top of page

Wix.com Privacybeleid

Met ingang van 3 maart 2024

Welkom bij het Privacybeleid van Wix.com!

Lees dit zorgvuldig door!

Wix.com hecht veel waarde aan de privacy van zijn bezoekers en gebruikers. Daarom beschrijven we in dit Privacybeleid (hierna: "Privacybeleid") hoe Wix.com Ltd. en hieraan gelieerde bedrijven wereldwijd (gezamenlijk: "Wix", "wij", "we" of "ons/onze") uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. Bovendien leggen we uit welke rechten u heeft met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Dit Privacybeleid geldt voor alle Wix-gebruikers, inclusief niet-geregistreerde bezoekers, geregistreerde gebruikers en premium-gebruikers (gezamenlijk: "Gebruikers", "u" of "uw") en is van toepassing op alle Wix-diensten, inclusief onze websites (waaronder www.wix.com en alle bijbehorende subdomeinen, gezamenlijk: "Website"), webapplicaties ("Wix-apps"), mobiele applicaties ("Mobiele apps") en de bijbehorende services en diensten (gezamenlijk: "Diensten"). Dit Privacybeleid is niet bedoeld om in de plaats te komen van de bepalingen van een contract dat u mogelijk met ons hebt afgesloten, of van rechten die u mogelijk heeft op grond van wetgeving voor gegevensprivacy.

Voordat u gebruikmaakt van onze Diensten, dient u dit Privacybeleid door te lezen en ervoor te zorgen dat u onze handelwijze met betrekking tot uw Persoonsgegevens volledig begrijpt. Als u dit Privacybeleid volledig hebt doorgelezen en begrepen maar niet akkoord gaat met onze werkwijzen, dient u de Website onmiddellijk te verlaten en het gebruik van al onze Diensten te staken. Als u vragen hebt naar aanleiding van dit Privacybeleid, kunt u hier contact met ons opnemen.

#ItsThatEasy

In dit beleid beschrijven we hoe wij met privacy omgaan: welke persoonsgegevens we over onze gebruikers verzamelen, wat we ermee doen, hoe we deze gegevens delen met anderen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Door een van onze diensten te gebruiken, verklaart u dat u dit privacybeleid hebt gelezen.

2. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?

2.1. Informatie over Gebruikers:

Om de Diensten te kunnen leveren, moeten we Persoonsgegevens verzamelen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen ("Persoonsgegevens"). We verzamelen Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, en ook Persoonsgegevens die afgeleid worden uit uw gebruik van onze Diensten of afkomstig zijn van andere bronnen. Dit zijn de soorten Persoonsgegevens die we over u verzamelen:

 1. Informatie die u zelf aan ons verstrekt. Wanneer u zich voor onze Diensten registreert, domeinnamen aanschaft en/of registreert, een of meer van onze Diensten gebruikt en/of rechtstreeks contact met ons opneemt (via een communicatiekanaal zoals e-mail of een supportticket van Wix), dan verstrekt u ons mogelijk Persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens (voor gebruikers van Betaalde diensten), andere Persoonsgegevens die u zelf vermeldt in uw communicatie met ons, en Persoonsgegevens die aanwezig zijn op gescande identiteitsbewijzen (zoals een identiteitskaart, rijbewijs, paspoort of inschrijvingsbewijs van een bedrijf).

 2. Informatie die we verzamelen wanneer u de Diensten gebruikt. Wanneer u een of meer van onze Diensten bezoekt, downloadt en/of gebruikt, verzamelen wij mogelijk geaggregeerde gebruiksgegevens, bijvoorbeeld over het surfgedrag en de 'click-stream'-activiteit van Bezoekers en Gebruikers op de Diensten, sessie-heatmaps en scroll-informatie, niet-identificerende Persoonsgegevens over onder meer de apparaten, besturingssystemen, webbrowsers, schermresoluties, taal- en toetsenbordinstellingen en internetproviders van Bezoekers en Gebruikers, verwijzende pagina's, exit-pagina's en datum- en tijdstempels.

 3. Informatie die we verzamelen bij andere bronnen. We ontvangen mogelijk Persoonsgegevens over u van externe bronnen, waaronder i) van beveiligingsproviders en dienstverleners op het gebied van fraudedetectie en -preventie, die ons bijvoorbeeld helpen om Gebruikers te filteren die betrokken zijn geweest bij fraude; ii) van sociale mediaplatforms (wanneer u zich aanmeldt of inlogt met behulp van een sociale media-account, ontvangen wij mogelijk Persoonsgegevens van het desbetreffende sociale mediabedrijf, zoals uw gebruikersnaam of algemene informatie uit uw gebruikersprofiel), en in sommige gevallen van lead-genererende bedrijven die ons helpen ons aanbod te verbeteren; iii) van reclame- en marketingpartners die onze reclamecampagnes monitoren, meten en beheren.

#ItsThatEasy

Om onze diensten te kunnen leveren, verzamelen we persoonsgegevens over onze gebruikers.

We krijgen persoonsgegevens van u wanneer u onze diensten bezoekt of gebruikt, we verzamelen automatisch persoonsgegevens en we ontvangen persoonsgegevens van andere bronnen.

2.2 Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers

We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen over bezoekers en gebruikers van de websites of diensten van onze Gebruikers ("Gebruikers-van-Gebruikers"), uitsluitend ten behoeve van en namens onze Gebruikers (zoals nader beschreven in Artikel 6).

2.3. Informatie over sollicitanten bij Wix

We verzamelen ook informatie die aan ons wordt verstrekt door kandidaten voor vacatures van Wix (“Sollicitanten”), wanneer ze solliciteren op een van de openstaande vacatures die zijn gepubliceerd op https://www.wix.com/jobs, per e-mail of anderszins (zoals verder beschreven in ons Privacybeleid voor sollicitanten).

3. Hoe we deze Persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om onze Diensten aan te bieden en uit te voeren;

 2. Om onze Diensten verder te ontwikkelen, aan te passen, uit te breiden en te verbeteren op basis van de gemeenschappelijke of persoonlijke voorkeuren, ervaringen en/of problemen van Gebruikers;

 3. Om onze Gebruikers klantenondersteuning en technische support te kunnen bieden;

 4. Om onze Gebruikers te kunnen benaderen met algemene of gepersonaliseerde berichten over onze Diensten of met promotionele berichten (nader beschreven in Artikel 8);

 5. Om onze informatie te kunnen bijwerken, uitbreiden en analyseren, zodat we nieuwe klanten kunnen identificeren;

 6. Om prijsvragen, evenementen en promoties te ondersteunen, te sponsoren en aan te bieden, om te controleren of deelnemers in aanmerking komen voor deelname, om de resultaten te monitoren, om contact op te nemen met prijswinnaars en om prijzen en andere voordelen te kunnen uitreiken;

 7. Om onze prestaties en marketingactiviteiten te analyseren;

 8. Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide Persoonsgegevens te genereren waarmee wij zelf of onze partners onze respectievelijke diensten kunnen aanbieden en verbeteren;

 9. Om u, uitsluitend op uw verzoek, professionele ondersteuning te kunnen bieden;

 10. Om onze gegevensbeveiliging en fraudepreventie te verbeteren; en

 11. Om te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.

  We kunnen technieken zoals "machine learning" gebruiken (in de Europese wetgeving wordt dit "geautomatiseerde besluitvorming" genoemd) om ons te helpen onze diensten te verbeteren. Als we gebruik maken van machine learning, dan: (i) is de mens nog steeds bij het proces betrokken (en is het dus niet volledig geautomatiseerd); of (ii) gebruiken we machine learning op manieren die geen significante gevolgen hebben voor de privacy (bijvoorbeeld het herschikken van de volgorde waarin applicaties worden weergegeven wanneer u de Wix App Market bezoekt). We kunnen ook van machine learning gebruikmaken waar het gaat om het bewaken, identificeren en opschorten van accounts die spam verzenden of zich bezighouden met andere onrechtmatige of frauduleuze activiteiten.

We kunnen uw Persoonsgegevens voor de in Artikel 3 beschreven doeleinden gebruiken indien:

 1. het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om een contract uit te voeren of om stappen te zetten om een contract met u aan te gaan (bijvoorbeeld om u een websitebouwer aan te bieden of om u klantenondersteuning of technische support te leveren); of

 2. het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; of

 3. het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om legitieme zakelijke belangen te dienen (bijvoorbeeld om onze Diensten te onderhouden en te verbeteren en de effectiviteit van Wix te behouden door technische problemen op te sporen), op voorwaarde dat dit altijd proportioneel gebeurt op een manier die uw privacyrechten respecteert.

#ItsThatEasy

We gebruiken de persoonsgegevens die we over u verzamelen om onze diensten te kunnen aanbieden en om deze diensten beter en veiliger te maken.
 

We verzamelen en gebruiken ook persoonsgegevens om contact met gebruikers te kunnen opnemen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

4. Hoe we uw Persoonsgegevens delen met anderen

4. Hoe we uw Persoonsgegevens delen met anderen

We kunnen uw Persoonsgegevens als volgt en in de volgende situaties delen met dienstverleners en anderen (of hen op een andere manier toegang tot uw Persoonsgegevens geven):

Externe dienstverleners: Wix werkt samen met een aantal geselecteerde leveranciers die met hun diensten en oplossingen onze eigen Diensten aanvullen, ondersteunen en/of verbeteren. Dit omvat onder andere services op het gebied van hosting en server-colocatie, communicatie, Content Delivery Networks (CDN's), gegevens- en cyberbeveiliging, facturering en betalingsverwerking, domeinnaamregistratie, detectie en preventie van fraude, webanalyse, e-maildistributie en -monitoring, sessieregistratie, toegang op afstand, prestatiemeting, gegevensoptimalisatie, marketing en de diensten van contentproviders en onze juridische en financiële adviseurs (gezamenlijk: "Externe dienstverlener(s)").

Wix kan de onderstaande categorieën Persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden delen met Externe dienstverleners:

 • identificerende gegevens zoals naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatie, online identiteit, IP-adres, e-mailadres en gebruikersnaam.

 • commerciële Persoonsgegevens, bijvoorbeeld persoonlijke informatie over producten en diensten die zijn aangeschaft, verkregen of bekeken.

4.1.

#ItsThatEasy

We kunnen de persoonsgegevens van onze gebruikers en Gebruikers-van-Gebruikers delen met verschillende partijen, waaronder bepaalde dienstverleners en opsporingsbeambten.

​De persoonsgegevens mogen alleen volgens de bepalingen in dit privacybeleid worden gedeeld.

Justitiële instanties, rechtsverzoeken en verplichtingen: Wix kan categorieën van uw Persoonsgegevens, zoals beschreven in dit Privacybeleid, openbaar maken of op andere wijze toegang verlenen tot deze gegevens op grond van een juridisch verzoek, zoals een dagvaarding, gerechtelijke procedure, huiszoekingsbevel of gerechtelijk bevel, of om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, als we te goeder trouw geloven dat de wet ons hiertoe verplicht, met of zonder kennisgeving aan u.

4.2.

Bescherming van rechten en veiligheid:  Wix kan elke categorie van uw Persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid delen als we te goeder trouw geloven dat dit zal helpen om de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van Wix, van al onze Gebruikers, Gebruiker-van-Gebruikers, of enig lid van het algemene publiek te beschermen, met of zonder kennisgeving aan u.

4.3.

Dochterondernemingen en Gelieerde Ondernemingen van Wix: Wij kunnen uw Persoonsgegevens intern delen binnen onze bedrijvenfamilie voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid. We kunnen uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met Wix.com Inc, onze Amerikaanse dochteronderneming, in het kader van het faciliteren en aanbieden van onze Diensten aan u (en uw Gebruikers-van-Gebruikers).Het delen van Persoonsgegevens door dochterondernemingen en gelieerde bedrijven van Wix in de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland met dochterondernemingen van Wix buiten deze regio's vindt alleen plaats onder een goedgekeurd overdrachtsmechanisme, zoals de relevante Modelcontractbepalingen.

4.4.

In verband met een wijziging in de zeggenschap over het bedrijf: Mocht Wix of een van haar gelieerde ondernemingen een wijziging in de zeggenschap ondergaan, inclusief door middel van een fusie, overname of aankoop van vrijwel al haar activa, dan kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de partijen die betrokken zijn bij een dergelijke gebeurtenis.

4.5.

Na verdere aanwijzingen uwerzijds: TDe Wix-diensten stellen u in staat om, met gebruikmaking van een variëteit aan technieken, verschillende diensten, producten en tools van derden in te schakelen en aan te schaffen voor het verbeteren van uw web- of mobiele sites, waaronder, zonder beperking, toepassingen en widgets die aan u worden aangeboden door derden via de Wix-website (waaronder de Wix App Market), betalingsproviders voor eCommerce, ontwerpers van derden die u kunnen helpen met uw website, etc. (gezamenlijk te noemen "Diensten van Derden"). Als u ervoor kiest om dergelijke Diensten van Derden te gebruiken kunnen zij toegang hebben tot Persoonsgegevens van uw Gebruikers of Gebruikers die via uw web- of mobiele sites zijn verzameld en kunnen zij deze verwerken. Bijvoorbeeld:

a) Pagina's met Frames: Onze Diensten kunnen u in staat stellen Diensten van Derden rechtstreeks in uw web- of mobiele sites te integreren, zoals via paginaframingtechnieken ten einde content van of naar Diensten van Derden of andere partijen weer te geven ("Frames"). Onder deze omstandigheden kunnen de Diensten van Derden Persoonsgegevens verzamelen van uw Gebruikers-van-Gebruikers.

 

b) Ontwikkelaars: Wij staan externe ontwikkelaars ("Derde Ontwikkelaars") toe om hun eigen applicaties te ontwikkelen en aan te bieden via de Wix App Market ("App(s) van Derden") aan gebruikers die u kunt integreren in uw web- of mobiele sites. Elke Derde Ontwikkelaar is gebonden aan de Wix App Market Partner-overeenkomst die onder andere de manieren beperkt waarop dergelijke ontwikkelaars toegang kunnen krijgen tot de Persoonsgegevens die u en/of uw Gebruikers-van-Gebruikers aan hen verstrekken en hoe zij deze kunnen opslaan, delen en gebruiken.

 

c) Social Media-functies: Met onze Diensten kunt u bepaalde Social Media-functies, widgets en functies voor eenmalige aanmeldingen, zoals "Facebook Connect" of "Google Sign-in" ("Social Media-functies") integreren in uw web- of mobiele sites. Deze Social Media-functies kunnen bepaalde Persoonsgegevens verzamelen van uw Gebruikers-van-Gebruikers zoals identifiers, waaronder naam, alias, unieke persoonlijke identifier, online identifier, internetprotocoladres, e-mailadres, of andere soortgelijke identifiers. Social Media-functies worden gehost door een derde of rechtstreeks op Diensten van ons.

 

Houd er rekening mee dat in de bovenstaande voorbeelden in dit Artikel 4.6, Wix slechts optreedt als een tussenliggend platform dat u in staat stelt om de diensten van dergelijke Diensten van Derden (inclusief, maar niet beperkt tot, Derde Ontwikkelaars, Apps van Derden en Social Media-functies) waarmee u rechtstreeks en naar eigen goeddunken communiceert, aan te schaffen. In dit opzicht treedt Wix voor u op als een dienstverlener die namens u informatie doorgeeft aan de Diensten van Derden. Wix zal de Persoonsgegevens van uw Gebruikers-van-Gebruikers alleen op uw aanwijzing of met uw toestemming delen met Diensten van Derden en is niet, en zal op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor de verwerking van dergelijke Persoonsgegevens door Diensten van Derden, of hiervoor aansprakelijk zijn.

 

Wix heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de acties of het beleid van enige Dienst van Derde, en uw gebruik van enige Dienst van Derde is op eigen risico. We raden u aan om elk privacybeleid dat bij een Dienst van Derde wordt geleverd door te nemen en deze Dienst van Derde om opheldering te vragen voordat u besluit hun Diensten te installeren en/of gebruiken.

4.6.

5. Waar we uw Persoonsgegevens opslaan

5. Waar we uw Persoonsgegevens opslaan

Wix verwerkt gegevens over personen over de hele wereld en kan uw Persoonsgegevens buiten uw land overdragen. Uw veiligheid, privacy en vertrouwelijkheid zijn onze topprioriteit en daarom voert Wix een controleproces uit dat onder andere een beoordeling van de privacywetgeving in die landen omvat om te bevestigen dat ze solide wetten voor gegevensbescherming hebben.

5.1.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden beheerd door Wix.com Ltd. in Israël, dat door de Europese Commissie wordt beschouwd als een land dat een adequaat beschermingsniveau biedt voor de Persoonsgegevens van de E.U. Inwoners van lidstaten (meer informatie vind u hier).

5.2.

Als u zich in Europa, het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland bevindt zullen wij, wanneer wij uw Persoonsgegevens overdragen naar een locatie buiten Europa, ervoor zorgen dat (i) er een beschermingsniveau van kracht is dat door de Europese Commissie als passend wordt beschouwd of (ii) dat de relevante Modelcontractbepalingen van kracht zijn (d.w.z. de toepasselijke module van de Modelcontractbepalingen voor de overdracht van Persoonsgegevens naar derde landen krachtens Verordening (EG) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juni 2021, zoals hier beschikbaar, en het International Data Transfer Addendum van de ICO bij de E.U. Modelcontractbepalingen van de Commissie, versie B1.0, van kracht vanaf 21 maart 2022, zoals herzien onder Artikel 18 van de Verplichte Clausules).

5.3.

#ItsThatEasy

We kunnen persoonlijke informatie opslaan en verwerken in de VS, Europa, Israël of andere rechtsgebieden, hetzij door onszelf, hetzij met de hulp van onze gelieerde ondernemingen en serviceproviders.

De gegevensopslagproviders van Wix zijn contractueel verplicht om uw gegevens te 

beschermen en te beveiligen.

Wix zal er onder andere voor zorgen dat er een passend beschermingsniveau is of dat er relevante Modelt-relevante modelcontractbepalingen zijn voor de internationale overdracht van de gegevens van onze EU-gebruikers.

Wanneer Wix E.U. Persoonsgegevens overdraagt naar een derde land waarvan de Europese Commissie niet heeft vastgesteld dat het uw gegevens adequaat zal beschermen, zorgt Wix ervoor dat het aanvullende maatregelen heeft genomen ten einde te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Privacy Shield-certificering: Wix en haar Gelieerde Ondernemingen, waaronder DeviantArt Inc., nemen deel aan, en hebben verklaard zich te houden aan, de E.U.-U.S. overeenkomst Privacy Shield Framework en het Zwitsers-Amerikaanse Privacy Shield Framework. Om meer te weten te komen over het Amerikaanse Privacy Shield Framework gaat u naar de  Privacy Shield-lijst van het Ministerie van Handel dat u hier vindt.

 

Met betrekking tot Persoonsgegevens die zijn ontvangen of overgedragen krachtens het Privacy Shield Framework is Wix.com onderworpen aan de regelgevende handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). In overeenstemming met de Privacy Shield-principes verplicht Wix.com zich om klachten over onze verzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen.  Personen uit de EU en Zwitserland met vragen of klachten over ons Privacy Shield-beleid dienen eerst contact met ons op te nemen via: privacy@wix.com.

 

Wix.com heeft zich er verder toe verbonden om onopgeloste klachten over het Privacy Shield door te verwijzen naar een alternatieve geschillenbeslechter in de Verenigde Staten. Als u geen tijdige bevestiging van uw klacht van ons ontvangt of als we uw klacht niet naar tevredenheid hebben afgehandeld kunt u - onder bepaalde voorwaarden - zoals beschreven op de Privacy Shield-website - een beroep doen op bindende arbitrage wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput. Als u een onopgelost privacyprobleem of probleem met gegevensgebruik heeft dat we niet naar tevredenheid hebben opgelost kunt u contact opnemen met onze in de V.S. gevestigde externe geschillenbeslechtingsprovider op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten worden u gratis aangeboden.

Voor alle duidelijkheid: Wix vertrouwt niet op het Privacy Shield als mechanisme voor de overdracht van door de AVG beschermde persoonsgegevens. Op dit moment vertrouwt Wix alleen op andere overdrachtsmechanismen, overeenkomstig hierboven beschreven, zoals de SCC of een adequaatheidsbesluit.

5.4

6. Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers

6. Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers

Wix kan bepaalde Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers ("Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers") verzamelen, opslaan en verwerken, maar alleen namens en op aanwijzing van onze Gebruikers. Bijvoorbeeld: onze Gebruikers kunnen hun e-mailcontacten importeren van externe diensten zoals Gmail, of op een andere manier contacten verzamelen en beheren via hun Gebruikerswebsite. Dergelijke contacten worden dan namens de Gebruiker opgeslagen bij Wix.

In deze context fungeert Wix (en moet Wix worden beschouwd) als een "Gegevensverwerker" en niet als de "Verwerkingsverantwoordelijke" (volgens de definities van deze termen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU) met betrekking tot deze Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers.

De Gebruikers die een Gebruikerswebsite beheren en onderhouden moeten worden beschouwd als de "Verwerkingsverantwoordelijken" van de Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers, en zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het verzamelen en beheren van de Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers, inclusief alle wet- en regelgeving over privacy en gegevensbescherming in de desbetreffende jurisdicties.

De verwerking van de persoonlijke informatie van gebruikers van gebruikers vindt plaats op het grondgebied van de Europese Unie, Israël of een derde land, grondgebied of een of meer specifieke sectoren binnen dat derde land waarvan de Europese Commissie heeft besloten dat zij ervoor zorgt een passend beschermingsniveau en een dergelijke verwerking en overdracht zal in overeenstemming zijn met het Addendum voor gegevensverwerking - Gebruikers ("DPA"). Elke overdracht naar en Verwerking in een derde land buiten de Europese Unie dat geen passend beschermingsniveau garandeert volgens aan de Europese Commissie, worden uitgevoerd volgens een goedgekeurd overdrachtsmechanisme, zoals beschreven in de DPA.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging, de integriteit en het bevoegd gebruik van de Persoonsgegevens over Gebruikers-van-Gebruikers, voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen en machtigingen, voor het nakomen van de rechten die Gebruikers-van-Gebruikers hebben als betrokkene bij de gegevensverwerking, en voor het verstrekken van de verplichte redelijke kennisgevingen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van deze informatie.

Wix kan geen juridisch advies geven aan Gebruikers of Gebruikers-van-Gebruikers, maar we adviseren alle Gebruikers om op hun Gebruikerswebsites duidelijke en volledige privacyverklaringen te publiceren en te onderhouden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en om zich ervan te verzekeren dat alle Gebruikers-van-Gebruikers die privacyverklaringen zorgvuldig doorlezen, begrijpen en (voor zover dit wettelijk verplicht is) aanvaarden.

Voor meer informatie over de manieren waarop Wix Persoonsgegevens over Gebruikers-van-Gebruikers kan verwerken (hetgeen mogelijk van belang is voor de specifieke kennisgeving aan uw Gebruikers-van-Gebruikers en/of voor de toestemming die u van uw Gebruikers-van-Gebruikers verkrijgt), zie de artikelen 4, 12 en 13 van dit Privacybeleid.

 

Als u een bezoeker, gebruiker of klant bent van een van onze Gebruikers, lees dan het volgende zorgvuldig door: Wix heeft geen directe relatie met de Gebruikers-van-Gebruikers van wie Wix Persoonsgegevens verwerkt. Als u een bezoeker, gebruiker of klant bent van een van onze Gebruikers en als u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende Gebruiker. Als u bijvoorbeeld Persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, aanpassen of verwijderen die door Wix worden verwerkt namens een Gebruiker van Wix, richt uw verzoek dan aan de desbetreffende Gebruiker (die is namelijk de "Verwerkingsverantwoordelijke" voor uw Persoonsgegevens). Wanneer Wix van een Gebruiker van Wix een verzoek ontvangt om Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers te verwijderen, zullen wij na verificatie van het verzoek tijdig op dat verzoek reageren zoals wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld binnen 30 dagen bij een verzoek op basis van de AVG). Zolang wij geen andersluidende aanwijzingen krijgen van onze Gebruikers, bewaren we de Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers gedurende de termijn die is genoemd in Section 12 below.

#ItsThatEasy

Wix kan persoonsgegevens over de gebruikers van onze eigen gebruikers verzamelen en verwerken.

​Dat doen we uitsluitend namens onze gebruikers en op hun aanwijzing.

​Onze gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de persoonsgegevens over hun gebruikers-van-gebruikers en voor de wettigheid, de beveiliging en de integriteit van deze gegevens.

Wix heeft geen directe relatie met gebruikers van de gebruikers van Wix.

Als u een gebruiker van een gebruiker van Wix bent, moet u rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar van de gebruikerswebsite.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën

7. Gebruik van cookies en andere technologieën

Wijzelf en onze Externe dienstverleners maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk: "Cookies") om onze Diensten te kunnen aanbieden, te zorgen dat de Diensten naar behoren werken, onze prestaties en marketingactiviteiten te analyseren en uw gebruikerservaring te personaliseren.

In ons Cookiebeleid vindt u meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken en de manier waarop u uw voorkeuren voor cookies kunt aanpassen.

Wij geven geen gevolg aan een "Do Not Track"-instelling in de HTTP-header van een webbrowser of mobiele applicatie, maar de meeste webbrowsers geven u de gelegenheid om cookies te beheren, onder andere door geen cookies te accepteren of door ze te verwijderen. In de meeste browsers kunt u instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer u een cookie ontvangt, en kunt u ervoor kiezen cookies te blokkeren.

#ItsThatEasy

Wijzelf en bepaalde externe dienstverleners maken mogelijk gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

​Deze technologieën worden vooral gebruikt om de stabiliteit, beveiliging, functionaliteit en prestaties te verbeteren, en voor reclamedoeleinden.

8. Communicatie vanuit Wix

8. Communicatie vanuit Wix

8.1. Promotie-informatie

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u via e-mail, per sms, via berichten binnen ons platform, per telefoon of via vergelijkbare communicatiekanalen promotiemateriaal en andere boodschappen te sturen die afkomstig zijn van Wix zelf of van onze partners (die namens Wix handelen).

Als u dergelijke promotie-informatie of telefoongesprekken niet wilt ontvangen, kunt u dit op elk gewenst moment aan Wix laten weten of de aanwijzingen volgen onder het kopje "Afmelden", "Unsubscribe" of "STOP" in de berichten die u ontvangt.

#ItsThatEasy

We kunnen u promotiemateriaal en informatie toesturen.
​Als u dit niet wenst, kunt u zich eenvoudig afmelden voor deze berichten.

8.2. Berichten over Diensten en facturering

Wix kan ook contact met u opnemen met belangrijke informatie over onze Diensten of de manier waarop u daar gebruik van maakt.
We kunnen u bijvoorbeeld (via een van de kanalen die ons ter beschikking staan) bericht sturen als een bepaalde Dienst wegens onderhoud tijdelijk niet beschikbaar is, reageren op uw supportticket of e-mail, u herinneringen of waarschuwingen sturen over komende of achterstallige betalingen voor uw lopende of nieuwe abonnementen, klachten over misbruik van uw Gebruikerswebsite doorsturen of u informeren over belangrijke veranderingen in onze Diensten.

Het is belangrijk dat u altijd in staat bent om dergelijke berichten te ontvangen. Daarom kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van berichten over Diensten en facturering, tenzij u niet langer een Gebruiker van Wix bent (dat wil zeggen dat u uw Gebruikersaccount hebt gedeactiveerd).

We kunnen u ook berichten sturen over onze diensten en over facturering of betalingen.
Voor dit type berichten kunt u zich niet afmelden.

9. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

9. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

Wix is van mening dat het noodzakelijk is dat alle Wix-gebruikers controle hebben over hun Persoonsgegevens. Daarom kunt u, afhankelijk van de manier waarop u de Wix-services gebruikt het recht hebben om toegang te vragen tot, het ontvangen van een kopie van, het bijwerken, wijzigen of , verwijderen, het overdragen van bepaalde Persoonsgegevens aan een andere dienst, dit te beperken, of bezwaar te maken tegen bepaald gebruik van uw Persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor direct marketingdoeleinden). Bovendien, wanneer wij vertrouwen op uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens (bijvoorbeeld voor direct marketing), kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, en een dergelijke intrekking zal vanaf dat moment van kracht zijn.

Wix brengt u niet meer in rekening als u een van deze rechten uitoefent en zal u hetzelfde serviceniveau blijven bieden.

Als u een gebruiker van Wix bent, kunt u toegang krijgen tot veel van uw persoonlijke informatie en deze direct aanpassen via uw account, of via online formulieren die Wix beschikbaar stelt (zoals hieronder beschreven). U kunt ook uw rechten uitoefenen door uw verzoek in te dienen bij privacy@wix.com, het per post toesturen naar Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israël, of contact op te nemen met onze Klantenservice. Zodra we uw verzoek ontvangen, zullen we stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat we aan het verzoek voldoen, dit is om uw privacy en beveiliging te beschermen.

Voordat we aan uw verzoek voldoen, kunnen we u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en om veiligheidsredenen. We houden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen waar dit wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld als uw verzoek ongegrond of buitensporig is).

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij uw autoriteit voor gegevensbescherming (maar we vragen u om eerst contact met ons op te nemen).

Als u een Gebruiker van Wix bent en als u ons wilt verzoeken om u een kopie toe te sturen van Persoonsgegevens (over uzelf of over Gebruikers-van-Gebruikers) die bij ons zijn opgeslagen, om inzage in deze gegevens te krijgen of om correcties in deze gegevens aan te brengen, of als u een overzicht wilt ontvangen van de Persoonsgegevens over u die wij aan externe partijen hebben doorgegeven ten behoeve van direct marketing, dan volgt u de aanwijzingen in de volgende Helpcentrum-artikelen: “De gegevens van uw Wix-account opvragen" of "Uw Wix-account definitief opheffen". U kunt uw verzoek ook per post toesturen naar Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israël. We zullen ons naar redelijkheid inspannen om tijdig aan uw verzoek te voldoen (tenzij we hiervoor eerst aanvullende informatie van u nodig hebben), onder voorbehoud van wettelijke en andere toegestane afwegingen.

​Let op: definitieve opheffing van uw Wix-account houdt in dat al uw Persoonsgegevens uit de databases van Wix worden gewist. Na afloop van de opheffing kunt u uw Wix-diensten niet langer gebruiken, zijn uw account en alle bijbehorende gegevens definitief verwijderd en zal Wix niet meer in staat zijn uw account te herstellen of uw gegevens terug te halen. Als u in de toekomst contact opneemt met de klantenservice van Wix, zal het systeem uw account niet herkennen en zullen de helpdeskmedewerkers het verwijderde account niet meer kunnen vinden.

#ItsThatEasy

Als het gaat om uw Persoonsgegevens die u bij ons heeft opgeslagen, heeft u het recht op: toegang tot, het ontvangen van een kopie van, of het bijwerken, wijzigen of verwijderen van uw Persoonsgegevens, het recht hebben op gegevensportabiliteit (in bepaalde gevallen), het beperken van of bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw Persoonsgegevens, het intrekken van de toestemming die u ons heeft gegeven in verband met de verwerking.

Neem contact met ons op per e-mail, post of via ons klantenserviceteam, of vul, indien beschikbaar, ons speciale formulier in.

U kunt uw Persoonsgegevens ook corrigeren en/of bijwerken via uw gebruikersaccount, in geval u dat heeft.

U kunt uw Persoonsgegevens ook verwijderen door uw hele account te verwijderen. We zullen binnen een redelijke termijn op uw verzoeken reageren.

10. Vragen en klachten

10. Vragen en klachten

Als u iets wilt vragen of een klacht wilt indienen over de manier waarop wij Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of bekendmaken, of als u meent dat wij ons niet hebben gehouden aan dit Privacybeleid of aan de geldende wetgeving voor gegevensbescherming, neem dan contact met ons op. U vindt onze contactgegevens aan het eind van dit Privacybeleid.

De medewerkers van onze Functionaris voor gegevensbescherming zullen uw klacht onderzoeken en bepalen of er een overtreding is geweest en welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden. Wij nemen alle klachten over privacy serieus en we zullen al het redelijke doen om uw klacht zo snel mogelijk en volgens de geldende wetgeving te verhelpen.

​U kunt altijd een klacht indienen bij uw autoriteit voor gegevensbescherming, maar we vragen u om eerst contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen proberen uw klacht naar tevredenheid te verhelpen.

#ItsThatEasy

U kunt altijd een klacht indienen bij uw autoriteit voor gegevensbescherming, maar we vragen u om eerst contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen proberen uw klacht naar tevredenheid te verhelpen.

11. Gegevensbewaring

11. Gegevensbewaring

We kunnen uw Persoonsgegevens (en de Persoonsgegevens over Gebruikers-van-Gebruikers) bewaren zo lang als uw Gebruikersaccount actief is, of volgens de bepalingen in dit Privacybeleid, of voor zo lang als nodig is om u onze Diensten te kunnen leveren.

We kunnen uw Persoonsgegevens mogelijk ook bewaren nadat u uw Gebruikersaccount hebt gedeactiveerd en/of bent gestopt met het gebruiken van specifieke Diensten, voor zover dit naar redelijkheid noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen met betrekking tot onze Gebruikers of Gebruikers-van-Gebruikers te beslechten, om fraude en misbruik te voorkomen, om naleving van onze contracten af te dwingen en/of om onze legitieme zakelijke belangen te beschermen.

Om de juiste bewaarperiode voor Persoonsgegevens te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van dergelijke gegevens, het potentiële risico op schade door onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking van dergelijke gegevens, de doeleinden waarvoor we de gegevens verwerken en de toepasselijke wettelijke vereisten.

#ItsThatEasy

We kunnen uw persoonsgegevens bewaren zo lang als uw account actief is, of zo nodig langer (bijvoorbeeld als dit wettelijk verplicht is of als het nodig is om onze belangen te beschermen).

12. Beveiliging

12. Beveiliging

Wix heeft veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd voor de beveiliging van de Persoonsgegevens die u met ons deelt, waaronder fysieke, elektronische en procedurele maatregelen. We bieden beveiligde HTTPS-toegang tot de meeste onderdelen van onze Diensten; de overdracht van gevoelige betalingsgegevens (zoals creditcardnummers) via onze speciale inkoopformulieren wordt beveiligd via een verbinding met industriestandaard SSL/TLS-encryptie; en we verkrijgen regelmatig een actuele certificering volgens PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Daarnaast controleren we onze systemen regelmatig op mogelijke zwakke plekken en cyberaanvallen en zoeken we regelmatig naar nieuwe methoden en Diensten van externe partijen om de beveiliging van onze Diensten en de bescherming van de privacy van onze Bezoekers en Gebruikers verder te verbeteren.

Ongeacht alle maatregelen en inspanningen van Wix kunnen wij geen absolute bescherming garanderen voor uw Persoonsgegevens, de Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers of andere informatie die u uploadt, publiceert of op andere wijze deelt met Wix of met anderen. Wij raden u aan om sterke wachtwoorden in te stellen voor uw Gebruikersaccount en uw Gebruikerswebsite. Bovendien adviseren we u om nooit gevoelige Persoonsgegevens aan ons (of aan wie dan ook) te verstrekken als eventuele bekendwording van die gegevens u ernstige of onherstelbare schade zou kunnen toebrengen.

Omdat bepaalde gedeelten van onze Diensten minder goed beveiligd zijn dan andere (bijvoorbeeld als u uw supportforumticket instelt op "Openbaar" in plaats van op "Privé" of als u naar een pagina zonder SSL-beveiliging navigeert), en omdat e-mail en instant messaging in het algemeen niet als veilige vormen van communicatie worden beschouwd, vragen en adviseren wij u om geen Persoonsgegevens te delen via deze gedeelten of deze communicatiekanalen.

Als u vragen hebt over de beveiliging van onze Diensten, kunt u altijd hier contact met ons opnemen.

#ItsThatEasy

Wix vindt beveiliging van de persoonsgegevens van onze gebruikers heel belangrijk en we doen we alles aan om deze gegevens goed te beveiligen.
​Maar omdat we nooit volledige beveiliging kunnen garanderen, adviseren we u om altijd voorzichtig te zijn, een sterk wachtwoord voor uw account in te stellen en geen gevoelige informatie te verstrekken die u ernstige schade zou kunnen berokkenen als de informatie onverhoopt bekend wordt.

13. Externe websites

13. Externe websites

Onze Diensten bevatten mogelijk links naar andere websites of diensten. Wix is niet verantwoordelijk voor de privacyregels van die andere websites of diensten. We adviseren u om op te merken wanneer u onze Diensten verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van alle websites en diensten die u bezoekt, vóórdat u Persoonsgegevens verstrekt. Dit Privacybeleid van Wix geldt niet voor externe websites en diensten waarnaar wordt verwezen vanuit onze Diensten.

#ItsThatEasy

Onze diensten bevatten misschien links naar andere websites of diensten.

14. Sollicitaties bij Wix

14. Sollicitaties bij Wix

Wix verwelkomt alle gekwalificeerde kandidaten om te solliciteren op de openstaande vacatures die gepubliceerd zijn op https://www.wix.com/jobs, door ons hun contactgegevens en CV en andere relevante informatie toe te sturen via het sollicitatieformulier op onze Website. Wix zal deze gegevens behandelen in overeenstemming met diens Privacybeleid voor sollicitanten.

#ItsThatEasy

We verwelkomen alle gekwalificeerde kandidaten die op een van onze vacatures willen solliciteren door hun contactgegevens en cv op te sturen.​We zullen hun persoonsgegevens alleen gebruiken voor onze eigen (zakelijke) doeleinden op het gebied van werving, selectie en personeelsbeheer.

15. Openbare forums en gebruikersinhoud

15. Openbare forums en gebruikersinhoud

Onze Diensten omvatten openbaar toegankelijke blogs, community's en supportforums. Houd er rekening mee dat alle Persoonsgegevens die u via deze onderdelen publiceert, kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die toegang hebben tot deze onderdelen. Als u uw Persoonsgegevens wilt laten verwijderen van onze blogs, community's of forums, kunt u hier een verzoek sturen. In bepaalde gevallen kunnen we uw Persoonsgegevens niet uit deze onderdelen verwijderen. Als u bijvoorbeeld een applicatie van een extern platform (zoals de Facebook-plugin) hebt gebruikt om een opmerking te plaatsen terwijl u ingelogd was op uw account bij dat externe platform, dan moet u inloggen op die applicatie of contact opnemen met dat platform om de door u geplaatste Persoonsgegevens te kunnen verwijderen.

Wij raden u in ieder geval af om (waar en hoe dan ook) Persoonsgegevens te posten of te publiceren die u niet openbaar wilt maken.

Als u Gebruikersinhoud naar uw Gebruikersaccount uploadt of op uw Gebruikerswebsite publiceert of deze op een andere manier beschikbaar stelt als onderdeel van het gebruik van een Dienst, dan doet u dit op eigen risico.

We hebben doeltreffende veiligheidsmaatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben echter geen invloed op de acties van andere Gebruikers of leden van het algemene publiek die toegang hebben tot uw Gebruikersinhoud, en we zijn niet verantwoordelijk voor het eventueel omzeilen van privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen die door u of door ons zijn toegepast op uw Gebruikerswebsite (zoals wachtwoordbeveiliging voor gedeelten van uw Gebruikerswebsite). U begrijpt en aanvaardt dat versies van uw Gebruikersinhoud, ook nadat deze inhoud door u of door ons is verwijderd, zichtbaar kunnen blijven in cache- of archiefbestanden of in kopieën van uw Gebruikersinhoud die zijn gemaakt en opgeslagen door anderen (zoals Gebruikers-van-Gebruikers).
Voor alle duidelijkheid: wij raden het af om informatie te uploaden of te posten die u niet aan iedereen openbaar wilt maken.

#ItsThatEasy

Plaats nooit persoonlijke informatie op de openbare gedeelten van onze diensten of op uw eigen website als u niet wilt dat deze informatie voor iedereen zichtbaar kan worden.

16. Aanpassingen en interpretatie

16. Aanpassingen en interpretatie

We kunnen dit Privacybeleid aanpassen wanneer dit wettelijk vereist is, of om informatie te geven over veranderingen in de manieren waarop we Persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Indien we veranderingen aanbrengen die wij als "materieel" beschouwen (door onszelf te goeder trouw te bepalen), zullen wij, vóórdat die veranderingen in werking treden, u hierover informeren via een van de kennisgevingsmethoden die worden beschreven in Artikel 15.3 van de Gebruiksvoorwaarden. Met betrekking tot alle wijzigingen in ons Privacybeleid zullen we u hierover informeren, vragen om uw toestemming en/of andere stappen ondernemen, zoals voorgeschreven door de geldende wetgeving. We raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd opnieuw te bezoeken voor het laatste nieuws over onze handelwijzen op privacygebied. Tenzij en voor zover anders bepaald, geldt ons meest recente Privacybeleid voor alle informatie die wij over u en/of over Gebruikers-van-Gebruikers bezitten met betrekking tot onze Website, Wix-apps, Mobiele apps en overige Diensten.

De kopjes, bijschriften of artikelkopjes in dit document en de uitleg of samenvatting in de rechterkolom "#ItsThatEasy" worden uitsluitend ter informatie verstrekt, definiëren of verduidelijken in geen geval een artikel of een bepaling, en verbinden ons op geen enkele manier.

​Dit Privacybeleid is in het Engels geschreven en voor het gemak van de lezer vertaald in andere talen. U kunt de versies in andere talen bekijken door de taalinstellingen van uw Website van Wix te wijzigen. Indien een vertaalde (niet-Engelse) versie van dit Privacybeleid op welke manier dan ook afwijkt van de Engelse versie, dan heeft de Engelse versie voorrang.

#ItsThatEasy

We kunnen dit Privacybeleid altijd aanpassen. We laten het u weten als er iets belangrijks verandert, zoals we wettelijk verplicht zijn.

Alles wat in de linkerkolom van de originele (Engelstalige) tekst staat, is wettelijk bindend. De tekst in de rechterkolom is alleen bedoeld als verduidelijking.

De Nederlandse versie en andere uit het Engels vertaalde versies zijn alleen bedoeld voor het gemak van de lezer.

17. Contactgegevens

Heeft u vragen over dit privacybeleid of wilt u zich beroepen op een van uw rechten zoals beschreven in de secties 9 of 10? Raadpleeg dan die secties of neem contact op met het team van functionarissen voor gegevensbescherming via dpo@wix.com. We zullen proberen alle eventuele klachten over het gebruik van uw Persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid op te lossen.

U kunt ook een brief sturen naar een van de volgende adressen:

 • Wix.com Ltd.: Yunitsman 5 St, Tel Aviv, Israel.

 • Wix.com, Inc.: 100 Gansevoort Street, New York, NY 10014.
   

In verband met de AVG (Artikel 27) kunt u contact opnemen met onze EU-vertegenwoordiger via dit adres: Wix Online Platforms Limited, 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Ierland.

In het kader van de GDPR in het Verenigd Koninkrijk (Artikel 27) [AVG in Nederland] kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger in het Verenigd Koninkrijk bij Wix.Com (UK) Limited, Tower Bridge House, St Katharine's Way, London E1W 1DD, Verenigd Koninkrijk.

Aanvullende informatie voor de V.S. Ingezetenen van de staat

In dit gedeelte van ons Privacybeleid wordt gedetailleerd beschreven welke persoonsgegevens wij over u verzamelen volgens de toepasselijke privacywetten en -voorschriften in de V.S., de bronnen van de persoonsgegevens, de doeleinden van gebruik en openbaarmaking, en de categorieën van derden die deze persoonsgegevens kunnen ontvangen. De informatie in dit gedeelte is op u van toepassing als u een Amerikaanse ingezetene bent in een staat met een toepasselijke privacywet- of regelgeving.
 

Lees dit artikel en met de andere artikelen van dit Privacybeleid zodat u precies weet hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en vrijgeven.

Uw rechten en hoe u deze uit kunt oefenen:

Hier volgt een kort overzicht van uw rechten:
 

 • Het recht om uw gegevens te verwijderen: Op uw verzoek zullen wij de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld verwijderen, behoudens bepaalde wettelijk toegestane uitzonderingen.

  • Volg de instructies in dit Helpcentrum-artikel: <"Uw Wix-account permanent verwijderen">, waarin wordt uitgelegd hoe u uw persoonsgegevens kunt verwijderen. U kunt er ook voor kiezen om de verwijdering aan te vragen via dit webformulier of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in dit Privacybeleid.
    

 • Recht op kennis van en toegang tot uw persoonsgegevens: U heeft het recht om ons te vragen te bevestigen of wij uw persoonsgegevens verwerken en om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

  • Volg de instructies in dit Helpcentrum-artikel: <" Uw Wix-accountgegevens ophalen "> waarin wordt uitgelegd hoe u uw persoonsgegevens kunt ophalen. U kunt ook een verzoek indienen om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens via dit webformulier of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in dit Privacybeleid
    

 • Het recht op correctie van onjuiste persoonsgegevens: U heeft het recht om te verzoeken dat wij onjuiste persoonsgegevens over u corrigeren. Sommige persoonsgegevens kunnen direct door u via onze apps en websites worden gewijzigd of gecorrigeerd.

  • Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via de methode die wordt beschreven in dit Privacybeleid
    

 • Het recht om u af te melden voor de verkoop van uw persoonsgegevens: U kunt ons laten weten dat we uw persoonsgegevens niet mogen ‘verkopen’ volgens de toepasselijke wetgeving, ook al verkopen we uw gegevens technisch gezien niet in de traditionele zin van het woord. We kunnen bepaalde categorieën persoonsgegevens delen met onze externe dienstverleners. De huidige regelgeving gebruikt echter een zeer brede (en enigszins beangstigende) definitie van ‘verkoop’.

 • Het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens voor gerichte reclame te beperken (gedefinieerd in Californië als 'Delen'): U kunt ons vragen uw persoonsgegevens niet te gebruiken of vrij te geven in verband met gerichte reclame. Bezoek onze pagina mijn persoonsgegevens niet verkopen of delen. U kunt ook de Global Privacy Control gebruiken om uw voorkeur voor opt-out aan te geven. Ga voor meer informatie over de GPC naar https://globalprivacycontrol.org.U kunt elk van de hierboven beschreven rechten uitoefenen. U kunt ook een verzoek indienen per e-mail aan privacy@wix.com of per post aan Wix.com, 5 Yunitsman St., Tel Aviv, Israël.

Wanneer u een verzoek indient zullen wij u doorgaans vragen om een e-mailadres op te geven ten einde uw identiteit te verifiëren en fraude te voorkomen.

U kunt ook een gemachtigde aanwijzen die namens u een verzoek indient.
Afhankelijk van de aard van het verzoek kunnen we het verzoek verifiëren door aanvullende informatie of documentatie op te vragen, zoals accountgerelateerde informatie, factureringsgegevens die gebruikt zijn om betaalde Diensten aan te schaffen en het indienen van specifieke documenten.

Geen discriminatie. Wix discrimineert geen enkel individu vanwege het uitoefenen van diens rechten op grond van dit artikel.

Als we uw verzoek afwijzen of er niet aan kunnen voldoen kunt u tegen onze beslissing in beroep gaan door contact met ons op te nemen zoals beschreven in dit Privacybeleid en ons te vragen uw verzoek opnieuw te beoordelen. Vermeld 'Bezwaar' in de onderwerpregel van uw bericht.

Categorieën van informatie:

In de afgelopen 12 maanden hebben we de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld (dezelfde categorieën die we verzamelen van alle gebruikers wereldwijd):
 

 • Persoonlijke en online identificatoren

 • Commerciële en transactiegegevens

 • Informatie over het bijhouden van gegevens

 • Informatie over internet- of andere elektronische netwerkactiviteiten

 • Onnauwkeurige geolocatiegegevens (alleen IP-adres)

 • Audio-, elektronische, visuele of soortgelijke informatie

 • Conclusies getrokken uit bovenstaande informatie

Bronnen van informatie

Wij verzamelen persoonsgegevens:

 • U verstrekt ons gegevens wanneer u zich registreert voor onze Diensten, zich aanmeldt voor Wix-evenementen, zich abonneert op onze blogs of nieuwsbrieven, domeinnamen koopt en/of registreert, een van onze Diensten gebruikt; en/of wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt via een communicatiekanaal
   

 • Als u gebruik maakt van de Diensten door een van onze Diensten te bezoeken, te downloaden en/of te gebruiken.
   

 • Van externe bronnen, zoals beveiligingsproviders, fraudedetectiediensten, sociale mediaplatforms, bedrijven die leads verbeteren, reclame- en marketingpartners.

Openbaarmaking van informatie voor zakelijke doeleinden:

In de afgelopen 12 maanden hebben wij mogelijk elk van de hierboven vermelde categorieën persoonsgegevens bekendgemaakt aan onze gelieerde ondernemingen, externe serviceproviders, platforms voor sociale media, reclamepartners, analysepartners en reclamepartners.

Verkopen of delen van uw informatie:

Let op: we veilen uw gegevens zeker niet aan de hoogste bieder.
Wij kunnen de hierboven vermelde categorieën persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden hebben 'verkocht' (om die nogal brede en dramatische term te gebruiken zoals gedefinieerd door de Amerikaanse privacywet- en regelgeving) of hebben gedeeld met onze gelieerde ondernemingen, externe serviceproviders, promotionele partners, reclamepartners, analysepartners en sociale mediaplatforms.

Wix verzamelt, gebruikt, verkoopt of deelt niet bewust de persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 jaar.

Gevoelige persoonsgegevens:

We kunnen gevoelige persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en we gebruiken en openbaren gevoelige persoonsgegevens niet op een manier waarvoor we volgens de toepasselijke wetgeving een opt-out mogelijkheid zouden moeten bieden.

Bewaren van informatie:

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden te bereiken die in dit Privacybeleid, of in enige andere kennisgeving op het moment van verzamelen, worden beschreven.

Om de juiste bewaarperiode voor persoonsgegevens te bepalen houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van dergelijke gegevens, het potentiële risico op schade door onbevoegd gebruik of onbevoegde openbaarmaking van dergelijke gegevens, de doeleinden waarvoor wij deze verwerken en de toepasselijke wettelijke vereisten.

bottom of page