Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
online winkel
Reserveringen
events
pop-up
Google Reviews PRO
Door MarketPushApps
Gratis

Google Reviews PRO

Door MarketPushApps
Easily display Google Reviews on your site
Gratis

Google Reviews PRO overzicht

    Seamless Google Reviews Integration: Easily import and display Google Reviews directly on your website, showcasing authentic feedback from satisfied customers. Enhance your online reputation and attract more visitors effortlessly.
    Customizable Review Widgets: Personalize the design of your review widgets to harmonize with your website's aesthetics. Choose from a variety of templates and layouts to create an appealing presentation of genuine customer testimonials.
    Trust and Conversions: Establish trust with potential customers by showcasing positive Google Reviews. Boost conversions and drive more engagement with persuasive social proof that differentiates your business from the competition.
Connect your Google Business location effortlessly with our powerful app. Showcase authentic Google Reviews directly on your website to boost trust, attract more visitors, and drive conversions. With Google Review Showcase, connecting your business location is a breeze. Our user-friendly interface simplifies the process, ensuring your reviews are seamlessly integrated into your website's design. Customize the display of your reviews to match your website's aesthetics perfectly. Choose from a variety of templates and layouts to create an engaging showcase of genuine customer feedback. Build trust with potential customers by highlighting positive Google Reviews. Increase conversions and stand out in your industry with persuasive social proof that sets your business apart. Don't miss the opportunity to harness the power of Google Reviews. Install Google Review Showcase today and take your online presence to new heights. Elevate your reputation, engage your audience, and drive success with authentic customer feedback right on your website!
Beschikbaarheid:Deze app is wereldwijd beschikbaar.
Ondersteunde talen:
Engels
App ontwikkeld doorMarketPushApps


Gemiddelde waardering

(Op basis van beoordelingen)
20
20
20
20
20
Sorteer beoordelingen op

Bouw en lanceer je volgende app voor meer dan 230 miljoen Wix-gebruikers