top of page

Wix.com Privacybeleid

Laatst bijgewerkt: 1 juli 2020

Welkom bij het Privacybeleid van Wix.com!

1. Lees dit zorgvuldig door!

Wix.com hecht veel waarde aan de privacy van zijn bezoekers en gebruikers. Daarom beschrijven we in dit Privacybeleid (hierna: "Privacybeleid") hoe Wix.com Ltd. en hieraan gelieerde bedrijven wereldwijd (gezamenlijk: "Wix", "wij", "we" of "ons/onze") uw Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. Bovendien leggen we uit welke rechten u hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens. Dit Privacybeleid geldt voor alle Wix-gebruikers, inclusief niet-geregistreerde bezoekers, geregistreerde gebruikers en premium-gebruikers (gezamenlijk: "Gebruikers", "u" of "uw") en is van toepassing op alle Wix-diensten, inclusief onze websites (waaronder www.wix.com en alle bijbehorende subdomeinen, gezamenlijk: "Website"), webapplicaties ("Wix-apps"), mobiele applicaties ("Mobiele apps") en de bijbehorende services en diensten (gezamenlijk: "Diensten"). Dit Privacybeleid is niet bedoeld om in de plaats te komen van de bepalingen van een contract dat u mogelijk met ons hebt afgesloten, of van rechten die u mogelijk hebt op grond van wetgeving voor gegevensprivacy.

Voordat u gebruikmaakt van onze Diensten, dient u dit Privacybeleid door te lezen en te zorgen dat u onze handelwijzen met betrekking tot uw Persoonsgegevens volledig begrijpt. Als u dit Privacybeleid volledig hebt doorgelezen en begrepen maar niet akkoord gaat met onze werkwijzen, dient u de Website onmiddellijk te verlaten en het gebruik van al onze Diensten te staken. Als u vragen hebt naar aanleiding van dit Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@wix.com.

#ZoEenvoudigIsHet

In dit beleid beschrijven we hoe wij met privacy omgaan: welke persoonsgegevens we over onze gebruikers verzamelen, wat we ermee doen, hoe we deze gegevens delen met anderen en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Door een van onze diensten te gebruiken, verklaart u dat u dit privacybeleid hebt gelezen.

2. Welke Persoonsgegevens verzamelen we?
2.1. Informatie over Gebruikers

Om de Diensten te kunnen leveren, moeten we Persoonsgegevens verzamelen over geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen ("Persoonsgegevens"). We verzamelen Persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt, en ook Persoonsgegevens die afgeleid worden uit uw gebruik van onze Diensten of afkomstig zijn van andere bronnen. Dit zijn de soorten Persoonsgegevens die we over u verzamelen:

 1. Informatie die u zelf aan ons verstrekt Wanneer u zich voor onze Diensten registreert, domeinnamen aanschaft en/of registreert, een of meer van onze Diensten gebruikt en/of rechtstreeks contact met ons opneemt (via een communicatiekanaal zoals e-mail of een supportticket van Wix), dan verstrekt u ons mogelijk Persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens (voor gebruikers van Betaalde diensten), andere Persoonsgegevens die u zelf vermeldt in uw communicatie met ons, en Persoonsgegevens die aanwezig zijn op gescande identiteitsbewijzen (zoals een identiteitskaart, rijbewijs, paspoort of inschrijvingsbewijs van een bedrijf).

 2. Informatie die we verzamelen wanneer u de Diensten gebruikt Wanneer u een of meer van onze Diensten bezoekt, downloadt en/of gebruikt, verzamelen wij mogelijk geaggregeerde gebruiksgegevens, bijvoorbeeld over het surfgedrag en de 'click-stream'-activiteit van Bezoekers en Gebruikers op de Diensten, sessie-heatmaps en scroll-informatie, niet-identificerende Persoonsgegevens over onder meer de apparaten, besturingssystemen, webbrowsers, schermresoluties, taal- en toetsenbordinstellingen en internetproviders van Bezoekers en Gebruikers, verwijzende pagina's, exit-pagina's en datum- en tijdstempels.

 3. Informatie die we verzamelen bij andere bronnen We ontvangen mogelijk Persoonsgegevens over u van externe bronnen, waaronder i) van beveiligingsproviders en dienstverleners op het gebied van fraudedetectie en -preventie, die ons bijvoorbeeld helpen om Gebruikers te filteren die betrokken zijn geweest bij fraude; ii) van sociale mediaplatforms (wanneer u zich aanmeldt of inlogt met behulp van een sociale media-account, ontvangen wij mogelijk Persoonsgegevens van het desbetreffende sociale mediabedrijf, zoals uw gebruikersnaam of algemene informatie uit uw gebruikersprofiel), en in sommige gevallen van lead-genererende bedrijven die ons helpen ons aanbod te verbeteren; iii) van reclame- en marketingpartners die onze reclamecampagnes monitoren, meten en beheren.

#ZoEenvoudigIsHet

Om onze diensten te kunnen leveren, verzamelen we persoonsgegevens over onze gebruikers.

We krijgen persoonsgegevens van u wanneer u onze diensten bezoekt of gebruikt, we verzamelen automatisch persoonsgegevens en we ontvangen persoonsgegevens van andere bronnen.

2.2. Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers

We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen over bezoekers en gebruikers van de websites of diensten van onze Gebruikers ("Gebruikers-van-Gebruikers"), uitsluitend ten behoeve van en namens onze Gebruikers (zoals nader beschreven in artikel 6).

3. Hoe we deze Persoonsgegevens gebruiken

We gebruiken uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om onze Diensten aan te bieden en uit te voeren;

 2. Om onze Diensten verder te ontwikkelen, aan te passen, uit te breiden en te verbeteren op basis van de gemeenschappelijke of persoonlijke voorkeuren, ervaringen en/of problemen van Gebruikers;

 3. Om onze Gebruikers klantenondersteuning en technische support te kunnen bieden;

 4. Om onze Gebruikers te kunnen benaderen met algemene of gepersonaliseerde berichten over onze Diensten of met promotionele berichten (nader beschreven in artikel 8);

 5. Om onze informatie te kunnen bijwerken, uitbreiden en analyseren, zodat we nieuwe klanten kunnen identificeren;

 6. Om prijsvragen, evenementen en promoties te ondersteunen, te sponsoren en aan te bieden, om te controleren of deelnemers in aanmerking komen voor deelname, om de resultaten te monitoren, om contact op te nemen met prijswinnaars en om prijzen en andere voordelen te kunnen uitreiken;

 7. Om geaggregeerde statistische gegevens en andere geaggregeerde en/of afgeleide Persoonsgegevens te genereren waarmee wij zelf of onze partners onze respectievelijke diensten kunnen aanbieden en verbeteren;

 8. Om u, uitsluitend op uw verzoek, professionele ondersteuning te kunnen bieden;

 9. Om onze gegevensbeveiliging en fraudepreventie te verbeteren; en

 10. Om te voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving.

We kunnen uw Persoonsgegevens voor de in artikel 3 beschreven doeleinden gebruiken indien:

 1. het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om een contract uit te voeren of om stappen te zetten om een contract met u aan te gaan (bijvoorbeeld om u een websitebouwer aan te bieden of om u klantenondersteuning of technische support te leveren); of

 2. het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; of

 3. het gebruik van uw Persoonsgegevens noodzakelijk is om legitieme zakelijke belangen te dienen (bijvoorbeeld om onze Diensten te onderhouden en te verbeteren en de effectiviteit van Wix te behouden door technische problemen op te sporen), op voorwaarde dat dit altijd proportioneel gebeurt op een manier die uw privacyrechten respecteert.

#ZoEenvoudigIsHet

We gebruiken de persoonsgegevens die we over u verzamelen om onze diensten te kunnen aanbieden en om deze diensten beter en veiliger te maken.

We verzamelen en gebruiken ook persoonsgegevens om contact met gebruikers te kunnen opnemen en om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

4. Hoe we uw Persoonsgegevens delen met anderen
4. Hoe we uw Persoonsgegevens delen met anderen

We kunnen uw Persoonsgegevens als volgt en in de volgende situaties delen met dienstverleners en anderen (of hen op een andere manier toegang tot uw Persoonsgegevens geven):

Externe dienstverleners: Wix werkt samen met een aantal geselecteerde leveranciers die met hun diensten en oplossingen onze eigen Diensten aanvullen, ondersteunen en/of verbeteren. Dit omvat onder andere services op het gebied van hosting en server-colocatie, communicatie, Content Delivery Networks (CDN's), gegevens- en cyberbeveiliging, facturering en betalingsverwerking, domeinnaamregistratie, detectie en preventie van fraude, webanalyse, e-maildistributie en -monitoring, sessieregistratie, toegang op afstand, prestatiemeting, gegevensoptimalisatie, marketing en de diensten van contentproviders en onze juridische en financiële adviseurs (gezamenlijk: "Externe dienstverleners").

Wix kan de onderstaande categorieën Persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden delen met Externe dienstverleners:

 • identificerende gegevens zoals naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatie, online identiteit, IP-adres, e-mailadres en gebruikersnaam;

 • commerciële Persoonsgegevens, bijvoorbeeld over producten en diensten die zijn aangeschaft, verkregen of bekeken.

Wix is verantwoordelijkheid voor Persoonsgegevens die Wix in het kader van het Privacy Shield ontvangt en vervolgens doorgeeft aan een externe partij, zoals beschreven in de Privacy Shield Principes. Wix blijft met name verantwoordelijk en aansprakelijk volgens de Privacy Shield Principes indien Externe dienstverleners namens Wix Persoonsgegevens verwerken op een manier die niet overeenstemt met de Privacy Shield Principes, tenzij Wix aantoont dat Wix niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenissen waaruit de schade voortvloeit.

4.1.

#ZoEenvoudigIsHet

We kunnen de persoonsgegevens van onze gebruikers en Gebruikers-van-Gebruikers delen met verschillende partijen, waaronder bepaalde dienstverleners en opsporingsbeambten.

De persoonsgegevens mogen alleen volgens de bepalingen in dit privacybeleid worden gedeeld.

ustitiële instanties, rechtsverzoeken en verplichtingen: Wix kan uw Persoonsgegevens, met of zonder kennisgeving aan u, aan anderen bekendmaken of anderszins toegankelijk maken naar aanleiding van een rechtsverzoek, zoals een dagvaarding, gerechtelijke procedure, huiszoekingsbevel of rechterlijk bevel, of in overeenstemming met de geldende wetgeving, indien wij te goeder trouw van mening zijn dat wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

4.2.

Bescherming van rechten en veiligheid: Wix kan uw Persoonsgegevens, met of zonder kennisgeving aan u, met anderen delen indien wij te goeder trouw menen dat dit ons helpt bij het beschermen van de rechten, de eigendommen of de persoonlijke veiligheid van Wix, een of meer van onze Gebruikers, een of meer Gebruikers-van-Gebruikers of een of meer leden van het algemene publiek.

4.3.

Sociale media-functies en frames: Onze Diensten bevatten bepaalde functies en widgets voor sociale media of single sign-on, zoals "Facebook Connect", "Google Sign-in", "Facebook Vind ik leuk", "Dit delen" en andere interactieve miniprogramma's (gezamenlijk: "Sociale media-functies"). Deze Sociale media-functies verzamelen mogelijk bepaalde Persoonsgegevens, zoals uw IP-adres of de pagina die u op onze Website bezoekt, en gebruiken misschien een cookie om goed te kunnen functioneren. Sociale media-functies worden ofwel via een externe partij of rechtstreeks op onze Diensten gehost. Op uw interactie met de Sociale media-functies van externe partijen is het beleid van deze externe partijen van toepassing, en niet ons beleid.

Bovendien is het mogelijk dat uw Persoonsgegevens via onze Diensten rechtstreeks met externe partijen worden gedeeld, bijvoorbeeld via paginaframes die content van of naar Externe dienstverleners of andere externe partijen overdragen terwijl het uiterlijk van onze Website en onze Diensten gehandhaafd blijft ("Frames"). Houd er rekening mee dat als u communiceert of Persoonsgegevens deelt via dergelijke Frames, u deze informatie in feite deelt met de desbetreffende externe partijen en niet met ons, en dat op deze communicatie en gegevensuitwisseling het beleid van de externe partijen van toepassing is en niet ons beleid.

4.4.

Ontwikkelaars voor de Appmarkt: In het kader van ons Appmarkt-programma stellen we externe softwareontwikkelaars ("Externe ontwikkelaars") in staat om eigen applicaties te ontwikkelen en aan te bieden via de Wix-appmarkt ("Apps van externe partijen"), in samenwerking met Wix.

Elke Externe ontwikkelaar is gebonden aan de Wix-appmarkt Partnerprogramma-overeenkomst, die onder andere beperkingen oplegt aan de manier waarop Externe ontwikkelaars de Persoonsgegevens mogen inzien, opslaan, delen en gebruiken die door u en/of door Gebruikers-van-Gebruikers aan hen of aan ons worden verstrekt (zoals nader wordt beschreven in de Voorwaarden voor de Wix-appmarkt).

We adviseren u om het privacybeleid van alle Apps van externe partijen door te lezen en Externe ontwikkelaars zo nodig om een toelichting te vragen vóórdat u besluit hun app te installeren en te gebruiken. Wix heeft geen zeggenschap over en is niet verantwoordelijk voor de handelingen of het beleid van Externe ontwikkelaars, en u gebruikt Apps van externe partijen altijd voor eigen risico.

U bent volledig verantwoordelijk voor het informeren van Gebruikers-van-Gebruikers over het verzamelen, verwerken en gebruiken van hun Gegevens en over het feit dat hun Gegevens aan Wix worden doorgegeven en namens u door Wix worden verwerkt.

4.5.

Dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Wix: We kunnen uw Persoonsgegevens intern binnen onze bedrijvengroep delen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden beschreven. We kunnen uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld delen met Wix.com Inc., onze dochteronderneming in de Verenigde Staten, teneinde de levering van onze Diensten aan u (en aan Gebruikers-van-Gebruikers) te ondersteunen en mogelijk te maken.

De EU-USA en Zwitserland-USA Privacy Shield Frameworks zijn van toepassing op het delen van Persoonsgegevens door dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van Wix in de Europese Unie of in Zwitserland met de dochteronderneming van Wix in de Verenigde Staten.

4.6.

In verband met een wijziging van zeggenschap over een bedrijf: Mocht Wix of een aan Wix gelieerde onderneming een wijziging van zeggenschap ondergaan, bijvoorbeeld door middel van fusie, acquisitie of aankoop van (vrijwel) al haar bedrijfsonderdelen, dan kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de andere partijen die betrokken zijn bij deze zeggenschapswijziging.

4.7.

Op uw aanwijzing: Wix kan uw Persoonsgegevens ook voor andere doeleinden met externe partijen delen, indien u hiervoor aanwijzingen geeft of expliciet goedkeuring verleent.

4.8.

5. Waar we uw Persoonsgegevens opslaan
5. Waar we uw Persoonsgegevens opslaan

Persoonsgegevens van Gebruikers en Gebruikers-van-Gebruikers kunnen worden opgeslagen in datacenters in de Verenigde Staten, Ierland, Zuid-Korea, Taiwan en Israël. We kunnen gebruikmaken van andere jurisdicties wanneer dit nodig is om onze Diensten te kunnen leveren en/of wanneer dit wettelijk verplicht is (zoals hierna wordt beschreven).

Wix.com Ltd. is gevestigd in Israël, een land waarvan de Europese Commissie heeft vastgesteld dat het voldoende bescherming biedt voor de Persoonsgegevens van inwoners van lidstaten van de EU.

Gelieerde ondernemingen en Externe dienstverleners die uw Persoonsgegevens namens Wix opslaan of verwerken, zijn contractueel verplicht om deze gegevens te beveiligen en te beschermen volgens de huidige industriestandaarden, ongeacht eventuele minder strikte eisen die mogelijk gelden in de jurisdicties van deze bedrijven.

5.1.

Verklaring over Privacy Shield EU-USA en Zwitserland-USA

Wix neemt deel aan het EU-USA Privacy Shield Framework en het Zwitserland-USA Privacy Shield Framework en heeft zijn compliance met deze raamwerken gecertificeerd. Wix heeft zich ertoe verplicht alle Persoonsgegevens die vanuit EU-lidstaten of vanuit Zwitserland worden ontvangen, te onderwerpen aan de geldende principes van het desbetreffende Privacy Shield Framework. Voor meer informatie over het Privacy Shield Framework raadpleegt u de Privacy Shield List van het Amerikaanse Department of Commerce.

Wix is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens die we ontvangen onder de voorwaarden van het Privacy Shield Framework, en voor daarop volgende doorgifte aan een externe partij die namens Wix optreedt. Wix houdt zich aan de Privacy Shield Principes voor alle vervolgoverdrachten van Persoonsgegevens vanuit de EU, inclusief de bepalingen over de verantwoordelijkheid voor verdere doorgifte.

Met betrekking tot Persoonsgegevens die worden ontvangen of doorgegeven uit hoofde van het Privacy Shield Framework, is Wix onderworpen aan de toezichthoudende bevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). Onder bepaalde omstandigheden kan aan Wix worden gevraagd om Persoonsgegevens bekend te maken naar aanleiding van een wettig verzoek hiertoe door officiële autoriteiten, onder andere om redenen van nationale veiligheid of wetshandhaving, en Wix zal aan een dergelijk verzoek voldoen indien dit wordt toegestaan door de ter plekke geldende wetgeving voor gegevensbescherming.

Als u een niet-opgeloste klacht over privacy of gegevensgebruik hebt die door ons niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, dan kunt u (kosteloos) met onze externe Amerikaanse dienstverlener voor geschillenbeslechting contact opnemen via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Onder bepaalde omstandigheden, die gedetailleerd worden beschreven op de Privacy Shield-website, kunt u bindende arbitrage aanvragen wanneer de overige procedures zijn uitgeput.

Op uw verzoek zal Wix u laten weten of wij Persoonsgegevens over u bezitten. U kunt uw Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verzoeken te laten vernietigen door de instructies op te volgen die worden beschreven in de volgende support artikelen: “De gegevens van uw Wix-account opvragen" of "Uw Wix-account definitief opheffen". We zullen op uw verzoek binnen de wettelijk verplichte tijdslimiet of binnen een redelijke tijd reageren.

Let op: definitieve opheffing van uw Wix-account houdt in dat al uw Persoonsgegevens uit de databases van Wix worden gewist. Na opheffing van uw account kunt u uw Wix-diensten niet langer gebruiken, zijn uw Gebruikersaccount en alle bijbehorende gegevens definitief verwijderd en is Wix niet meer in staat uw account te herstellen of uw Persoonsgegevens terug te halen. Als u in de toekomst contact opneemt met de Klantenservice van Wix, zal het systeem uw account niet herkennen en zullen de helpdeskmedewerkers de verwijderde account niet meer kunnen vinden.

5.2.

Verplichtingen voor gegevenslokalisatie: Als u inwoner bent van een jurisdictie die verplichtingen voor "gegevenslokalisatie" of "gegevensresidentie" kent (zodat Persoonsgegevens van de inwoners verplicht binnen de territoriale grenzen van de jurisdictie moeten worden bewaard) en wij hiervan op de hoogte zijn, dan zullen wij uw Persoonsgegevens mogelijk binnen de desbetreffende territoriale grenzen bewaren indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

U stemt ermee in dat wij, terwijl we dit doen, uw Persoonsgegevens mogelijk ook elders blijven verzamelen, opslaan en gebruiken, onder meer in de Verenigde Staten zoals hierboven is beschreven.

5.3.

#ZoEenvoudigIsHet

We kunnen persoonsgegevens opslaan en verwerken in de Verenigde Staten, Europa, Israël of andere jurisdicties, hetzij zelfstandig of met hulp van onze gelieerde ondernemingen en leveranciers.

Onze leveranciers van gegevensopslagdiensten zijn contractueel verplicht uw gegevens te beschermen en te beveiligen.

Wix houdt zich onder andere aan de EU-USA en de Zwitserland-USA Privacy Shield Principes voor bescherming en verbetering van de privacy van onze gebruikers.

#ZoEenvoudigIsHet

Sommige landen verplichten ons om de persoonsgegevens van hun inwoners in het land zelf te bewaren.

We kunnen persoonsgegevens ook in andere landen verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken, onder andere in de Verenigde Staten.

6. Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers
6. Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers

Wix kan bepaalde Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers ("Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers") verzamelen, opslaan en verwerken, maar alleen namens en op aanwijzing van onze Gebruikers. Bijvoorbeeld: onze Gebruikers kunnen hun e-mailcontacten importeren van externe diensten zoals Gmail, of op een andere manier contacten verzamelen en beheren via hun Gebruikerswebsite. Dergelijke contacten worden dan namens de Gebruiker opgeslagen bij Wix.

In deze context fungeert Wix (en moet Wix worden beschouwd) als een "Gegevensverwerker" en niet als de "Verwerkingsverantwoordelijke" (volgens de definities van deze termen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU) met betrekking tot deze Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers.

De Gebruikers die een Gebruikerswebsite beheren en onderhouden moeten worden beschouwd als de "Verwerkingsverantwoordelijken" van de Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers, en zijn verantwoordelijk voor het naleven van alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op het verzamelen en beheren van de Informatie over Gebruikers-van-Gebruikers, inclusief alle wet- en regelgeving over privacy en gegevensbescherming in de desbetreffende jurisdicties.

U bent verantwoordelijk voor de beveiliging, de integriteit en het bevoegd gebruik van de Persoonsgegevens over Gebruikers-van-Gebruikers, voor het verkrijgen van de benodigde toestemmingen en machtigingen, voor het nakomen van de rechten die Gebruikers-van-Gebruikers hebben als betrokkene bij de gegevensverwerking, en voor het verstrekken van de verplichte redelijke kennisgevingen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van deze informatie.

Wix kan geen juridisch advies geven aan Gebruikers of Gebruikers-van-Gebruikers, maar we adviseren alle Gebruikers om op hun Gebruikerswebsites duidelijke en volledige privacyverklaringen te publiceren en te onderhouden in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, en om zich ervan te verzekeren dat alle Gebruikers-van-Gebruikers die privacyverklaringen zorgvuldig doorlezen, begrijpen en (voor zover dit wettelijk verplicht is) aanvaarden.

Voor meer informatie over de manieren waarop Wix Persoonsgegevens over Gebruikers-van-Gebruikers kan verwerken (hetgeen mogelijk van belang is voor de specifieke kennisgeving aan uw Gebruikers-van-Gebruikers en/of voor de toestemming die u van uw Gebruikers-van-Gebruikers verkrijgt), zie de artikelen 4, 12 en 13 van dit Privacybeleid.

Als u een bezoeker, gebruiker of klant bent van een van onze Gebruikers, lees dan het volgende zorgvuldig door: Wix heeft geen directe relatie met de Gebruikers-van-Gebruikers van wie Wix Persoonsgegevens verwerkt. Als u een bezoeker, gebruiker of klant bent van een van onze Gebruikers en als u vragen of verzoeken hebt met betrekking tot uw Persoonsgegevens, dient u rechtstreeks contact op te nemen met de desbetreffende Gebruiker. Als u bijvoorbeeld Persoonsgegevens wilt inzien, corrigeren, aanpassen of verwijderen die door Wix worden verwerkt namens een Gebruiker van Wix, richt uw verzoek dan aan de desbetreffende Gebruiker (die is namelijk de "Verwerkingsverantwoordelijke" voor uw Persoonsgegevens). Wanneer Wix van een Gebruiker van Wix een verzoek ontvangt om Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers te verwijderen, zullen wij na verificatie van het verzoek tijdig op dat verzoek reageren zoals wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld binnen 30 dagen bij een verzoek op basis van de AVG). Zolang wij geen andersluidende aanwijzingen krijgen van onze Gebruikers, bewaren we de Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers gedurende de termijn die is genoemd in artikel 12.

#ZoEenvoudigIsHet

Wix kan persoonsgegevens over de gebruikers van onze eigen gebruikers verzamelen en verwerken.

Dat doen we uitsluitend namens onze gebruikers en op hun aanwijzing.

Onze gebruikers zijn volledig verantwoordelijk voor de persoonsgegevens over hun gebruikers-van-gebruikers en voor de wettigheid, de beveiliging en de integriteit van deze gegevens.

Wix heeft geen directe relatie met gebruikers van de gebruikers van Wix.

Als u een gebruiker van een gebruiker van Wix bent, moet u rechtstreeks contact opnemen met de eigenaar van de gebruikerswebsite.

7. Gebruik van cookies en andere technologieën
7. Gebruik van cookies en andere technologieën

Wijzelf en onze Externe dienstverleners maken gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk: "Cookies") om onze Diensten te kunnen aanbieden, te zorgen dat de Diensten naar behoren werken, onze prestaties en marketingactiviteiten te analyseren en uw gebruikerservaring te personaliseren.

In ons Cookiebeleid vindt u meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken en de manier waarop u uw voorkeuren voor cookies kunt aanpassen.

Wij geven geen gevolg aan een "Do Not Track"-instelling in de HTTP-header van een webbrowser of mobiele applicatie, maar de meeste webbrowsers geven u de gelegenheid om cookies te beheren, onder andere door geen cookies te accepteren of door ze te verwijderen. In de meeste browsers kunt u instellen dat u een waarschuwing krijgt wanneer u een cookie ontvangt, en kunt u ervoor kiezen cookies te blokkeren.

#ZoEenvoudigIsHet

Wijzelf en bepaalde externe dienstverleners maken mogelijk gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën.

Deze technologieën worden vooral gebruikt om de stabiliteit, beveiliging, functionaliteit en prestaties te verbeteren, en voor reclamedoeleinden.

8. Communicatie vanuit Wix
8. Communicatie vanuit Wix
8.1. Promotie-informatie:

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u via e-mail, per sms, via berichten binnen ons platform, per telefoon of via vergelijkbare communicatiekanalen promotiemateriaal en andere boodschappen te sturen die afkomstig zijn van Wix zelf of van onze partners (die namens Wix handelen).

Als u dergelijke promotie-informatie of telefoongesprekken niet wilt ontvangen, kunt u dit op elk gewenst moment aan Wix laten weten of de aanwijzingen volgen onder het kopje "Afmelden", "Unsubscribe" of "STOP" in de berichten die u ontvangt.

8.2. Berichten over Diensten en facturering:

Wix kan ook contact met u opnemen met belangrijke informatie over onze Diensten of de manier waarop u daar gebruik van maakt.

We kunnen u bijvoorbeeld (via een van de kanalen die ons ter beschikking staan) bericht sturen als een bepaalde Dienst wegens onderhoud tijdelijk niet beschikbaar is, reageren op uw supportticket of e-mail, u herinneringen of waarschuwingen sturen over komende of achterstallige betalingen voor uw lopende of nieuwe abonnementen, klachten over misbruik van uw Gebruikerswebsite doorsturen of u informeren over belangrijke veranderingen in onze Diensten.

Het is belangrijk dat u altijd in staat bent om dergelijke berichten te ontvangen. Daarom kunt u zich niet afmelden voor het ontvangen van berichten over Diensten en facturering, tenzij u niet langer een Gebruiker van Wix bent (dat wil zeggen dat u uw Gebruikersaccount hebt gedeactiveerd).

#ZoEenvoudigIsHet

We kunnen u promotiemateriaal en informatie toesturen.

Als u dit niet wenst, kunt u zich eenvoudig afmelden voor deze berichten.

We kunnen u ook berichten sturen over onze diensten en over facturering of betalingen.

Voor dit type berichten kunt u zich niet afmelden.

9. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens
9. Uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens

Wix vindt het van groot belang dat u zelf controle hebt over uw Persoonsgegevens. In overeenstemming met privacyregels die wereldwijd gelden neemt Wix maatregelen om te zorgen dat u een verzoek kunt indienen om uw Persoonsgegevens in te zien, bij te werken, te corrigeren of te verwijderen, dat u er een kopie van kunt opvragen en dat u het gebruik ervan kunt beperken.

Voordat wij aan uw verzoek voldoen, vragen we u mogelijk om aanvullende informatie om uw identiteit te verifiëren en de beveiliging te waarborgen. We behouden ons het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen indien dit wettelijk toegestaan is (bijvoorbeeld als uw verzoek ongefundeerd of buitensporig is).

U hebt het recht een klacht in te dienen bij uw autoriteit voor gegevensbescherming (maar we adviseren u om eerst contact met ons op te nemen).

Als u een Gebruiker van Wix bent en als u ons wilt verzoeken om u een kopie toe te sturen van Persoonsgegevens (over uzelf of over Gebruikers-van-Gebruikers) die bij ons zijn opgeslagen, om inzage in deze gegevens te krijgen of om correcties in deze gegevens aan te brengen, of als u een overzicht wilt ontvangen van de Persoonsgegevens over u die wij aan externe partijen hebben doorgegeven ten behoeve van direct marketing, dan volgt u de aanwijzingen in de volgende Helpcentrum-artikelen: “De gegevens van uw Wix-account opvragen" of "Uw Wix-account definitief opheffen". U kunt uw verzoek ook per post toesturen naar Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Israël. We zullen ons naar redelijkheid inspannen om tijdig aan uw verzoek te voldoen (tenzij we hiervoor eerst aanvullende informatie van u nodig hebben), onder voorbehoud van wettelijke en andere toegestane afwegingen.

Let op: definitieve opheffing van uw Wix-account houdt in dat al uw Persoonsgegevens uit de databases van Wix worden gewist. Na afloop van de opheffing kunt u uw Wix-diensten niet langer gebruiken, zijn uw account en alle bijbehorende gegevens definitief verwijderd en zal Wix niet meer in staat zijn uw account te herstellen of uw gegevens terug te halen. Als u in de toekomst contact opneemt met de klantenservice van Wix, zal het systeem uw account niet herkennen en zullen de helpdeskmedewerkers de verwijderde account niet meer kunnen vinden.

#ZoEenvoudigIsHet

U kunt ons verzoeken om uw opgeslagen persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te corrigeren of te verwijderen, om u er een kopie van te sturen of om het gebruik ervan te beperken. Hiervoor kunt u ons een e-mail sturen of ons speciale AVG-formulier invullen.

U kunt uw persoonsgegevens ook corrigeren en/of aanpassen via uw account of de instellingen van uw website. U kunt al uw persoonsgegevens verwijderen door uw volledige gebruikersaccount op te heffen.

We zullen binnen redelijke tijd reageren op uw verzoeken.

10. Aanvullende informatie voor inwoners van de staat Californië
10. Aanvullende informatie voor inwoners van de staat Californië

Als u een inwoner van Californië bent en gebruikmaakt van de Diensten, geeft de California Consumer Privacy Act ("CCPA") u mogelijk het recht om uw Persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen.

Zie artikel 9 voor informatie over de manier waarop u uw recht kunt uitoefenen om uw Persoonsgegevens in te zien of te laten verwijderen. We discrimineren niet op basis van het al dan niet uitoefenen van privacyrechten die u mogelijk hebt op basis van dit artikel.

Wix verkoopt nooit Persoonsgegevens van Gebruikers aan externe partijen zoals bedoeld in de CCPA.

Zoals vermeld in artikel 6 van dit Privacybeleid kan Wix bepaalde Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers verzamelen, opslaan en verwerken, maar alleen namens en op aanwijzing van onze Gebruikers. In deze context fungeert Wix (en moet Wix worden beschouwd) als een "Service Provider" en niet als de "Business" (volgens de definities van deze twee begrippen in de CCPA). Wix verkoopt nooit Persoonsgegevens van uw klanten (Gebruikers-van-Gebruikers).

Gebruikers van de Diensten die inwoner van Californië zijn en minder dan 18 jaar oud zijn, kunnen ons via een e-mail naar privacy@wix.com verzoeken om informatie te verwijderen die zij hebben gepost. Bij dergelijke verwijderingsverzoeken moet u altijd "California Removal Request" vermelden in de onderwerpregel van de e-mail. Vermeld bij het verzoek welke informatie u wilt laten verwijderen en beschrijf duidelijk waar we deze informatie kunnen vinden. We kunnen geen California Removal Requests accepteren per gewone post, telefoon of fax. We zijn niet verantwoordelijk voor verzoeken die niet duidelijk zijn gelabeld of niet op de juiste manier zijn verzonden, en we kunnen uw bericht alleen beantwoorden als u voldoende informatie verstrekt. Let op: uw verzoek garandeert niet dat alle informatie volledig of grotendeels zal worden verwijderd. De informatie die u gepost hebt, kan in de tussentijd bijvoorbeeld zijn gepubliceerd of opnieuw gepost door een andere gebruiker of door iemand anders.

#ZoEenvoudigIsHet

Inwoners van Californië hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien en/of te laten verwijderen.

Om hiervoor een verzoek in te dienen, kunt u (i) ons webformulier invullen; (ii) ons een e-mail sturen.

11. Vragen en klachten
11. Vragen en klachten

Als u iets wilt vragen of een klacht wilt indienen over de manier waarop wij Persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of bekendmaken, of als u meent dat wij ons niet hebben gehouden aan dit Privacybeleid of aan de geldende wetgeving voor gegevensbescherming, neem dan contact met ons op. U vindt onze contactgegevens aan het eind van dit Privacybeleid.

De medewerkers van onze Functionaris voor gegevensbescherming zullen uw klacht onderzoeken en bepalen of er een overtreding is geweest en welke maatregelen er eventueel genomen moeten worden. Wij nemen alle klachten over privacy serieus en we zullen al het redelijke doen om uw klacht zo snel mogelijk en volgens de geldende wetgeving te verhelpen.

U kunt altijd een klacht indienen bij uw autoriteit voor gegevensbescherming, maar we vragen u om eerst contact met ons op te nemen, zodat wij kunnen proberen uw klacht naar tevredenheid te verhelpen.

#ZoEenvoudigIsHet

This policy describes our privacy practices – what information we collect on our visitors and users,

12. Gegevensbewaring
12. Gegevensbewaring

We kunnen uw Persoonsgegevens (en de Persoonsgegevens over Gebruikers-van-Gebruikers) bewaren zo lang als uw Gebruikersaccount actief is, of volgens de bepalingen in dit Privacybeleid, of voor zo lang als nodig is om u onze Diensten te kunnen leveren.

We kunnen uw Persoonsgegevens mogelijk ook bewaren nadat u uw Gebruikersaccount hebt gedeactiveerd en/of bent gestopt met het gebruiken van specifieke Diensten, voor zover dit naar redelijkheid noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen met betrekking tot onze Gebruikers of Gebruikers-van-Gebruikers te beslechten, om fraude en misbruik te voorkomen, om naleving van onze contracten af te dwingen en/of om onze legitieme zakelijke belangen te beschermen.

We beschikken over een Beleid voor gegevensbewaring, dat we toepassen op de Persoonsgegevens die in ons bezit zijn.

#ZoEenvoudigIsHet

We kunnen uw persoonsgegevens bewaren zo lang als uw account actief is, of zo nodig langer (bijvoorbeeld als dit wettelijk verplicht is of als het nodig is om onze belangen te beschermen).

13. Beveiliging
13. Beveiliging

Wix heeft veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd voor de beveiliging van de Persoonsgegevens die u met ons deelt, waaronder fysieke, elektronische en procedurele maatregelen. We bieden beveiligde HTTPS-toegang tot de meeste onderdelen van onze Diensten; de overdracht van gevoelige betalingsgegevens (zoals creditcardnummers) via onze speciale inkoopformulieren wordt beveiligd via een verbinding met industriestandaard SSL/TLS-encryptie; en we verkrijgen regelmatig een actuele certificering volgens PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Daarnaast controleren we onze systemen regelmatig op mogelijke zwakke plekken en cyberaanvallen en zoeken we regelmatig naar nieuwe methoden en Diensten van externe partijen om de beveiliging van onze Diensten en de bescherming van de privacy van onze Bezoekers en Gebruikers verder te verbeteren.

Ongeacht alle maatregelen en inspanningen van Wix kunnen wij geen absolute bescherming garanderen voor uw Persoonsgegevens, de Persoonsgegevens van Gebruikers-van-Gebruikers of andere informatie die u uploadt, publiceert of op andere wijze deelt met Wix of met anderen. Wij raden u aan om sterke wachtwoorden in te stellen voor uw Gebruikersaccount en uw Gebruikerswebsite. Bovendien adviseren we u om nooit gevoelige Persoonsgegevens aan ons (of aan wie dan ook) te verstrekken als eventuele bekendwording van die gegevens u ernstige of onherstelbare schade zou kunnen toebrengen.

Omdat bepaalde gedeelten van onze Diensten minder goed beveiligd zijn dan andere (bijvoorbeeld als u uw supportforumticket instelt op "Openbaar" in plaats van op "Privé" of als u naar een pagina zonder SSL-beveiliging navigeert), en omdat e-mail en instant messaging in het algemeen niet als veilige vormen van communicatie worden beschouwd, vragen en adviseren wij u om geen Persoonsgegevens te delen via deze gedeelten of deze communicatiekanalen.

Als u vragen hebt over de beveiliging van onze Diensten, kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@wix.com.

#ZoEenvoudigIsHet

Wix vindt beveiliging van de persoonsgegevens van onze gebruikers heel belangrijk en we doen we alles aan om deze gegevens goed te beveiligen.

Maar omdat we nooit volledige beveiliging kunnen garanderen, adviseren we u om altijd voorzichtig te zijn, een sterk wachtwoord voor uw account in te stellen en geen gevoelige informatie te verstrekken die u ernstige schade zou kunnen berokkenen als de informatie onverhoopt bekend wordt.

14. Externe websites
14. Externe websites

Onze Diensten bevatten mogelijk links naar andere websites of diensten. Wix is niet verantwoordelijk voor de privacyregels van die andere websites of diensten. We adviseren u om op te merken wanneer u onze Diensten verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van alle websites en diensten die u bezoekt, vóórdat u Persoonsgegevens verstrekt. Dit Privacybeleid van Wix geldt niet voor externe websites en diensten waarnaar wordt verwezen vanuit onze Diensten.

#ZoEenvoudigIsHet

Onze diensten bevatten misschien links naar andere websites of diensten.

15. Sollicitaties bij Wix
15. Sollicitaties bij Wix

Wix verwelkomt alle gekwalificeerde Sollicitanten die op een via https://www.wix.com/jobs gepubliceerde vacature willen solliciteren door ons hun contactgegevens en cv ("Sollicitantengegevens") te sturen via het desbetreffende Sollicitatieformulier op onze Website of via een ander door ons beschikbaar gesteld communicatiekanaal.

We zijn ons ervan bewust dat privacy en discretie van groot belang zijn voor onze Sollicitanten en we verplichten onszelf om Sollicitantengegevens vertrouwelijk te behandelen en uitsluitend te gebruiken voor de interne selectiedoeleinden van Wix (waaronder het identificeren van Sollicitanten, het beoordelen van hun sollicitaties, de besluitvorming over indienstneming en dienstverband en het telefonisch of schriftelijk contact opnemen met Sollicitanten).

Let op: Wix kan de aan Wix verstrekte Sollicitantengegevens bewaren gedurende maximaal twee jaar nadat de desbetreffende vacature is vervuld of afgesloten. Wij doen dit om Sollicitanten opnieuw te kunnen overwegen voor andere functies en vacatures bij Wix, om de Sollicitantengegevens te kunnen gebruiken als referentiepunt voor latere sollicitaties door dezelfde personen, en, indien de Sollicitant wordt aangenomen, voor andere arbeidsgerelateerde en zakelijke doeleinden met betrekking tot zijn of haar dienstverband bij Wix.

Als u eerder Sollicitantengegevens aan Wix hebt verstrekt en u deze gegevens nu wilt inzien, aanpassen of laten verwijderen uit de systemen van Wix, kunt u contact met ons opnemen via jobs@wix.com.

#ZoEenvoudigIsHet

We verwelkomen alle gekwalificeerde kandidaten die op een van onze vacatures willen solliciteren door hun contactgegevens en cv op te sturen.

We zullen hun persoonsgegevens alleen gebruiken voor onze eigen (zakelijke) doeleinden op het gebied van werving, selectie en personeelsbeheer.

16. Openbare forums en gebruikersinhoud
16. Openbare forums en gebruikersinhoud

Onze Diensten omvatten openbaar toegankelijke blogs, community's en supportforums. Houd er rekening mee dat alle Persoonsgegevens die u via deze onderdelen publiceert, kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door anderen die toegang hebben tot deze onderdelen. Als u uw Persoonsgegevens wilt laten verwijderen van onze blogs, community's of forums, kunt u een verzoek sturen naar: privacy@wix.com. In bepaalde gevallen kunnen we uw Persoonsgegevens niet uit deze onderdelen verwijderen. Als u bijvoorbeeld een applicatie van een extern platform (zoals de Facebook-plugin) hebt gebruikt om een opmerking te plaatsen terwijl u ingelogd was op uw account bij dat externe platform, dan moet u inloggen op die applicatie of contact opnemen met dat platform om de door u geplaatste Persoonsgegevens te kunnen verwijderen.

Wij raden u in ieder geval af om (waar en hoe dan ook) Persoonsgegevens te posten of te publiceren die u niet openbaar wilt maken.

Als u Gebruikersinhoud naar uw Gebruikersaccount uploadt of op uw Gebruikerswebsite publiceert of deze op een andere manier beschikbaar stelt als onderdeel van het gebruik van een Dienst, dan doet u dit op eigen risico.

We hebben doeltreffende veiligheidsmaatregelen genomen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben echter geen invloed op de acties van andere Gebruikers of leden van het algemene publiek die toegang hebben tot uw Gebruikersinhoud, en we zijn niet verantwoordelijk voor het eventueel omzeilen van privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen die door u of door ons zijn toegepast op uw Gebruikerswebsite (zoals wachtwoordbeveiliging voor gedeelten van uw Gebruikerswebsite). U begrijpt en aanvaardt dat versies van uw Gebruikersinhoud, ook nadat deze inhoud door u of door ons is verwijderd, zichtbaar kunnen blijven in cache- of archiefbestanden of in kopieën van uw Gebruikersinhoud die zijn gemaakt en opgeslagen door anderen (zoals Gebruikers-van-Gebruikers).

Voor alle duidelijkheid: wij raden het af om informatie te uploaden of te posten die u niet aan iedereen openbaar wilt maken.

#ZoEenvoudigIsHet

Plaats nooit persoonlijke informatie op de openbare gedeelten van onze diensten of op uw eigen website als u niet wilt dat deze informatie voor iedereen zichtbaar kan worden.

17. Aanpassingen en interpretatie
17. Aanpassingen en interpretatie

We kunnen dit Privacybeleid aanpassen wanneer dit wettelijk vereist is, of om informatie te geven over veranderingen in de manieren waarop we Persoonsgegevens verzamelen, opslaan en gebruiken. Indien we veranderingen aanbrengen die wij als "materieel" beschouwen (door onszelf te goeder trouw te bepalen), zullen wij, vóórdat die veranderingen in werking treden, u hierover informeren via een van de kennisgevingsmethoden die worden beschreven in artikel 15.3 van de Gebruiksvoorwaarden. Met betrekking tot alle wijzigingen in ons Privacybeleid zullen we u hierover informeren, vragen om uw toestemming en/of andere stappen ondernemen, zoals voorgeschreven door de geldende wetgeving. We raden u aan om deze pagina van tijd tot tijd opnieuw te bezoeken voor het laatste nieuws over onze handelwijzen op privacygebied. Tenzij en voor zover anders bepaald, geldt ons meest recente Privacybeleid voor alle informatie die wij over u en/of over Gebruikers-van-Gebruikers bezitten met betrekking tot onze Website, Wix-apps, Mobiele apps en overige Diensten.

De kopjes, bijschriften of artikelkopjes in dit document en de uitleg of samenvatting in de rechterkolom "#ZoEenvoudigIsHet" worden uitsluitend ter informatie verstrekt, definiëren of verduidelijken in geen geval een artikel of een bepaling, en verbinden ons op geen enkele manier.

Dit Privacybeleid is in het Engels geschreven en voor het gemak van de lezer vertaald in andere talen. U kunt de versies in andere talen bekijken door de taalinstellingen van uw Website van Wix te wijzigen. Indien een vertaalde (niet-Engelse) versie van dit Privacybeleid op welke manier dan ook afwijkt van de Engelse versie, dan heeft de Engelse versie voorrang.

#ZoEenvoudigIsHet

We kunnen dit Privacybeleid altijd aanpassen. We laten het u weten als er iets belangrijks verandert, zoals we wettelijk verplicht zijn.

Alles wat in de linkerkolom van de originele (Engelstalige) tekst staat, is wettelijk bindend. De tekst in de rechterkolom is alleen bedoeld als verduidelijking.

De Nederlandse versie en andere uit het Engels vertaalde versies zijn alleen bedoeld voor het gemak van de lezer.

18. Contactgegevens
18. Contactgegevens

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of als u gebruik wilt maken van uw rechten die in artikel 9 of 10 zijn beschreven, kunt u contact met ons opnemen volgens de beschrijving in die artikelen, of een e-mail sturen naar onze Functionaris voor gegevensbescherming via privacy@wix.com. We zullen proberen alle eventuele klachten over het gebruik van uw Persoonsgegevens volgens dit Privacybeleid op te lossen.

U kunt ook een brief sturen naar een van de volgende adressen:

 • Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israël

 • Wix.com, 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158 USA.

In verband met de AVG (artikel 27) kunt u contact opnemen met onze EU-vertegenwoordiger via dit adres: Wix Online Platforms Limited, 1 Grant's Row, Dublin 2 D02HX96, Ierland.

#ZoEenvoudigIsHet

Hebt u nog vragen of opmerkingen? Laat het ons weten!

bottom of page