Taal selecteren:

Wix Payments-Servicevoorwaarden

Laatste herziening: 24 maart 2021

Deze gebruiksvoorwaarden zijn in het Engels geschreven en zijn voor uw gemak vertaald. Als er enige tegenstrijdigheid is tussen de Engelse versie en de vertalingen, prevaleert de Engelse versie.

 

Deze Servicevoorwaarden (zoals van tijd tot tijd worden gewijzigd of anderszins gemodificeerd, de “Servicevoorwaarden”) regelen de toegang tot en het gebruik van Wix Payments (zoals hieronder gedefinieerd) door Wix-Gebruikers (zoals hieronder gedefinieerd). Deze Servicevoorwaarden vormen een aanvulling op de algemene Wix-Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) en het Privacybeleid (zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd of anderszins gemodificeerd), die van toepassing zijn op alle Wix-Services (zoals hieronder gedefinieerd). Gezamenlijk worden deze Servicevoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid, en alle daarin opgenomen documenten, hierin “Wix-Voorwaarden” genoemd. “Wix”, “onze”, “wij” en “ons” verwijzen naar Wix.com Ltd. en zijn gelieerde bedrijven en dochterondernemingen wereldwijd. “Wix-Gebruiker”, “Gebruiker”, “u” and “uw” verwijzen naar u (als u een individu of een eenmanszaak bent) of de juridische entiteit waarvoor u handelt, die producten en/of diensten aanbiedt met behulp van het technologische platform dat aangeboden wordt via de website http://www.wix.com, de mobiele applicatie van Wix (“Wix-Website” of “Wix-Platform”), en/of andere diensten, applicaties en functies die door of via ons worden aangeboden of ingeschakeld in verband hiermee, behalve waar we expliciet anders aangeven (alle diensten die worden aangeboden via de Wix website of het Wix-Platform, gezamenlijk te noemen “Wix-Services” of “Services”). Deze Servicevoorwaarden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zijn van kracht vanaf de datum waarop u Wix Payments aangaat en vervangen alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden.

LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN AANDACHTIG EN VOLLEDIG DOOR. ARTIKEL 12 VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN OMVAT: (I) EEN OVEREENKOMST TOT EEN BINDENDE, VERPLICHTE ARBITRAGE, (II) HET AFSTAND DOEN VAN RECHT OP RECHTSPRAAK, EN (III) HET AFSTAND DOEN VAN RECHT OP EEN RECHTSZAAK UIT NAAM VAN EEN COLLECTIEF.

Door verbinding te maken met Wix Payments erkent u en gaat u ermee akkoord dat u deze Servicevoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden (en alle daarin opgenomen documenten), de Verwerkingsvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd en gedetailleerd) en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften heeft gelezen en ermee akkoord gaat. Verder erkent u dat u het Privacybeleid heeft gelezen. Als u niet aan een van de voorwaarden van Wix wenst te voldoen bent u niet gerechtigd om Wix Payments te openen of gebruiken. We kunnen van tijd tot tijd alle of een deel van de Wix-Voorwaarden wijzigen of anderszins modificeren. De herziene Wix-Voorwaarden zullen beschikbaar zijn op de Wix-Website. U bent verantwoordelijk voor het periodiek herzien van de Wix-Voorwaarden zoals deze op de website gepubliceerd zijn. Wijzigingen en aanpassingen aan de Wix-Voorwaarden worden geacht van kracht te zijn zodra ze online zijn geplaatst, tenzij anders vermeld. Het verder gebruik van Wix Payments na een wijziging houdt in dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden (behalve en voor zover een andere kennisgeving of toestemming vereist is door de toepasselijke wetgeving). Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden dient u de toegang tot of het gebruik van Wix Payments onmiddellijk te beëindigen.

#TLDR

Deze Servicevoorwaarden bepalen, naast de algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Wix, hoe toegang verkregen wordt tot en gebruik gemaakt kan worden van Wix Payments.

#TLDR

Door verbinding te maken met Wix Payments gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden, de Wix-Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden van onze betalingsverwerkers. Als u niet aan deze voorwaarden wilt voldoen dient u geen gebruik van onze services te maken.

1. Algemeen; Prioriteit van Voorwaarden

1.1 Algemeen.

Als onderdeel van het aanbod op het Wix-Platform opent Wix de mogelijkheid voor Wix-Gebruikers in België, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Portugal, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Canada of de Verenigde Staten om hun websites en Wix-accounts te verbinden met bepaalde creditcards en betaalpassen, zowel online als persoonlijk, en/of andere betalingsverwerkingsmethoden die door de Verwerker (zoals hieronder gedefinieerd) en andere financiële dienstverleners worden aangeboden, om betalingen te ontvangen van de klanten van Wix-Gebruikers (hierin te noemen "Klant") voor producten en/of diensten (elk te noemen "Gebruikersproduct"), bij transacties die worden uitgevoerd via en op hun websites, Wix-Platforms, POS-Producten of anderszins (elk te noemen "Transactie").

1.2 Wix staat de activering en integratie van Verwerkingsdiensten (zoals hieronder gedefinieerd) toe aan uw website en Wix-account, en andere gerelateerde services waarmee u betalingen van uw Klanten kunt accepteren, zoals verder beschreven in deze Servicevoorwaarden. U geeft Wix hierbij de volledige autorisatie om de Verwerkingsdiensten in te schakelen, Transacties in te dienen, uw betaalrekening als Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) te debiteren, beslissingen te nemen met betrekking tot de Verwerkingsdiensten en namens u wijzigingen aan te vragen in de setup van deze Services.

#TLDR

Met Wix Payments kunt u betalingen van uw klanten accepteren via Verwerkingsdiensten die door de Verwerker worden geleverd.

Deze service is alleen beschikbaar voor Wix-Gebruikers die zich in de volgende landen bevinden: Oostenrijk, België, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Portugal, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Canada of de Verenigde Staten.

Om van deze diensten gebruik te kunnen maken dient u de Verwerkingsvoorwaarden te accepteren.

1.3 De Verwerkingsdiensten omvatten de acceptatie en verwerking van Transacties, transactierapporten, vereffening van fondsen en andere diensten die door de Verwerker worden geleverd (zoals hieronder gedefinieerd) ("Verwerkingsdiensten").  De Verwerkingsdiensten, samen met de activiteiten en diensten die door Wix worden geleverd, vormen de "Wix Payments".

1.4 De Verwerkingsdiensten worden geleverd door Adyen N.V. ("Adyen") of door Stripe Inc. ("Stripe") (elk te noemen "Verwerker"), hun gelieerde dochterondernemingen en de wervende bank. Om Wix Payments te gebruiken, naast het voldoen aan de andere voorwaarden die hierin worden beschreven, stemt u er hierbij mee in, en gaat u ermee akkoord te zijn gebonden aan de Verwerkingsvoorwaarden (hier te vinden;  "Verwerkingsvoorwaarden"), die hierbij als referentie zijn opgenomen. Lees de Verwerkingsvoorwaarden voor meer informatie over de Verwerker en de wervende bank, inclusief de contactgegevens van de wervende bank. Bij het leveren van Wix Payments met Adyen als Verwerker, treedt Wix op als een agent van de wervende bank. Wix is evenwel geen partij bij de Verwerkingsvoorwaarden en is niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot de Verwerkingsdiensten, die uitsluitend door de Verwerker worden geleverd. Wix kan verschillende Verwerkers toewijzen aan bepaalde transacties of transactietypen. Wix kan, met inachtneming van de toepasselijke wet en Exploitatievoorschriften (zoals hieronder gedefinieerd), Verwerkers vervangen. In dat geval zult u op de hoogte worden gebracht van de voorwaarden van de andere Verwerker in verband met de contactgegevens die u verstrekt, en dergelijke voorwaarden van de andere Verwerker zijn van toepassing.

#TLDR

Wix verwerkt uw transacties via Adyen, Stripe of hun dochterondernemingen. We raden u aan hun Algemene Voorwaarden te lezen, aangezien u eraan gebonden bent.

Als deze Verwerkers op enig moment worden vervangen wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

1.5 POS-Producten.

Behoudens territoriale beperkingen kunnen de POS-terminal (POS) en gerelateerde producten (voor zover gekocht) ("POS-Producten") voor u beschikbaar zijn voor aankoop bij Wix, en kunt u hiermee transacties met de kaart accepteren. Het gebruik van POS-Producten is onderworpen aan deze Servicevoorwaarden en de POS-Productvoorwaarden.

#TLDR

Afhankelijk van de relevante voorwaarden en uw locatie kunt u mogelijk betalingen accepteren via een POS-Systeem (Point of Sale) of via Apple Pay.

1.6 Apple Pay.

Behoudens territoriale beperkingen mag u betalingen met Apple Pay accepteren. Door Apple Pay te gebruiken, accepteert u en gaat u akkoord met de Apple Pay Platform Web Merchant Algemene Voorwaarden.

1.7 Prioriteit van Voorwaarden & Regelgeving.

 In het geval van enige tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen deze Servicevoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid, prevaleren deze Servicevoorwaarden. In het geval van een discrepantie of tegenstrijdigheid tussen deze Servicevoorwaarden en de Verwerkingsvoorwaarden, prevaleren de Verwerkingsvoorwaarden. In het geval van enige inconsistentie tussen enige bepaling van een van de Wix-Voorwaarden en de Exploitatievoorschriften (zoals gedefinieerd in Artikel 5 hieronder), prevaleren de Exploitatievoorschriften.

#TLDR

Als er inconsistenties zijn tussen de verschillende voorwaarden: deze Servicevoorwaarden hebben voorrang op de algemene Wix-Voorwaarden, terwijl de Verwerkingsvoorwaarden voorrang hebben op deze voorwaarden. De Exploitatievoorschriften hebben evenwel voorrang op alle andere voorwaarden.  

2. Registration, User Payment Account & User Information

2.1 Registratie, Betaalaccount Gebruikers & Gebruikersinformatie

 Als u Wix Payments gebruikt, dient u zich te registreren en bepaalde informatie te verstrekken ("Registratie"). De informatie die u moet verstrekken als onderdeel van de Registratie kunnen persoonsgegevens bevatten (zoals uw naam, geboortedatum en identificatienummer), fysiek adres, telefoonnummer, belastingidentificatiegegevens, e-mailadres, bankrekeninggegevens, andere identificatiegegevens over uw bedrijf, zijn eigenaren, uiteindelijke begunstigden, aandeelhouders en vertegenwoordigers (zoals hieronder gedefinieerd), handelsnamen waaronder u zaken doet (handelend onder), een volledige beschrijving van de verkochte goederen en/of diensten die u verstrekt en andere informatie zoals gevraagd door Wix (“Gebruikersinformatie"). Wix kan verder van u verlangen dat u documentatie verstrekt ter ondersteuning van uw Gebruikersinformatie en/of documentatie met betrekking tot uw zakelijke activiteiten en bedrijfsrisico's, zoals financiële overzichten, facturen, licenties en/of door de overheid uitgegeven identificatiedocumenten. Door u te registreren machtigt u Wix hierbij om samen met de Verwerker enige actie te ondernemen zodat u de diensten van de Verwerker kunt gebruiken, alles in overeenstemming met en onderworpen aan de Wix-Voorwaarden en de Voorwaarden van de Verwerker.

#TLDR

U dient zich te registreren bij Wix Payments en bepaalde informatie en documenten over uzelf en uw bedrijf te verstrekken.

Door deze informatie te verstrekken geeft u Wix en de Verwerker toestemming om deze indien nodig te gebruiken voor uw Account.

2.2 Verificatie & Acceptatie.

Na het verkrijgen van de vereiste Gebruikersinformatie en documentatie (indien vereist), zullen dergelijke Gebruikersinformatie en documentatie, samen met andere informatie over u en uw website, worden gebruikt om te verifiëren en beoordelen of u in aanmerking komt om Wix Payments te gebruiken. Wix zal u op de hoogte stellen van de status van uw Account en zal namens u de Verwerker instrueren om een betaalrekening voor u aan te maken, die kan worden gebruikt om bedragen te verantwoorden en vereffenen als onderdeel van uw gebruik van Wix Payments ("Betaalrekening van de Gebruiker"). Niettegenstaande het bovenstaande kunnen Wix en/of de Verwerker op enig moment en naar eigen goeddunken de poging tot Registratie van een Gebruiker om Wix Payments te gebruiken weigeren, of het gebruik van Wix Payments door een Gebruiker op enig moment en voor enige reden opschorten of beëindigen, volgens de interne regels van Wix, risico-overwegingen, een van de beleidsregels, procedures of instructies van de Verwerker, de wervende bank, Betalingsnetwerken (zoals hieronder gedefinieerd) en/of volgens een van de Wix-Voorwaarden en/of Verwerkingsvoorwaarden. Wix kan uw gebruik van Wix Payments (inclusief op basis van de bedragen die u heeft verwerkt) en de betaalrekening van de Gebruiker verder beperken, en meer informatie en documentatie nodig hebben om het gebruik of voortgezette gebruik van Wix Payments of de uitbetaling van de te vereffenen bedragen mogelijk te maken (zoals hieronder gedefinieerd), alles in overeenstemming met de interne regels van Wix, de risico-overwegingen, het beleid, de procedures of instructies van de Verwerker en/of onder een van de Wix-voorwaarden en/of Verwerkingsvoorwaarden.

#TLDR

Zodra uw informatie is ontvangen zullen Wix en de Verwerker uw Account beoordelen en het verificatieproces starten.

Indien nodig kunnen ze uw accountregistratie weigeren en, afhankelijk van de status van uw Account, ook uw gebruik of uitbetalingsbedragen beperken.

2.3 Accountoverdracht.

Tenzij anders schriftelijk aan u bevestigd, is het uw Account bij Wix Payments niet overdraagbaar en is, voordat het in werking kan treden, voor elke wijziging van uw Gebruikersinformatie de voorafgaande goedkeuring van de Verwerker vereist.

U WORDT GEADVISEERD GEEN GOEDEREN TE LEVEREN OF DIENSTEN AAN TE BIEDEN VOORAFGAAND AAN DE VERIFICATIE VAN UW ACCOUNT. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT IN HET GEVAL DAT WIX OF DE VERWERKER BESLUIT OM UW REGISTRATIE TE WEIGEREN, OF UW ACCOUNT TE BEËINDIGEN EN HET GEBRUIK VAN WIX PAYMENTS TE STAKEN, HET GELD DAT ZICH REEDS OP UW BETAALREKENING ALS GEBRUIKER BEVINDT NIET AAN U WORDT UITGEKEERD. DE FONDSEN WORDEN DOOR DE VERWERKER IN BEZIT GEHOUDEN (EN VOLGENS HAAR PROCEDURES BEHANDELD) EN/OF WORDEN GERESTITUEERD AAN DE RELEVANTE KLANTEN. U AANVAARDT HIERBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES, ENIGE KOSTEN OF ENIGE SCHADE DIE U KUNT OPLOPEN ALS GEVOLG VAN DE AFWIJZING VAN UW REGISTRATIE, EN HOUDT WIX EN EEN DERDE PARTIJ VRIJ VAN ENIGE DERGELIJKE AANSPRAKELIJKHEID.

#TLDR

We raden u ten zeerste af om goederen of diensten aan uw Klanten te leveren voordat uw Account bij Wix Payments is geverifieerd.

Als uw verzoek om registratie van een Account wordt afgewezen, wordt het geld dat al namens u is verzameld niet aan u uitbetaald en kan het in bezit worden gehouden of gerestitueerd aan uw Klanten.

2.4 Registratie-informatie.

Alle Gebruikersinformatie en documentatie die u verstrekt in verband met de Wix-Betalingsdienst als onderdeel van het registratieproces of een daaropvolgend onderzoek of verzoek, moeten in alle opzichten volledig, actueel en nauwkeurig zijn.

U bent als enige en volledig aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, consistentie en volledigheid van de Gebruikersinformatie en alle andere informatie die door u of namens u wordt verstrekt (inclusief enige geautoriseerde persoon in het geval van een Wix-Gebruiker die een entiteit is) in verband met Wix Payments, inclusief die aan Wix en/of de Verwerker als onderdeel van het Registratieproces of een daaropvolgend onderzoek of verzoek. U bent verder verantwoordelijk om Wix van updates te voorzien om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie op enig moment waar, volledig, nauwkeurig en geldig blijft. U wordt verantwoordelijk gehouden voor alle verliezen en/of schades die direct of indirect worden veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste, verouderde, onnauwkeurige of onvolledige informatie. Wix kan u te allen tijde en naar eigen goeddunken verzoeken, en u bent in dat geval verplicht daaraan gehoor te geven, middels het verstrekken van kopieën van documenten die informatie ondersteunen die door u of namens u zijn verstrekt (inclusief elke geautoriseerde persoon in het geval van een Wix-Gebruiker die een entiteit is) of anderszins vereist zijn door Wix of de Verwerker, zoals zakelijke facturen, financiële overzichten, of door de overheid uitgegeven identificatiedocumenten, zoals Wix of de Verwerker dit nodig achten ten einde u toegang of Gebruikersrechten te geven, of om u te voorzien van enig aspect van Wix Payments, inclusief met betrekking tot acceptatie en/of de uitbetaling van geld op uw Account. Wix kan u ook vragen om aanvullende informatie of documentatie te verstrekken om ervoor te zorgen dat u voldoet aan deze Servicevoorwaarden, de Verwerkingsvoorwaarden, Exploitatievoorschriften (zoals hieronder gedefinieerd), toepasselijke wet- en regelgeving en alle voorwaarden die van toepassing zijn op de betaalrekening van de Gebruiker, in welk geval u dergelijke vereiste informatie of documentatie onmiddellijk dient te verstrekken.

Opmerking: Als uw Registratieproces niet is voltooid binnen de door Wix gedefinieerde periode, als u Wix niet de gevraagde informatie of documentatie verstrekt, of als Wix of de verwerker uw informatie of documentatie niet kunnen verifiëren binnen de tijdslimieten zoals gedefinieerd door Wix of de Verwerker en gepubliceerd op de Website (en die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd), kunnen Wix of de Verwerker uw mogelijkheid om betalingen van Klanten te ontvangen opschorten en/of blokkeren, en deze Voorwaarden verder beëindigen en/of alle Transactiebedragen van voor het betreffende tijdstip restitueren aan uw Klanten. Wix kan u voorafgaand aan dergelijke handelingen een kennisgeving sturen. Of er nu wel of geen kennisgeving wordt verstrekt doet op geen enkele manier afbreuk aan uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u aan deze vereisten voldoet. 

#TLDR

U bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie die u aan Wix verstrekt.

U bent verplicht om Wix onmiddellijk alle informatie en documentatie te verstrekken die van u wordt gevraagd.

#TLDR

Als u uw registratieproces niet op tijd voltooit kan uw Account worden opgeschort of zelfs beëindigd. Als dit plaatsvindt kunnen alle transactiefondsen die u heeft ontvangen worden geretourneerd aan uw Klanten.

2.5 Verzameling & verstrekking van informatie.

Het verzamelen, gebruiken en opslaan van Gebruikersinformatie is onderhevig aan de bepalingen van het Wix Privacybeleid. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat Wix de door u verstrekte informatie mag delen en namens u instructies kan verstrekken die van tijd tot tijd van u kunnen worden ontvangen of zoals anderszins hierin bepaald, aan derden (zoals de Verwerker en/of gelieerde ondernemingen, de wervende bank, andere aanbieders van betalingsmethoden waarvan u betalingen wilt ontvangen en de betalingsnetwerken) in verband met de werking of het beheer van Wix Payments. U geeft Wix verder toestemming om alle informatie met betrekking tot uw transacties die via het Wix-Platform zijn uitgevoerd bij een andere betalingsprovider te controleren.

#TLDR

Wix kan namens u informatie delen en instructies geven aan derde partijen. Het Privacybeleid van Wix heeft betrekking op het verzamelen en gebruiken van uw informatie.

2.6 Informatie delen met Derde Partijen.

Wix en/of de Verwerker kunnen aan elkaar, een andere Verwerker, bevoegde autoriteiten, toepasselijke wervende en uitgevende banken, betalingsnetwerken zoals Visa, Mastercard, American Express en Discover ("Betaalnetwerken") en andere aanbieders van betalingsmethoden (zoals ACH, SEPA en Apple Pay) informatie verstrekken met betrekking tot Transacties die zijn uitgevoerd door het gebruik van Wix Payments, alsmede informatie over uw betaalrekening als Gebruiker, de Gebruikersinformatie of andere informatie en documentatie die u tijdens uw Registratie of anderszins heeft verstrekt, en alle andere informatie die in bezit is van Wix en/of de Verwerker. Naast het voorgaande deelt Wix uw informatie met derden in overeenstemming met de bepalingen van het Privacybeleid.

#TLDR

Wix en de Verwerker kunnen uw gegevens delen met bepaalde derde partijen.

3. Gebruikersbankrekening

3.1 Gebruikersbankrekening.

Als onderdeel van het Registratieproces en om uitbetalingen te kunnen doen plaatsvinden dient u gegevens te verstrekken van een actieve bankrekening onder uw controle, in w eigendom en op naam van uw bedrijf, welke de rekening zal zijn voor vereffening van alle transactiebedragen ("Gebruikersbankrekening"). De Gebruikersbankrekening moet worden goedgekeurd door de Verwerker. U garandeert en verklaart hierbij dat de Gebruikersbankrekening geregistreerd is onder uw naam (en in het geval van een rechtspersoon onder de naam van de rechtspersoon). U bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van de gebruikersbankrekening die u aan Wix en/of de Verwerker verstrekt. 

#TLDR

U dient de gegevens van een actieve bankrekening onder uw naam op te geven en bij te houden. Na goedkeuring door de Verwerker wordt deze bankrekening gebruikt voor uitbetalingen aan u en het vereffenen van betalingen.

3.2 Wijzigingen Gebruikersbankrekening.

U kunt een verzoek indienen om wijzigingen aan te brengen met betrekking tot de door uw geregistreerde Gebruikersbankrekening. Het aanbrengen van dergelijke wijzigingen met betrekking tot uw Gebruikersbankrekening is onderhevig aan de goedkeuring van de Verwerker en is mogelijk niet van kracht inzake Transacties die zijn uitgevoerd voorafgaande aan de verwerking van een dergelijke wijziging.

3.3 Actieve Bankrekening.

U moet ervoor zorgen dat uw Gebruikersbankrekening actief blijft, een goede reputatie heeft en volledig kan worden gebruikt in verband met Wix-betalingen, zolang de door u uitgevoerde transacties onderhevig zijn aan annulering of terugboeking (en zoals anders gespecificeerd of vereist door de Betalingsnetwerk(en) en/of verwerker). U mag uw Gebruikersbankrekening alleen sluiten nadat u heeft voldaan aan uw verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden, inclusief die waarnaar wordt verwezen in Artikel 8.2. Wix zal u informeren omtrent het moment waarop u uw Gebruikersbankrekening kunt beëindigen. 

#TLDR

Uw bankrekening moet te allen tijde actief zijn. Als u uw bankrekening wilt beeindigen, heeft u vooraf de goedkeuring van Wix nodig.

4. Verplichtingen, Representaties
& Garanties van de Gebruiker

4.1 Verplichtingen van de Gebruiker.

Naast alle andere verplichtingen onder de Wix-Voorwaarden en de Voorwaarden van de Verwerker, zal de Gebruiker te allen tijde:

(i) volledig voldoen aan alle bepalingen en voorschriften van de Wix-Voorwaarden en de Voorwaarden van de Verwerker

 

(ii) waarheidsgetrouwe, volledige, nauwkeurige en geldige informatie verstrekken zoals gevraagd door Wix en/of de Verwerker in verband met Wix Payments, inclusief Registratie, en Wix op de hoogte houden om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie (inclusief alle Gebruikersinformatie) waar, actueel, volledig, nauwkeurig en geldig blijft;

 

(iii) zonder af te wijken van Artikel 4.1 (ii) hierboven, dient u ons hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen, niet meer dan drie (3) dagen nadat een van de volgende situaties zich heeft voorgedaan: u bent het onderwerp van een vrijwillige of onvrijwillige faillissements- of insolventieaanvraag, petitie of procedure, curatele of soortgelijke actie; er heeft zich een wezenlijke ongunstige verandering in uw financiële positie voorgedaan; er heeft een geplande of verwachte liquidatie of substantiële wijziging in de fundamentele aard van uw bedrijf plaatsgevonden; u draagt 25% of meer van uw totale activa over of verkoopt deze, of er heeft zich een verandering in de controle over of het eigendom van uw bedrijf of moedermaatschappij voorgedaan; of u ontvangt een vonnis, dagvaarding of bevel tot beslaglegging of executie, pandrecht of heffing op 25% of meer van uw totale activa.

 

(iv) voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften, inclusief maar niet beperkt tot de door Wix, de Verwerker, Betalingsnetwerken en de V.S. bepaalde. Export Administration Regulations (15 C.F.R., Hoofdstuk VII), de sanctieprogramma's van de VS Office of Foreign Assets Control ("OFAC") (Bureau Controle Buitenlandse Activa), en enige andere bevoegde autoriteit; 


(v) geen Gebruikersproducten aanbieden of verkopen, of enige informatie, inhoud of materialen verstrekken, inclusief met betrekking tot Gebruikersproducten, die bij wet verboden zijn, opgenomen in de lijst Restricted and Prohibited Products and Services (Beperkte en Verboden Producten en Diensten), die door een van de Betaalnetwerken als een hoog risico worden beschouwd, of anderszins verboden zijn onder deze Servicevoorwaarden, het beleid van Wix en/of de Verwerkersvoorwaarden; en

(vi) onmiddellijk, en in ieder geval niet later dan 7 dagen, Wix voorzien van alle informatie en documenten die kunnen worden gevraagd met betrekking tot de volledige uitvoering van de verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden en de Verwerkersvoorwaarden, om de verificatie van uw naleving mogelijk te maken.

#TLDR

U dient aan bepaalde verplichtingen en voorwaarden te voldoen.

Deze verplichtingen omvatten het volledig naleven van onze Voorwaarden en onze Verwerkingsvoorwaarden, de toepasselijke wet- en regelgeving, het op de hoogte stellen van Wix inzake bepaalde veranderingen in uw bedrijf en het niet aanbieden van producten of diensten die door de wet, Wix of de Verwerker verboden zijn.

Op verzoek moet u Wix binnen maximaal 7 dagen alle vereiste informatie en documentatie verstrekken.

4.2 Representaties, Garanties, Gebruikers

U garandeert, verklaart en verbindt zich er hierbij toe dat: (a) u de wettelijke meerderjarige leeftijd in uw rechtsgebied heeft bereikt en in ieder geval ouder bent dan achttien (18) jaar; (b) u en de juridische entiteit die u vertegenwoordigt bevoegd zijn om zaken te doen in de rechtsgebieden waarin u actief bent; (c) u geen inwoner bent van een land dat valt onder een embargo van de Verenigde Staten, noch zich bevindt op de lijst van de VS met speciaal aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen van het Treasury Department (Ministerie van Financiën) of onder enige andere toepasselijke sanctieregels voor handel; (d) uw bedrijf gevestigd is en u uw bedrijf voert uit vanuit een van de volgende landen: Oostenrijk, België, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Portugal, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Canada of de Verenigde Staten; (e) u Wix Payments alleen gebruikt voor uw bedrijf en niet ten behoeve van een derde partij; (f) u Wix Payments alleen gebruikt voor commerciële doeleinden en niet voor persoonlijke, gezins-, geldtransfer- of huishoudelijke doeleinden; (g) en indien u zich registreert namens een juridische entiteit  u een geautoriseerde vertegenwoordiger bent van een dergelijke entiteit die de volledige bevoegdheid en autoriteit heeft om namens een dergelijke juridische entiteit in te stemmen met de Wix-Voorwaarden en deze te binden aan deze Servicevoorwaarden en andere Wix-Voorwaarden ("Representant"); (h) alle verstrekte Gebruikersinformatie, inclusief met betrekking tot elke juridische entiteit waarvoor u zich registreert namens de uiteindelijke begunstigden en opdrachtgevers, volledig en nauwkeurig is; (i) u Wix Payments niet gebruiken zult voor frauduleuze of illegale doeleinden of in strijd met deze Servicevoorwaarden; en (j) in het geval dat uw Accounts of die van uw representant bij Wix Payments in het verleden beëindigd zijn door Wix of de Verwerker, u zich niet bij Wix Payments zult registreren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Wix. Deze verklaringen en garanties blijven waar, geldig en effectief tijdens uw gebruik van Wix Payments. U stemt er hierbij mee in Wix onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van elke wijziging van de nauwkeurigheid van de bovenstaande representaties en garanties.

#TLDR

U bevestigt dat: 

U 18 jaar of ouder bent

  • U in aanmerking komt en geautoriseerd bent om deze Voorwaarden aan te gaan

  • U niet op de sanctielijsten van de VS staat of handelt vanuit een land dat onder een embargo van de VS valt.

  • U zaken doet vanuit een van deze landen: Oostenrijk, België, Finland, Duitsland, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Portugal, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Canada of de Verenigde Staten.

  • U Wix Payments alleen gebruikt voor uzelf en voor commerciële doeleinden

  • De informatie die u heeft verstrekt, nauwkeurig en volledig is

  • U deze services niet voor illegale doeleinden gebruikt

  • U bezit geen accounts die beëindigd zijn door Wix of de Verwerker..

4.3 Verplichtingen jegens Betaalnetwerken

In aanvulling op het voorgaande, (i) handelt u in overeenstemming met de Exploitatievoorschriften en de instructies van Wix met betrekking tot het gebruik van de merken van het Betalingsnetwerk op uw website; (ii) erkent u dat elk Betalingsnetwerk de enige en exclusieve eigenaar is van zijn merken, en stemt u ermee in het eigendom van betreffende merken om welke reden dan ook niet te betwisten; en (iii) erkent u dat elk Betalingsnetwerk het recht heeft om enige bepaling van zijn regels af te dwingen en om u en/of Wix te verbieden deel te nemen aan enig gedrag waarvan het Betalingsnetwerk meent dat het schade toe kan brengen of een risico op letsel kan veroorzaken, inclusief schade aan zijn reputatie, of die een negatieve invloed kan hebben op de integriteit van het uitwisselingssysteem, de vertrouwelijke informatie van het Betalingsnetwerk, of beide. Het is uw verantwoordelijkheid om de regels van het Betalingsnetwerk te lezen en u ervan bewust te zijn.

#TLDR

U verplicht bent om te voldoen aan bepaalde verplichtingen jegens onze betalingsnetwerken (zoals Visa of Mastercard).

5. Verantwoordelijkheden & Verplichtingen met betrekking tot Gebruikersactiviteiten, Transacties, Producten & Klanten; Handhaving

5.1 Verantwoordelijkheid voor Klanten en Transacties

​De Gebruiker gaat ermee akkoord dat hij de geregistreerde handelaar is en alle verantwoordelijkheden van de handelaar op zich neemt, inclusief die vallen onder de Exploitatievoorschriften (zoals hieronder gedefinieerd) met betrekking tot elke Transactie. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle Transacties tussen een Gebruiker en dergelijke Klanten van de Gebruiker, en voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit het aanbieden van Gebruikersproducten en Transacties, inclusief maar niet beperkt tot alle toepasselijke wettelijke en regelgevende verplichtingen. De Gebruiker draagt alle, exclusieve en volledige verantwoordelijkheden met betrekking tot de relatie met zijn Klanten. De Gebruiker zal zijn Klanten de juiste manieren bieden om contact op te nemen met de Gebruiker en is als enige verantwoordelijk voor het afhandelen van klachten van Klanten, het oplossen van problemen met betrekking tot de Klantenservice voor zijn Klanten, en zal Wix volledig vrijwaren van alle verantwoordelijkheden met betrekking tot de Klanten en/of de Gebruikersproducten. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om de juistheid en legitimiteit van zijn Transacties te garanderen, en om onderzoek te doen naar en contact op te nemen met zijn Klanten alvorens verdachte Transacties te voltooien. 


"Exploitatievoorschriften" betekent regels, statuten, bedrijfsvoorschriften, voorwaarden, richtlijnen, beleid en procedures van enige organisatie van betaalkaarten, betalingsnetwerken of andere betalingsmethode die mogelijk zijn gemaakt via Wix Payments, zoals SEPA, ACH (zoals bepaald door de Bedrijfsregels van Nacha) en Apple Pay, die worden gebruikt om een Transactie te verwerken, of van toepassing zijn op enige betalingsmethode die wordt gebruikt om een Transactie uit te voeren via Wix Payments, aangezien een of meerdere van voorgaande van tijd tot tijd kunnen wijzigen en in werking treden.

#TLDR

U bent volledig verantwoordelijk voor elke transactie tussen uzelf en uw Klanten, inclusief het oplossen van elke kwestie met betrekking tot de klantenservice. Zorg ervoor dat u uw contactgegevens aan uw Klanten verstrekt.

U gaat ermee akkoord dat u de geregistreerde verkoper bent bij alle Transacties die u uitvoert, en u aanvaardt alle aansprakelijkheid onder de Exploitatievoorschriften.

5.2 Verantwoordelijkheid voor Gebruikerswebsite & Gebruikersproducten

De Gebruiker draagt de gehele, exclusieve en volledige verantwoordelijkheid voor (a) alle Gebruikersproducten; (b) de inhoud van de Gebruikerswebsite, inclusief de publiciteit, teksten en afbeeldingen die op de Gebruikerswebsite zijn gepubliceerd. De Gebruiker stemt ermee in om ervoor te zorgen dat zijn website, diensten en producten voldoen aan de toepasselijke wetten en Exploitatievoorschriften, inclusief de juiste en nauwkeurige openbaarmaking en beschrijving van de Producten, Transacties, prijzen, in rekening gebrachte bedragen en valuta van de Gebruiker. Als de Gebruiker Transacties aangaat met Klanten die individuen zijn, stemt de Gebruiker er specifiek mee in om zijn Klanten informatie te verstrekken zoals voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving, en zich niet in te laten met oneerlijke, misleidende of beledigende handelingen of praktijken (UDAAP); (c) naleving van toepasselijke wetten en Exploitatievoorschriften met betrekking tot terugkerende transacties, inclusief noodzakelijke bekendmakingen en toestemming van de Klant voorafgaand aan de terugkerende transactie, evenals de bekendmaking en methode voor het annuleren van terugkerende transacties; (d) de levering en kwaliteit van alle Gebruikersproducten en/of diensten die door de Gebruiker aan de Klanten worden aangeboden, inclusief eventuele verzendingsregelingen, en de naleving van de toepasselijke exportcontrolewetten; (e) het verstrekken van een correct en nauwkeurig ontvangstbewijs met een beschrijving van de Transacties aan de Klanten; (f) naleving van de Payment Card Industry Data Security Standard ("PCI DSS") (Gegevensbeveiligingsstandaard voor de branche voor betaalkaarten), de Payment Application Data Security Standard ("PA DSS") (Standaard voor gegevensbeveiliging van betalingsapplicaties) en eventuele opvolgstandaarden of voorschriften, indien van toepassing; en (g) naleving van OFAC-sanctieprogramma's, de uitvoering van OFAC- en Specially Designated Nationals and Blocked Persons-controles (Speciaal aangewezen onderdanen en geblokkeerde personen), of andere toepasselijke sanctieregels voor de handel met betrekking tot haar Klanten. Wix wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met het voorgaande af en kan verder worden verplicht om bepaalde informatie met betrekking tot de Transacties aan de belastingdienst te rapporteren.

#TLDR

U en u alleen bent alleen verantwoordelijk voor de inhoud van uw website, de levering en kwaliteit van uw producten en diensten, en alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit Transacties. U bent verplicht om de nodige informatie aan de consument te verstrekken en te voldoen aan de toepasselijke beveiligingsnormen en wet- en regelgeving.

5.3 Verantwoordelijkheid Onkosten, Boetes & Verliezen

In alle zaken tussen de Gebruiker en Wix is de Gebruiker verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle onkosten, inclusief vergoedingen, terugboekingen, restituties, boetes of dwangsommen die voortvloeien uit het gebruik van Wix Payments door de Gebruiker, inclusief enig negatief saldo op de betaalrekening van de Gebruiker. Wix kan dergelijke fondsen innen door de Verwerker opdracht te geven om dergelijke fondsen van uw Betaalrekening af te schrijven of te verrekenen, in overeenstemming met Artikel 8.2. 
 

De Gebruiker gaat er verder mee akkoord dat (a) de Gebruiker als enige aansprakelijk is voor eventuele verliezen die door Wix of de Verwerker worden geleden als gevolg van ongeoorloofd, frauduleus, illegaal, oneigenlijk of foutief gebruik van Wix Payments, inclusief elk gebruik dat in strijd is met deze Servicevoorwaarden door een van de Klanten van de Gebruiker, de Gebruiker of de werknemers, agenten, vertegenwoordigers of aannemers van de Gebruiker, en (b) Wix geen enkele aansprakelijkheid of verplichting heeft in verband met enige handeling of nalatigheid van de Verwerker, de wervende bank en de Betalingsnetwerken. Zonder af te wijken van enig ander recht, kan Wix dergelijke verliezen innen zoals beschreven in 5.3(a), in overeenstemming met Artikel 8.2.

#TLDR

U bent aansprakelijk voor de onkosten, restituties en boetes die verband houden met uw gebruik van Wix Payments. Dit omvat elk negatief saldo en verliezen als gevolg van ongeautoriseerd, frauduleus of oneigenlijk gebruik van onze service door u of uw Klanten.

Wix is niet aansprakelijk voor enige handeling of nalatigheid van onze Verwerker en onze financiële partners.

5.4 Handhaving

Zonder beperking van enig ander recht dat Wix mogelijk heeft onder deze Servicevoorwaarden of wet- of regelgeving, in het geval van (i) vermoedelijke of daadwerkelijke fraude; (ii) uw schending of vermoedelijke schending van een van de voorwaarden of uw garanties, representaties of verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden, de Wix-Voorwaarden, Verwerkingsvoorwaarden, Exploitatievoorschriften of toepasselijke wetgeving; en/of (iii) vanwege de risico-overwegingen van Wix met betrekking tot uw Wix Betaalrekening, heeft Wix het recht, hetzij rechtstreeks, hetzij door instructies te geven aan de Verwerker en zonder enige aansprakelijkheid jegens u, om (i) te eisen dat u content van uw website wijzigt, toevoegt of weglaat of zelf dergelijke acties onderneemt, als zij dit nodig of gepast acht om ervoor te zorgen dat u voldoet aan de Exploitatievoorschriften, Verwerkingsvoorwaarden en Wix-Voorwaarden; (ii) een Transactie opschorten of annuleren; en/of (iii) uw gebruik van Wix Payments blokkeren of opschorten; (iv) de Verwerker opdracht geven om bedragen in te houden die anderszins aan u verschuldigd zouden zijn; (v) de Verwerker opdracht geven om enig bedrag aan uw Klanten terug te betalen; en (vi) alle informatie met betrekking tot een dergelijke activiteit te delen met de juiste Verwerker, financiële instelling, regelgevende autoriteit of wetshandhavingsinstantie, in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen. Deze informatie kan informatie bevatten over u, uw Wix-Betalingsrekening, uw Klanten en Transacties die zijn uitgevoerd door uw gebruik van Wix Payments.

#TLDR

In bepaalde gevallen, zoals vermoedelijke fraude, schending van Voorwaarden of vanwege risico-overwegingen, hebben we het recht om van u te eisen dat u de content van uw website wijzigt, de Verwerker opdracht geeft bedragen in te houden of deze terug te betalen aan uw Klanten, en uw informatie te delen op basis van onze wettelijke verplichtingen.

6.  Verwerking, Servicekosten en Vereffening 

6.1 Verwerking

Om Wix Payments in staat te stellen transacties voor u te verwerken, autoriseert u en stuurt u Wix, de Verwerkers, de wervende banken en andere aanbieders van betalingsmethoden die u gebruikt om alle opbrengsten van betalingsverwerking die u verschuldigd bent via Wix Payments mogelijk te maken, te ontvangen en te verrekenen. U mag geen rente in de opbrengsten van de betalingsverwerking aan een derde partij toekennen of toewijzen totdat de opbrengst van de betalingsverwerking op uw Bankrekening is gestort.

#TLDR

U staat ons en onze financiële partners toe en geeft opdracht om alle aan u verschuldigde bedragen via Wix Payments te verwerken en vereffenen.

6.2 Servicekosten

Uw gebruik van Wix Payments is onderhevig aan uw betaling van de vergoedingen en kosten zoals uiteengezet in het overzicht op de Wix-Website (“Servicekosten”), dat hierbij door verwijzing is opgenomen, aangezien deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd of anderszins gewijzigd in overeenstemming met Artikel 11 hieronder, inclusief dat Wix u op de hoogte zal stellen voorafgaand aan enige wijziging of modificatie van de Servicekosten. Servicekosten worden niet gerestitueerd.

#TLDR

Uw gebruik van Wix Payments voorziet in betaling van bepaalde kosten die in mindering worden gebracht op de bedragen die namens u bij uw Klanten worden geïnd.

6.3  De Servicekosten worden afgetrokken van het saldo van uw betaalrekening als Gebruiker of anderszins, dit in overeenstemming met Artikel 8.2.

6.4 Te Vereffenen Bedrag

Alle transactiebedragen die in mindering worden gebracht op de toepasselijke Servicekosten, worden toegewezen aan uw betaalrekening als Gebruiker en door de Verwerker en zijn bankpartners op gepoolde rekeningen gehouden. U heeft geen recht op rente over dergelijke bedragen of het recht om dit op te nemen. Onder voorbehoud van de andere bepalingen hierin zal het positieve saldo op uw betaalrekening als Gebruiker verminderd met alle Annuleringskosten van de Transactie en enig ander bedrag dat de Gebruiker aan Wix of de Verwerker verschuldigd is, of anderszins in mindering wordt gebracht op grond van deze Servicevoorwaarden ("Te Vereffenen Bedragen") door de Verwerker worden overgeboekt naar uw bankrekening zodra dergelijke bedragen beschikbaar komen voor verrekening, en in overeenstemming met het vereffeningsplan dat op de Website is gepubliceerd. Indien de vereffeningsdatum een feestdag is of een dag waarop de desbetreffende banken niet actief zijn vindt de vereffening plaats op de eerstvolgende werkdag waarop zij geopend zijn. Te vereffenen bedragen worden alleen aan u uitbetaald als uw betaalrekening als Gebruiker actief is en volledig in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden en de Verwerkingsvoorwaarden. U aanvaardt alle verantwoordelijkheid en heeft geen aanspraken jegens Wix in het geval van verliezen en schade die u of een derde partij kan lijden als gevolg van een niet of onjuiste afwikkeling van het te vereffenen bedrag, als gevolg van uw niet-naleving van de bovenstaande Voorwaarden of voor het verstrekken van een verkeerde betaalrekening van de Gebruiker. Als u slapende fondsen op uw betaalrekening als Gebruiker aanhoudt en u ons geen instructies geeft waarheen we deze moeten verzenden zullen wij handelen in overeenstemming met de instructies van de Verwerker en de toepasselijke wetgeving.

#TLDR

Als uw rekeningstatus "Actief" is, worden uw netto te betalen bedragen overgeboekt naar uw bankrekening volgens het Vereffeningsplan.
 

6.5 Inhouding & Wijziging van Vereffeningsplan

Wix behoudt zich het recht voor om een aanhoudingsperiode af te dwingen voorafgaand aan de afwikkeling van de te vereffenen bedragen en het vereffeningsplan op elk moment te wijzigen, mede vanwege de volgende redenen: (i) buitensporige of verwachte buitensporige Annuleringen van Transacties (zoals hieronder gedefinieerd) van welke aard dan ook, zoals bepaald door Wix naar eigen goeddunken; (ii) in geval dat we verdachte activiteiten vermoeden of opmerken; of (iii) waar we daar wettelijk of gerechtelijk toe verplicht zijn. Wix zal u op de hoogte brengen zodra ze besluit haar recht uit te oefenen om de te vereffenen bedragen in te houden. De Verwerker, wervende banken of andere financiële instellingen die uw betaalrekening als Gebruiker aanhouden kunnen ook een aanhoudperiode eisen voordat de te vereffenen bedragen op de Gebruikersbankrekening worden verrekend. Wix is niet verantwoordelijk voor enige vertraging van uw te vereffenen bedragen in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden of bevolen door een derde partij.

#TLDR

We hebben het recht om onze Verwerker opdracht te geven om uw uitbetalingen in te houden in geval van bv. buitensporige terugboekingen, verdachte activiteit op uw account of indien dit wettelijk vereist is. Onze financiële partners kunnen deze fondsen ook achterhouden.

6.6 Betalingen Dashboard

Gebruikers kunnen hun saldi en aan hen te betalen te vereffenen bedragen verifiëren via het management dashboard van Wix Payments, zoals beschikbaar op het Wix-Platform ("Betalingsdashboard"). Wix wijst alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid en/of beschikbaarheid van dergelijke informatie af. Tenzij anders voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor het garanderen van de juistheid van de bedragen weergegeven in het Betalingsdashboard en de ontvangen te vereffenen bedragen. In het geval van een discrepantie tussen het Betalingsdashboard en de Transacties zal de Gebruiker Wix onmiddellijk op de hoogte stellen, die vervolgens samen met de Verwerker de zaak zal onderzoeken en commercieel redelijke inspanningen zal leveren om de discrepantie op te lossen. De Gebruiker zal Wix onmiddellijk de informatie en assistentie verstrekken die Wix op kan vragen in verband met een dergelijk onderzoek. Wix is niet verantwoordelijk voor enige handeling of nalatigheid van de Verwerker, een van zijn dienstverleners of partners, of enige financiële instelling, met betrekking tot de vereffening

#TLDR

U kunt uw saldo bekijken in het speciale dashboard van Wix Payments van uw Account. Als u gegevens opmerkt die onnauwkeurig lijken dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen zodat we de kwestie samen met onze Verwerker kunnen onderzoeken.

6.7 Transactie Gegevens

Tenzij anders voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn transactiegegevens en andere gegevens die zijn gekoppeld aan de Betaalrekening van de Gebruiker in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

#TLDR

Het is uw verantwoordelijkheid om nauwkeurige transactiegegevens voor uw bedrijf bij te houden.

6.8 Beslechting Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot te vereffenen bedragen moeten door de Gebruiker schriftelijk bij Wix, binnen 90 dagen na de datum van vereffening, worden ingediend. Na 90 dagen worden geen geschillen of klachten van een Gebruiker meer aanvaard en na een dergelijke periode wordt de vereffening van de betreffende transactie onherroepelijk, onomkeerbaar en definitief. 

#TLDR

Eventuele geschillen die u heeft over te vereffenen bedragen moeten binnen 90 dagen na de Transactiedatum (uiterlijk!) naar ons toe worden gestuurd.

7. Annulering Transactie

7.1 Verantwoordelijkheid

De Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de Transacties, inclusief met betrekking tot enige annulering of enig annuleringsverzoek inzake een Transactie, inclusief als gevolg van een Geschil, Restitutie (zoals hieronder gedefinieerd) van een Transactie, of door een terugboeking of teruggave die door Wix is uitgevoerd, gefaciliteerd of geïnitieerd, Betalingsnetwerken, andere aanbieders van Betalingsmethoden, Verwerkers of wervende banken ("Terugboeking") ("Annulering Transactie"). Wix is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u voor enige Annulering van een Transactie en u bent jegens Wix aansprakelijk voor het bedrag van de Annulering van de Transactie en alle gerelateerde kosten, boetes, servicekosten, dwangsommen en uitgaven ("Annuleringskosten") die verband houden met een Annulering van een Transactie. Wix en de Verwerker hebben het recht om het bedrag van de Geannuleerde Transactie en Annuleringskosten in mindering te brengen op alle te vereffenen bedragen die aan die Gebruiker verschuldigd zijn in overeenstemming met Artikel 8.2 hieronder. Als Wix de bedragen niet in mindering kan brengen of anderszins dergelijke bedragen niet kan innen in overeenstemming met Artikel 8.2, dan moet de Gebruiker het bedrag van de Geannuleerde Transactie en de Annuleringskosten onmiddellijk na de eerste kennisgeving van Wix betalen. Alle Annuleringen van transacties moeten worden gedaan via Wix Payments, en mogelijk moet u bepaalde Servicekosten betalen, zoals uiteengezet op de Website

#TLDR

U bent ten volle verantwoordelijk voor al uw Transacties, inclusief terugboekingen, restituties en eventuele gerelateerde kosten, en we hebben het recht om deze bedragen in mindering te brengen op alle aan u te vereffenen bedragen, alsmede middels andere inningsmethoden. Indien wij deze bedragen niet af kunnen trekken bent u verplicht ons onmiddellijk te betalen.

7.2 Geschillen

In de meeste gevallen kunt u opdrachten tot Annulering van Transacties die door een Klant zijn geïnitieerd (inclusief terugboekingen) ("Geschil") aanvechten via Wix Payments, door informatie en documentatie te verstrekken in overeenstemming met de relevante Exploitatievoorschriften. U erkent en gaat ermee akkoord dat Wix geen enkele aansprakelijkheid heeft met betrekking tot de levering van dergelijke diensten. U gaat er tevens mee akkoord dat de verstrekte informatie en documentatie wordt gedeeld met uw Klant, zijn betalingsproviders en andere relevante financiële instellingen. Als u dergelijke informatie en documentatie niet tijdig verstrekt kunt u de Geannuleerde Transactie mogelijk niet betwisten. Betalingsnetwerken of andere aanbieders van betalingsmethoden kunnen uw betwisting accepteren of weigeren. Wix en de Verwerker zullen het Betwiste bedrag van uw betaalrekening aftrekken in geval van een Geschil, inclusief in overeenstemming met diens rechten onder Artikel 8.2, en zullen uw rekening crediteren als uw betwisting wordt geaccepteerd door toepasselijke uitgevende en wervende banken. U erkent en gaat ermee akkoord dat Wix geen partij is in het Geschillenproces.

#TLDR

In de meeste gevallen kunt u terugboekingen van uw Klanten aanvechten via Wix Payments. Het bedrag van de terugboeking wordt van uw rekeningsaldo afgetrokken en wordt aan u geretourneerd als uw betwisting wordt geaccepteerd.
Wix is geen partij bij dit betwistingsproces.

7.3 Restituties

De Gebruiker draagt alle kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit enige Restitutie (inclusief eventuele Servicekosten die zijn opgelopen als gevolg van de oorspronkelijke Transactie, welke niet zullen worden gerestitueerd). In verband hiermee betekent "Restitutie" een Annulering van een Transactie, die wordt geïnitieerd door de Gebruiker en resulteert in de terugbetaling aan de Klant voor alle of een deel van de bedragen die in een dergelijke Transactie zijn betaald. Een Restitutie van een Transactie is afhankelijk van de aanwezigheid van voldoende saldo op de betaalrekening van de Gebruiker zodat het mogelijk is om het gerestitueerde bedrag te verrekenen met de te vereffenen bedragen. Wix en de Verwerker hebben het recht om geld in te houden op de Betaalrekening van de Gebruiker, en/of het bijbehorende Restitutiebedrag in mindering te brengen op de te vereffenen bedragen van de Gebruiker zoals voorgeschreven om Restituties te verwerken en te betalen. Wix kan verder elke Restitutie weigeren wanneer Wix van mening is dat een dergelijke order het risico op een negatief saldo vergroot of anderszins uw capaciteit in gevaar brengt om aan uw verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden te voldoen.

#TLDR

Alle kosten en uitgaven in verband met Restituties worden door u betaald. U kunt uw Klanten alleen Restitutie geven als u voldoende saldo op uw rekening heeft.

8. Incasso van schulden; Verrekening

8.1 Reservebedrag

U autoriseert Wix om de Verwerker opdracht te geven om (door hemzelf of door partner(s) van de financiële instelling) een reservebedrag, dat van tijd tot tijd door Wix wordt bepaald, vast te stellen en aan te houden om elk bedrag te kunnen dekken dat door u aan Wix of de Verwerker moet worden betaald, inclusief eventuele kosten of verliezen die kunnen voortvloeien uit bestaande of verwachte Annuleringen van Transacties, klachten van Klanten, de aard van uw bedrijf en uw activiteit via Wix Payments (“ Reserve”). De reserve wordt gefinancierd door het debiteren van uw betaalrekening als Gebruiker of een bankrekening die aan uw rekening bij Wix Payments is gekoppeld. Wix kan verder van u verlangen dat u geld stort op uw betaalrekening als Gebruiker om de reserve te financieren.

#TLDR

U autoriseert ons om onze Verwerker opdracht te geven een Reservebedrag op uw Account te plaatsen om enig aan Wix verschuldigd bedrag te dekken, zoals in verband met verliezen, onkosten of terugboekingen.

Mogelijk moet u geld op uw Account bij Wix Payments storten om deze Reserve te dekken.

8.2 Incasso van schulden; Verrekening

u stemt ermee in om alle aan Wix verschuldigde of opeisbare bedragen, met betrekking tot uw rekeningen bij Wix, op verzoek te betalen. Uw verzuim om bedragen te betalen die aan Wix verschuldigd zijn onder deze Servicevoorwaarden, de Wix-Voorwaarden, Verwerkersvoorwaarden, Exploitatievoorschriften en/of enige toepasselijke wet, vormt een schending die ertoe leidt dat u naast het verschuldigde bedrag aansprakelijk bent voor alle kosten die we in verband met de incasso moeten maken. 

Wix kan (uit zichzelf of door het instrueren van de Verwerker) enig bedrag dat u aan Wix verschuldigd bent, inclusief alle kosten, uitgaven of vergoedingen (inclusief vergoedingen voor advocaten en incassobureaus) in verband met het innen en/of verrekenen van een dergelijke incasso: (a ) de Verwerker opdragen om dergelijke bedragen af te schrijven van het saldo van uw betaalrekening als Gebruiker, van andere betaalrekeningen onder uw naam, of van de aangehouden Reserve, en om dergelijke afgetrokken bedragen over te maken aan Wix; (b) de bankrekening, creditcard of enige andere betalingsmethode die door Wix wordt beheerd, debiteren, ongeacht of deze bedoeld is voor registratie bij Wix Payments of anderszins (inclusief dergelijke betalingsmethoden die zijn gekoppeld aan een ander Wix Account of Account van Wix Payments die onder uw naam wordt gehouden); of (c) debiteren van een betaalmethode die is verbonden met de website die is gekoppeld aan uw Account bij Wix Payments of die gekoppeld is aan uw abonnement op andere diensten van Wix.

#TLDR

U stemt ermee in om alles te betalen wat u aan Wix verschuldigd bent. We kunnen enig aan Wix verschuldigd bedrag innen of aftrekken van het saldo van uw Account, andere Accounts die u bij Wix heeft, of van uw Reserve. We kunnen ook uw bankrekening, creditcards en andere betaalmethoden die gerelateerd zijn aan uw Wix-Accounts debiteren.

9. Beperking van Aansprakelijkheid; Vrijwaring van Waarborgen; Schadeloosstelling

NOCH WIX, NOCH DE VERWERKER (NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE ENIG GEDEELTE VAN WIX PAYMENTS VERZORGT) IS VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE FOUT, VERTRAGING OF ONDERBREKING BIJ WIX PAYMENTS DIE HET GEVOLG IS VAN ENIGE STORING VAN DE WIX-WEBSITE, HET WIX-BETAALSYSTEEM, OVERMACHT, EVENALS DOOR DERGELIJKE FOUTEN, VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN BEPERKINGEN OPGELEGD DOOR DE OVERHEID OF BEHEERDERS VAN TELECOMMUNICATIEDIENSTEN, OF ALS GEVOLG VAN ENIG MISBRUIK VAN WIX PAYMENTS DOOR GEBRUIKERS. HET VOORGAANDE IS IN AANVULLING OP DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS VERMELD IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX.
 

INDIEN ENIGE GARANTIE, TERM, WAARBORG OF VOORWAARDE INGESLOTEN OF OPGELEGD WORDT DOOR ENIGE TOEPASSELIJKE WETGEVING EN NIET KAN WORDEN UITGESLOTEN (EEN NIET-UITSLUITBARE BEPALING), EN WE KUNNEN UW RECHTSMIDDEL BEPERKEN DOOR HET DOORBREKEN VAN DE NIET-UITSLUITBARE BEPALING, DAN IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT DE DOORBREKING VAN DE NIET-UITSLUITBARE BEPALING UITSLUITEND BEPERKT (VOOR ZOVER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DIT NIET VERBIEDT) TOT HET OPNIEUW LEVEREN VAN DIENSTEN OF DE BETALING VAN DE SERVICEKOSTEN. 
 

WIX PAYMENTS WORDT GELEVERD "ZOALS HET IS", ZONDER ENIGE GARANTIE.  WIX EN ZIJN VERTEGENWOORDIGERS, GELIEERDE DOCHTERONDERNEMINGEN EN DIENSTVERLENERS WIJZEN HIERBIJ ALLE ANDERE TERMEN, VOORWAARDEN EN WAARBORGEN AF, EXPLICIET, IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT OF VOORTVLOEIEND UIT DEZE SERVICEVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN, ZONDER BEPERKINGEN, ALLE INGESLOTEN TERMEN, VOORWAARDEN EN WAARBORGEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.
 

Voor de toepassing van dit Artikel 9 verwijst de uitdrukking 'situatie van overmacht' naar gebeurtenissen waarover Wix redelijkerwijs geen controle heeft, zoals beschreven in de Gebruiksvoorwaarden.  

#TLDR

Noch wij, noch onze Verwerker zijn verantwoordelijk voor eventuele fouten, vertragingen of onderbrekingen binnen Wix Payments. We geven ook geen waarborgen af voor onze diensten, inclusief hun kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid, compatibiliteit en voorwaarden.

Schadeloosstelling

De Gebruiker zal Wix, zijn gelieerde dochterondernemingen en elk van hun respectieve waarborgen, functionarissen, directeuren, vertegenwoordigers, werknemers, moedermaatschappijen en dochterondernemingen (allen te noemen "Wix-Partij") vrijwaren, verdedigen en schadeloos houden van en tegen alle aansprakelijkheid, schadevergoedingen, kosten of uitgaven, inclusief redelijke juridische vergoedingen en onkosten, in verband met een claim of eis van een derde partij, inclusief enige actie, boete, vergoeding of bekeuring die is ingesteld of opgelegd, door een regelgevende instantie (allen te noemen "Claim") die voortvloeit uit of gerelateerd aan: (i) de schending door de Gebruiker van enige vertegenwoordiging, enige waarborg, enig convenant of enige verplichting onder deze Servicevoorwaarden; (ii) grove nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag van de kant van de Gebruiker of een van diens functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers of dienstverleners, of een van hun respectievelijke functionarissen, directeuren en werknemers; (iii) acties die door Wix of zijn serviceproviders worden ondernomen in overeenstemming met of te goeder trouw vertrouwen op informatie of instructies verstrekt door de Gebruiker of een van zijn agenten of vertegenwoordigers; (iv) enige claim van een Klant, of enige verplichting die verschuldigd is aan een Klant of een andere derde partij door de Gebruiker, of enige derde partij die door de Gebruiker wordt ingehuurd; en (v) enige daadwerkelijke of vermeende inbreuk op of verduistering van intellectuele eigendomsrechten van een derde partij door de Gebruiker. De Gebruiker zal geen schikking treffen of compromis sluiten inzake een Claim tegen een Wix-Partij zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wix-Partij

#TLDR

U draagt alle schade en kosten waaraan Wix onderhevig is als gevolg van uw schending van verplichtingen of onrechtmatige acties.

10. Looptijd & Beëindiging

10.1 Looptijd

Het effect van deze Servicevoorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, gaat in op de datum waarop u Wix Payments voor het eerst opent of gebruikt, en blijft van kracht zolang u Wix Payments gebruikt of tot beëindiging overeenkomstig de bepalingen van deze Servicevoorwaarden.

10.2 Beëindiging

U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door Wix hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Zonder af te wijken van enig ander recht dat Wix heeft, inclusief het recht om uw gebruik van Wix Payments te annuleren of op te schorten, zoals hierboven uiteengezet, kan Wixdeze Servicevoorwaarden beëindigen en uw gebruik van Wix Payments, om welke reden dan ook, op enig moment beëindigen, hetwelk in werking treedt middels een bericht aan u.

#TLDR

Zolang u Wix Payments gebruikt zijn deze Voorwaarden van toepassing. U kunt op elk moment de aanvaarding van deze Voorwaarden stoppen door Wix een bericht te sturen.
 

Wix kan uw gebruik van Wix Payments op enig moment en om welke reden dan ook beëindigen en stopzetten, hetwelk van kracht wordt zodra u door ons op de hoogte bent gesteld.

10.3 Gevolgen van beëindiging

Bij beëindiging: (i) dient u onmiddellijk het gebruik van Wix Payments te stoppen; (ii) behoudt Wix zich het recht voor om enig aan u te betalen bedrag in te houden totdat zij van mening is dat het risico van geschillen of andere risico's met betrekking tot uw Account niet meer bestaat; (iii) behoudt Wix zich het recht voor (maar is niet verplicht) om al uw transactie-informatie en accountgegevens die op zijn servers zijn opgeslagen, te verwijderen; en (iv) is Wix niet aansprakelijk jegens u voor compensatie, vergoeding of schadeloosstelling in verband met uw gebruik van Wix Payments, of enige beëindiging of opschorting van dergelijk gebruik of verwijdering van uw informatie. De beëindiging van deze Servicevoorwaarden, om welke reden dan ook, ontdoet u niet van uw schulden of betalingsverplichtingen aan Wix onder deze Servicevoorwaarden en de bepalingen van alle Artikelen die relevant zijn voor een dergelijke periode na beëindiging, inclusief de bepalingen van Artikel 8, samen met alle Voorwaarden die naar hun aard bedoeld zijn om een na een dergelijke beëindiging voort te duren, zullen na deze beëindiging ook daadwerkelijk voortduren, inclusief, zonder beperkingen, de Artikelen 9 en 12 - 17, en Wix en de Verwerker kunnen bedragen inhouden van uw Account, indien nodig om dergelijke verplichtingen af te dwingen.

#TLDR

Als uw Account wordt beëindigd dient u te stoppen met het gebruik van Wix Payments. Wix kan uw transactiegegevens verwijderen en is niet aansprakelijk jegens u. Houd er rekening mee dat u nog steeds verplicht bent om uitstaande bedragen aan Wix te betalen.

11. Wijzigingen & updates

Wix kan Wix Payments (of enige functie daarvan, of prijzen die daarop van toepassing zijn) wijzigen, opschorten of beëindigen, en/of enige van de Wix-Voorwaarden wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, op enig moment en op enige manier. Het is de volledige verantwoordelijkheid van de Gebruiker om deze Servicevoorwaarden regelmatig opnieuw na te lezen, tenzij anders voorgeschreven door de wet, en we zullen de laatste bijwerkingsdatum op deze pagina plaatsen. Als dergelijke wijzigingen de betaling van extra Servicekosten met zich meebrengen zullen we alle Gebruikers in kennis stellen van een dergelijke wijziging in overeenstemming met deze Servicevoorwaarden. Als een Gebruiker niet akkoord gaat met een dergelijke wijziging dient deze Gebruiker het gebruik van Wix Payments te staken.

#TLDR

We kunnen deze Servicevoorwaarden op enig moment wijzigen, lees deze derhalve op regelmatige basis. Als voor deze wijzigingen extra kosten moeten worden betaald, stellen we u hiervan op de hoogte. Als u niet akkoord gaat met de wijziging dient u te stoppen met het gebruik van Wix Payments.

12. Geschillenbeslechting, Bindende Arbitrage & Afstand doen van Juryrecht

12.1 Informele Geschillenbeslechting

Wix wil eventuele geschillen met u oplossen. U en Wix komen overeen om commercieel redelijke inspanningen te leveren om eventuele controverses, claims of geschillen tussen u en Wix die voortvloeien uit of verband houden met deze Servicevoorwaarden, onmiddellijk en in goed onderling vertrouwen op te lossen. In verband met het voorgaande stemt u ermee in contact op te nemen met Wix ten einde uw klachten minnelijk te schikken door het zenden van een e-mail naar payments-resolution@wix.com. Wix neemt contact met u op via e-mail om uw klachten te behandelen. Als Wix de kwestie niet heeft opgelost binnen 30 dagen na ontvangst van uw e-mail of een ander tijdsbestek dat door Wix aan u is verstrekt, kunnen u of Wix een procedure starten in overeenstemming met Artikel 12.2.

#TLDR

U stemt ermee in om te zoeken naar minnelijke schikkingen voor problemen of geschillen door rechtstreeks contact op te nemen met Wix..

12.2 Bepalingen inzake Verplichte Arbitrage

U GAAT AKKOORD MET DE VOLGENDE BEPALINGEN INZAKE VERPLICHTE ARBITRAGE:
 

(i)  Overeenkomst inzake Arbitrage. Wix en u stemmen ermee in eventuele claims met betrekking tot de Servicevoorwaarden of Wix Payments te beslechten via definitieve en bindende arbitrage door een enkele arbiter, met uitzondering van hetgeen vermeld onder Uitzonderingen op de Overeenkomst inzake Arbitrage hieronder. Dit omvat tevens eventuele geschillen die uitstaan uit of verband houden met de interpretatie of toepassing van dit artikel “Bepalingen inzake Verplichte Arbitrage”, inclusief de uitvoerbaarheid, herroepbaarheid of geldigheid daarvan.

(ii) Afmelden voor de Overeenkomst inzake Arbitrage. U kunt deze Overeenkomst inzake Arbitrage afwijzen door een e-mail te sturen naar arb-optout@wix.com binnen 30 dagen na te zijn geverifieerd voor Wix Payments.

(iii) Arbitrageprocedures. Wij stemmen er beide mee in dat de American Arbitration Association (“AAA”, Amerikaanse Arbitrage Associatie) de arbitrage zal toepassen overeenkomstig haar Commercial Arbitration Rules (Regels voor Commerciële Arbitrage) en de Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes (Aanvullende Procedures voor Consumentengeschillen). De arbitrage vindt plaats in de staat van de Verenigde Staten waar u woont of werkt (voor zover u een inwoner bent van de Verenigde Staten), in San Francisco County, Californië, of op een andere locatie die we onderling overeenkomen.

(iv) Arbitragevergoedingen en incentives. De AAA-regels zijn van toepassing op de betaling van alle arbitragekosten. Wix betaalt alle arbitragekosten voor individuele arbitrage in verband met claims van minder dan US $25.000. Als u een arbitrale uitspraak ontvangt die gunstiger is dan enig aanbod dat we doen om de claim op te lossen, betalen we u bovenop de uitspraak US $1.000. Wix zal de honoraria en kosten van zijn advocaten bij arbitrage niet in rekening brengen, tenzij de arbiter bepaalt dat uw claim lichtzinnig is.

(v) Uitzonderingen op de Overeenkomst inzake Arbitrage. Zowel u als Wix kunnen claims instellen, indien ze gegrond zijn, bij de kantonrechter in San Francisco County, Californië of in enig ander district van de Verenigde Staten (vooropgesteld dat u in de V.S. woont). Elke partij kan een rechtszaak aanspannen, enkel voor een voorlopige voorziening, om ongeautoriseerd gebruik of misbruik van de Wix Betaaldienst of inbreuk op intellectueel eigendom (bv. handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of octrooirechten) te stoppen zonder eerst deel te nemen aan arbitrage of het informele geschillenbeslechtingsproces zoals dat hierboven is beschreven. Als blijkt dat de Overeenkomst inzake Arbitrage niet van toepassing is op u of uw claim, gaat u akkoord met de exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in San Francisco County, Californië om uw claim op te lossen.

#TLDR

U en Wix komen overeen om eventuele claims met betrekking tot Wix Payments of deze Voorwaarden door tussenkomst van één arbiter op te lossen.
 

U kunt uw toestemming voor een bindende arbitrage via e-mail afwijzen binnen 30 dagen na te zijn geverifieerd voor een Wix Payments account.
 

De AAA zal de arbitrage beheren volgens haar regels. Het wordt gehouden in de Amerikaanse staat waar u woont of werkt (inwoners van de VS), San Francisco County, CA, of een andere locatie waarover we het eens zijn geworden.
 

We betalen alle kosten voor individuele arbitrage in verband met claims van minder dan US $25.000. Als u een arbitrale uitspraak krijgt die gunstiger is dan ons aanbod, betalen we u nog eens US $1.000. We berekenen geen advocatenhonoraria en -kosten door tenzij de arbiter beslist dat uw claim lichtzinnig is.
 

Ondanks het bovenstaande kunnen beide partijen bepaalde vorderingen indienen bij een kantonrechtbank in San Francisco County, CA, of de Amerikaanse staat waar u woont of werkt. Elke partij kan een rechtszaak aanspannen in verband met een voorlopige voorziening zonder voorafgaande arbitrage. Als onze Overeenkomst inzake Arbitrage niet van toepassing is gaat u akkoord met de exclusieve jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken in San Francisco County, CA.

12.3 GEEN COLLECTIEVE ACTIES. 

U mag geschillen uitsluitend op individuele basis met ons beslechten en u mag geen claim neerleggen als aanklager of als lid van een collectieve, geconsolideerde of belangenbehartigende groep Groepsarbitrages, collectieve acties, algemene procedures van privéadvocaten en consolidatie met andere arbitrages zijn uitdrukkelijk niet toegestaan. Als deze specifieke paragraaf niet-afdwingbaar of anderszins ongeldig wordt verklaard, wordt het geheel van dit Artikel Bepalingen inzake Verplichte Arbitrage als nietig beschouwd.

#TLDR

U kunt geschillen met ons alleen op individuele basis oplossen, en niet via collectieve procedures.

13. Toepasselijk recht

Op deze Servicevoorwaarden en Wix Payments is de Californische wet van toepassing, met uitzondering van de principes van wetsconflicten.

#TLDR

De Californische wetgeving is van toepassing op deze Voorwaarden en Wix Payments..

14. Toewijzing

Onder voorbehoud van naleving van alle toepasselijke Exploitatievoorschriften kan Wix zijn rechten en/of verplichtingen hieronder overdragen en/of haar eigendomsrechten en rechtstitel met betrekking tot Wix Payments aan een derde partij overdragen zonder uw toestemming. Bij een dergelijke toewijzing zal Wix u hiervan op de hoogte stellen.

#TLDR

We kunnen onze rechten en plichten aan andere partijen overdragen. Indien hiervan sprake is laten we u dit weten.

15. Mededelingen

Alle mededelingen door Wix hieronder of in verband met uw registratie of gebruik van Wix Payments zullen worden verstrekt in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Wix. 

#TLDR

We kunnen mededelingen doen via onze diensten, e-mail of andere contactmiddelen die u ons heeft verstrekt.

16. Geen verklaring van afstand

Een verklaring van afstand van enige schending of verzuim van een van de Wix-Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige voorgaande of volgende schending of verzuim.

#TLDR

Geen verklaring van afstand hier.

17. Constructie

De hoofding, bijschriften, kopteksten, voetteksten en versienummers in deze Servicevoorwaarden zijn alleen voor de vorm ingevoegd en hebben geen invloed op de betekenis of interpretatie van deze Servicevoorwaarden. Het enkelvoud omvat het meervoud en omgekeerd. Alle verwijzingen naar "hierin", "hieronder", "hierboven" of soortgelijke bewoordingen verwijzen naar deze Servicevoorwaarden als geheel en niet naar een bepaalde sectie, subsectie of clausule in deze Servicevoorwaarden. De termen "inclusief" en "met inbegrip van" zijn niet beperkend. Verwijzing naar enige andere voorwaarden, overeenkomst of ander document omvat alle toegestane modificaties, aanvullingen, wijzigingen en vervangingen.
 

Deze Servicevoorwaarden zijn in het Engels opgesteld en voor uw gemak vertaald in andere talen. U kunt andere taalversies openen en lezen door de taalinstellingen van uw Wix website te wijzigen. Als een vertaalde (niet-Engelse) versie van deze Servicevoorwaarden op enige wijze conflicteert met de Engelse versie van hetzelfde document, prevaleren de bepalingen in de Engelse versie. Als een bepaling van deze Servicevoorwaarden geheel of gedeeltelijk niet-afdwingbaar of ongeldig blijkt te zijn, zal die bepaling worden beperkt of geëlimineerd tot het minimum dat benodigd is, zodat deze Servicevoorwaarden verder volledig van kracht en afdwingbaar blijven.

#TLDR

Als we "hierin" of een soortgelijk begrip gebruiken in deze voorwaarden, verwijzen we naar deze Servicevoorwaarden als geheel. Ook de term 'omvatten' is niet beperkt.

Alleen de linkerkolom van deze Servicevoorwaarden is juridisch bindend. Deze #TLDR-kolom is alleen voor de duidelijkheid geschreven.

 

Als er verschillen bestaan tussen de Engelse versie van deze Voorwaarden en de vertalingen, prevaleert de Engelse versie.