top of page

Transparantierapport

Transparantie is een essentieel element inzake vertrouwen.

Om deze reden is Wix begonnen met het publiceren van een jaarlijks "Transparantierapport" met relevante informatie over verzoeken van de overheid en andere legitieme verzoeken om gegevens van onze gebruikers.

 

Zoals uiteengezet in het Wix-privacybeleid kunnen we de informatie van onze gebruikers bekend maken of er anderszins toegang toe verlenen in overeenstemming met een juridisch middel zoals een dagvaarding, gerechtelijke procedure, huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving indien we te goeder trouw de overtuiging hebben dat de wet ons daartoe verplicht, met of zonder kennisgeving aan u.

Wix ontvangt verzoeken om verschillende categorieën gegevens over zijn gebruikers van Amerikaanse en buitenlandse regeringen, rechtbanken en degenen die betrokken zijn bij civiele rechtszaken. We zijn er sterk van overtuigd dat we onze verantwoordelijkheid om het recht op privacy van onze klanten te respecteren in balans moeten houden met betrekking tot onze wettelijke verplichtingen om klantgegevens vrij te geven.


Bij het reageren op een verzoek van de overheid of een ander legitiem verzoek zal Wix de rechtsgeldigheid ervan nagaan, en indien vereist om hieraan gevolg te geven middels het vrijgeven van gebruikersgegevens zal zij reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving (inclusief de Amerikaanse federale Stored Communications Act) [Wet inzake Opgeslagen Communicatie], en zal zij zo nauwkeurig mogelijk reageren op het specifieke verzoek.

Wettelijke Amerikaanse procesvoorschriften

  • We maken accountgegevens uitsluitend bekend in overeenstemming met onze servicevoorwaarden en de toepasselijke wetgeving, inclusief de federale Stored Communications Act ("SCA"), 18 U.S.C. Secties 2701-2712. Volgens de Amerikaanse wet:

○​

Voor de bekendmaking van basisgegevens van abonnees is een geldige dagvaarding in verband met een officieel strafrechtelijk onderzoek vereist  (gedefinieerd in 18 U.S.C. Sectie 2703(c)(2)), die kan bestaan uit: naam, duur van de dienst, creditcardgegevens, e-mailadres(sen) en een recent IP-adres voor het inloggen/uitloggen, indien beschikbaar.

○​

Een gerechtelijk bevel uitgevaardigd onder 18 U.S.C. Sectie 2703(d) is vereist om de bekendmaking van bepaalde data of andere informatie met betrekking tot het account af te dwingen, exclusief de inhoud van communicatie, die koppen van berichten en IP-adressen kan bevatten, naast de hierboven genoemde basisgegevens van abonnees.

○​

Er is een huiszoekingsbevel dat is uitgevaardigd volgens de procedures die zijn beschreven in de Federale Regels voor Strafvordering of gelijkwaardige procedures van het staatsbevel bij het aantonen van een waarschijnlijke oorzaak vereist om de bekendmaking van de opgeslagen inhoud van een account af te dwingen, waaronder mogelijk berichten, foto's, video's, tijdlijnen berichten en locatiegegevens.

Wettelijke internationale procesvoorschriften

We maken accountgegevens uitsluitend bekend in overeenstemming met onze servicevoorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Wetshandhavingsinstanties zijn verplicht om ons een verzoek te sturen met een beëdigde vertaling naar het Engels, voorzien van de juridische basis voor het verzoek, zoals uiteengezet in de lokale regelgeving.

 

Noodverzoeken

In verband met situaties met dreigend letsel, risico op overlijden of ernstig lichamelijk letsel van een persoon, die onmiddellijke bekendmaking van informatie vereisen, kan een wetshandhavingsfunctionaris een verzoek indienen via abuse@wix.com. Opmerking: We beoordelen of reageren niet op verzoeken die zijn ingediend door niet-wetshandhavingsfunctionarissen. Personen die zich bewust zijn van een noodsituatie dienen onmiddellijk en rechtstreeks contact op te nemen met de plaatselijke politie.

 

Veiligheid van kinderen

We rapporteren alle duidelijke gevallen van uitbuiting van kinderen die op onze site verschijnen, waar ook ter wereld, aan het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) [Nationale Centrum voor Vermiste en Uitgebuite Kinderen], inclusief de inhoud die onder onze aandacht is gebracht door verzoeken van de overheid. NCMEC coördineert dit met het International Centre for Missing and Exploited Children en wetshandhavingsinstanties van over de hele wereld. 


Om extra transparantie te bieden over het soort informatie dat Wix kan verstrekken hebben we de soorten verzoeken die we ontvangen uitgesplitst evenals de benodigde juridische procedure voordat we bepaalde soorten informatie verstrekken. We beoordelen elk verzoek en zorgen ervoor dat het wettig is voordat we met gegevens reageren.

Transparantierapport - 2021

 

De periode voor het Transparantieverslag is van 1 januari tot en met 21 december voor het betreffende jaar

*Het rapport voor de periode 2021 wordt uitgebracht in januari 2022

 

 

Hoe dient een gegevensverzoek te worden ingediend?

Volgens ons beleid met betrekking tot het bewaren/verstrekken van informatie over onze gebruikers, dat door ons wordt bewaard en in overeenstemming met ons privacybeleid en de wet- en regelgeving die van toepassing is op de activiteiten van Wix.com, bewaren/verstrekken we dergelijke informatie alleen in overeenstemming met een officieel verzoek (rechterlijk bevel of een ingebrekestelling van een wetshandhavingsinstantie). Daarom vragen wij u, voor alle informatie waarvan u wilt dat wij die bewaren/bekendmaken, ons een officieel verzoek te verstrekken met een volledige en uitgebreide beschrijving van wat we moeten bewaren/verstrekken (inclusief het specifieke URL-adres) samen met de wettelijke basis voor dergelijke verzoek.

U kunt ons het verzoek per post of per e-mail doen toekomen via een van de volgende contactadressen:

1. United States:
500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.

2. Israel:

40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel, 6701101

 

3. E-mail: legal@wix.com

bottom of page