Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
online winkel
Reserveringen
events
pop-up
Column Chart
Door MarketPushApps
7 dagen gratis proberen

Column Chart

Door MarketPushApps
Easily Customize Stunning Column Charts
Nog geen beoordelingen
7 dagen gratis proberen

Column Chart overzicht

    Versatile Chart Customisation: Effortlessly add, modify, and style column charts to perfectly match your site's design. Choose from various styles to create visually appealing data presentations
    Dynamic Data Management: Easily update data points and values on your column charts as needed. This feature allows you to keep your charts relevant and informative, showcasing the most important data to your audience
    Seamless Integration: Integrate column charts smoothly into your website with customizable styles that blend seamlessly with your existing design. Tailor the appearance of the charts to align with your brand’s aesthetics without any technical hassle
    Interactive and User-Friendly Interface: Enjoy an intuitive interface that allows you to add new columns and adjust data points effortlessly. This user-centric design makes it easy for site owners to create and manage engaging and informative column charts without needing extensive technical knowledge
Introducing "Column Chart" – the ultimate tool for showcasing your data with precision and style. This app empowers site owners to create and customize column charts that seamlessly integrate with their website's design. With three methods of feeding data – manually using the user-friendly panel, via API, and using Velo – you can effortlessly update data points and values, ensuring your charts remain relevant and informative. The app’s intuitive interface allows for easy addition and modification of column, enabling you to present complex data in a clear and engaging way. Tailor the appearance of your charts to align with your brand’s aesthetics, making "Column Chart" an essential tool for any site owner looking to elevate their data visualisation capabilities.
Beschikbaarheid:Deze app is wereldwijd beschikbaar.
Ondersteunde talen:
Engels
Je kunt alle app-content die op je website wordt weergegeven, vertalen naar elke taal.
App ontwikkeld doorMarketPushApps


Gemiddelde waardering

(Op basis van beoordelingen)
20
20
20
20
20
Sorteer beoordelingen op

Prijzen en abonnementen

Deze app biedt een gratis proefperiode aan van 7 dagen
Premiumpakket Premium

$1.49

/maand
Showcase Your Column Charts With Ease
Various Types of Column Charts
Easy Config To Match Your Site Style
* Prijs is in USD

Bouw en lanceer je volgende app voor meer dan 230 miljoen Wix-gebruikers