Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
online winkel
Reserveringen
events
pop-up
Under Construction Page
Door MarketPushApps
7 dagen gratis proberen

Under Construction Page

Door MarketPushApps
Easily add a Coming Soon Page on your Site
4.0 (1)
7 dagen gratis proberen

Under Construction Page overzicht

    Diverse Template Selection: Choose from 11 unique template variations to create a visually striking "Coming Soon" or "Under Construction" page that perfectly aligns with your site's style and message.
    Site Launch Countdown Timer: Build anticipation with a countdown timer that dynamically displays the time remaining until your site's grand reveal. Keep your audience engaged and excited about the upcoming launch.
    Email Capture with Customizable Forms: Effortlessly grow your audience by capturing emails through customizable subscription forms. Tailor every aspect, from form fields to visuals, ensuring a seamless integration with your brand.
    Social Media Integration: Expand your online presence effortlessly by adding your social network links to the "Coming Soon" page. Connect with your audience even before the site launch, fostering engagement and building a community.
"Under Construction Page" is your go-to solution for building anticipation and engaging your audience even before your site goes live. With 11 template variations, create a visually stunning "Coming Soon" or "Under Construction" page that resonates with your brand. Countdown to your site's grand reveal with a dynamic timer, keeping your audience excited and informed. Capture emails with ease using customizable subscription forms, ensuring your community stays connected from day one. Subscribed users get added to your Contacts CRM. Tailor every detail, from images to form fields, to align with your brand aesthetics. Easily integrate your social networks, expanding your online presence and building a buzz around your upcoming launch. "Under Construction Page" empowers you to make a lasting first impression. Grow your audience, build anticipation, and connect with your community before your site even goes live. Elevate your pre-launch strategy with simplicity and style.
Beschikbaarheid:Deze app is wereldwijd beschikbaar.
Ondersteunde talen:
Engels
Je kunt alle app-content die op je website wordt weergegeven, vertalen naar elke taal.
App ontwikkeld doorMarketPushApps


Gemiddelde waardering

(Op basis van beoordelingen)
20
20
20
20
20
Sorteer beoordelingen op

Prijzen en abonnementen

Deze app biedt een gratis proefperiode aan van 7 dagen
Premiumpakket Premium

$1.99

/maand
Coming Soon / Under Construction Page
Select from 11 Template Variations
Countdown Timer for the Site Launch
Capture Emails using Subscribe Form
* Prijs is in USD

Bouw en lanceer je volgende app voor meer dan 230 miljoen Wix-gebruikers