijvoorbeeld handelsmerken, handelsgeheimen, auteursrechten of octrooirechten) te stoppen zonder eerst arbitrage of de hierboven beschreven informele geschillenregeling te starten. In het geval dat de Geschillenbeslechtingsovereenkomst niet van toepassing is op uw claim, gaat u ermee akkoord uw claim te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in San Francisco County, Californië.

#TLDR

U en Wix komen overeen om eventuele claims met betrekking tot Wix Payments of deze voorwaarden op te lossen door tussenkomst van een enkele arbiter.

U kunt uw toestemming voor een bindende arbitrage via e-mail afwijzen binnen 30 dagen na te zijn geverifieerd voor een Wix Payments-account. De AAA zal de arbitrage beheren volgens haar regels. Het wordt gehouden in de Amerikaanse staat waar u woont of werkt (inwoners van de VS), San Francisco County, CA, of een andere locatie waarover we het eens zijn geworden.

We betalen alle kosten voor individuele arbitrage in verband met claims van minder dan US $ 25.000. Als u een arbitrale uitspraak krijgt die gunstiger is dan ons aanbod, betalen we u nog eens US $ 1000. We berekenen geen advocatenhonoraria en kosten door, tenzij de arbiter beslist dat uw claim onbeduidend is.

Ondanks het bovenstaande kunnen beide partijen bepaalde vorderingen indienen bij een kantonrechtbank in San Francisco County, CA, of de Amerikaanse staat waar u woont of werkt. Elke partij kan een rechtszaak aanspannen in verband met een voorlopige voorziening zonder voorafgaande arbitrage. Als onze Overeenkomst inzake Arbitrage niet van toepassing is gaat u akkoord met de exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in San Francisco County, CA.

12.3 GEEN GROEPGEDINGEN

U kunt alleen op individuele basis geschillen met ons beslechten en kunt derhalve geen gedingen aanspannen als aanklager of als lid van een collectieve, geconsolideerde of belangenbehartigende groep. Groepsarbitrages, groepsgedingen, algemene procedures van privéadvocaten en consolidatie met andere arbitrages zijn uitdrukkelijk niet toegestaan. Als deze specifieke paragraaf niet-afdwingbaar of anderszins ongeldig wordt verklaard, wordt het geheel van dit Artikel Bepalingen inzake Verplichte Arbitrage als nietig beschouwd.

#TLDR

U kunt geschillen met ons alleen op individuele basis oplossen en niet via groepsgedingen.

13. Toepasselijk recht

Op deze Servicevoorwaarden en Wix Payments is de Californische wet van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen inzake wetsconflicten.

#TLDR

De Californische wetgeving is van toepassing op deze Voorwaarden en Wix Payments.

14. Overdracht

Onder voorbehoud van naleving van alle toepasselijke Bedrijfsvoorschriften kan Wix zijn rechten en/of verplichtingen hieronder overdragen en/of haar eigendomsrechten en rechtstitel met betrekking tot Wix Payments aan een derde partij overdragen zonder uw toestemming. Bij een dergelijke overdracht, zal Wix u hiervan op de hoogte stellen.

#TLDR

We kunnen onze rechten en plichten aan andere partijen overdragen. Indien hiervan sprake is laten we u dit weten.

15. Mededelingen

Alle mededelingen door Wix hieronder of in verband met uw registratie of gebruik van Wix Payments zullen worden verstrekt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Wix.

#TLDR

We kunnen mededelingen verstrekken via onze services, e-mail of andere contactmiddelen die u ons heeft verstrekt.

16. Geen verklaring van afstand

Een verklaring van afstand voor een schending of verzuim van een van de Wix Voorwaarden wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand voor een eerdere of latere schending of verzuim.

#TLDR

Geen verklaring van afstand hier.

17. Constructie

De koppen, bijschriften, kop- en voetteksten en versienummers in deze Servicevoorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak ingevoegd en hebben geen invloed op de betekenis of interpretatie van deze Servicevoorwaarden. Het enkelvoud omvat het meervoud en het meervoud omvat het enkelvoud. Alle verwijzingen naar "hierin", "hieronder", "hierboven" of soortgelijke woorden verwijzen naar deze Servicevoorwaarden als geheel en niet naar een bepaalde sectie, subsectie of clausule in deze Servicevoorwaarden. De termen "omvatten" of "waaronder" zijn niet beperkend bedoeld. Verwijzingen naar andere voorwaarden, overeenkomsten of andere documenten omvatten alle toegestane wijzigingen, amendementen, uitbreidingen en vervangingen.
 

Deze Servicevoorwaarden zijn in het Engels geschreven en voor uw gemak vertaald in andere talen. U kunt andere taalversies openen en bekijken door de taalinstellingen van uw Wix-website te wijzigen. Indien een (niet-Engelse) versie van deze Servicevoorwaarden op enigerlei wijze in strijd is met de Engelse versie, prevaleren de bepalingen van de Engelse versie. Indien een bepaling van deze Servicevoorwaarden geheel of gedeeltelijk onuitvoerbaar of ongeldig wordt bevonden, wordt een dergelijke bepaling beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat nodig is zodat deze Servicevoorwaarden verder volledig van kracht en uitvoerbaar blijven.

#TLDR

Wanneer wij "hierin" of soortgelijke termen gebruiken, verwijzen wij naar de Servicevoorwaarden als geheel. De term "omvat" moet ook niet beperkend worden opgevat.

Alleen de linkerkolom van deze Servicevoorwaarden is juridisch bindend. Deze #TLDR-kolom dient uitsluitend ter verduidelijking.

Als er discrepanties zijn tussen de Engelse versie van deze voorwaarden en hun vertalingen, prevaleert uitsluitend de Engelse versie.

bottom of page