top of page

Selecteer je taal

Servicevoorwaarden

Wix Payments

Laatste update: 12 augustus

Deze servicevoorwaarden (die van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden; de “Servicevoorwaarden”) bepalen de toegang tot en het gebruik van Wix Payments (hieronder gedefinieerd) door Wix-Gebruikers.  Deze Servicevoorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Wix (die elk van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden), welke van toepassing zijn op alle Wix-Services en die hierin opgenomen kunnen worden als verwijzing. Deze Servicevoorwaarden, de algemene Gebruiksvoorwaarden van Wix, het Privacybeleid en alle opgenomen documenten worden tezamen de “Wix-Voorwaarden” genoemd.  “Wix”, “onze”, “wij” en “ons” verwijzen naar Wix.com Ltd. en de aan haar gelieerde bedrijven en dochterondernemingen wereldwijd.  “Wix-Gebruiker”, “Gebruiker”, “u” en “uw” verwijzen naar elke gebruiker van de http://www.wix.com website of het bijbehorend technologieplatform (ofwel de “Wix-Website” of het “Wix-Platform”), de mobiele Wix Applicatie (de “Wix-App”) en/of enige andere diensten, toepassingen en functies die door ons worden aangeboden of ingeschakeld met betrekking hiertoe, behalve daar waar we expliciet anders aangeven (alle diensten die aangeboden worden via de Wix-Website of de Wix-App, vallen deze onder de noemer “Wix-Services” of “Services”).  Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht vanaf de hierboven vermelde ingangsdatum en vervangen eerdere versies van de Servicevoorwaarden.

LEES DEZE SERVICEVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. SECTIE 11 VAN DEZE SERVICEVOORWAARDEN OMVAT (I) EEN OVEREENKOMST TOT BINDENDE, VERPLICHTE ARBITRAGE, (II) EEN VERKLARING VAN VRIJSTELLING VAN HET RECHT OP  JURYRECHTSPRAAK EN (III) VRIJSTELLING VAN HET RECHT OM EEN RECHTZAAK AAN TE SPANNEN NAMENS EEN KLASSE.

Door te registreren, of proberen te registreren, voor Wix Payments, of toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van Wix Payments, erkent u dat u volgende Servicevoorwaarden, algemene Gebruiksvoorwaarden (en alle daarin opgenomen documenten), Verwerkingsvoorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) en alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften heeft gelezen en daarmee akkoord gaat. Daarnaast erkent u dat u het privacybeleid heeft gelezen. Als u niet aan de Wix-Voorwaarden wilt voldoen, is het u niet toegestaan om Wix Payments te openen of te gebruiken.  We kunnen de Wix-Voorwaarden in zijn geheel of gedeeltelijk van tijd tot tijd wijzigen of anderszins aanpassen. Wanneer u gebruik blijft maken vang Wix Payments na een wijziging in de voorwaarden geeft u daarmee toestemming voor de gewijzigde voorwaarden (behalve voor zover andere kennisgeving of toestemming wettelijk vereist is). Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, dient u onmiddellijk elke toegang tot of het gebruik van Wix Payments te staken.

#ZoMakkelijkIsHet

Deze Servicevoorwaarden, naast de algemene gebruiksvoorwaarden van Wix en privacybeleid, regelen de toegang tot en het gebruik van Wix Payments.

#ZoMakkelijkIsHet

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze Servicevoorwaarden, de Gebruiksvoorwaarden van Wix en de betalingsverkeervoorwaarden. Wilt u niet aan deze voorwaarden wilt voldoen, maakt u dan geen gebruik van onze diensten.

1. Algemeen; prioriteit van de voorwaarden

1.1 Algemeen.

Wix maakt het mogelijk, om als onderdeel van zijn aanbod op het Wix-Platform, voor Wix-Gebruikers in de Verenigde Staten, hun online platforms te verbinden aan bepaalde creditcard- en betaalkaart-betalingsverwerkingsdiensten die geleverd worden door Adyen nv, zijn gelieerde ondernemingen, en partners van financiële instellingen (zoals een verwerver; tezamen de "Verwerker"), om online betalingen te ontvangen van de klanten van Wix-Gebruikers (elk een "Klant") voor producten en/of diensten (elk een "Gebruikersproduct"), in online transacties die worden uitgevoerd via en op hun online platforms (elk een "Transactie") (dergelijke diensten, samen met gerelateerde diensten aangeboden door Wix, "Wix Payments"). Onder Wix Payments wordt verstaan de verwerking van betalingen aan Wix-Gebruikers door hun Klanten als onderdeel van Transacties (door vastlegging, routering, verzending, verwerking en afwikkeling van dergelijke betalingen) en het incasseren van de  nettobedragen bij de Klanten (na aftrek, bij bron, van de Servicekosten, zoals hieronder gedefinieerd), beschikbaar voor dergelijke Wix-Gebruikers.

Wix Payments kan alleen worden gebruikt door Wix-Gebruikers in de Verenigde Staten. Om Wix Payments te kunnen gebruiken, moet een Gebruiker, naast het voldoen aan de andere vereisten die hierin worden overwogen, instemmen met en akkoord gaan met de voorwaarden van Adyen (welke hier zijn te vinden; ofwel de "Verwerkingsvoorwaarden") als aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn het gebruik van Wix Payments.

#ZoMakkelijkIsHet

Met Wix Payments kunt u betalingen van uw Klanten accepteren via verwerkingsservices die door de Verwerker worden geleverd.

De service wordt alleen verleend aan Wix-Gebruikers die zich bevinden in de Verenigde Staten.

Om de services te gebruiken, moet u akkoord gaan met de serviceovereenkomst van de Verwerker.

1.2 Prioriteit van Algemene voorwaarden.

In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen deze Servicevoorwaarden en de Algemene Wix-Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid, prevaleren deze Servicevoorwaarden. In het geval van een discrepantie of tegenspraak tussen deze Servicevoorwaarden en de Verwerkersvoorwaarden, prevaleren de Verwerkersvoorwaarden. In het geval van enige inconsistentie tussen enige bepalingen van de Wix-Voorwaarden en het Bedrijfsregelement (zoals hieronder gedefinieerd), zullen deze laatste prevaleren.

#ZoMakkelijkIsHet

In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie, prevaleren deze voorwaarden boven de algemene Wix-Voorwaarden, prevaleren de Verwerkersvoorwaarden op deze voorwaarden en de Exploitatievoorschriften hebben voorrang op zowel onze voorwaarden als de Verwerkersvoorwaarden.

2. Registratie, betaalaccount van Gebruiker en Gebruikersinformatie

2.1 Registratie.

Om Wix Payments te kunnen gebruiken, moet u zich eerst registreren door bepaalde informatie te verstrekken die Wix en/of de Verwerker nodig heeft, een aanvraag indienen om verbinding te maken met Wix Payments en daarvoor toestemming te krijgen om gebruik te kunnen maken van Wix Payments (ofwel: "Registratie"). Tijdens het Registratieproces kunt u Wix Payments gebruiken om betalingen van uw Klanten te ontvangen (maar niet om een bedrag uit te betalen) in overeenstemming met de beperkingen (inclusief met betrekking tot de bedragen) die hieronder en op de Wix-Website uiteengezet zijn. U kunt bedragen ontvangen die door uw Klanten zijn betaald zodra uw registratieproces is voltooid en u goedgekeurd bent om Wix Payments te gebruiken. Door u te registreren, verleent u Wix hierbij toestemming om actie te ondernemen bij de Verwerker, zodat u de diensten van de Verwerker kunt gebruiken, allemaal in overeenstemming met en onderworpen is aan deze Servicevoorwaarden.

#ZoMakkelijkIsHet

Om Wix Payments te kunnen gebruiken, moet u zich registreren voor de service en u kunt pas betalingen ontvangen nadat uw registratie is voltooid en goedgekeurd.

2.2 

U erkent en gaat ermee akkoord dat u de Wix-Services alleen zult gebruiken voor commerciële doeleinden en niet voor persoonlijke, gezins- of huishoudelijke doeleinden. Registratie door een Wix-Gebruiker die een rechtspersoon is, mag alleen worden gedaan door een geautoriseerde vertegenwoordiger van een dergelijke entiteit die de volledige bevoegdheid heeft om namens de Wix-Gebruiker akkoord te gaan met de Wix-Voorwaarden en de Wix-Gebruiker te binden aan deze Servicevoorwaarden en de andere Wix-Voorwaarden.

U gaat ermee akkoord om de service alleen te gebruiken voor toegestane commerciële doeleinden.

2.3 Goedkeuring Gebruiker betalingsaccount; recht om te weigeren of registratie stop te zetten.

Na het verkrijgen van de vereiste informatie en documentatie (indien vereist), zal Wix u op de hoogte stellen als u bent goedgekeurd voor het gebruik van Wix Payments en namens u de Verwerker instrueren om een betaalrekening aan te maken die u kunt gebruiken om bedragen te verrekenen als deel van uw gebruik van Wix Payments ("Gebruikersbetaalaccount"). Ondanks het bovenstaande kan Wix, naar eigen goeddunken, de poging tot Registratie van een Gebruiker om Wix Payments te gebruiken, weigeren of de Registratie en het gebruik van Wix Payments op elk moment en om welke reden dan ook stopzetten (inclusief op grond van risicobeoordelingen die kan worden uitgevoerd). Dit gebeurt volgens de interne regels van Wix, elk beleid, procedures of instructies van de Verwerker en/of onder een van de Wix-Voorwaarden en/of de Verwerkersvoorwaarden. Wix kan uw gebruik (ook die betrekking hebben op de bedragen) van Wix Payments, inclusief het Gebruikersbetaalaccount, verder beperken en kan verdere informatie en documentatie vereisen om Wix Payments, inclusief het Gebruikersbetaalaccount, te kunnen gebruiken of blijven gebruiken, net zoals de intrekking van Afwikkelingsbedragen (zoals hieronder gedefinieerd), in overeenstemming met Wix's interne regels, elk beleid, procedures of instructies van de Verwerker en/of onder een van de Wix-Voorwaarden en/of de Verwerkersvoorwaarden.

WIJ RADEN U AAN OM GEEN GOEDEREN OF DIENSTEN TE LEVEREN VOORDAT UW ACCOUNT IS GOEDGEKEURD. U BEVESTIGT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT IN HET GEVAL DAT WANNEER WIX, OF DE VERWERKER, BESLIST UW REGISTRATIE AF TE WIJZEN, DE BEDRAGEN DIE REEDS OP UW ACCOUNT ZIJN GESTORT NIET AAN U UITBETAALD ZULLEN WORDEN EN DAT DEZE BEDRAGEN DOOR DE VERWERKER ZULLEN WORDEN VASTGEHOUDEN (EN VOLGENS HAAR PROCEDURES WORDEN BEHANDELD) OF WORDEN TERUGBETAALD AAN DE DESBETREFFENDE KLANTEN. U NEEMT HIERBIJ ALLE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH VOOR ENIG VERLIES, KOSTEN OF SCHADE DIE VEROORZAAKT KUNNEN WORDEN DOOR AFWIJZING VAN UW REGISTRATIE EN ZULT WIX EN EVENTUELE DERDE PARTIJEN DAARIN NIET AANSPRAKELIJK STELLEN.

#ZoMakkelijkIsHet

U ontvangt een bericht zodra u bent goedgekeurd voor het gebruik van Wix Payments. Wix kan uw registratie op elk moment en om welke reden dan ook, afwijzen of stopzetten, of uw gebruik beperken, volgens de regels van Wix, deze voorwaarden of de regels van de Verwerker.

#ZoMakkelijkIsHet

Wij raden u aan geen goederen te leveren of diensten te verlenen tot uw Wix Payments-account is goedgekeurd. Als uw registratieaanvraag wordt afgewezen, worden de bedragen die al namens u zijn verzameld niet aan u uitbetaald en kunnen deze aan uw klanten worden terugbetaald of vastgehouden.

2.4 Registratie informatie.

Alle informatie die u verstrekt in verband met Wix Payments, inclusief aan Wix en/of de Verwerker als onderdeel van het Registratieproces of een later verzoek, moet in alle opzichten volledig en nauwkeurig zijn. De informatie die u verstrekt, waaronder persoonlijke informatie, contactgegevens en factuurgegevens, e-mailadres, andere identificatie-informatie, handelsnamen waaronder u zakendoet en een volledige beschrijving van de verkochte goederen en/of diensten die u biedt, wordt gebruikt om te verifiëren en te beoordelen of u in aanmerking komt voor toegang tot Wix Payments, inclusief een Gebruikersbetaalaccount.

U bent uitsluitend en volledig aansprakelijk voor de nauwkeurigheid en consistentie van alle door u verstrekte informatie (inclusief elke daarvoor geautoriseerde persoon, in het geval van een Wix-Gebruiker die een entiteit is) in verband met Wix Payments, inclusief aan Wix en/of de Verwerker verstrekte informatie als een deel van het Registratieproces of een ander verzoek en u bent zelf verantwoordelijk voor alle verliezen die direct of indirect zijn veroorzaakt als gevolg van het verstrekken van onjuiste informatie. Wix kan, op elk moment en op eigen verzoek en naar eigen goeddunken, u verplichten om kopieën te verstrekken van documenten die alle informatie ondersteunen die u verstrekt of anderszins worden vereist door Wix of de Verwerker, zoals zakelijke facturen, financiële overzichten of door de overheid uitgegeven identificatiedocumenten. Wix of de Verwerker achten dit mogelijk nodig om u toegang te verlenen tot, of om u te voorzien van enig aspect van, Wix Payments. Wix kan ook van u verlangen dat u aanvullende informatie of documentatie verstrekt om ervoor te zorgen dat u zich houdt aan de Verwerkersvoorwaarden en alle voorwaarden die van toepassing zijn op het Gebruikersbetaalaccount, in welk geval u onmiddellijk de vereiste informatie of documentatie dient te verstrekken.

Let op: als je registratieproces niet binnen de door Wix gedefinieerde periode is voltooid en/of als je niet binnen de door Wix gedefinieerde periode de gevraagde informatie of documentatie verstrekt (wat eens in de zoveel tijd kan veranderen), kunnen Wix en/of de verwerker de mogelijkheid om betalingen van klanten te accepteren opschorten en/of blokkeren, je Wix betalingsaccount afsluiten en alle transacties die door je klanten zijn uitgevoerd vóór deze periode worden terugbetaald.

#ZoMakkelijkIsHet

U bent verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle informatie die u aan Wix verstrekt.

U bent verplicht om Wix van alle informatie en documentatie te voorzien die u wordt gevraagd te verstrekken.

2.5 Verzameling en verstrekking van informatie.

Het verzamelen, gebruiken en opslaan van Gebruikersinformatie is onderworpen aan de bepalingen van het Privacybeleid van Wix.  U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Wix de door u verstrekte informatie mag overdragen en instructies van tijd tot tijd namens u aan derden kan geven (zoals een Verwerker en/of gelieerde ondernemingen en partners van Wix), in verband met de werking of het beheer van Wix Payments.

#ZoMakkelijkIsHet

U gaat ermee akkoord dat Wix informatie kan verzenden en namens u instructies aan derden kan verstrekken. Het privacybeleid van Wix regelt het verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie.

2.6 Informatie delen met derden.

Wix en/of de Verwerker kunnen aan elkaar, bevoegde autoriteiten, van toepassing zijnde verwervende en uitgevende banken en kaartschema's, informatie met betrekking tot Transacties uitgevoerd door het gebruik van Wix Payments delen, informatie over uw Gebruikersbetaalaccount delen, de informatie die u tijdens uw registratie hebt verstrekt delen, en alle andere informatie die door Wix en/of Verwerker wordt bewaard delen. Afgezien van het voorgaande, zal Wix uw informatie met derden delen in overeenstemming met de bepalingen zoals ze zijn te lezen in het privacybeleid.

#ZoMakkelijkIsHet

Wix en de Verwerker kunnen informatie delen met bepaalde derden.

3. Gebruikersbankrekening; Betaling.

3.1 Gebruikersbankrekening.

Gebruikersbankrekening. Om Wix Payments te kunnen gebruiken en als onderdeel van het Registratieproces, moet u details opgeven van een actieve bankrekening die uw eigendom is en op uw bedrijfsnaam staat. Dit is de rekening waarop alle bedragen van Transacties worden vereffend ("Gebruikersbankrekening"). De Gebruikersbankrekening is onderworpen aan de goedkeuring van de Verwerker. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de Gebruikersbankrekening-gegevens die u aan Wix en/of de Verwerker verstrekt.

#ZoMakkelijkIsHet

Om gebruik te kunnen maken van Wix Payments moet u gegevens verstrekken en een actieve bankrekening aanhouden. De bankrekening wordt, na goedkeuring door de Verwerker, gebruikt voor de uitbetaling en afwikkeling van betalingen.

3.2 Wijzigingen in de Gebruikersbankrekening.

U kunt schriftelijk verzoeken om uw Gebruikersbankrekening te wijzigen, op de manier zoals gedefinieerd is door Wix (en zoals gepresenteerd op de Wix-Website). Een dergelijke wijziging van de Gebruikersbankrekening is onderworpen aan de goedkeuring van de Verwerker en is mogelijk niet van kracht met betrekking tot Transacties die uitgevoerd zijn voorafgaand aan de verwerking van een dergelijke wijziging.

U kunt uw bankrekening op elk moment wijzigen, in overeenstemming met het beleid van Wix.

3.3 Onvermogen om geld over te maken.

In het geval dat het om welke reden dan ook niet mogelijk is om bedragen over te maken naar de door u opgegeven Gebruikersbankrekening, worden de aan u te betalen bedragen door de Verwerker ingehouden totdat u de kwestie(s) die een dergelijke overdracht verhinderen, heeft opgelost en Wix daarvan op de hoogte heeft gesteld.

Als het niet mogelijk is om betalingen naar uw bankrekening over te maken, worden de betalingen door onze bewerker bewaard totdat u het probleem of de problemen die een dergelijke overboeking in de weg staan, heeft opgelost.

3.4 Actieve bankrekening.

U moet ervoor zorgen dat uw Gebruikersbankrekening actief blijft, een goede reputatie heeft en gebruikt kan worden in combinatie met Wix Payments, zolang als de door u uitgevoerde Transacties nog onderhevig zijn aan annulering of herroeping (en zoals anders gespecificeerd of vereist door de/het relevante kaartsyste(e)m(en) en/of Verwerker). U kunt uw Gebruikersbankrekening pas sluiten nadat u hiervan goedkeuring heeft gekregen van Wix.

Uw bankrekening moet te allen tijde actief zijn. Het sluiten van uw bankrekening is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van Wix.

3.5 Tijdstip van afrekening.

Het tijdstip voor de afhandeling van betalingen aan de Gebruikersbankrekening moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden die op de Wix-Website zijn uiteengezet. Wix is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de afwikkeling van betalingen door Gebruikers.

Vereffening van betalingen zal worden gedaan volgens de voorwaarden op de Wix-Website.

4. Gebruikersverplichtingen; reserveren; suspensie; verzameling

4.1 Gebruikersverplichtingen.

In aanvulling op alle andere verplichtingen onder de Wix-Voorwaarden en Verwerkersvoorwaarden, zal de Gebruiker te allen tijde:

(i) volledig voldoen aan alle bepalingen en vereisten van de Wix-Voorwaarden en de Verwerkersvoorwaarden;

(ii) eerlijke, juiste, volledige en geldige informatie verstrekken zoals gevraagd wordt door Wix en/of de Verwerker in verband met Wix Payments, inclusief de Registratie en het bijhouden van de verstrekte informatie bij Wix om ervoor te zorgen dat dergelijke informatie eerlijk, volledig, juist en geldig blijft;

 

(iii) voldoen aan alle toepasselijke wetten, regels en vereisten, inclusief maar niet beperkt tot die welke zijn gedefinieerd door Wix, de Verwerker, betalingsnetwerken, VS Expert Administratie Regulaties (15C.F.R. hoofdstuk VII), de sanctieprogramma's van het Amerikaanse Bureau voor Buitenlandse Vermogensbeheer ("OFAC") en andere bevoegde autoriteiten;

 

(iv) geen Gebruikersproducten aanbieden of verkopen, of informatie, inhoud of materiaal verstrekken met betrekking tot Gebruikersproducten, wat wettelijk verboden is of verboden is volgens het Wix beleid en/of de Verwerkersvoorwaarden; en


(v) geef Wix onmiddellijk alle informatie en documenten die kunnen worden opgevraagd met betrekking tot de volledige uitvoering van de verplichtingen onder deze Servicevoorwaarden en de Verwerkersvoorwaarden, om de verificatie van uw naleving mogelijk te maken.

#ZoMakkelijkIsHet

Om Wix Payments te kunnen gebruiken, zijn er bepaalde verplichtingen en voorwaarden waaraan u moet voldoen.

U dient onder meer volledig te voldoen aan onze voorwaarden, de Verwerkersvoorwaarden, toepasselijke wet- en regelgeving en u kunt geen producten of services aanbieden of verkopen die zijn verboden door de wet, door Wix of door de verwerker.

U moet Wix voorzien van alle informatie en documentatie die u mogelijk wordt gevraagd te verstrekken.

4.2 Reservebedrag.

U machtigt Wix om de Verwerker op te dragen een reservebedrag vast te stellen en te onderhouden (door de Verwerker zelf of door een financiële instelling). Dit wordt van tijd tot tijd door Wix bepaald, zodat alle bedragen gedekt worden die mogelijk van u verschuldigd zijn aan Wix of de Verwerker, inclusief alle uitgaven of verliezen die kunnen voortvloeien uit terugboekingen of andere annuleringen of herroepingen van de Transactie die Wix, de Verwerker of een andere partij die namens hen optreedt, als gevolg van uw activiteit via Wix Payments ("Reserve"). Wix kan u verder verplichten om geld op uw Wix Payments-rekening te storten om de Reserve te financieren. De Reserve wordt door de Verwerker beheerd in de Gebruikersbetaalaccount.

#ZoMakkelijkIsHet

U machtigt ons om onze Verwerker op te dragen een reservebedrag vast te stellen waarmee alle bedragen gedekt worden die u aan Wix verschuldigd bent, zoals bijvoorbeeld uitgaven of terugboekingen.

Mogelijk moet u geld op uw account storten om deze Reserve te financieren.

4.3 Opschorting en verwijdering.

Zonder beperking van enig ander recht dat Wix op grond van deze Servicevoorwaarden of onder de wetgeving heeft, heeft Wix het recht om, hetzij rechtstreeks, hetzij door instructies aan de Verwerker te verstrekken, (i) elke Transactie op te schorten; en/of (ii) het gebruik van Wix Payments door u te blokkeren of op te schorten; en/of (iii) de Verwerker opdragen om enig bedrag aan uw Klanten terug te betalen; en/of (iv) de Verwerker te instrueren om bedragen in te houden die anderszins aan u verschuldigd zouden kunnen zijn, in geval van vermoedelijke fraude of daadwerkelijke fraude, schending van enige van Uw verplichting uiteengezet in sectie 4.1 hierboven of enige andere onwettige activiteit, zonder aansprakelijkheid jegens Wix, de Verwerker of iemand die namens hen handelt. Een dergelijke opschorting en/of blokkering geldt voor een periode die eindigt bij het finaliseren van de inspectie van dergelijke Transacties en/of activiteiten door Wix (en/of de Verwerker), en de conclusie van Wix en/of de Verwerker dat er geen verdere opschorting en/of blokkade gerechtvaardigd is.

Wix zal exclusieve en volledige beslissingsbevoegdheid hebben, zonder enige aansprakelijkheid jegens u, om uw gebruik van Wix Payments op te schorten en/of te beëindigen in elk geval waarin het bepaalt (i) dat er een redelijk vermoeden bestaat dat u niet volledig hebt voldaan aan enige van de Wix-Voorwaarden, de Verwerkersvoorwaarden of enige toepasselijke wetten, regels of voorschriften, of (ii) dat u betrokken bent geweest of activiteiten uitoefent die negatief uitwerken op het merk of de reputatie van Wix, de Verwerker of een andere door de Verwerker in verband met Wix Payments gebruikte financiële instelling, in elk geval zoals bepaald door Wix en/of de Verwerker naar eigen goeddunken.

#ZoMakkelijkIsHet

Wix heeft het recht om, in geval van vermoedelijke of daadwerkelijke fraude, schending van uw verplichtingen of enige andere onwettige activiteit om een Transactie op te schorten, om uw gebruik van de service te blokkeren of op te schorten, de Verwerker te instrueren om uw klanten terug te betalen of om bedragen vast te houden.

#ZoMakkelijkIsHet

We hebben het recht om uw gebruik van Wix Payments te schorsen of te beëindigen als er een redelijk vermoeden bestaat dat u niet voldoet aan de voorwaarden of als u zich bezighoudt met activiteiten die de reputatie van onze (of onze Verwerker) kunnen schaden.

4.4 Schuld incasseren.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kan Wix (door zichzelf of door haar serviceproviders) het bedrag dat Wix aan u verschuldigd is, met inbegrip van alle kosten, uitgaven of vergoedingen in verband met dergelijke inning, verzamelen door: (a) de Verwerker op te dragen dergelijke bedragen af te trekken van de bedragen die u namens uw Klanten of uit de reserve hebt geïnd en deze afgetrokken bedragen aan Wix overmaken; of (b) het debiteren van de bankrekening, creditcard of enige andere betaalmethode die Wix bezit in verband met Uw abonnement op enige andere Wix-Services.

#ZoMakkelijkIsHet

We kunnen het bedrag dat ons toekomt van u incasseren door onze Verwerker op te dragen om een dergelijk bedrag (i) af te trekken van bedragen die zijn geïncasseerd bij uw Klanten; of (ii) van het reserveringsbedrag; of (iii) door debitering van uw bankrekening, creditcard of een andere betaalmethode die door ons wordt verstrekt in verband met uw Wix-abonnement.

5. Verantwoordelijkheid voor Gebruikersactiviteit, producten en Klanten

5.1 Verantwoordelijkheid voor klanten en Transacties.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle Transacties tussen een Gebruiker en de Klanten van die Gebruiker. De Gebruiker heeft als enige, exclusieve en volledige verantwoordelijkheid met betrekking tot de relatie tussen hem/haar en zijn/haar Klanten. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het oplossen van Klantondersteuningsproblemen met zijn/haar klanten en moet Wix (en enige andere derde partij) volledig vrijstellen van alle verantwoordelijkheden met betrekking tot de Klanten en/of de Gebruikersproducten.

Gebruiker stemt ermee in dat (i) Gebruiker de verkoper is en alle verantwoordelijkheden van een handelaar op grond van het Bedrijfsregelement met betrekking tot elke Transactie op zich neemt, (ii) tussen Gebruiker en Wix, Gebruiker verantwoordelijk en aansprakelijk is voor alle kosten, inclusief vergoedingen, terugboekingen, terugbetalingen, boetes of toeslagen, die voortvloeien uit het gebruik van Wix Payments door de Gebruiker, en (iii) in het geval Wix een dergelijk bedrag aan de Verwerker of een andere derde namens de Gebruiker betaalt, zal de Gebruiker, na kennisgeving van Wix van een dergelijke betaling, de betaling van een dergelijk bedrag onmiddellijk terugstorten naar Wix op de door Wix aangegeven wijze. "Bedrijfsregelement" betekent de statuten, operationele voorschriften, algemene voorwaarden, regels, richtlijnen, beleid en procedures van elke kaartassociatie of betalingsnetwerk dat gebruikt wordt om een Transactie te verwerken, of van toepassing is op elke betaalmethode die wordt gebruikt om een Transactie te maken via Wix Payments. Het voorgaande kan derhalve van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Gebruiker gaat er verder mee akkoord dat (a) Gebruiker aansprakelijk is voor alle verliezen die Wix of de Verwerker lijdt ten gevolge van ongeautoriseerd, frauduleus, onjuist of verkeerd gebruik van Wix Payments door Klanten van Gebruikers, gebruikers of werknemers van Gebruikers, agenten, vertegenwoordigers of aannemers, en (b) Wix is niet aansprakelijk voor enige handeling of nalatigheid van de Verwerker.

#ZoMakkelijkIsHet

U bent de enige die verantwoordelijk is voor elke transactie tussen u en uw klanten, inclusief alles met betrekking tot het oplossen van problemen met klantenondersteuning.

U stemt ermee in dat u de handelaar bent in een Transactie die door u wordt uitgevoerd en dat u alle aansprakelijkheden op grond van het Bedrijfsregelement aanvaardt.

U bent aansprakelijk voor de verliezen van Wix (of Verwerker) als gevolg van ongeautoriseerd, frauduleus, onjuist of verkeerd gebruik van onze service door u of uw klanten.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige handeling of nalaten van onze Verwerker.

5.2 Verantwoordelijkheid voor Gebruikersplatform en Gebruikersproducten.

De Gebruiker heeft de enige, exclusieve en volledige verantwoordelijkheid voor: (a) de inhoud van de website of het e-commerceplatform van de Gebruiker, inclusief de publiciteit, tekst en de afbeeldingen die op de website van die Gebruiker worden gepresenteerd; (b) (b) de levering en de kwaliteit van alle Gebruikersproducten en/of diensten die de Gebruiker aan de Klanten aanbiedt, met inbegrip van alle verzendingsregelingen en de naleving van de regels en andere van toepassing zijnde exportwetten in de Verinigde Staten; (c) alle verplichtingen die voortvloeien uit de transacties, inclusief, maar niet beperkt tot, alle toepasselijke wettelijke en reglementaire verplichtingen, waaronder verplichtingen uit hoofde van de wetgeving inzake consumentenbescherming, verplichtingen met betrekking tot terugkerende transacties en verplichtingen krachtens het Bedrijfsregelement; (d) afhandeling van klachten van Klanten van de Gebruiker; (e) naleving van de data-veiligheidsnormen voor de betaalkaartindustrie ("PCI-DSS") en de betalingsapplicatie voor gegevensbeveiligingsnormen ("PA-DSS"), en eventuele opvolgers van normen of vereisten; en (f) naleving van OFAC-sanctieprogramma's en de uitvoering van OFAC en speciaal aangewezen nationale controles met betrekking tot haar Klanten. Wix verwerpt alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid in verband met het voorgaande en kan verder worden vereist om bepaalde rapporten met betrekking tot de Transacties aan de belastingautoriteiten te overhandigen.

#ZoMakkelijkIsHet

U bent als enige verantwoordelijk voor de inhoud van uw website, de levering en kwaliteit van producten en diensten, alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit Transacties, de behandeling van klachten van uw klanten en naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.

5.3 Gebruikersvertegenwoordiging, garanties en verplichtingen.

U garandeert hierbij, vertegenwoordigt en verbindt zich ertoe dat: (a) u meerderjarig bent in uw rechtsgebied en de wettelijke bevoegdheid heeft om deze Servicevoorwaarden aan te gaan en om een bindende overeenkomst te vormen, voor uzelf of namens de rechtspersoon die u vertegenwoordigt; (b) u bent gemachtigd om zaken te doen in de rechtsgebieden waarin u actief bent; (c) u bent geen ingezetene van een land dat door de Verenigde Staten onder embargo is, noch wordt u genoemd in de lijst met speciaal aangewezen staatsburgers van het ministerie van Financiën of enige andere toepasselijke handelsstrafreglementering (“Beperkte Personen”); (d) u doet zaken vanuit de Verenigde Staten; en (h) u zult Wix Payments niet gebruiken voor enig frauduleus of illegaal doel. Deze verklaringen, garanties en verplichtingen blijven juist, geldig en van kracht gedurende uw gebruik van Wix Payments. U stemt er hiermee mee in om Wix onmiddellijk bij te werken nadat er een wijziging heeft plaatsgevonden zodat de nauwkeurigheid van de bovenstaande verklaringen en garanties niet in het geding komen.

#ZoMakkelijkIsHet

U verklaart en garandeert dat (i) u juridisch in aanmerking komt en geautoriseerd bent, (ii) u gemachtigd bent om zaken te doen; (iii) u zaken doet in de VS; (iv) u de services niet zult gebruiken voor illegale doeleinden.

5.4 Verplichtingen ten aanzien van betalingsnetwerken.

Naast het voorgaande, (i) zult u handelen in overeenstemming met de instructies van Wix met betrekking tot het gebruik van de netwerken van betalingsnetwerken (zoals Visa en MasterCard; "Betalingsnetwerken") op uw website; (ii) u erkent dat elk Betalingsnetwerk de enige en exclusieve eigenaar van zijn merken is en dat u ermee instemt om de eigendommen van hun merken om welke reden dan ook niet te betwisten; en (iii) u erkent dat elk Betalingsnetwerk het recht heeft om enige bepaling van zijn regels af te dwingen en om u en/of Wix te verbieden zich in te laten met gedragingen waarvan het betalingsnetwerk meent dat het kan schaden of een risico voor schade kan opleveren, waaronder reputatieschade, of die de integriteit van het uitwisselingssysteem, vertrouwelijkheidsinformatie van het betalingsnetwerk of beide kan aantaste.

#ZoMakkelijkIsHet

Ten aanzien van de Betalingsnetwerken (zoals Visa en MasterCard), bent u verplicht om te voldoen aan bepaalde verplichtingen.

5.5 Schadeloosstelling.

De gebruiker zal Wix, zijn gelieerde ondernemingen en elk van hun respectieve zekerheden, functionarissen, directeurs, agenten, werknemers, ouders en dochterondernemingen, (elk, een "Wix-partij"), vrijwaren van en verdedigen tegen enigerlei aansprakelijkheid, schadevergoeding, kosten of uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven, voor elke claim of eis van een derde partij, inclusief elke actie die is ingesteld, of vergoeding of boete, opgelegd door een regelgevende instantie (elk een "Claim") die voortkomt uit of gerelateerd aan: (i) schending door de Gebruiker van enige vertegenwoordiging, garantie, convenant of verplichting onder deze Servicevoorwaarden; (ii) grove nalatigheid, fraude of opzettelijk wangedrag door de Gebruiker of een van zijn functionarissen, directeuren, werknemers, vertegenwoordigers, dienstverleners, of een van hun respectieve functionarissen, directeurs en werknemers; (iii) alle acties die door Wix of zijn service providers worden ondernomen in overeenstemming met of te goeder trouw op basis van informatie of instructies verstrekt door de Gebruiker of een van zijn agenten of vertegenwoordigers; (iv) enige claim van een Klant, of enige verplichting die een Gebruiker of een andere derde verschuldigd is door de Gebruiker, of een derde partij die door de Gebruiker wordt behouden; en (v) enige daadwerkelijke of vermeende inbreuk op of verduistering van intellectuele eigendomsrechten van een derde door de Gebruiker. De Gebruiker zal geen schikking treffen in wat voor claim dan ook tegen een Wix-Partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Wix-Partij.

#ZoMakkelijkIsHet

U zult ons schadeloos stellen voor alle schade en kosten die Wix lijdt als gevolg van uw niet-nakoming van verplichtingen of onrechtmatige handelingen.

Servicekosten; vereffening.

6.1 Servicekosten.

Uw gebruik van Wix Payments is afhankelijk van uw betaling van de vergoedingen en kosten zoals uiteengezet in het schema op de Wix-Website ("Servicekosten"), dat hierbij door verwijzing wordt opgenomen en van tijd tot tijd aangepast of gewijzigd kan worden. Wix zal u voorafgaand aan elke wijziging of aanpassing van de servicekosten hiervan op de hoogte stellen.

6.2 Betaling van servicekosten.

#ZoMakkelijkIsHet

Uw gebruik van Wix Payments is afhankelijk van uw betaling van bepaalde servicekosten, die in mindering worden gebracht op de bedragen die namens uw klanten worden geïncasseerd.

De servicekosten worden in mindering gebracht op de bedragen die namens u zijn geïncasseerd bij uw Klanten, zodat, onder voorbehoud van de andere bepalingen in deze voorwaarden, het Netto Transactiebedrag door de Verwerker beschikbaar wordt gesteld op uw Gebruikersbankrekening.  De term 'Netto Transactiebedrag' zoals hierin gebruikt, betekent het totale bedrag dat door een Klant aan de Gebruiker in een Transactie is betaald, minus alle toepasselijke servicekosten.

6.3 Vereffening van het Netto Transactiebedrag.

Alle aan u te betalen Netto Transactiebedragen ("Vereffeningsbedragen"), welke onderhevig zijn aan de andere bepalingen in de voorwaarden, worden overgeschreven naar uw Gebruikersbankrekening (na aftrek van terugvorderingen en elk ander bedrag dat de Gebruiker aan Wix of de Verwerker verschuldigd is, of anderszins afgetrokken overeenkomstig naar de voorwaarden hiervan), nadat dergelijke bedragen beschikbaar zijn voor vereffening en in overeenstemming zijn met het afwikkelingsschema. Als de verrekeningsdatum een feestdag is of een dag waarop de desbetreffende banken niet actief zijn, wordt de vereffening uitgevoerd op de eerste daaropvolgende werkdag waarop ze zijn geopend voor zakelijke doeleinden. Vereffeningsbedragen worden alleen aan u uitbetaald als uw Gebruikersbetaalaccount actief is en volledig voldoet aan deze Servicevoorwaarden en de Verwerkersvoorwaarden.

#ZoMakkelijkIsHet

The net amounts payable to you will be transferred to your bank account in accordance with the settlement schedule.

6.4 Betalingsdashboard.

Gebruikers kunnen hun saldo en de vereffeningsbedragen die hen verschuldigd zijn bekijken via het Wix Payments dashboard zoals beschikbaar op de Wix-Website ("betalingsdashboard"). Wix verwerpt alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of beschikbaarheid van dergelijke informatie. Tenzij de wet anders vereist, is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor het waarborgen van de correctheid van de bedragen die worden weergegeven in het betalingsdashboard en de ontvangen vereffeningsbedragen. In geval van verschillen tussen het betalingsdashboard en de Transacties, dient de Gebruiker Wix onmiddellijk op de hoogte te stellen, die samen zal werken met de Verwerker om de kwestie te onderzoeken en commercieel redelijke inspanningen te ondernemen om eventuele verschillen op te lossen. De Gebruiker zal in verband met een dergelijk onderzoek, de dergelijke informatie en assistentie onmiddellijk aan Wix verstrekken.  Wix is niet verantwoordelijk voor enige handeling of nalatigheid van de verwerker, een van zijn dienstverleners of partners, of enige financiële instelling, met betrekking tot de afwikkeling ervan

#ZoMakkelijkIsHet

U kunt uw saldo controleren via uw Wix Payments dashboard. Als u van mening bent dat dergelijke gegevens niet kloppen, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen en zullen we samenwerken met onze Verwerker om de kwestie te onderzoeken.

6.5 Betwiste vereffeningen.

Alle geschillen met betrekking tot vereffeningsbedragen dienen schriftelijk door de Gebruiker te worden ingediend bij Wix, binnen 90 dagen na de datum van vereffening. Geschillen of klachten van een Gebruiker worden na het verstrijken van 90 dagen niet meer aanvaard en de afwikkeling van de betreffende Transactie zal onherroepelijk, onomkeerbaar en definitief worden na deze periode.

#ZoMakkelijkIsHet

Alle betwistingen die u heeft met betrekking tot het vereffeningsbedrag moeten binnen 90 dagen na de datum van de vereffening bij ons worden ingediend.

6.6 Achterhouden; verrekeningsrecht.

Wix heeft het recht om de Verwerker de gehele of een deel van de vereffeningsbedragen die verschuldigd zijn aan een Gebruiker vast te houden en/of te verrekenen om de uitvoering van de verplichtingen van die Gebruiker onder een van de Wix-Voorwaarden, de Verwerkersvoorwaarden en/of alle toepasselijke voorschriften of beleidsregels (inclusief het beleid van creditcardmaatschappijen).

#ZoMakkelijkIsHet

We hebben het recht om onze Verwerker op te dragen om bedragen die aan u verschuldigd zijn vast te houden of te verrekenen om te voldoen aan uw verplichtingen jegens ons, onze Verwerker of toepasselijke regels of beleidsregels.

7. Transactie annulering

7.1 Verantwoordelijkheid.

Gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de Transacties die door hen worden uitgevoerd, inclusief met betrekking tot terugboekingen of terugbetalingen van Transacties (een "b") en zijn aansprakelijk voor Wix voor het bedrag van de Transactie annulering en alle gerelateerde kosten, boetes, servicekosten en toeslagen ("terugboekingskosten") verbonden aan een transactie annulering en Wix (en een van de leveranciers van Wix Payments) heeft het recht om het bedrag van de transactie annulering en terugboekingskosten in mindering te brengen op de vereffeningsbedragen die verschuldigd zijn aan die Gebruiker, in overeenstemming met sectie 4.4 hierboven.  Als Wix niet in staat is om de bedragen af te trekken of anderszins dergelijk bedrag te innen in overeenstemming met sectie 4.4, moet de Gebruiker het bedrag van de Transactie annulering en terugboekingskosten direct na Wix‘ eerste kennisgeving betalen. Alle Transactie annuleringen moeten via Wix Payments worden gedaan en kunnen de betaling van bepaalde servicekosten vereisen zoals uiteengezet op de website.

#ZoMakkelijkIsHet

U bent exclusief verantwoordelijk voor uw transacties, inclusief met betrekking tot terugboekingen of terugbetalingen en eventuele afgeleide kosten daarvan, en we behouden het recht om dergelijke bedragen af te trekken van eventuele vereffeningsbedragen die aan u zijn verschuldigd. Als we dergelijke bedragen niet in mindering kunnen brengen, bent u verplicht om ons die bedragen direct na ons eerste verzoek te betalen.

7.2 Transactieverslag.

Tenzij anderszins vereist wordt door de wet, is de Gebruiker als enige verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn Transactieverslag en andere gegevens die zijn gekoppeld aan de Gebruiker betalingsrekening in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

#ZoMakkelijkIsHet

Het is uw verantwoordelijkheid om Transactiegegevens en alle gerelateerde gegevens bij te houden.

7.3 Verstrekking van informatie.

Om Wix in staat te stellen geschillen met betrekking tot annuleringen van Transacties te behandelen, zijn gebruikers verplicht om Wix alle informatie en documentatie te verstrekken met betrekking tot elke Transactie (inclusief juridische kopieën van de verkoopbevestigingen), zoals gevraagd door Wix, en binnen een termijn van 3 dagen na het verzoek. Indien dergelijke informatie en documentatie niet binnen deze periode van 3 dagen worden verstrekt, kan dit leiden tot inhouding van vereffeningsbedragen en/of verdere actie door Wix en/of de Verwerker.

In geval van betwisting bent u verplicht om ons alle informatie en documentatie over dergelijke transacties te verstrekken binnen de gestelde termijn.

7.4 Niet-uitvoering van Transacties.

Transacties kunnen niet worden verwerkt of kunnen naar goeddunken van Wix op elk moment worden geannuleerd, in een van de volgende gevallen: (i) bij verificatie van onregelmatigheden en/of omstandigheden die worden gekenmerkt als frauduleuze Transacties; (ii) niet-erkenning van de Transactie door de Klant op grond van vermoedelijke fraude; of (iii) niet-naleving, door Gebruiker, van de Wix-Voorwaarden, de Verwerkersvoorwaarden en/of enige toepasselijke wet- of regelgeving.

#ZoMakkelijkIsHet

We kunnen een transactie naar eigen goeddunken en op elk moment annuleren of niet verwerken, zoals bij vermoedelijke fraude of het niet-naleven van onze voorwaarden of de voorwaarden van onze Verwerker.

7.5 Terugbetalingen.

De Gebruiker draagt alle kosten en uitgaven die verband houden met of voortvloeien uit een terugbetaling. Voor het doel hiervan, betekent "Terugbetaling" een Transactie annulering die wordt geïnitieerd door de Gebruiker en die resulteert in de terugbetaling van de Klant van de bedragen die in een dergelijke transactie zijn betaald. Een Terugbetaling van een Transactie is afhankelijk van het bestaan van een voldoende saldo in de Gebruiker betalingsrekening, zodat het mogelijk is om het terugbetaalde bedrag te verrekenen met vereffingsbedragen. In geval van onvoldoende saldo in het Gebruikerbetalingsaccount, neemt de Gebruiker voor eigen rekening (en risico) genoegen met de goedgekeurde terugbetaling. Wix en Verwerker hebben het recht geld te storten op de Gebruiker betalingsrekening en/of het bijbehorende terugbetalingsbedrag af te trekken van de Gebruiker vereffeningsbedragen zoals vereist wordt voor het verwerken en betalen van terugbetalingen.

#ZoMakkelijkIsHet

U draagt alle kosten en uitgaven in verband met enige terugbetaling.

8. Beperking van de aansprakelijkheid; garantiedisclaimer

NOCH WIX, NOCH DE VERWERKER (NOCH ENIGE ANDERE PARTIJ DIE MEDEWERKERING VERLEENT AAN  WIX PAYMENTS) ZAL VERANTWOORDELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE FOUTEN, VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN IN WIX PAYMENTS, DIE HET GEVOLG ZIJN VAN ENIGE FOUT VAN DE WIX-WEBSITE, HET WIX BETALINGSSYSTEEM, OVERMACHT, EN DERGELIJKE FOUTEN, VERTRAGINGEN OF ONDERBREKINGEN ALS GEVOLG VAN BEPERKINGEN DIE OPGELEGD ZIJN DOOR DE OVERHEID OF TELECOMMUNICATIE SERVICE, OF ALS GEVOLG VAN MISBRUIK VAN WIX PAYMENTS DOOR GEBRUIKERS. HET VOORGAANDE GELDT NAAST DE BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID ZOALS BESCHREVEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WIX.

 

DE SERVICES VAN WIX PAYMENTS WORDEN ALS ZODANIG VERSTREKT, ZONDER ENIGE GARANTIE.  WIX EN HAAR AGENTEN, PARTNERS EN DIENSTVERLENERS WIJZEN HIERBIJ ALLE ANDERE ALGEMENE VOORWAARDEN EN GARANTIES VAN DE HAND, EXPLICIET, IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT OF DIE VOORTVLOEIEN UIT DEZE SERVICEVOORWAARDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE IMPLICIETE VOORWAARDEN EN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-OVERTREDINGEN.

Voor de toepassing van artikel 8, verwijst de uitdrukking 'OVERMACHT' naar de gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Wix, zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden.

#ZoMakkelijkIsHet

Noch wij, noch onze Verwerker zijn verantwoordelijk voor eventuele fouten, vertragingen of onderbrekingen in Wix Payments en we geven geen garanties met betrekking tot onze services, inclusief hun kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid, compatibiliteit en voorwaarden.

9. Termijn en beëindiging

9.1 Termijn.

De uitwerking van deze Servicevoorwaarden begint op de datum waarop u ze accepteert en blijft van kracht zolang u Wix Payments gebruikt of totdat volgens deze bepalingen de beëindiging van deze servicevoorwaarden van kracht is.

9.2 Beëindiging.

U kunt deze Servicevoorwaarden beëindigen door uw Wix Payments account te allen tijde te deactiveren (volgens de instructies op de Wix-Website). Zonder af te wijken van enig ander recht dat het heeft, inclusief het recht om uw gebruik van Wix Payments zoals hierboven uiteengezet te annuleren of op te schorten, kan Wix deze Servicevoorwaarden beëindigen en uw gebruik van Wix Payments op elk gewenst moment, om welke reden dan ook, stopzetten door middel van een kennisgeving aan u te verstrekken.

#ZoMakkelijkIsHet

Zolang u Wix Payments gebruikt, zijn deze Wix-Voorwaarden van toepassing. U kunt uw acceptatie van deze voorwaarden beëindigen door uw account op elk gewenst moment te deactiveren.

Wix heeft het recht om uw gebruik van Wix Payments op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen en stop te zetten, met ingang van het moment waarop u een kennisgeving ontvangt.

9.3 Uitwerking van de beëindiging.

Bij beëindiging: (i) dient u onmiddellijk uw gebruik van Wix Payments te staken; (ii) behoudt Wix zich het recht (maar is niet verplicht) om al uw Transactie informatie en accountgegevens die zijn opgeslagen op zijn servers te verwijderen, en (iii) is Wix niet aansprakelijk jegens u voor compensatie, terugbetaling of schade in verband met uw gebruik van Wix Payments, of elke beëindiging of opschorting van dergelijk gebruik of verwijdering van uw informatie. De beëindiging van deze Servicevoorwaarden, om welke reden dan ook, ontslaat u niet van enige schulden of betalingsverplichtingen jegens Wix onder deze Servicevoorwaarden en de bepalingen van alle secties die relevant zijn voor die periode na de opzegging, inclusief de bepalingen van sectie 4.4 zal een dergelijke beëindiging overleven en Wix en de Verwerker kunnen bedragen inhouden die op uw account zijn vastgehouden, voor zover nodig voor het afdwingen van dergelijke verplichtingen.

Na beëindiging zult u stoppen met het gebruik van de diensten; Wix kan uw transactiegegevens verwijderen en Wix is niet aansprakelijk jegens u. U blijft verplicht om openstaande bedragen te betalen

10. Veranderingen en updates

Wix kan Wix Payments (of enige kenmerken daarvan of prijzen die daarop van toepassing zijn) wijzigen, opschorten of beëindigen en/of de Wix-Voorwaarden wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment en op elke manier. Als dergelijke wijzigingen gepaard gaan met de betaling van extra servicekosten, zullen we een kennisgeving van een dergelijke wijziging aan alle Gebruikers verstrekken in overeenstemming met de servicevoorwaarden.  Als een Gebruiker niet instemt met een dergelijke wijziging, moet die Gebruiker stoppen met het gebruik van Wix Payments.

#ZoMakkelijkIsHet

We kunnen op elk moment wijzigingen aanbrengen in onze services of deze voorwaarden. Als dergelijke wijzigingen gepaard gaan met de betaling van extra servicekosten, zullen we u een kennisgeving sturen. Als u niet akkoord gaat met een dergelijke wijziging, moet u stoppen met het gebruik van Wix Payments.

11. Geschillenregeling, bindende arbitrage en afstand van juryrecht

11.1 Informele geschillenbeslechting.

Wix wil een geschil oplossen zonder een formele rechtszaak. Voordat u een zaak indient, gaat u ermee akkoord dat u contact opneemt met Wix en probeert u uw zorgen informeel op te lossen door een e-mail te sturen naar payments-resolution@wix.com. Wix neemt per e-mail contact met u op en probeert uw probleem op te lossen. Als Wix het probleem niet binnen 30 dagen na ontvangst van uw e-mail heeft opgelost, kan u of Wix een procedure starten

#ZoMakkelijkIsHet

U stemt ermee in om informele oplossingen te zoeken voor eventuele problemen en geschillen door contact op te nemen met Wix en om daarmee om een oplossing te vragen.

11.2 Verplichte arbitrage.

U GAAT AKKOORD MET DE VOLGENDE VERPLICHTE ARBITRAGEBEPALINGEN:

(i) We zijn het erover eens om te arbitreren.

En Wix komen overeen om eventuele claims met betrekking tot deze Servicevoorwaarden of Wix Payments op te lossen door middel van definitieve en bindende arbitrage door één enkele arbiter, behalve zoals uiteengezet onder 'uitzonderingen op overeenkomst tot arbitrage' hieronder. Dit omvat geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie of toepassing van deze sectie "verplichte arbitragevoorschriften", inclusief de afdwingbaarheid, herroepbaarheid of geldigheid ervan.

(ii) Afmelden van overeenkomst om te arbitreren.

Je kunt deze overeenkomst afwijzen om te bemiddelen door een e-mail te sturen naar arb-optout@wix.com binnen 30 dagen na goedkeuring voor Wix Payments.

(iii) Arbitrageprocedures.

We zijn het er beiden over eens dat de American Arbitration Association ("AAA") de arbitrage zal uitvoeren volgens haar commerciële arbitrageregels en de aanvullende procedures voor consumentgerelateerde geschillen. De arbitrage wordt gehouden in het graafschap van de Verenigde Staten waar u woont of werkt, in San Francisco County, Californië of op een andere locatie waarmee wij instemmen.

(iv) Arbitragekosten en incentives.

De AAA-regels zullen de betaling van alle arbitragekosten regelen. Wix zal alle arbitragekosten betalen voor individuele arbitrage voor claims van minder dan $25.000. Als u een arbitrale uitspraak ontvangt die gunstiger is dan een aanbieding die we doen om de claim op te lossen, zullen we u $1.000 extra betalen. Wix zal niet naar honoraria en kosten van advocaten zoeken in arbitrage, tenzij de arbiter vaststelt dat uw claim lichtzinnig is.

(v) Uitzonderingen op overeenkomst om te arbitreren.

U of Wix kunnen claims indienen, als ze in aanmerking komen, bij een rechtbank voor geringe vorderingen in San Francisco County, Californië of een van de staten in de Verenigde Staten waar u woont of werkt. Elk van de partijen kan een rechtszaak aanspannen om een ongeoorloofd gebruik of misbruik van Wix Payments of inbreuk op intellectuele eigendommen (bijvoorbeeld handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of patentrechten) te stoppen zonder eerst arbitrage of informele beslechting van geschillen te hebben aangespannen proces zoals hierboven beschreven. Als blijkt dat de overeenkomst om te arbitreren niet op u of uw claim van toepassing is, gaat u akkoord met de exclusieve jurisdictie van de nationale en federale rechtbanken in San Francisco County, Californië om uw claim op te lossen.

#ZoMakkelijkIsHet

Jij en Wix komen overeen om eventuele geschillen op te lossen door middel van een definitieve en bindende arbitrage door een enkele arbiter.

#ZoMakkelijkIsHet

U kunt deze toestemming voor bindende arbitrage weigeren door ons binnen 30 dagen na uw goedkeuring voor Wix Payments per e-mail op de hoogte te stellen.

#ZoMakkelijkIsHet

De American Arbitration Association zal de arbitrage volgens haar regels beheren en de arbitrage zal worden gehouden in de provincie waar u woont of werkt, in San Francisco County, Californië, of op een andere locatie waarmee wij instemmen.

#ZoMakkelijkIsHet

We zullen alle arbitragekosten voor individuele arbitrage betalen voor claims van minder dan $25.000. Als u een arbitrage-uitspraak ontvangt die gunstiger is dan een aanbieding die wij hebben gedaan, betalen wij u $1.000 extra. We zullen geen honoraria en kosten van advocaten zoeken, tenzij de arbiter vaststelt dat uw claim lichtzinnig is.

#ZoMakkelijkIsHet

Ondanks onze toestemming om te arbitreren, kan een ieder van ons bepaalde vorderingen doen die gelden bij rechtbanken voor kleine schadevergoedingen in San Francisco County, Californië, of elk Amerikaans land waar u woont of werkt. Elk van beide partijen kan een rechtszaak uitsluitend voor een voorlopige voorziening instellen zonder eerst arbitrage aan te spannen.

Als onze overeenkomst tot arbitrage niet van toepassing is, gaat u akkoord met de exclusieve jurisdictie van de nationale en federale rechtbanken in San Francisco County, Californië.

11.3 GEEN KLASSEACTIES.

U kunt geschillen alleen met ons op individuele basis oplossen en mag geen eis als eiser of klaslid in een collectieve, geconsolideerde of representatieve actie indienen. Klasse-arbitrages, klasseacties, privéadvocaten en consolidatie met andere arbitrages zijn uitdrukkelijk niet toegestaan. Als deze specifieke paragraaf niet-afdwingbaar of anderszins ongeldig wordt verklaard, wordt het geheel van deze sectie "verplichte arbitragevoorwaarden" ongeldig verklaard

#ZoMakkelijkIsHet

U mag geen eis indienen als eiser of klaslid in een collectieve, geconsolideerde of representatieve actie.

12. Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden en Wix Payments worden beheerst door de wetgeving van Californië, met uitzondering van de beginselen van het conflictenrecht.

#ZoMakkelijkIsHet

De wet van Californië overziet over deze Servicevoorwaarden en Wix Payments.

13. Toewijzing

Behoudens naleving van alle toepasselijke Bedrijfsregelement, kan Wix zijn rechten en/of verplichtingen hieronder toewijzen en/of eigendomsrechten in Wix Payments overdragen aan een derde partij zonder uw toestemming. Bij een dergelijke toewijzing zal Wix u een kennisgeving sturen.

#ZoMakkelijkIsHet

We kunnen onze rechten en plichten overdragen aan andere partijen. We zullen u een kennisgeving sturen als we dit doen.

14. Mededelingen

Alle kennisgevingen die door Wix hieronder of in verband met uw registratie of gebruik van Wix Payments worden gedaan, worden verstrekt overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Wix.

#ZoMakkelijkIsHet

We kunnen u mededelingen doen via onze diensten, per e-mail of via andere contactmiddelen die u ons hebt verstrekt.

15. Opbouw

De koppen, bijschriften, kopteksten, voetteksten en versienummers in deze Servicevoorwaarden zijn uitsluitend voor het gemak ingevoegd en hebben geen invloed op de betekenis of interpretatie van deze Servicevoorwaarden.  Het enkelvoud omvat het meervoud en het meervoud omvat het enkelvoud. Alle verwijzingen naar 'hierin', 'hieronder', 'hierboven' of soortgelijke woorden verwijzen naar deze Servicevoorwaarden als geheel en niet naar een specifieke sectie, subsectie of clausule die is opgenomen in deze Servicevoorwaarden. De termen "inclusief" en "omvatten" zijn niet beperkend.  Verwijzing naar enige andere voorwaarden, overeenkomsten of ander documenten omvat alle toegestane wijzigingen, aanvullingen, aanpassingen en vervangingen.

Deze Servicevoorwaarden zijn geschreven in het Engels en voor uw gemak vertaald in andere talen. U kunt andere taalversies bekijken door de taalinstellingen van uw Wix website te wijzigen. Als een vertaalde (niet-Engelse) versie van deze Servicevoorwaarden op enigerlei in conflict is met de Engelse versie, wordt de Engelse versie als doorslaggevend beschouwd.

#ZoMakkelijkIsHet

Alleen de linkerkolom is juridisch bindend (deze #ZoMakkelijkIsHet kolom is alleen voor de duidelijkheid). Als we verwijzen naar 'hierin', verwijzen we bijvoorbeeld naar deze Servicevoorwaarden als een geheel en de term 'omvatten' is niet beperkt.

bottom of page